@Maksstap

Maksim Kovalchuk

-89.37 %
ผลกำไร
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น 10%

Min 500 $!!! - 0.05lot
1000$-0.1 lot

สรุป

รัสเซีย
ประเทศ
194 วัน
ในการจัดอันดับ
~1 USD
ทรัพย์สินส่วนบุคคล
~0 USD
ทรัพย์สินเทรดเดอร์ที่คัดลอก
0
จำนวนเทรดเดอร์ที่คัดลอก
3 ความเสี่ยง
0%
สิงหาคม 2020
0%
กันยายน 2020
0%
ตุลาคม 2020
0%
พฤศจิกายน 2020
0%
ธันวาคม 2020
-89.37%
มกราคม 2021
0%
กุมภาพันธ์ 2021
0%
มีนาคม 2021
0%
เมษายน 2021
0%
พฤษภาคม 2021
0%
มิถุนายน 2021
0%
กรกฎาคม 2021
ความเสี่ยง0
สิงหาคม 2020
ความเสี่ยง0
กันยายน 2020
ความเสี่ยง0
ตุลาคม 2020
ความเสี่ยง0
พฤศจิกายน 2020
ความเสี่ยง0
ธันวาคม 2020
ความเสี่ยง6
มกราคม 2021
ความเสี่ยง5
กุมภาพันธ์ 2021
ความเสี่ยง3
มีนาคม 2021
ความเสี่ยง3
เมษายน 2021
ความเสี่ยง3
พฤษภาคม 2021
ความเสี่ยง3
มิถุนายน 2021
ความเสี่ยง3
กรกฎาคม 2021
0
สิงหาคม 2020
0
กันยายน 2020
0
ตุลาคม 2020
0
พฤศจิกายน 2020
0
ธันวาคม 2020
0
มกราคม 2021
0
กุมภาพันธ์ 2021
0
มีนาคม 2021
0
เมษายน 2021
0
พฤษภาคม 2021
0
มิถุนายน 2021
0
กรกฎาคม 2021