د ډیمو حالت
خرڅول
0.31
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۳:۵۶
85.177
85.207
0.000
0.000
ګټه
-0.08 USD
AUDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۳:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
85.177
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.08 USD
د سوداګرۍ حجم
0.31
اوسنی قیمت
85.207
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.47
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۳:۳۶
81.386
81.449
0.000
0.000
ګټه
-0.26 USD
NZDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۳:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
81.386
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.26 USD
د سوداګرۍ حجم
0.47
اوسنی قیمت
81.449
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.43
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۰۱:۵۴
80.992
81.449
0.000
80.464
ګټه
-1.73 USD
NZDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۰۱:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
80.992
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-1.73 USD
د سوداګرۍ حجم
0.43
اوسنی قیمت
81.449
ګټه ترې واخله
80.464
خرڅول
0.39
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۱۴
80.791
81.449
0.000
80.464
ګټه
-2.26 USD
NZDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
80.791
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-2.26 USD
د سوداګرۍ حجم
0.39
اوسنی قیمت
81.449
ګټه ترې واخله
80.464
خرڅول
0.35
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۰۹
80.591
81.449
0.000
80.464
ګټه
-2.64 USD
NZDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
80.591
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-2.64 USD
د سوداګرۍ حجم
0.35
اوسنی قیمت
81.449
ګټه ترې واخله
80.464
خرڅول
0.29
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۳۰:۵۹
84.690
85.207
0.000
84.180
ګټه
-1.32 USD
AUDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۳۰:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
84.690
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-1.32 USD
د سوداګرۍ حجم
0.29
اوسنی قیمت
85.207
ګټه ترې واخله
84.180
خرڅول
0.32
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۵۷:۴۰
80.392
81.449
0.000
80.464
ګټه
-2.97 USD
NZDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۵۷:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
80.392
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-2.97 USD
د سوداګرۍ حجم
0.32
اوسنی قیمت
81.449
ګټه ترې واخله
80.464
خرڅول
0.29
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۳۳:۱۳
80.190
81.449
0.000
80.464
ګټه
-3.21 USD
NZDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۳۳:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
80.190
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-3.21 USD
د سوداګرۍ حجم
0.29
اوسنی قیمت
81.449
ګټه ترې واخله
80.464
خرڅول
0.27
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۳۲:۵۲
84.487
85.207
0.000
84.180
ګټه
-1.71 USD
AUDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۳۲:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
84.487
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-1.71 USD
د سوداګرۍ حجم
0.27
اوسنی قیمت
85.207
ګټه ترې واخله
84.180
خرڅول
0.24
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۱۴
84.284
85.207
0.000
84.180
ګټه
-1.95 USD
AUDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
84.284
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-1.95 USD
د سوداګرۍ حجم
0.24
اوسنی قیمت
85.207
ګټه ترې واخله
84.180
خرڅول
0.22
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۱:۵۶
84.084
85.207
0.000
84.180
ګټه
-2.17 USD
AUDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۱:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
84.084
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-2.17 USD
د سوداګرۍ حجم
0.22
اوسنی قیمت
85.207
ګټه ترې واخله
84.180
خرڅول
0.2
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۶:۱۵
83.882
85.207
0.000
84.180
ګټه
-2.33 USD
AUDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۶:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
83.882
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-2.33 USD
د سوداګرۍ حجم
0.2
اوسنی قیمت
85.207
ګټه ترې واخله
84.180
خرڅول
0.21
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۲۸:۳۶
113.328
113.724
0.000
113.000
ګټه
-0.73 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۲۸:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
113.328
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.73 USD
د سوداګرۍ حجم
0.21
اوسنی قیمت
113.724
ګټه ترې واخله
113.000
خرڅول
0.21
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۴۴
112.904
113.724
0.000
113.000
ګټه
-1.51 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
112.904
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-1.51 USD
د سوداګرۍ حجم
0.21
اوسنی قیمت
113.724
ګټه ترې واخله
113.000