د ډیمو حالت
اخستل په
0.4
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۵۵:۲۲
1.17777
1.18575
0.00000
1.20581
ګټه
0.00 USD
EURUSDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۵۵:۲۲
د سوداګرۍ ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1.17777
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.4
اوسنی قیمت
1.18575
ګټه ترې واخله
1.20581
پلورل په
0.4
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۵۰:۴۸
2.02222
1.99944
0.00000
1.97500
ګټه
0.00 USD
GBPNZDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۵۰:۴۸
د سوداګرۍ ډول
پلورل په
خلاصه بيه
2.02222
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.4
اوسنی قیمت
1.99944
ګټه ترې واخله
1.97500
خرڅول
0.4
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۴۹:۲۶
1.99481
1.99741
0.00000
1.98090
ګټه
-72.71 USD
GBPNZDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۴۹:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.99481
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-72.71 USD
د سوداګرۍ حجم
0.4
اوسنی قیمت
1.99741
ګټه ترې واخله
1.98090
پلورل په
0.4
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۲۶
1.90909
1.88751
0.00000
1.83815
ګټه
0.00 USD
GBPAUDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۲۶
د سوداګرۍ ډول
پلورل په
خلاصه بيه
1.90909
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.4
اوسنی قیمت
1.88751
ګټه ترې واخله
1.83815
خرڅول
0.4
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۳۴
1.88278
1.88889
0.00000
1.85388
ګټه
-180.69 USD
GBPAUDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.88278
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-180.69 USD
د سوداګرۍ حجم
0.4
اوسنی قیمت
1.88889
ګټه ترې واخله
1.85388
اخستل په
0.4
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۱۴
1.38500
1.39293
0.00000
1.40234
ګټه
0.00 USD
GBPUSDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۱۴
د سوداګرۍ ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1.38500
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.4
اوسنی قیمت
1.39293
ګټه ترې واخله
1.40234
اخستل په
0.4
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۲۸
1.36234
1.39293
0.00000
1.40234
ګټه
0.00 USD
GBPUSDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۲۸
د سوداګرۍ ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1.36234
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.4
اوسنی قیمت
1.39293
ګټه ترې واخله
1.40234
اخستل په
0.4
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۱۳
129.555
130.189
0.000
130.950
ګټه
0.00 USD
EURJPYm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۱۳
د سوداګرۍ ډول
اخستل په
خلاصه بيه
129.555
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.4
اوسنی قیمت
130.189
ګټه ترې واخله
130.950
پلورل په
0.4
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۳۷:۲۸
1.61010
1.60678
0.00000
1.58454
ګټه
0.00 USD
EURAUDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۳۷:۲۸
د سوداګرۍ ډول
پلورل په
خلاصه بيه
1.61010
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.4
اوسنی قیمت
1.60678
ګټه ترې واخله
1.58454
خرڅول
0.4
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۰۹
1.86666
1.88889
0.00000
1.85388
ګټه
-657.39 USD
GBPAUDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.86666
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-657.39 USD
د سوداګرۍ حجم
0.4
اوسنی قیمت
1.88889
ګټه ترې واخله
1.85388
خرڅول
0.4
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۲:۲۰
1.59750
1.60660
0.00000
1.58454
ګټه
-269.11 USD
EURAUDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۲:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.59750
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-269.11 USD
د سوداګرۍ حجم
0.4
اوسنی قیمت
1.60660
ګټه ترې واخله
1.58454
خرڅول
0.4
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۷
1.58888
1.60660
0.00000
1.58454
ګټه
-524.03 USD
EURAUDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.58888
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-524.03 USD
د سوداګرۍ حجم
0.4
اوسنی قیمت
1.60660
ګټه ترې واخله
1.58454
خرڅول
0.4
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۰۱:۰۰
1.85500
1.88889
0.00000
1.85388
ګټه
-1 002.21 USD
GBPAUDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۰۱:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.85500
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-1 002.21 USD
د سوداګرۍ حجم
0.4
اوسنی قیمت
1.88889
ګټه ترې واخله
1.85388
خریداری کول
0.4
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۲۷:۱۹
130.550
130.374
0.000
130.950
ګټه
-64.12 USD
EURJPYm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۲۷:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
130.550
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-64.12 USD
د سوداګرۍ حجم
0.4
اوسنی قیمت
130.374
ګټه ترې واخله
130.950
خرڅول
0.4
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۰۸:۲۶
1.84638
1.88889
0.00000
1.85388
ګټه
-1 257.12 USD
GBPAUDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۰۸:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.84638
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-1 257.12 USD
د سوداګرۍ حجم
0.4
اوسنی قیمت
1.88889
ګټه ترې واخله
1.85388
خرڅول
0.4
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۵۳
1.84000
1.88889
0.00000
1.85388
ګټه
-1 445.79 USD
GBPAUDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.84000
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-1 445.79 USD
د سوداګرۍ حجم
0.4
اوسنی قیمت
1.88889
ګټه ترې واخله
1.85388
خریداری کول
0.4
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۲۱
131.119
130.374
0.000
130.950
ګټه
-271.41 USD
EURJPYm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
131.119
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-271.41 USD
د سوداګرۍ حجم
0.4
اوسنی قیمت
130.374
ګټه ترې واخله
130.950
خریداری کول
0.4
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۱:۵۶:۵۳
1.19334
1.18732
0.00000
1.20581
ګټه
-240.80 USD
EURUSDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۱:۵۶:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.19334
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-240.80 USD
د سوداګرۍ حجم
0.4
اوسنی قیمت
1.18732
ګټه ترې واخله
1.20581
خریداری کول
0.4
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۳۷:۳۴
1.20383
1.18732
0.00000
1.20581
ګټه
-660.40 USD
EURUSDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۳۷:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.20383
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-660.40 USD
د سوداګرۍ حجم
0.4
اوسنی قیمت
1.18732
ګټه ترې واخله
1.20581