د ډیمو حالت
خریداری کول
0.08
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۰۲
1.17329
1.17253
0.00000
1.17482
ګټه
-6.08 USD
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.17329
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-6.08 USD
د سوداګرۍ حجم
0.08
اوسنی قیمت
1.17253
ګټه ترې واخله
1.17482
خریداری کول
0.08
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۰۱
1.17329
1.17253
0.00000
1.17484
ګټه
-6.08 USD
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.17329
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-6.08 USD
د سوداګرۍ حجم
0.08
اوسنی قیمت
1.17253
ګټه ترې واخله
1.17484
خریداری کول
0.05
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۱۶
1.17409
1.17253
0.00000
1.17484
ګټه
-7.80 USD
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.17409
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-7.80 USD
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
1.17253
ګټه ترې واخله
1.17484
خریداری کول
0.05
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۱۶
1.17409
1.17253
0.00000
1.17482
ګټه
-7.80 USD
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.17409
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-7.80 USD
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
1.17253
ګټه ترې واخله
1.17482
خرڅول
0.01
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۳۶
1.17421
1.17265
1.17401
0.00000
ګټه
1.56 USD
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.17421
د تاوان مخه ونیسئ
1.17401
ګټه
1.56 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.17265
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.01
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۳۶
1.17421
1.17265
1.17401
0.00000
ګټه
1.56 USD
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.17421
د تاوان مخه ونیسئ
1.17401
ګټه
1.56 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.17265
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.03
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۴۲
1.17484
1.17253
0.00000
1.17484
ګټه
-6.93 USD
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.17484
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-6.93 USD
د سوداګرۍ حجم
0.03
اوسنی قیمت
1.17253
ګټه ترې واخله
1.17484
خریداری کول
0.03
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۴۲
1.17484
1.17253
0.00000
1.17482
ګټه
-6.93 USD
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.17484
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-6.93 USD
د سوداګرۍ حجم
0.03
اوسنی قیمت
1.17253
ګټه ترې واخله
1.17482
خریداری کول
0.02
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۰۱
1.17584
1.17253
0.00000
1.17482
ګټه
-6.62 USD
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.17584
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-6.62 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.17253
ګټه ترې واخله
1.17482
خریداری کول
0.02
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۰۱
1.17584
1.17253
0.00000
1.17484
ګټه
-6.62 USD
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.17584
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-6.62 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.17253
ګټه ترې واخله
1.17484
خریداری کول
0.01
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۵۸
1.17663
1.17253
0.00000
1.17482
ګټه
-4.10 USD
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.17663
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-4.10 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.17253
ګټه ترې واخله
1.17482
خریداری کول
0.01
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۵۸
1.17663
1.17253
0.00000
1.17484
ګټه
-4.10 USD
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.17663
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-4.10 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.17253
ګټه ترې واخله
1.17484
خریداری کول
0.01
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۳۹
1.17746
1.17253
0.00000
1.17484
ګټه
-4.93 USD
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.17746
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-4.93 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.17253
ګټه ترې واخله
1.17484
خریداری کول
0.01
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۳۹
1.17746
1.17253
0.00000
1.17482
ګټه
-4.93 USD
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.17746
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-4.93 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.17253
ګټه ترې واخله
1.17482
خرڅول
0.01
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۳۸
1.17734
1.17265
1.17401
0.00000
ګټه
4.69 USD
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.17734
د تاوان مخه ونیسئ
1.17401
ګټه
4.69 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.17265
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.01
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۳۸
1.17734
1.17265
1.17401
0.00000
ګټه
4.69 USD
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.17734
د تاوان مخه ونیسئ
1.17401
ګټه
4.69 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.17265
ګټه ترې واخله
0.00000