د ډیمو حالت
خرڅول
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۴۴:۱۳
1.21070
1.21096
0.00000
0.00000
ګټه
-0.26 USD
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۴۴:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.21070
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.26 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.21096
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.89
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۲۰
1.20988
1.21084
0.00000
1.21154
ګټه
85.44 USD
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.20988
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
85.44 USD
د سوداګرۍ حجم
0.89
اوسنی قیمت
1.21084
ګټه ترې واخله
1.21154
خریداری کول
0.55
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۳۸
1.21059
1.21084
0.00000
1.21154
ګټه
13.75 USD
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.21059
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
13.75 USD
د سوداګرۍ حجم
0.55
اوسنی قیمت
1.21084
ګټه ترې واخله
1.21154
خریداری کول
0.34
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۰۲
1.21130
1.21084
0.00000
1.21154
ګټه
-15.64 USD
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.21130
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-15.64 USD
د سوداګرۍ حجم
0.34
اوسنی قیمت
1.21084
ګټه ترې واخله
1.21154
خریداری کول
0.21
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۳۱
1.21202
1.21084
0.00000
1.21154
ګټه
-24.78 USD
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.21202
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-24.78 USD
د سوداګرۍ حجم
0.21
اوسنی قیمت
1.21084
ګټه ترې واخله
1.21154
خریداری کول
0.13
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۰۶
1.21282
1.21084
0.00000
1.21154
ګټه
-25.74 USD
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.21282
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-25.74 USD
د سوداګرۍ حجم
0.13
اوسنی قیمت
1.21084
ګټه ترې واخله
1.21154
خریداری کول
0.08
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۰۹
1.21370
1.21084
0.00000
1.21154
ګټه
-22.88 USD
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.21370
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-22.88 USD
د سوداګرۍ حجم
0.08
اوسنی قیمت
1.21084
ګټه ترې واخله
1.21154
خریداری کول
0.05
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۰۳:۰۶
1.21467
1.21084
0.00000
1.21154
ګټه
-19.15 USD
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۰۳:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.21467
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-19.15 USD
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
1.21084
ګټه ترې واخله
1.21154
خریداری کول
0.03
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۴۸:۳۵
1.21551
1.21084
0.00000
1.21154
ګټه
-14.01 USD
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۴۸:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.21551
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-14.01 USD
د سوداګرۍ حجم
0.03
اوسنی قیمت
1.21084
ګټه ترې واخله
1.21154
خریداری کول
0.02
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۱۱:۱۷
1.21628
1.21084
0.00000
1.21154
ګټه
-10.88 USD
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۱۱:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.21628
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-10.88 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.21084
ګټه ترې واخله
1.21154
خریداری کول
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۹:۴۹
1.21707
1.21084
0.00000
1.21154
ګټه
-6.23 USD
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۹:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.21707
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-6.23 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.21084
ګټه ترې واخله
1.21154
خریداری کول
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۲۷
1.21785
1.21084
0.00000
1.21154
ګټه
-7.01 USD
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.21785
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-7.01 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.21084
ګټه ترې واخله
1.21154