د ډیمو حالت
۲۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۸:۴۵
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۳:۰۵
خرڅول
0.02
0.69424
0.69033
ګټه
7.82 USD
NZDUSD
سودا
#65459993
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۸:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.69424
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۳:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.69033
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.82 USD
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۲:۱۶:۴۵
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۸:۱۲:۰۸
خرڅول
0.01
0.67368
0.66618
ګټه
7.50 USD
NZDUSD
سودا
#64673655
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۲:۱۶:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.67368
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۸:۱۲:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.66618
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.50 USD
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۲:۱۶:۴۵
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۷:۳۸:۵۳
خرڅول
0.01
0.67368
0.66632
ګټه
7.36 USD
NZDUSD
سودا
#64650511
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۲:۱۶:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.67368
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۷:۳۸:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.66632
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.36 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۱۰:۰۸
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۱۲
خرڅول
0.02
0.67083
0.66742
ګټه
6.82 USD
NZDUSD
سودا
#64353286
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۱۰:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.67083
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.66742
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.82 USD
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۳۷:۲۷
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۳۶:۲۱
خرڅول
0.02
0.67135
0.66879
ګټه
5.12 USD
NZDUSD
سودا
#64326371
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۳۷:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.67135
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۳۶:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.66879
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.12 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۳۰:۲۵
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۶:۲۶
خرڅول
0.02
0.67174
0.669
ګټه
5.48 USD
NZDUSD
سودا
#64356614
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۳۰:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.67174
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۶:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.669
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.48 USD
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۰۲:۴۱
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۱۵:۲۶
خرڅول
0.02
0.67161
0.67
ګټه
3.22 USD
NZDUSD
سودا
#64328010
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۰۲:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.67161
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۱۵:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.67
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.22 USD
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۳۹:۵۶
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۲۶:۵۴
خرڅول
0.02
0.67211
0.67003
ګټه
4.16 USD
NZDUSD
سودا
#64328802
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۳۹:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.67211
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۲۶:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.67003
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.16 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۰:۳۳
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۸:۳۹
خریداری کول
0.02
0.90886
0.9092
ګټه
0.75 USD
USDCHF
سودا
#63983326
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۰:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90886
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۸:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.9092
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.75 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۸:۲۷
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۸:۳۴
خریداری کول
0.02
0.90859
0.9092
ګټه
1.34 USD
USDCHF
سودا
#63984208
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۸:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90859
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۸:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.9092
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.34 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۵:۱۲
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۸:۳۱
خریداری کول
0.02
0.90831
0.90921
ګټه
1.98 USD
USDCHF
سودا
#63985410
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۵:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90831
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.90921
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.98 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۰۴:۵۸
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۸:۲۶
خریداری کول
0.02
0.90796
0.90922
ګټه
2.77 USD
USDCHF
سودا
#63987302
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۰۴:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90796
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۸:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.90922
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.77 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۲۸
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۰۱:۲۷
خریداری کول
0.02
0.90725
0.90791
ګټه
1.45 USD
USDCHF
سودا
#64003887
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90725
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۰۱:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.90791
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.45 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۴۹
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۵۴
خریداری کول
0.02
0.90664
0.90751
ګټه
1.92 USD
USDCHF
سودا
#64005165
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90664
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.90751
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.92 USD
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۷:۱۴
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۲۸:۳۲
خریداری کول
0.02
0.90575
0.90708
ګټه
2.93 USD
USDCHF
سودا
#64166774
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۷:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90575
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.93 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۲۸:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.90708
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.93 USD
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۴۴:۴۷
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۲:۴۲
خریداری کول
0.02
0.90448
0.90637
ګټه
4.17 USD
USDCHF
سودا
#64199775
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۴۴:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90448
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۲:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.90637
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.17 USD
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۹:۲۳
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۳۸
خریداری کول
0.02
0.90501
0.90671
ګټه
3.75 USD
USDCHF
سودا
#64168295
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۹:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90501
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.90671
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.75 USD
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۱:۵۲
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۳۵
خریداری کول
0.02
0.90431
0.9067
ګټه
5.27 USD
USDCHF
سودا
#64172808
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۱:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90431
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.9067
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.27 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۲۲:۳۵
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۹:۲۶
خریداری کول
0.02
0.90592
0.90697
ګټه
2.32 USD
USDCHF
سودا
#64006237
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۲۲:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90592
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۹:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.90697
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.32 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۶:۰۵
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۳۹:۱۲
خریداری کول
0.02
0.9054
0.9069
ګټه
3.31 USD
USDCHF
سودا
#64038962
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۶:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.9054
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۳۹:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.9069
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.31 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۴۲
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۱:۲۴
خریداری کول
0.02
0.90468
0.90605
ګټه
3.02 USD
USDCHF
سودا
#64039844
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90468
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۱:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.90605
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.02 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۰۵
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۰:۳۴
خریداری کول
0.02
0.90359
0.906
ګټه
5.32 USD
USDCHF
سودا
#64047584
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90359
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۰:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.906
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.32 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۲۱:۱۳
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۵۳:۵۹
خریداری کول
0.02
0.90728
0.90795
ګټه
1.48 USD
USDCHF
سودا
#63988780
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۲۱:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90728
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۵۳:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.90795
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.48 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۵۰:۵۹
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۱۳
خریداری کول
0.02
1.31864
1.31866
ګټه
0.03 USD
USDCAD
سودا
#63880099
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۵۰:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.31864
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.31866
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۵:۳۷
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۵۳:۴۳
خریداری کول
0.02
1.31761
1.31882
ګټه
1.83 USD
USDCAD
سودا
#63901665
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۵:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.31761
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۵۳:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.31882
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.83 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۵۲:۲۴
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۵۳:۳۸
خریداری کول
0.02
1.31614
1.31882
ګټه
4.06 USD
USDCAD
سودا
#63944713
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۵۲:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.31614
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۵۳:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.31882
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.06 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۲۵
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۵:۳۱
خریداری کول
0.02
1.31295
1.31642
ګټه
5.27 USD
USDCAD
سودا
#63704427
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.31295
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۵:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.31642
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.27 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۳:۰۵
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۰۰
خریداری کول
0.02
1.31219
1.31551
ګټه
5.05 USD
USDCAD
سودا
#63706035
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۳:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.31219
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.31551
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.05 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۵۷:۴۴
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۷:۳۰
خریداری کول
0.02
1.31335
1.31344
ګټه
0.14 USD
USDCAD
سودا
#63560474
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۵۷:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.31335
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۷:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.31344
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.14 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۴۹:۰۱
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۱۴
خریداری کول
0.02
1.3123
1.31394
ګټه
2.50 USD
USDCAD
سودا
#63563960
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۴۹:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3123
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.31394
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.50 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۵۰:۴۴
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۴۶
خریداری کول
0.02
1.31164
1.31393
ګټه
3.49 USD
USDCAD
سودا
#63622926
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۵۰:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.31164
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.49 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.31393
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.49 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۵۵
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۱۸:۳۲
خریداری کول
0.02
1.31037
1.31244
ګټه
3.15 USD
USDCAD
سودا
#63639683
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.31037
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۱۸:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.31244
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.15 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۴۵
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۳:۵۱
خریداری کول
0.02
1.31167
1.31372
ګټه
3.12 USD
USDCAD
سودا
#63594039
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.31167
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۳:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.31372
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.12 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۴:۴۷
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۲:۱۰
خریداری کول
0.02
1.31056
1.3138
ګټه
4.93 USD
USDCAD
سودا
#63598091
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۴:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.31056
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.93 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۲:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.3138
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.93 USD
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۴۵
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۵۸:۴۹
خرڅول
0.02
0.66419
0.66021
ګټه
7.96 USD
NZDUSD
سودا
#63059353
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.66419
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۵۸:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.66021
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.96 USD
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۷:۵۳
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۵۷:۰۶
خرڅول
0.02
0.66467
0.6594
ګټه
10.54 USD
NZDUSD
سودا
#63065019
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۷:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.66467
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۵۷:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.6594
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
10.54 USD
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۴:۰۸
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۱۴:۴۱
خرڅول
0.02
0.66499
0.66341
ګټه
3.16 USD
NZDUSD
سودا
#63085322
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۴:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.66499
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۱۴:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.66341
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.16 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۷:۲۶
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۵۴
خرڅول
0.02
0.66517
0.66334
ګټه
3.66 USD
NZDUSD
سودا
#63135886
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۷:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.66517
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.66334
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.66 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۵۱
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۵۵:۱۹
خرڅول
0.02
0.66546
0.66362
ګټه
3.68 USD
NZDUSD
سودا
#63148664
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.66546
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۵۵:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.66362
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.68 USD
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۰۴:۵۱
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۳۴
خریداری کول
0.02
0.92093
0.92108
ګټه
0.33 USD
USDCHF
سودا
#62870448
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۰۴:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92093
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.92108
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.33 USD
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۵۹
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۲:۳۱
خریداری کول
0.02
0.91896
0.9203
ګټه
2.91 USD
USDCHF
سودا
#62975816
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91896
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.91 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۲:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.9203
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.91 USD
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۲۸:۳۳
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۵۰:۳۴
خریداری کول
0.02
0.91985
0.92079
ګټه
2.04 USD
USDCHF
سودا
#62882571
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۲۸:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91985
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۵۰:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.92079
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.04 USD
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۵۶:۳۱
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۵۰:۰۲
خریداری کول
0.02
0.91906
0.92072
ګټه
3.61 USD
USDCHF
سودا
#62890884
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۵۶:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91906
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.61 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۵۰:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.92072
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.61 USD
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۴۱:۳۴
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۰۷:۱۴
خریداری کول
0.02
0.91787
0.91867
ګټه
1.74 USD
USDCHF
سودا
#62942402
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۴۱:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91787
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۰۷:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.91867
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.74 USD
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۱۳:۰۵
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۲۸
خریداری کول
0.02
0.91751
0.91908
ګټه
3.42 USD
USDCHF
سودا
#62913271
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۱۳:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91751
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.91908
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.42 USD
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۸:۲۳
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۲۵
خریداری کول
0.02
0.91666
0.91904
ګټه
5.18 USD
USDCHF
سودا
#62917283
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۸:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91666
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.91904
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.18 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۱۸:۳۳
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۱۲:۰۴
خرڅول
0.02
1.34046
1.33864
ګټه
2.72 USD
USDCAD
سودا
#62787091
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۱۸:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.34046
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۱۲:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.33864
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.72 USD
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۰۳
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۱۹:۱۵
خرڅول
0.02
1.34074
1.33846
ګټه
3.41 USD
USDCAD
سودا
#62828787
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.34074
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۱۹:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.33846
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.41 USD
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۰۳:۱۹
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۳۵:۴۳
خرڅول
0.02
1.34135
1.33849
ګټه
4.27 USD
USDCAD
سودا
#62813010
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۰۳:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.34135
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۳۵:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.33849
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.27 USD
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۳۶:۴۶
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۳۱
خریداری کول
0.02
1.80763
1.80626
ګټه
-1.93 USD
GBPAUD
سودا
#61628247
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۳۶:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.80763
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.93 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.80626
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.93 USD