د ډیمو حالت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۱۴:۲۳
خرڅول
1
1.37628
1.37328
ګټه
3.00 USD
GBPUSD
سودا
#1517652174
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37628
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۱۴:۲۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.37328
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.00 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۱:۴۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۲۳:۵۲
خریداری کول
0.1
1.37598
1.37617
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#1517671490
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۱:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37598
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۲۳:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.37617
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۰۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۱:۴۰
خریداری کول
0.2
1.37559
1.37578
ګټه
0.04 USD
GBPUSD
سودا
#1517670627
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37559
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۱:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.37578
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.04 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۵۴
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۱:۴۰
خریداری کول
0.1
1.38068
1.37578
ګټه
-0.49 USD
GBPUSD
سودا
#1517638243
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38068
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.49 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۱:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.37578
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.49 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۳۸
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۱:۴۰
خریداری کول
0.4
1.37534
1.37577
ګټه
0.17 USD
GBPUSD
سودا
#1517671042
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37534
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۱:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.4
بهر(وتل)
1.37577
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.17 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۱:۲۳
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۱:۳۹
خریداری کول
0.6
1.37509
1.37575
ګټه
0.40 USD
GBPUSD
سودا
#1517671105
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۱:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37509
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۱:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.6
بهر(وتل)
1.37575
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.40 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۳۶
خرڅول
0.2
1.37617
1.37598
ګټه
0.04 USD
GBPUSD
سودا
#1517651862
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37617
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.37598
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.04 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۳
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۳۶
خرڅول
0.1
1.37593
1.376
ګټه
-0.01 USD
GBPUSD
سودا
#1517651762
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37593
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.376
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۳۸
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۳۵
خرڅول
0.4
1.3764
1.37597
ګټه
0.17 USD
GBPUSD
سودا
#1517652049
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3764
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.4
بهر(وتل)
1.37597
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.17 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۱۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۲
خرڅول
0.1
1.37623
1.37601
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#1517651330
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37623
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.37601
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۱
خرڅول
1
1.37749
1.37631
ګټه
1.18 USD
GBPUSD
سودا
#1517556770
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37749
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.37631
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.18 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۱
خرڅول
1.16
1.37871
1.37631
ګټه
2.78 USD
GBPUSD
سودا
#1517565422
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37871
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۱
د سوداګرۍ حجم
1.16
بهر(وتل)
1.37631
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.78 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۲۵:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۱
خرڅول
1.35
1.37977
1.37631
ګټه
4.67 USD
GBPUSD
سودا
#1517576325
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۲۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37977
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۱
د سوداګرۍ حجم
1.35
بهر(وتل)
1.37631
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.67 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۴
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۱
خرڅول
1.56
1.38056
1.37631
ګټه
6.63 USD
GBPUSD
سودا
#1517597436
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38056
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۱
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
1.37631
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.63 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۱
خرڅول
1
1.3767
1.37631
ګټه
0.39 USD
GBPUSD
سودا
#1517555110
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3767
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.37631
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.39 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۵:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۱
خرڅول
1.08
1.37823
1.37631
ګټه
2.07 USD
GBPUSD
سودا
#1517563156
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37823
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۱
د سوداګرۍ حجم
1.08
بهر(وتل)
1.37631
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.07 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۵:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۱
خرڅول
1.25
1.37936
1.37631
ګټه
3.81 USD
GBPUSD
سودا
#1517573443
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37936
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۱
د سوداګرۍ حجم
1.25
بهر(وتل)
1.37631
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.81 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۰۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۱
خرڅول
1.68
1.38102
1.37631
ګټه
7.91 USD
GBPUSD
سودا
#1517615028
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38102
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.91 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۱
د سوداګرۍ حجم
1.68
بهر(وتل)
1.37631
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.91 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۰:۰۴
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۱
خرڅول
1.45
1.38019
1.37631
ګټه
5.63 USD
GBPUSD
سودا
#1517595450
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38019
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۱
د سوداګرۍ حجم
1.45
بهر(وتل)
1.37631
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.63 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۰۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۰۹
خرڅول
0.1
1.37665
1.37651
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#1517651100
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37665
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.37651
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۰۹
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۰۱
خرڅول
0.2
1.37714
1.37685
ګټه
0.06 USD
GBPUSD
سودا
#1517650787
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37714
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.37685
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.06 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۲۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۰۱
خرڅول
0.1
1.37689
1.37686
ګټه
0.00 USD
GBPUSD
سودا
#1517650697
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37689
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.37686
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۵۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۲۲
خرڅول
0.1
1.37725
1.37709
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#1517648419
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37725
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.37709
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۳۳
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۵۰
خرڅول
0.1
1.37757
1.37747
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#1517647437
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37757
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.37747
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۲۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۴۹
خرڅول
0.2
1.37787
1.37749
ګټه
0.08 USD
GBPUSD
سودا
#1517648159
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37787
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.37749
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.08 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۰۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۳۲
خرڅول
0.1
1.37795
1.37778
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#1517646929
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37795
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.37778
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۵۸
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۰۱
خرڅول
0.1
1.37826
1.3782
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#1517645620
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37826
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.3782
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۰۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۵۸
خرڅول
0.1
1.37863
1.37849
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#1517645505
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37863
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.37849
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۱۳
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۰۱
خرڅول
0.2
1.37898
1.3788
ګټه
0.04 USD
GBPUSD
سودا
#1517645330
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37898
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.3788
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.04 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۰۱
خرڅول
0.1
1.37872
1.3788
ګټه
-0.01 USD
GBPUSD
سودا
#1517645187
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37872
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.3788
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۵۶
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۰۰
خرڅول
0.4
1.37924
1.37882
ګټه
0.17 USD
GBPUSD
سودا
#1517645405
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37924
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.4
بهر(وتل)
1.37882
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.17 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۲:۰۷
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۰۶
خرڅول
0.1
1.37762
1.37843
ګټه
-0.08 USD
GBPUSD
سودا
#1517623497
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۲:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37762
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.37843
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.08 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۷:۲۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۰۵
خرڅول
0.4
1.37814
1.37845
ګټه
-0.12 USD
GBPUSD
سودا
#1517624100
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۷:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37814
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.4
بهر(وتل)
1.37845
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.12 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۵:۵۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۰۵
خرڅول
0.2
1.37788
1.37845
ګټه
-0.11 USD
GBPUSD
سودا
#1517624006
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۵:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37788
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.37845
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.11 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۸:۵۴
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۰۵
خرڅول
0.6
1.3784
1.37847
ګټه
-0.04 USD
GBPUSD
سودا
#1517624192
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۸:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3784
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.6
بهر(وتل)
1.37847
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.04 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۹:۲۹
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۰۴
خرڅول
0.8
1.37864
1.37845
ګټه
0.15 USD
GBPUSD
سودا
#1517624239
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۹:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37864
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.8
بهر(وتل)
1.37845
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.15 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۶:۴۸
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۰۴
خرڅول
1.2
1.37915
1.37835
ګټه
0.96 USD
GBPUSD
سودا
#1517625639
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۶:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37915
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۰۴
د سوداګرۍ حجم
1.2
بهر(وتل)
1.37835
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.96 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۳۹:۳۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۰۴
خرڅول
1
1.37887
1.37837
ګټه
0.50 USD
GBPUSD
سودا
#1517624965
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۳۹:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37887
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۰۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.37837
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.50 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۰:۳۶
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۰۲
خرڅول
1.4
1.37944
1.37834
ګټه
1.54 USD
GBPUSD
سودا
#1517625925
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۰:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37944
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۰۲
د سوداګرۍ حجم
1.4
بهر(وتل)
1.37834
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.54 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۷:۱۴
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۵۳
خریداری کول
0.4
1.38027
1.38047
ګټه
0.08 USD
GBPUSD
سودا
#1517634949
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۷:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38027
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.4
بهر(وتل)
1.38047
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.08 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۳۳
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۵۳
خریداری کول
0.2
1.38052
1.38047
ګټه
-0.01 USD
GBPUSD
سودا
#1517634221
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38052
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.38047
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۹:۱۵
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۵۳
خریداری کول
0.6
1.37999
1.38047
ګټه
0.29 USD
GBPUSD
سودا
#1517635679
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۹:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37999
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.6
بهر(وتل)
1.38047
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.29 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۴۹
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۵۳
خریداری کول
0.1
1.38077
1.38044
ګټه
-0.03 USD
GBPUSD
سودا
#1517634064
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38077
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.38044
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.03 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۴۸
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۵۲
خریداری کول
0.8
1.37972
1.38047
ګټه
0.60 USD
GBPUSD
سودا
#1517636119
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37972
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.8
بهر(وتل)
1.38047
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.60 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۰۳
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۴۸
خریداری کول
0.1
1.38035
1.38055
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#1517633127
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38035
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.38055
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۰۳
خریداری کول
0.1
1.38009
1.38014
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#1517630382
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38009
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.38014
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۵۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۰۳
خریداری کول
0.2
1.37981
1.38014
ګټه
0.07 USD
GBPUSD
سودا
#1517630687
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37981
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.38014
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.07 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۹:۴۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۲:۰۶
خرڅول
0.1
1.37799
1.37782
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#1517623237
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۹:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37799
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۲:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.37782
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۸:۵۶
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۹:۴۲
خرڅول
0.2
1.37837
1.37819
ګټه
0.04 USD
GBPUSD
سودا
#1517621815
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۸:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37837
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۹:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.37819
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.04 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۴:۱۶
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۹:۴۲
خرڅول
0.1
1.37806
1.37819
ګټه
-0.01 USD
GBPUSD
سودا
#1517621025
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۴:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37806
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۹:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.37819
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD