د ډیمو حالت
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۴۰:۵۳
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۵:۳۲
خرڅول
0.01
2054.58
2065.22
ګټه
-10.74 USD
XAUUSD
سودا
#143235673
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۴۰:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2054.58
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-10.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۵:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2065.22
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-10.74 USD
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۳۰:۱۸
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۳۴:۱۹
خرڅول
0.01
2050.53
2048.74
ګټه
1.69 USD
XAUUSD
سودا
#143215263
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۳۰:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2050.53
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۳۴:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2048.74
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.69 USD
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۰۱:۴۴
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۲۸:۵۶
خرڅول
0.05
2036.76
2042.87
ګټه
-31.05 USD
XAUUSD
سودا
#143127894
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۰۱:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2036.76
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-30.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۲۸:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
2042.87
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-31.05 USD
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۴۱:۲۴
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۵۶:۳۲
خرڅول
0.05
2036.08
2035.19
ګټه
3.95 USD
XAUUSD
سودا
#143127220
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۴۱:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2036.08
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۵۶:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
2035.19
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
3.95 USD
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۵۹:۳۴
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۰۹:۳۷
خرڅول
0.01
26.793
26.694
ګټه
4.85 USD
XAGUSD
سودا
#143120827
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۵۹:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
26.793
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۰۹:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
26.694
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
4.85 USD
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۰۱:۵۵
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۰۹:۳۵
خرڅول
0.01
2044.91
2039.4
ګټه
5.41 USD
XAUUSD
سودا
#143121050
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۰۱:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2044.91
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۰۹:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2039.4
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
5.41 USD
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۱۱
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۵۱
خرڅول
0.01
2047.85
2045.34
ګټه
2.41 USD
XAUUSD
سودا
#143110311
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2047.85
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2045.34
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
2.41 USD
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۰۹:۳۵
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۵۰:۲۲
خرڅول
0.01
2048.83
2042.76
ګټه
5.97 USD
XAUUSD
سودا
#143110675
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۰۹:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2048.83
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۵۰:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2042.76
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
5.97 USD
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۴۲:۰۹
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۰۰
خرڅول
0.01
2052.26
2042.5
ګټه
9.66 USD
XAUUSD
سودا
#143104375
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۴۲:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2052.26
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2042.5
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
9.66 USD