د ډیمو حالت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۰۰
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۳۰:۴۳
خریداری کول
1
48950.78
49105.91
ګټه
1.40 USD
BTCUSD
سودا
#1506997385
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
48950.78
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۳۰:۴۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
49105.91
د کمیشن لګښتونه
-0.15 USD
ګټه
1.40 USD
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۲۶:۳۹
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۳۰:۳۸
خریداری کول
1
48054.8
49126.89
ګټه
10.57 USD
BTCUSD
سودا
#1507003068
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۲۶:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
48054.8
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۳۰:۳۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
49126.89
د کمیشن لګښتونه
-0.15 USD
ګټه
10.57 USD
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۳۱:۰۰
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۴۳:۲۱
خریداری کول
1
1.40366
1.40374
ګټه
0.08 USD
GBPUSD_S
سودا
#1506984389
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۳۱:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.40366
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۴۳:۲۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.40374
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.08 USD
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۲۰
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۱۶
خریداری کول
1
1.40341
1.4055
ګټه
2.09 USD
GBPUSD_S
سودا
#1506959050
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.40341
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۱۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.4055
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.09 USD
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۲۳:۰۸
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۱۱
خریداری کول
1
49481.37
50200.7
ګټه
7.04 USD
BTCUSD
سودا
#1506937359
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۲۳:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
49481.37
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۱۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
50200.7
د کمیشن لګښتونه
-0.15 USD
ګټه
7.04 USD
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۱۱:۲۸
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۲۴:۱۹
خریداری کول
1
1.40145
1.40307
ګټه
1.62 USD
GBPUSD_S
سودا
#1506928249
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۱۱:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.40145
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۲۴:۱۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.40307
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.62 USD
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۰۵
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۴:۴۵
خریداری کول
2
1.4048
1.40594
ګټه
2.28 USD
GBPUSD_S
سودا
#1506900903
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.4048
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۴:۴۵
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.40594
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.28 USD
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۴۴
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۴:۴۵
خریداری کول
1
1.40672
1.40594
ګټه
-0.78 USD
GBPUSD_S
سودا
#1506893957
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.40672
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۴:۴۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.40594
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.78 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۱۲:۵۷
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۵۳:۴۲
خریداری کول
1
1.40711
1.40683
ګټه
-0.28 USD
GBPUSD_S
سودا
#1506814804
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۱۲:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.40711
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۵۳:۴۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.40683
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.28 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۲۷
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۵۳:۳۸
خریداری کول
1
1.40816
1.40682
ګټه
-1.34 USD
GBPUSD_S
سودا
#1506814823
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.40816
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۵۳:۳۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.40682
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.34 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۵۵:۴۲
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۵۳:۳۴
خریداری کول
1
1.4061
1.40682
ګټه
0.72 USD
GBPUSD_S
سودا
#1506814814
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۵۵:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.4061
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۵۳:۳۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.40682
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.72 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۳۶:۰۵
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۵۳:۳۰
خریداری کول
1
1.4051
1.40682
ګټه
1.72 USD
GBPUSD_S
سودا
#1506817835
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۳۶:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.4051
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۵۳:۳۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.40682
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.72 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۱۸
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۳۱
خریداری کول
1
1.40953
1.40961
ګټه
0.08 USD
GBPUSD_S
سودا
#1506792227
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.40953
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۳۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.40961
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.08 USD
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۱۷:۱۴
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۲۹
خرڅول
1
1.40921
1.40933
ګټه
-0.12 USD
GBPUSD_S
سودا
#1506442245
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۱۷:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.40921
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۲۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.40933
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.12 USD
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۲۶:۵۱
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۲۳
خرڅول
1
1.41
1.40909
ګټه
0.91 USD
GBPUSD_S
سودا
#1506442706
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۲۶:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.91 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۲۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.40909
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.91 USD
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۵۲:۴۳
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۱۷
خرڅول
1
1.4105
1.40915
ګټه
1.35 USD
GBPUSD_S
سودا
#1506442775
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۵۲:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.4105
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۱۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.40915
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.35 USD
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۵۲
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۰۸
خرڅول
1
1.411
1.40921
ګټه
1.79 USD
GBPUSD_S
سودا
#1506443352
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.411
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۰۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.40921
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.79 USD
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۳۸:۳۰
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۵۹
خرڅول
1
1.4115
1.40932
ګټه
2.18 USD
GBPUSD_S
سودا
#1506443416
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۳۸:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.4115
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۵۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.40932
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.18 USD
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۱:۴۹
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۴۹
خرڅول
1
1.412
1.40907
ګټه
2.93 USD
GBPUSD_S
سودا
#1506443432
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۱:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.412
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.93 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۴۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.40907
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.93 USD
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۰۹
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۳۵
خرڅول
1
1.4125
1.40918
ګټه
3.32 USD
GBPUSD_S
سودا
#1506443474
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.4125
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۳۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.40918
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.32 USD
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۰۹
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۲۲
خرڅول
1
1.413
1.40935
ګټه
3.65 USD
GBPUSD_S
سودا
#1506443500
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.413
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۲۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.40935
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.65 USD
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۴۸
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۶
خرڅول
1
1.4135
1.40952
ګټه
3.98 USD
GBPUSD_S
سودا
#1506443560
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.4135
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.40952
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.98 USD
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۳۵:۱۹
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۵۴
خرڅول
10
1.40932
1.40938
ګټه
-0.60 USD
GBPUSD_S
سودا
#1506444185
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۳۵:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.40932
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۵۴
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1.40938
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.60 USD
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۱۶
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۱۳
خرڅول
10
1.41081
1.40983
ګټه
9.80 USD
GBPUSD_S
سودا
#1506446155
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41081
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۱۳
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1.40983
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
9.80 USD
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۳۸
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۲۵
خرڅول
10
1.414
1.40967
ګټه
43.30 USD
GBPUSD_S
سودا
#1506443587
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.414
ګټنه
0.00 USD
ټوله
43.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۲۵
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1.40967
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
43.30 USD
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۵۴
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۰۴:۳۱
خریداری کول
1
1.21877
1.21423
ګټه
-3.74 USD
USDCAD_S
سودا
#1506282746
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21877
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۰۴:۳۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.21423
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3.74 USD
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۵۳
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۰۴:۳۱
خریداری کول
2
1.21596
1.21423
ګټه
-2.85 USD
USDCAD_S
سودا
#1506283196
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21596
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۰۴:۳۱
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.21423
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.85 USD
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۰۳
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۰۴:۳۰
خریداری کول
4
1.21299
1.21423
ګټه
4.08 USD
USDCAD_S
سودا
#1506327178
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21299
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۰۴:۳۰
د سوداګرۍ حجم
4
بهر(وتل)
1.21423
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.08 USD
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۱۹
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۰۴:۳۰
خریداری کول
4
1.21344
1.21423
ګټه
2.60 USD
USDCAD_S
سودا
#1506326398
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21344
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۰۴:۳۰
د سوداګرۍ حجم
4
بهر(وتل)
1.21423
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.60 USD
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۰۰
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۲۲
خریداری کول
8
1.39344
1.39331
ګټه
-1.04 USD
GBPUSD_S
سودا
#1506274039
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.39344
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۲۲
د سوداګرۍ حجم
8
بهر(وتل)
1.39331
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.04 USD
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۱۹
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۱۸
خریداری کول
16
1.39244
1.39326
ګټه
13.12 USD
GBPUSD_S
سودا
#1506285184
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.39244
ګټنه
0.00 USD
ټوله
13.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۱۸
د سوداګرۍ حجم
16
بهر(وتل)
1.39326
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
13.12 USD
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۷:۰۹
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۰۷
خریداری کول
1
1.39644
1.39664
ګټه
0.20 USD
GBPUSD_S
سودا
#1506280557
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۷:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.39644
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۰۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.39664
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.20 USD
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۵۰
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۰۵
خریداری کول
2
1.39544
1.39649
ګټه
2.10 USD
GBPUSD_S
سودا
#1506274024
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.39544
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۰۵
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.39649
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.10 USD
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۰۹
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۰۴
خریداری کول
4
1.39444
1.39649
ګټه
8.20 USD
GBPUSD_S
سودا
#1506274033
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.39444
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۰۴
د سوداګرۍ حجم
4
بهر(وتل)
1.39649
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
8.20 USD
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۱۸
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۰۱
خریداری کول
1
1.39002
1.39235
ګټه
2.33 USD
GBPUSD_S
سودا
#1506274019
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.39002
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۰۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.39235
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.33 USD
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۵۸
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۴۸
خریداری کول
1
1.39277
1.39217
ګټه
-0.60 USD
GBPUSD_S
سودا
#1506246728
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.39277
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۴۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.39217
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.60 USD
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۲۹
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۴۳
خریداری کول
2
1.39179
1.39218
ګټه
0.78 USD
GBPUSD_S
سودا
#1506260188
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.39179
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۴۳
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.39218
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.78 USD
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۵۵
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۷:۴۵
خریداری کول
1
1.20815
1.20845
ګټه
0.30 USD
EURUSD_S
سودا
#1506246704
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20815
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۷:۴۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.20845
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.30 USD
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۱:۴۱
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۲۳
خریداری کول
1
1.39175
1.39248
ګټه
0.73 USD
GBPUSD_S
سودا
#1506248605
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۱:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.39175
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۲۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.39248
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.73 USD
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۵۶
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۲۲
خریداری کول
1
1.20723
1.20755
ګټه
0.32 USD
EURUSD_S
سودا
#1506249471
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20723
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۲۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.20755
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.32 USD
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۳۷
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۶:۳۷
خریداری کول
1
1820.09
1820.54
ګټه
0.45 USD
XAUUSD_S
سودا
#1506243024
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1820.09
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۶:۳۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1820.54
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.45 USD
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۳۶
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۹
خریداری کول
1
1.39143
1.39261
ګټه
1.18 USD
GBPUSD_S
سودا
#1506243001
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.39143
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.39261
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.18 USD
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۳۴
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۹
خریداری کول
1
1.20627
1.20776
ګټه
1.49 USD
EURUSD_S
سودا
#1506242946
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20627
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.49 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.20776
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.49 USD
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۶:۰۵
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۲۷
خریداری کول
1
1.20546
1.20555
ګټه
0.09 USD
EURUSD_S
سودا
#1506240498
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۶:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20546
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۲۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.20555
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.09 USD
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۵:۴۸
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۲۶
خریداری کول
1
1.38998
1.39025
ګټه
0.27 USD
GBPUSD_S
سودا
#1506240389
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۵:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38998
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۲۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.39025
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.27 USD
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۵:۵۶
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۲۶
خریداری کول
1
1817.87
1818.48
ګټه
0.61 USD
XAUUSD_S
سودا
#1506240438
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۵:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1817.87
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.61 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۲۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1818.48
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.61 USD
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۱۱:۱۸
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۴۱:۲۳
خریداری کول
1
1814.12
1816.19
ګټه
2.07 USD
XAUUSD_S
سودا
#1506218903
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۱۱:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1814.12
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۴۱:۲۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1816.19
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.07 USD
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۱۷:۱۰
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۴۱:۲۲
خریداری کول
10
1.38996
1.39028
ګټه
3.20 USD
GBPUSD_S
سودا
#1506222265
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۱۷:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38996
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۴۱:۲۲
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1.39028
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.20 USD
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۳۲:۰۳
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۷:۴۵
خریداری کول
10
1.38781
1.38906
ګټه
12.50 USD
GBPUSD_S
سودا
#1506186983
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۳۲:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38781
ګټنه
0.00 USD
ټوله
12.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۷:۴۵
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1.38906
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
12.50 USD
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۰۷:۲۸
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۰۲
خرڅول
1
1786.51
1791.82
ګټه
-5.31 USD
XAUUSD_S
سودا
#1506069700
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۰۷:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1786.51
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۰۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1791.82
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-5.31 USD