د ډیمو حالت
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۲۹:۱۷
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۰۰
خریداری کول
0.01
1.15558
1.157
ګټه
1.32 USD
EURUSD
سودا
#164242540
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۲۹:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.15558
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.157
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.32 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۵۶:۴۹
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۱:۵۱
خرڅول
0.01
1.36274
1.361
ګټه
1.64 USD
GBPUSD
سودا
#164153136
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۵۶:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36274
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۱:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.361
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.64 USD
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۵:۲۲
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۳۴:۰۶
خرڅول
0.01
1.16042
1.16
ګټه
0.32 USD
EURUSD
سودا
#164098242
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۵:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16042
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۳۴:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.32 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۱:۵۲
خرڅول
0.01
1795.66
1761.86
ګټه
33.60 USD
XAUUSD
سودا
#163082633
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1795.66
ګټنه
0.00 USD
ټوله
33.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۱:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1761.86
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
33.60 USD
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۲۲:۵۱
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۱۶:۰۰
خرڅول
0.01
1807.24
1827.9
ګټه
-20.86 USD
XAUUSD
سودا
#161270325
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۲۲:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1807.24
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-20.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۱۶:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1827.9
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-20.86 USD
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۱:۳۰:۲۶
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۱۵:۵۹
خرڅول
0.01
1898.95
1827.89
ګټه
70.86 USD
XAUUSD
سودا
#160084000
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۱:۳۰:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1898.95
ګټنه
0.00 USD
ټوله
71.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۱۵:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1827.89
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
70.86 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۱۱:۳۸
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۱:۳۰:۲۱
خریداری کول
0.01
1743.21
1898.95
ګټه
155.54 USD
XAUUSD
سودا
#158749464
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۱۱:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1743.21
ګټنه
0.00 USD
ټوله
155.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۱:۳۰:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1898.95
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
155.54 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۳۸
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۴۲:۰۹
خرڅول
0.01
137.191
155.881
ګټه
-170.28 USD
GBPJPY
سودا
#148564168
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
137.191
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-170.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۴۲:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
155.881
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-170.28 USD
۱۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۳۸:۵۸
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۴۲:۰۵
خرڅول
0.01
139.05
155.873
ګټه
-153.29 USD
GBPJPY
سودا
#151360596
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۳۸:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
139.05
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-153.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۴۲:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
155.873
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-153.29 USD
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۱۴:۲۴
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۵۷
خرڅول
0.01
148.95
155.307
ګټه
-58.24 USD
GBPJPY
سودا
#157250358
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۱۴:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
148.95
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-58.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
155.307
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-58.24 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۱۱:۲۰
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۵۳
خرڅول
0.01
151.719
155.308
ګټه
-32.97 USD
GBPJPY
سودا
#158749462
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۱۱:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
151.719
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-32.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
155.308
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-32.97 USD
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۳۹
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۴۳
خرڅول
0.01
154.062
155.301
ګټه
-11.51 USD
GBPJPY
سودا
#159860037
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
154.062
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-11.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
155.301
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-11.51 USD
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۳۷
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۱:۲۷
خرڅول
0.01
1.2135
1.2125
ګټه
0.90 USD
EURUSD
سودا
#159582507
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.2135
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۱:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2125
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.90 USD
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۱۷:۴۳
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۰۳
خرڅول
0.01
1.2155
1.215
ګټه
0.40 USD
EURUSD
سودا
#159551902
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۱۷:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.2155
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.215
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.40 USD
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۱۷:۰۲
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۵۹
خرڅول
0.01
1.216
1.2155
ګټه
0.40 USD
EURUSD
سودا
#159551559
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۱۷:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.216
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2155
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.40 USD
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۴۹:۵۳
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۲۷
خرڅول
0.01
1.207
1.2065
ګټه
0.40 USD
EURUSD
سودا
#159529277
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۴۹:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.207
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2065
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.40 USD
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۳۵:۵۰
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۱۷
خریداری کول
0.01
1.2015
1.202
ګټه
0.40 USD
EURUSD
سودا
#159468010
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۳۵:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2015
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.202
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.40 USD
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۴۳:۰۰
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۰۷:۳۰
خرڅول
0.01
1.2015
1.201
ګټه
0.40 USD
EURUSD
سودا
#159456146
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۴۳:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.2015
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۰۷:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.201
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.40 USD
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۲۱:۴۶
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۴۸
خریداری کول
0.01
1782.97
1762.45
ګټه
-20.72 USD
XAUUSD
سودا
#159224801
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۲۱:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1782.97
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-20.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1762.45
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-20.72 USD
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۵۶:۱۸
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۳:۰۸
خرڅول
0.01
151.159
151.5
ګټه
-3.33 USD
GBPJPY
سودا
#159201866
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۵۶:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
151.159
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۳:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
151.5
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-3.33 USD
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۰۳
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۳۶
خریداری کول
0.01
1774.11
1775
ګټه
0.69 USD
XAUUSD
سودا
#159214783
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1774.11
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.89 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1775
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.69 USD
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۲۹:۱۲
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۵:۴۳
خریداری کول
0.01
1781.45
1772.48
ګټه
-9.17 USD
XAUUSD
سودا
#159166717
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۲۹:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1781.45
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-8.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۵:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1772.48
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-9.17 USD
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۱۲
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۱۳
خرڅول
0.01
1774.9
1774
ګټه
0.70 USD
XAUUSD
سودا
#159195888
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1774.9
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1774
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.70 USD
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۱۵:۰۰
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۴:۱۳
خریداری کول
0.01
1784.55
1787.5
ګټه
2.75 USD
XAUUSD
سودا
#157008440
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۱۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1784.55
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۴:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1787.5
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
2.75 USD
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۲۷:۳۷
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۳۵
خرڅول
0.01
146.678
147.753
ګټه
-10.38 USD
GBPJPY
سودا
#156920758
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۲۷:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
146.678
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-10.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
147.753
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-10.38 USD
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۰۲:۰۳:۰۵
۲۷.۰۱.۲۰۲۱ ۰۰:۰۴:۲۹
خرڅول
0.01
141.511
142.514
ګټه
-9.87 USD
GBPJPY
سودا
#155996481
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۰۲:۰۳:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
141.511
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-9.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۱.۲۰۲۱ ۰۰:۰۴:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
142.514
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-9.87 USD
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۲۲:۵۰:۱۹
۱۰.۰۱.۲۰۲۱ ۲۲:۴۵:۰۹
کاپی
95.81%
96.15%
ګټه
-0.17 USD
Shazwan2769Fx
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۲۲:۵۰:۱۹
د ننوتلو ځای
95.81%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۱.۲۰۲۱ ۲۲:۴۵:۰۹
بهر(وتل)
96.15%
ګټه
-0.17 USD
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۱۱:۱۵
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۱۸:۲۴
خرڅول
0.01
135.97
135.75
ګټه
1.88 USD
GBPJPY
سودا
#148280564
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۱۱:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
135.97
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۱۸:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
135.75
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.88 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۳:۴۳
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۱۱:۱۱
خریداری کول
0.01
134.104
135.97
ګټه
17.48 USD
GBPJPY
سودا
#147536037
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۳:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
134.104
ګټنه
0.00 USD
ټوله
17.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۱۱:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
135.97
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
17.48 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۰۵:۴۸
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۲۳
خریداری کول
0.01
135.264
135.4
ګټه
1.09 USD
GBPJPY
سودا
#147247999
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۰۵:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
135.264
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
135.4
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.09 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۵۸:۵۲
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۲:۵۶:۴۱
خرڅول
0.01
141.833
134.513
ګټه
69.22 USD
GBPJPY
سودا
#145839187
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۵۸:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
141.833
ګټنه
0.00 USD
ټوله
69.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۲:۵۶:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
134.513
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
69.22 USD
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۳۵
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۷:۴۰
خریداری کول
0.01
134.197
134.4
ګټه
1.73 USD
GBPJPY
سودا
#147641530
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
134.197
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.93 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۷:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
134.4
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.73 USD
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۲۹
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۵۹:۰۴
خریداری کول
0.01
134.202
134.3
ګټه
0.73 USD
GBPJPY
سودا
#147641521
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
134.202
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.93 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۵۹:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
134.3
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.73 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۳:۴۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۱۸
خریداری کول
0.01
134.098
134.2
ګټه
0.77 USD
GBPJPY
سودا
#147536028
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۳:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
134.098
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
134.2
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.77 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۰۲:۱۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۰۸:۰۹
خرڅول
0.01
133.637
133.5
ګټه
1.11 USD
GBPJPY
سودا
#147483031
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۰۲:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
133.637
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۰۸:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
133.5
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.11 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۰۲:۰۶
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۰۸:۰۸
خرڅول
0.01
133.638
133.6
ګټه
0.16 USD
GBPJPY
سودا
#147483021
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۰۲:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
133.638
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۰۸:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
133.6
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.16 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۱۶
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۵۱:۰۲
خریداری کول
0.01
134.005
134.2
ګټه
1.66 USD
GBPJPY
سودا
#147398519
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
134.005
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۵۱:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
134.2
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.66 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۱۰
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۳۲:۳۰
خریداری کول
0.01
134.002
134.1
ګټه
0.74 USD
GBPJPY
سودا
#147398514
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
134.002
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۳۲:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
134.1
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.74 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۱۲
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۵۷
خریداری کول
0.01
133.806
134
ګټه
1.66 USD
GBPJPY
سودا
#147316941
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
133.806
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
134
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.66 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۰۷
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۲۲:۰۷
خریداری کول
0.01
133.798
133.9
ګټه
0.78 USD
GBPJPY
سودا
#147316930
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
133.798
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۲۲:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
133.9
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.78 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۰۵:۴۲
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۲۲:۳۵
خریداری کول
0.01
135.274
135.3
ګټه
0.05 USD
GBPJPY
سودا
#147247994
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۰۵:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
135.274
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۲۲:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
135.3
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.05 USD
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۵۹
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۵۴:۰۵
خرڅول
0.01
135.631
135.5
ګټه
1.06 USD
GBPJPY
سودا
#147197822
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
135.631
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۵۴:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
135.5
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.06 USD
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۵۳
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۰۲
خرڅول
0.01
135.647
135.6
ګټه
0.25 USD
GBPJPY
سودا
#147197797
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
135.647
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
135.6
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.25 USD
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۲۵:۴۴
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۱۰:۴۰
خریداری کول
0.01
135.893
136.1
ګټه
1.77 USD
GBPJPY
سودا
#147171657
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۲۵:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
135.893
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۱۰:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
136.1
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.77 USD
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۲۵:۳۶
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۰۸:۴۸
خریداری کول
0.01
135.893
136
ګټه
0.82 USD
GBPJPY
سودا
#147171656
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۲۵:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
135.893
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۰۸:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
136
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.82 USD
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۳۶:۵۷
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۲۱:۰۹
خرڅول
0.01
138.91
138.741
ګټه
1.39 USD
GBPJPY
سودا
#144310558
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۳۶:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
138.91
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۲۱:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
138.741
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.39 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۴۳:۰۰
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۵۸:۴۹
خریداری کول
0.01
135.916
141.832
ګټه
55.50 USD
GBPJPY
سودا
#141115986
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۴۳:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
135.916
ګټنه
0.00 USD
ټوله
55.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۵۸:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
141.832
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
55.50 USD
۳۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۵:۵۲
۳۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۶:۱۳
کاپی
149.57%
149.57%
ګټه
0.00 USD
Markus
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۵:۵۲
د ننوتلو ځای
149.57%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۶:۱۳
بهر(وتل)
149.57%
ګټه
0.00 USD
۲۷.۰۲.۲۰۱۹ ۰۴:۱۵:۵۷
۲۷.۰۲.۲۰۱۹ ۰۴:۱۶:۴۸
کاپی
521.72%
521.72%
ګټه
-2.18 USD
VuSaiGon
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۲.۲۰۱۹ ۰۴:۱۵:۵۷
د ننوتلو ځای
521.72%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۲.۲۰۱۹ ۰۴:۱۶:۴۸
بهر(وتل)
521.72%
ګټه
-2.18 USD