د ډیمو حالت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۱۳
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۲:۵۸
خریداری کول
0.05
1.17565
1.17723
ګټه
7.40 USD
EURUSD
سودا
#163392375
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17565
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۲:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.17723
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
7.40 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۲:۰۸
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۲:۵۳
خریداری کول
0.05
1.17635
1.17723
ګټه
3.90 USD
EURUSD
سودا
#163392360
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۲:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17635
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۲:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.17723
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
3.90 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۴۴
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۲:۵۰
خریداری کول
0.05
1.17705
1.17723
ګټه
0.40 USD
EURUSD
سودا
#163392269
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17705
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۲:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.17723
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
0.40 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۴۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۲:۴۶
خریداری کول
0.05
1.17763
1.17723
ګټه
-2.50 USD
EURUSD
سودا
#163392246
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17763
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۲:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.17723
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-2.50 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۵۴
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۲۲
خریداری کول
0.05
0.74296
0.74333
ګټه
1.35 USD
AUDUSD
سودا
#161134532
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.74296
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.74333
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.35 USD
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۴۹:۳۲
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۵۵:۰۴
خریداری کول
0.05
1.18502
1.18553
ګټه
2.05 USD
EURUSD
سودا
#160575033
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۴۹:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18502
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۵۵:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.18553
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
2.05 USD
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۱۲
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۳۲
خریداری کول
0.05
1.18524
1.18626
ګټه
4.60 USD
EURUSD
سودا
#160550102
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18524
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.18626
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
4.60 USD
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۳۰
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۲۹
خریداری کول
0.05
1.3806
1.38115
ګټه
2.25 USD
GBPUSD
سودا
#160549828
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3806
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.38115
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
2.25 USD
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۸:۵۹
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۰۲
خریداری کول
0.05
0.6944
0.69484
ګټه
1.70 USD
NZDUSD
سودا
#160545188
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۸:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.6944
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.69484
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.70 USD
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۹:۳۶
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۵۷
خریداری کول
0.05
1.18622
1.18688
ګټه
2.80 USD
EURUSD
سودا
#160544598
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۹:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18622
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.18688
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
2.80 USD
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۹:۲۷
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۸:۱۷
خریداری کول
0.05
1.19021
1.19107
ګټه
3.80 USD
EURUSD
سودا
#160507468
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۹:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.19021
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۸:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.19107
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
3.80 USD
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۲۹:۱۳
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۳۵:۵۰
خریداری کول
0.05
131.08
131.151
ګټه
2.22 USD
EURJPY
سودا
#160508243
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۲۹:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
131.08
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۳۵:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
131.151
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
2.22 USD
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۴۳:۲۹
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۲۹
خریداری کول
0.05
1.19308
1.1935
ګټه
1.60 USD
EURUSD
سودا
#160488935
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۴۳:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.19308
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.1935
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.60 USD
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۱۲:۰۹
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۴۶
خرڅول
0.03
1.16375
1.19945
ګټه
-107.40 USD
EURUSD
سودا
#150581438
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۱۲:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16375
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-107.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.19945
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-107.40 USD
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۱۲:۰۹
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۴۲
خرڅول
0.03
1.16375
1.19944
ګټه
-107.37 USD
EURUSD
سودا
#150581431
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۱۲:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16375
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-107.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.19944
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-107.37 USD
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۱۲:۰۹
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۴۰
خرڅول
0.03
1.16375
1.19942
ګټه
-107.31 USD
EURUSD
سودا
#150581430
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۱۲:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16375
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-107.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.19942
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-107.31 USD
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۴
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۵۶:۵۱
خریداری کول
0.03
1.1959
1.19948
ګټه
10.44 USD
EURUSD
سودا
#151170857
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1959
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۵۶:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.19948
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
10.44 USD
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۴
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۵۶:۴۵
خریداری کول
0.03
1.1959
1.19949
ګټه
10.47 USD
EURUSD
سودا
#151170837
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1959
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۵۶:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.19949
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
10.47 USD
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۴
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۵۶:۳۸
خریداری کول
0.03
1.1959
1.1995
ګټه
10.50 USD
EURUSD
سودا
#151170809
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1959
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۵۶:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.1995
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
10.50 USD
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۲۶
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۳:۳۲
خریداری کول
0.01
1.38923
1.38954
ګټه
0.21 USD
GBPUSD
سودا
#159177279
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38923
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۳:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38954
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.21 USD
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۳۵
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۴:۴۸
خریداری کول
0.03
1.18215
1.18931
ګټه
21.18 USD
EURUSD
سودا
#150008694
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18215
ګټنه
0.00 USD
ټوله
21.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۴:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.18931
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
21.18 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۱:۲۵
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۴:۴۵
خریداری کول
0.03
1.1763
1.18929
ګټه
38.67 USD
EURUSD
سودا
#150159242
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۱:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1763
ګټنه
0.00 USD
ټوله
38.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۴:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.18929
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
38.67 USD
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۱۴:۴۷
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۴:۴۱
خریداری کول
0.03
1.18348
1.18929
ګټه
17.13 USD
EURUSD
سودا
#150005230
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۱۴:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18348
ګټنه
0.00 USD
ټوله
17.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۴:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.18929
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
17.13 USD
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۵۲
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۵:۳۳
خرڅول
0.03
1.16577
1.16526
ګټه
1.23 USD
EURUSD
سودا
#150565395
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16577
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۵:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.16526
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
1.23 USD
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۴۹
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۵:۲۷
خرڅول
0.03
1.16578
1.1653499999999999
ګټه
0.99 USD
EURUSD
سودا
#150565347
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16578
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۵:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.1653499999999999
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
0.99 USD
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۴۶
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۵:۲۳
خرڅول
0.03
1.16582
1.16534
ګټه
1.14 USD
EURUSD
سودا
#150565301
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16582
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۵:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.16534
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
1.14 USD
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۳:۰۰
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۴:۵۶
خرڅول
0.03
1.16787
1.16744
ګټه
0.99 USD
EURUSD
سودا
#150463914
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۳:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16787
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۴:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.16744
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
0.99 USD
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۳:۰۴
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۴:۵۴
خرڅول
0.03
1.16788
1.16747
ګټه
0.93 USD
EURUSD
سودا
#150463958
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۳:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16788
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۴:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.16747
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
0.93 USD
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۲:۵۶
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۴:۵۱
خرڅول
0.03
1.16783
1.16745
ګټه
0.84 USD
EURUSD
سودا
#150463871
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۲:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16783
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۴:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.16745
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
0.84 USD
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۵۴
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۴۴:۴۳
خرڅول
0.03
1.16926
1.16822
ګټه
2.82 USD
EURUSD
سودا
#150375040
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16926
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۴۴:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.16822
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
2.82 USD
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۱:۲۷
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۴۴:۴۰
خرڅول
0.03
1.1695
1.16822
ګټه
3.54 USD
EURUSD
سودا
#150375204
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۱:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1695
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۴۴:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.16822
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
3.54 USD
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۲۴
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۴۴:۳۷
خرڅول
0.03
1.16907
1.16827
ګټه
2.10 USD
EURUSD
سودا
#150374892
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16907
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۴۴:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.16827
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
2.10 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۲۳:۲۰
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۴:۳۵
خرڅول
0.03
1.17788
1.1776
ګټه
0.54 USD
EURUSD
سودا
#150131725
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۲۳:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17788
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۴:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.1776
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
0.54 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۲۳:۱۶
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۴:۳۲
خرڅول
0.03
1.17787
1.17761
ګټه
0.48 USD
EURUSD
سودا
#150131692
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۲۳:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17787
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۴:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.17761
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
0.48 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۵۴:۱۵
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۳۸
خریداری کول
0.03
0.90462
0.90747
ګټه
9.12 USD
USDCHF
سودا
#149694298
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۵۴:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90462
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.90747
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
9.12 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۲۰
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۳۴
خریداری کول
0.03
0.9067
0.90746
ګټه
2.21 USD
USDCHF
سودا
#149626395
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.9067
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.90746
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
2.21 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۱۵
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۳۱
خریداری کول
0.03
0.90585
0.90746
ګټه
5.02 USD
USDCHF
سودا
#149626025
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90585
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.90746
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
5.02 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۱۸:۴۹
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۲۷
خریداری کول
0.03
0.90779
0.90743
ګټه
-1.49 USD
USDCHF
سودا
#149625962
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۱۸:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90779
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.90743
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-1.49 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۴۵:۲۵
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۱۴:۰۵
خریداری کول
0.03
1.17701
1.17738
ګټه
0.81 USD
EURUSD
سودا
#149536576
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۴۵:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17701
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۱۴:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.17738
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
0.81 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۰۳
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۲۵
خرڅول
0.03
1.17786
1.17661
ګټه
3.45 USD
EURUSD
سودا
#149481187
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17786
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.17661
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
3.45 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۳۴
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۲۲
خرڅول
0.03
1.17661
1.17661
ګټه
-0.30 USD
EURUSD
سودا
#149480737
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17661
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.17661
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-0.30 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۳:۰۳
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۵۸
خرڅول
0.03
1.30018
1.29935
ګټه
2.19 USD
GBPUSD
سودا
#149473138
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۳:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30018
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.49 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.29935
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
2.19 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۴۷:۱۴
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۰۴:۵۲
خریداری کول
0.03
0.70781
0.70836
ګټه
1.35 USD
AUDUSD
سودا
#149243309
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۴۷:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.70781
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۰۴:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.70836
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
1.35 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۰۹
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۴۸:۱۸
خریداری کول
0.03
1.17686
1.17572
ګټه
-3.72 USD
EURUSD
سودا
#149156772
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17686
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۴۸:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.17572
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-3.72 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۳۱:۳۶
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۵۴:۲۴
خرڅول
0.03
1.17602
1.17518
ګټه
2.22 USD
EURUSD
سودا
#149163346
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۳۱:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17602
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۵۴:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.17518
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
2.22 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۴۲:۱۵
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۵۹:۱۴
خریداری کول
0.03
1.17338
1.17372
ګټه
0.72 USD
EURUSD
سودا
#149068258
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۴۲:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17338
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۵۹:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.17372
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
0.72 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۲۳
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۳:۱۳
خریداری کول
0.03
1.30377
1.3031
ګټه
-2.31 USD
GBPUSD
سودا
#149044444
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.30377
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۳:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.3031
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-2.31 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۲۶
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۳:۰۷
خریداری کول
0.03
1.30377
1.30309
ګټه
-2.34 USD
GBPUSD
سودا
#149044477
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.30377
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۳:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.30309
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-2.34 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۵۰
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۲:۴۰
خریداری کول
0.03
1.30506
1.30318
ګټه
-5.94 USD
GBPUSD
سودا
#149031024
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.30506
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۲:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.30318
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-5.94 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۹:۲۷
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۲:۲۶
خریداری کول
0.03
1.30606
1.30316
ګټه
-9.00 USD
GBPUSD
سودا
#149029177
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۹:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.30606
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-8.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۲:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.30316
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-9.00 USD