د ډیمو حالت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۵۸:۲۱
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۰۰
خرڅول
0.01
0.73681
0.73476
ګټه
0.02 USD
AUDUSD
سودا
#1514105407
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۵۸:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.73681
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.73476
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۴۷
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۵۷
خریداری کول
0.01
1.24606
1.24806
ګټه
0.02 USD
USDCAD
سودا
#1514130187
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.24606
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.24806
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۴۸
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۰۹
خرڅول
0.01
1.17738
1.18617
ګټه
-0.09 USD
EURUSD
سودا
#1513925308
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17738
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18617
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.09 USD
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۵۸
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۰۹
خرڅول
0.04
1.18348
1.18617
ګټه
-0.11 USD
EURUSD
سودا
#1513939620
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18348
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.18617
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.11 USD
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۰۰
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۰۹
خرڅول
0.07
1.18648
1.18617
ګټه
0.02 USD
EURUSD
سودا
#1514005152
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18648
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
1.18617
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۱۳:۰۱
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۰۹
خرڅول
0.02
1.18039
1.18617
ګټه
-0.12 USD
EURUSD
سودا
#1513931155
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۱۳:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18039
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.18617
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.12 USD
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۵
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۰۹
خرڅول
0.13
1.18947
1.18617
ګټه
0.43 USD
EURUSD
سودا
#1514090799
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18947
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.13
بهر(وتل)
1.18617
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.43 USD
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۰۹
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۴۷
خریداری کول
0.02
1.24434
1.24584
ګټه
0.02 USD
USDCAD
سودا
#1514084933
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.24434
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.24584
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۴:۴۶
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۴۷
خریداری کول
0.01
1.24734
1.24584
ګټه
-0.01 USD
USDCAD
سودا
#1514073066
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۴:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.24734
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.24584
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۱۶
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۳۵
خرڅول
0.02
130.363
130.213
ګټه
0.03 USD
EURJPY
سودا
#1514095690
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.363
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
130.213
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۴۲
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۳۴
خرڅول
0.01
130.063
130.213
ګټه
-0.01 USD
EURJPY
سودا
#1514073476
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.063
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
130.213
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۵۳
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۳۲
خریداری کول
0.01
130.574
130.433
ګټه
-0.01 USD
EURJPY
سودا
#1514037921
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
130.574
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
130.433
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۱۳
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۳۲
خریداری کول
0.02
130.273
130.433
ګټه
0.03 USD
EURJPY
سودا
#1514049711
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
130.273
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
130.433
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۳۷
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۵۸:۲۰
خرڅول
0.02
0.73628
0.73698
ګټه
-0.01 USD
AUDUSD
سودا
#1513938954
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.73628
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۵۸:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.73698
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۲۶
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۵۸:۲۰
خرڅول
0.04
0.73928
0.73698
ګټه
0.09 USD
AUDUSD
سودا
#1514005789
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.73928
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۵۸:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.73698
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.09 USD
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۳۴
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۵۸:۲۰
خرڅول
0.01
0.73326
0.73698
ګټه
-0.04 USD
AUDUSD
سودا
#1513892853
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.73326
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۵۸:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.73698
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.04 USD
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۱۴
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۱۲
خریداری کول
0.01
1.1884
1.1904
ګټه
0.02 USD
EURUSD
سودا
#1514033319
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1884
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1904
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۳۷:۵۸
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۴:۰۳
خرڅول
0.01
1.24524
1.24324
ګټه
0.02 USD
USDCAD
سودا
#1514075786
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۳۷:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.24524
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۴:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.24324
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۷:۳۷
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۳۷:۵۷
خرڅول
0.01
1.24399
1.24549
ګټه
-0.01 USD
USDCAD
سودا
#1514050941
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۷:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.24399
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۳۷:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.24549
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۲۹:۳۰
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۳۷:۵۷
خرڅول
0.02
1.24699
1.24549
ګټه
0.02 USD
USDCAD
سودا
#1514072403
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۲۹:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.24699
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۳۷:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.24549
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۲۲:۱۹
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۴۰
خرڅول
0.02
130.105
130.088
ګټه
0.00 USD
EURJPY
سودا
#1514061973
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۲۲:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.105
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
130.088
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۷:۳۶
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۴:۴۵
خریداری کول
0.07
1.24419
1.24709
ګټه
0.16 USD
USDCAD
سودا
#1514050929
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۷:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.24419
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۴:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
1.24709
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.16 USD
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۴۲:۲۰
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۴:۴۵
خریداری کول
0.02
1.25018
1.24709
ګټه
-0.05 USD
USDCAD
سودا
#1513981743
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۴۲:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.25018
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۴:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.24709
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.05 USD
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۵۹
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۴:۴۵
خریداری کول
0.04
1.24718
1.24709
ګټه
0.00 USD
USDCAD
سودا
#1514009890
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.24718
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۴:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.24709
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۰۰
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۴:۴۵
خریداری کول
0.01
1.25317
1.24709
ګټه
-0.05 USD
USDCAD
سودا
#1513946656
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.25317
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۴:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.24709
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.05 USD
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۲۹:۰۹
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۲۲:۱۸
خرڅول
0.02
130.06
130.133
ګټه
-0.01 USD
EURJPY
سودا
#1513935140
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۲۹:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.06
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۲۲:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
130.133
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۵۰
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۲۲:۱۸
خرڅول
0.01
129.759
130.133
ګټه
-0.03 USD
EURJPY
سودا
#1513785666
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.759
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۲۲:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
130.133
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.03 USD
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۱۶
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۲۲:۱۸
خرڅول
0.04
130.363
130.133
ګټه
0.08 USD
EURJPY
سودا
#1514006906
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.363
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۲۲:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
130.133
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.08 USD
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۰۴
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۷:۳۶
خرڅول
0.01
1.24619
1.24419
ګټه
0.02 USD
USDCAD
سودا
#1514011908
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.24619
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۷:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.24419
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۴۲
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۲:۲۸
خریداری کول
0.01
0.74119
0.73969
ګټه
-0.02 USD
AUDUSD
سودا
#1514018096
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.74119
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۲:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.73969
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.02 USD
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۴۴
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۲:۲۸
خریداری کول
0.02
0.73819
0.73969
ګټه
0.03 USD
AUDUSD
سودا
#1514039848
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.73819
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۲:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.73969
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۰۰
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۵۲
خریداری کول
0.01
130.348
130.548
ګټه
0.02 USD
EURJPY
سودا
#1514005704
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
130.348
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
130.548
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۵۲
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۱۴
خریداری کول
0.01
1.18618
1.18819
ګټه
0.02 USD
EURUSD
سودا
#1513998438
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18618
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18819
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۱:۴۵
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۴۱
خریداری کول
0.01
0.73901
0.74096
ګټه
0.02 USD
AUDUSD
سودا
#1513998306
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۱:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.73901
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.74096
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۱۷:۰۹
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۰۴
خرڅول
0.01
1.24842
1.24642
ګټه
0.02 USD
USDCAD
سودا
#1513990072
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۱۷:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.24842
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.24642
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۳۹:۴۴
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۰۰
خریداری کول
0.01
130.12
130.322
ګټه
0.02 USD
EURJPY
سودا
#1513937312
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۳۹:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
130.12
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
130.322
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۰۱
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۵۲
خریداری کول
0.01
1.18397
1.18598
ګټه
0.02 USD
EURUSD
سودا
#1513946782
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18397
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18598
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۰۰
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۱:۴۴
خریداری کول
0.01
0.7368
0.73874
ګټه
0.02 USD
AUDUSD
سودا
#1513946660
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.7368
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۱:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.73874
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۳۸:۱۷
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۱۷:۰۸
خرڅول
0.01
1.25065
1.24864
ګټه
0.02 USD
USDCAD
سودا
#1513975798
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۳۸:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.25065
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۱۷:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.24864
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۲
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۳۸:۱۶
خرڅول
0.01
1.2529
1.25094
ګټه
0.02 USD
USDCAD
سودا
#1513953434
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.2529
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۳۸:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.25094
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۰۱
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۳۹:۴۹
خریداری کول
0.01
0.73378
0.73574
ګټه
0.02 USD
AUDUSD
سودا
#1513928160
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.73378
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۳۹:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.73574
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۰۰
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۳۹:۴۳
خریداری کول
0.01
1.17978
1.18171
ګټه
0.02 USD
EURUSD
سودا
#1513928063
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17978
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۳۹:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18171
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۳۲:۱۹
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۳۹:۴۳
خریداری کول
0.01
129.905
130.094
ګټه
0.02 USD
EURJPY
سودا
#1513764696
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۳۲:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
129.905
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۳۹:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
130.094
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۰۳
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۳۹:۱۲
خرڅول
0.01
1.25733
1.25533
ګټه
0.02 USD
USDCAD
سودا
#1513873311
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.25733
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۳۹:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.25533
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۰۸:۱۵
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۰۰
خریداری کول
0.01
0.73501
0.73351
ګټه
-0.02 USD
AUDUSD
سودا
#1513917476
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۰۸:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.73501
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.73351
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.02 USD
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۴۶
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۰۰
خریداری کول
0.02
0.73201
0.73351
ګټه
0.03 USD
AUDUSD
سودا
#1513925145
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.73201
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.73351
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۴۰
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۰۰
خریداری کول
0.01
1.18097
1.1795
ګټه
-0.01 USD
EURUSD
سودا
#1513914746
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18097
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1795
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۴۲
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۰۰
خریداری کول
0.02
1.1779
1.1795
ګټه
0.03 USD
EURUSD
سودا
#1513924942
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1779
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.1795
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۱۷
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۴۹
خریداری کول
0.01
1.25821
1.26014
ګټه
0.02 USD
USDCAD
سودا
#1513923648
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.25821
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.26014
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۱۳
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۴۶
خرڅول
0.01
1.17972
1.17773
ګټه
0.02 USD
EURUSD
سودا
#1513892648
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17972
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17773
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD