د ډیمو حالت
۰۴.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۴۰
۰۴.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۲۸:۳۵
کاپی
0%
0%
ګټه
0.00 USD
PENDEKAR_MELAKA
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۴۰
د ننوتلو ځای
0%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۲۸:۳۵
بهر(وتل)
0%
ګټه
0.00 USD
۲۸.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۳۵:۰۵
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۴:۵۴
کاپی
0%
5.12%
ګټه
-9.61 USD
SerdangMining
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۳۵:۰۵
د ننوتلو ځای
0%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۴:۵۴
بهر(وتل)
5.12%
ګټه
-9.61 USD
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۰۳:۲۷
۲۶.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۲۴:۴۰
کاپی
55.93%
57.44%
ګټه
0.00 USD
PencuriHati
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۰۳:۲۷
د ننوتلو ځای
55.93%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۲۴:۴۰
بهر(وتل)
57.44%
ګټه
0.00 USD