د ډیمو حالت
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۶:۲۴
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۳۵
خرڅول
0.06
130.15
129.785
ګټه
0.20 USD
EURJPY
سودا
#1513717134
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۶:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.15
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
129.785
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.20 USD
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۶:۲۳
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۳۳
خرڅول
0.05
130.15
129.786
ګټه
0.17 USD
EURJPY
سودا
#1513717133
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۶:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.15
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
129.786
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.17 USD
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۶:۲۳
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۳۱
خرڅول
0.04
130.15
129.787
ګټه
0.13 USD
EURJPY
سودا
#1513717132
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۶:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.15
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
129.787
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.13 USD
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۶:۲۲
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۲۸
خرڅول
0.03
130.152
129.786
ګټه
0.10 USD
EURJPY
سودا
#1513717131
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۶:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.152
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
129.786
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.10 USD
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۶:۲۲
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۲۷
خرڅول
0.03
130.154
129.788
ګټه
0.10 USD
EURJPY
سودا
#1513717130
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۶:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.154
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
129.788
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.10 USD
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۱۸
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۶:۲۲
خرڅول
0.05
130.132
130.179
ګټه
-0.02 USD
EURJPY
سودا
#1513523372
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.132
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۶:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
130.179
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.02 USD
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۲۴
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۶:۲۱
خرڅول
0.04
129.97
130.179
ګټه
-0.08 USD
EURJPY
سودا
#1513519167
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.97
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۶:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
130.179
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.08 USD
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۱۳
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۶:۲۱
خرڅول
0.03
129.814
130.179
ګټه
-0.10 USD
EURJPY
سودا
#1513511100
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.814
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۶:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
130.179
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.10 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۱۴
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۲۸
خریداری کول
0.03
129.923
129.791
ګټه
-0.04 USD
EURJPY
سودا
#1513313312
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
129.923
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
129.791
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.04 USD
۱۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۴:۰۲
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۲۴:۰۶
خرڅول
0.01
1.17738
1.17727
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1484158789
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۴:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17738
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۲۴:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17727
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۲۵
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۲۴:۰۲
خریداری کول
0.03
129.712
129.793
ګټه
0.02 USD
EURJPY
سودا
#1513461971
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
129.712
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۲۴:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
129.793
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۰۶:۴۱
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۲۴:۰۰
خریداری کول
0.04
129.529
129.791
ګټه
0.10 USD
EURJPY
سودا
#1513472861
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۰۶:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
129.529
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۲۴:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
129.791
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.10 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۱۴
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۴۳:۴۹
خریداری کول
0.03
1.36514
1.37426
ګټه
0.27 USD
GBPUSD
سودا
#1513313473
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36514
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۴۳:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.37426
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.27 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۲۵
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۴۳:۴۱
خرڅول
0.03
129.655
129.592
ګټه
0.02 USD
EURJPY
سودا
#1513464424
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.655
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۴۳:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
129.592
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۲۶
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۱:۲۲
خرڅول
0.07
130.09
129.692
ګټه
0.25 USD
EURJPY
سودا
#1513326036
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.09
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۱:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
129.692
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.25 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۵۹
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۱:۰۹
خرڅول
0.06
129.959
129.693
ګټه
0.15 USD
EURJPY
سودا
#1513317730
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.959
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۱:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
129.693
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.15 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۴۲
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۵۹
خرڅول
0.05
129.795
129.689
ګټه
0.05 USD
EURJPY
سودا
#1513308800
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.795
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
129.689
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.05 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۲۶
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۴۸
خرڅول
0.04
129.559
129.677
ګټه
-0.04 USD
EURJPY
سودا
#1513280487
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.559
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
129.677
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.04 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۵۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۳۶
خرڅول
0.03
129.415
129.681
ګټه
-0.07 USD
EURJPY
سودا
#1513275697
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.415
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
129.681
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.07 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۱:۲۳
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۲۷
خرڅول
0.03
129.233
129.683
ګټه
-0.12 USD
EURJPY
سودا
#1513264400
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۱:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.233
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
129.683
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.12 USD
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۲۷:۱۲
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۲۷
خرڅول
1
0.8771
0.87508
ګټه
1.60 USD
NZDCAD
سودا
#1512637575
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۲۷:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.8771
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۲۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.87508
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.60 USD
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۳۶
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۲۶
خریداری کول
0.38
1.36336
1.3665
ګټه
1.19 USD
GBPUSD
سودا
#1513136213
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36336
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.38
بهر(وتل)
1.3665
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.19 USD
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۱۳
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۰۹
خریداری کول
0.32
1.36505
1.36627
ګټه
0.39 USD
GBPUSD
سودا
#1513133705
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36505
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.32
بهر(وتل)
1.36627
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.39 USD
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۲۵
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۲۳
خریداری کول
0.26
1.36666
1.36608
ګټه
-0.15 USD
GBPUSD
سودا
#1513078193
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36666
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.26
بهر(وتل)
1.36608
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.15 USD
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۲:۱۶
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۰۵
خریداری کول
0.22
1.36837
1.36593
ګټه
-0.54 USD
GBPUSD
سودا
#1513073077
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۲:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36837
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.22
بهر(وتل)
1.36593
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.54 USD
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۴۲:۰۴
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۴۸
خریداری کول
0.18
1.3711
1.36579
ګټه
-0.96 USD
GBPUSD
سودا
#1513007020
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۴۲:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3711
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.18
بهر(وتل)
1.36579
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.96 USD
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۱۶
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۳۰
خریداری کول
0.15
1.37194
1.36584
ګټه
-0.92 USD
GBPUSD
سودا
#1512992908
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37194
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.36584
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.92 USD
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۵۰:۳۱
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۲۶
خریداری کول
0.12
1.37524
1.36587
ګټه
-1.12 USD
GBPUSD
سودا
#1512965411
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۵۰:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37524
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.12
بهر(وتل)
1.36587
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.12 USD
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۰۵:۱۴
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۵۸
خریداری کول
0.1
1.37682
1.36558
ګټه
-1.12 USD
GBPUSD
سودا
#1512937543
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۰۵:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37682
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.36558
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.12 USD
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۲۲
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۳۴
خریداری کول
0.07
1.3786
1.36558
ګټه
-0.91 USD
GBPUSD
سودا
#1512918437
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3786
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.91 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
1.36558
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.91 USD
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۱۲
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۲۸
خریداری کول
0.07
1.3786
1.36558
ګټه
-0.91 USD
GBPUSD
سودا
#1512918408
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3786
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.91 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
1.36558
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.91 USD
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۵۰:۴۱
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۱۶
خریداری کول
0.06
1.38075
1.36557
ګټه
-0.91 USD
GBPUSD
سودا
#1512893109
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۵۰:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38075
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.91 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.36557
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.91 USD
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۴۳
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۵۳
خریداری کول
0.05
1.3824
1.36538
ګټه
-0.85 USD
GBPUSD
سودا
#1512889134
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3824
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.36538
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.85 USD
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۳۱
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۳۰
خریداری کول
0.04
1.3845
1.36523
ګټه
-0.77 USD
GBPUSD
سودا
#1512885777
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3845
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.36523
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.77 USD
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۳:۰۲
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۱۲
خریداری کول
0.03
1.38612
1.36498
ګټه
-0.63 USD
GBPUSD
سودا
#1512882202
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۳:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38612
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.36498
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.63 USD
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۲:۵۴
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۰۲
خریداری کول
0.03
1.38609
1.36487
ګټه
-0.64 USD
GBPUSD
سودا
#1512882180
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۲:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38609
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.36487
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.64 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۲۳
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۳۱
خریداری کول
0.03
129.709
129.904
ګټه
0.05 USD
EURJPY
سودا
#1513282880
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
129.709
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
129.904
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.05 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۱۴
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۲۲
خریداری کول
0.03
129.711
129.901
ګټه
0.05 USD
EURJPY
سودا
#1513282872
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
129.711
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
129.901
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.05 USD
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۷:۴۶
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۳۷
خریداری کول
0.66
1.35765
1.36411
ګټه
4.26 USD
GBPUSD
سودا
#1513197337
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۷:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.35765
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.66
بهر(وتل)
1.36411
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.26 USD
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۷:۳۸
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۲۶
خریداری کول
0.66
1.35763
1.36417
ګټه
4.32 USD
GBPUSD
سودا
#1513197326
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۷:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.35763
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.66
بهر(وتل)
1.36417
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.32 USD
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۳۵
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۱۹
خریداری کول
0.55
1.35954
1.36415
ګټه
2.54 USD
GBPUSD
سودا
#1513189854
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.35954
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.55
بهر(وتل)
1.36415
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.54 USD
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۴۲
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۰۷
خریداری کول
0.46
1.36142
1.36414
ګټه
1.25 USD
GBPUSD
سودا
#1513176249
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36142
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.46
بهر(وتل)
1.36414
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.25 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۵۳:۴۲
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۱۷
خریداری کول
0.03
129.559
129.68
ګټه
0.03 USD
EURJPY
سودا
#1513276694
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۵۳:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
129.559
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
129.68
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۵۳:۳۸
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۱۱
خریداری کول
0.03
129.56
129.683
ګټه
0.03 USD
EURJPY
سودا
#1513276688
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۵۳:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
129.56
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
129.683
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۱:۰۹
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۰۵
خریداری کول
0.04
129.264
129.527
ګټه
0.10 USD
EURJPY
سودا
#1513264388
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۱:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
129.264
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
129.527
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.10 USD
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۳۹:۰۹
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۵۳:۴۶
خریداری کول
0.03
129.457
129.533
ګټه
0.02 USD
EURJPY
سودا
#1513229541
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۳۹:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
129.457
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۵۳:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
129.533
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۳۹:۰۰
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۵۳:۳۴
خریداری کول
0.03
129.452
129.53
ګټه
0.02 USD
EURJPY
سودا
#1513229532
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۳۹:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
129.452
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۵۳:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
129.53
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۵۵:۲۷
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۲:۴۱
خرڅول
0.04
129.539
129.257
ګټه
0.10 USD
EURJPY
سودا
#1513246461
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۵۵:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.539
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۲:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
129.257
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.10 USD
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۶:۲۲
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۲:۱۱
خرڅول
0.03
129.335
129.269
ګټه
0.02 USD
EURJPY
سودا
#1513221260
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۶:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.335
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۲:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
129.269
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۱۷
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۱:۴۱
خرڅول
0.03
129.233
129.26
ګټه
-0.01 USD
EURJPY
سودا
#1513211632
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.233
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۱:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
129.26
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD