د ډیمو حالت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۶:۳۵
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۴۷:۳۹
خرڅول
0.05
1805.62
1787.6
ګټه
0.90 USD
XAUUSD
سودا
#1519951114
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۶:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1805.62
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۴۷:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1787.6
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.90 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۵۰
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۴۴:۲۷
خریداری کول
0.05
1786.15
1787.19
ګټه
0.05 USD
XAUUSD
سودا
#1519964995
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1786.15
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۴۴:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1787.19
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.05 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۱:۲۵
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۴۱
خرڅول
0.05
1789.53
1784.81
ګټه
0.24 USD
XAUUSD
سودا
#1519931755
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۱:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1789.53
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1784.81
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.24 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۳۵
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۰۱
خریداری کول
2.87
1811.66
1810.23
ګټه
-4.10 USD
XAUUSD
سودا
#1519958996
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1811.66
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۰۱
د سوداګرۍ حجم
2.87
بهر(وتل)
1810.23
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4.10 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۱۳
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۱:۴۵
خریداری کول
0.05
1778.43
1789.7
ګټه
0.56 USD
XAUUSD
سودا
#1519894831
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1778.43
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۱:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1789.7
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.56 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۳۹
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۱۰
خرڅول
0.05
1783.91
1778.46
ګټه
0.27 USD
XAUUSD
سودا
#1519837275
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1783.91
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1778.46
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.27 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۴۵
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۴۸
خریداری کول
0.05
1778.85
1784.04
ګټه
0.26 USD
XAUUSD
سودا
#1519616875
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1778.85
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1784.04
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.26 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۴۰
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۷:۳۳
خرڅول
0.05
1771.65
1770.54
ګټه
0.06 USD
XAUUSD
سودا
#1519730706
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1771.65
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۷:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1770.54
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.06 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۶:۳۰
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۴۵
خریداری کول
0.05
1765.63
1771.64
ګټه
0.30 USD
XAUUSD
سودا
#1519622209
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۶:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1765.63
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1771.64
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.30 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۵:۰۱
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۵۶
خرڅول
0.05
1796.98
1778.73
ګټه
0.91 USD
XAUUSD
سودا
#1519528028
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1796.98
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.91 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1778.73
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.91 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۱:۴۴
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۳۰
خرڅول
0.05
1792.5
1778.85
ګټه
0.68 USD
XAUUSD
سودا
#1519509084
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۱:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1792.5
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1778.85
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.68 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۳:۰۲
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۲۷
خرڅول
0.05
1789.25
1778.73
ګټه
0.53 USD
XAUUSD
سودا
#1519498175
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۳:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1789.25
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1778.73
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.53 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۴۹
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۲۲
خرڅول
0.05
1785.73
1778.72
ګټه
0.35 USD
XAUUSD
سودا
#1519462074
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1785.73
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1778.72
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.35 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۲۱
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۵
خرڅول
0.05
1775.76
1761.48
ګټه
0.71 USD
XAUUSD
سودا
#1519442707
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1775.76
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1761.48
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.71 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۹:۱۰
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۵۸
خرڅول
0.05
1766.98
1761.97
ګټه
0.25 USD
XAUUSD
سودا
#1519431076
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۹:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1766.98
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1761.97
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.25 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۵۰:۰۲
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۱۰
خرڅول
0.05
1762.71
1759.61
ګټه
0.16 USD
XAUUSD
سودا
#1519411991
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۵۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1762.71
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1759.61
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.16 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۴۶
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۳۸
خرڅول
6.7
154.284
154.718
ګټه
-25.63 USD
GBPJPY
سودا
#1519350007
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
154.284
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-25.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۳۸
د سوداګرۍ حجم
6.7
بهر(وتل)
154.718
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-25.63 USD
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۲۷
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۳۸
خرڅول
6.8
154.047
154.716
ګټه
-40.10 USD
GBPJPY
سودا
#1519327778
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
154.047
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-40.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۳۸
د سوداګرۍ حجم
6.8
بهر(وتل)
154.716
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-40.10 USD
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۳:۳۵
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۳۷
خرڅول
0.27
153.663
154.717
ګټه
-2.51 USD
GBPJPY
سودا
#1519327788
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۳:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
153.663
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.27
بهر(وتل)
154.717
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.51 USD
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۳:۳۸
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۳۷
خرڅول
0.27
153.663
154.717
ګټه
-2.51 USD
GBPJPY
سودا
#1519327796
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۳:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
153.663
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.27
بهر(وتل)
154.717
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.51 USD
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۱۲:۰۱
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۳۶
خرڅول
0.27
153.929
154.72
ګټه
-1.88 USD
GBPJPY
سودا
#1519327800
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۱۲:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
153.929
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.27
بهر(وتل)
154.72
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.88 USD
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۳:۱۳
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۳۶
خرڅول
0.27
152.203
154.717
ګټه
-5.98 USD
GBPJPY
سودا
#1519327811
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۳:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
152.203
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.27
بهر(وتل)
154.717
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-5.98 USD
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۱۲:۰۳
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۳۵
خرڅول
0.27
153.916
154.72
ګټه
-1.91 USD
GBPJPY
سودا
#1519327806
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۱۲:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
153.916
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.91 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.27
بهر(وتل)
154.72
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.91 USD
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۵۸
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۳۴
خرڅول
0.27
152.734
154.723
ګټه
-4.73 USD
GBPJPY
سودا
#1519327819
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
152.734
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.27
بهر(وتل)
154.723
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4.73 USD
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۱:۴۵
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۳۳
خرڅول
0.27
152.435
154.722
ګټه
-5.44 USD
GBPJPY
سودا
#1519327817
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۱:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
152.435
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.27
بهر(وتل)
154.722
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-5.44 USD
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۲۸
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۲۶
خرڅول
0.68
152.59
154.706
ګټه
-12.68 USD
GBPJPY
سودا
#1519327781
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
152.59
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-12.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.68
بهر(وتل)
154.706
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-12.68 USD
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۳:۳۲
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۲۵
خرڅول
0.27
153.661
154.706
ګټه
-2.49 USD
GBPJPY
سودا
#1519327785
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۳:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
153.661
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.49 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.27
بهر(وتل)
154.706
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.49 USD
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۳:۳۶
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۲۵
خرڅول
0.27
153.663
154.706
ګټه
-2.48 USD
GBPJPY
سودا
#1519327793
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۳:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
153.663
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.27
بهر(وتل)
154.706
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.48 USD
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۵۸
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۳۴:۱۱
خرڅول
0.04
152.734
154.065
ګټه
-0.47 USD
GBPJPY
سودا
#1519323168
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
152.734
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۳۴:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
154.065
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.47 USD
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۱:۴۵
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۳۴:۱۱
خرڅول
0.04
152.435
154.065
ګټه
-0.58 USD
GBPJPY
سودا
#1519323163
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۱:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
152.435
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۳۴:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
154.065
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.58 USD
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۳:۱۳
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۳۴:۱۰
خرڅول
0.04
152.203
154.065
ګټه
-0.66 USD
GBPJPY
سودا
#1519323160
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۳:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
152.203
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۳۴:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
154.065
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.66 USD
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۱۲:۰۳
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۳۴:۱۰
خرڅول
0.04
153.916
154.064
ګټه
-0.05 USD
GBPJPY
سودا
#1519323158
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۱۲:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
153.916
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۳۴:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
154.064
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.05 USD
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۱۲:۰۱
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۳۴:۰۹
خرڅول
0.04
153.929
154.064
ګټه
-0.05 USD
GBPJPY
سودا
#1519323155
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۱۲:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
153.929
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۳۴:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
154.064
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.05 USD
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۳:۳۸
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۳۴:۰۹
خرڅول
0.04
153.663
154.064
ګټه
-0.14 USD
GBPJPY
سودا
#1519323151
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۳:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
153.663
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۳۴:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
154.064
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.14 USD
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۳:۳۵
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۳۴:۰۸
خرڅول
0.04
153.663
154.065
ګټه
-0.14 USD
GBPJPY
سودا
#1519323140
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۳:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
153.663
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۳۴:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
154.065
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.14 USD
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۳:۳۲
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۳۴:۰۸
خرڅول
0.04
153.661
154.065
ګټه
-0.14 USD
GBPJPY
سودا
#1519323134
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۳:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
153.661
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۳۴:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
154.065
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.14 USD
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۳:۳۶
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۳۴:۰۸
خرڅول
0.04
153.663
154.064
ګټه
-0.14 USD
GBPJPY
سودا
#1519323147
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۳:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
153.663
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۳۴:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
154.064
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.14 USD
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۲۸
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۳۴:۰۷
خرڅول
0.1
152.59
154.065
ګټه
-1.30 USD
GBPJPY
سودا
#1519323131
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
152.59
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۳۴:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
154.065
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.30 USD
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۲۷
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۳۴:۰۷
خرڅول
1
154.047
154.065
ګټه
-0.16 USD
GBPJPY
سودا
#1519323128
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
154.047
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۳۴:۰۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
154.065
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.16 USD
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۵۸
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۵:۵۰
خرڅول
0.38
152.734
154.143
ګټه
-4.72 USD
GBPJPY
سودا
#1519308355
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
152.734
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۵:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.38
بهر(وتل)
154.143
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4.72 USD
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۱:۴۵
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۵:۵۰
خرڅول
0.38
152.435
154.142
ګټه
-5.72 USD
GBPJPY
سودا
#1519308350
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۱:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
152.435
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۵:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.38
بهر(وتل)
154.142
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-5.72 USD
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۳:۱۳
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۵:۴۹
خرڅول
0.38
152.203
154.141
ګټه
-6.50 USD
GBPJPY
سودا
#1519308342
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۳:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
152.203
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۵:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.38
بهر(وتل)
154.141
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-6.50 USD
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۱۲:۰۳
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۵:۴۹
خرڅول
0.38
153.916
154.138
ګټه
-0.74 USD
GBPJPY
سودا
#1519308335
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۱۲:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
153.916
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۵:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.38
بهر(وتل)
154.138
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.74 USD
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۳:۳۸
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۵:۴۸
خرڅول
0.38
153.663
154.141
ګټه
-1.60 USD
GBPJPY
سودا
#1519308321
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۳:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
153.663
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۵:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.38
بهر(وتل)
154.141
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.60 USD
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۱۲:۰۱
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۵:۴۸
خرڅول
0.38
153.929
154.135
ګټه
-0.69 USD
GBPJPY
سودا
#1519308326
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۱۲:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
153.929
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۵:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.38
بهر(وتل)
154.135
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.69 USD
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۳:۳۶
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۵:۴۷
خرڅول
0.38
153.663
154.13
ګټه
-1.57 USD
GBPJPY
سودا
#1519308316
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۳:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
153.663
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۵:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.38
بهر(وتل)
154.13
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.57 USD
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۲۸
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۵:۴۶
خرڅول
0.94
152.59
154.13
ګټه
-12.77 USD
GBPJPY
سودا
#1519308301
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
152.59
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-12.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۵:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.94
بهر(وتل)
154.13
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-12.77 USD
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۳:۳۵
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۵:۴۶
خرڅول
0.38
153.663
154.13
ګټه
-1.57 USD
GBPJPY
سودا
#1519308312
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۳:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
153.663
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۵:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.38
بهر(وتل)
154.13
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.57 USD
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۳:۳۲
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۵:۴۶
خرڅول
0.38
153.661
154.13
ګټه
-1.57 USD
GBPJPY
سودا
#1519308304
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۳:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
153.661
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۵:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.38
بهر(وتل)
154.13
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.57 USD
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۲۷
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۵:۴۵
خرڅول
9.45
154.047
154.13
ګټه
-6.92 USD
GBPJPY
سودا
#1519257397
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
154.047
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۵:۴۵
د سوداګرۍ حجم
9.45
بهر(وتل)
154.13
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-6.92 USD