د ډیمو حالت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۰۶:۴۳
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۰۸
خریداری کول
0.01
111.07
112.78
ګټه
15.16 USD
USDJPY
سودا
#81314431
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۰۶:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
111.07
ګټنه
0.00 USD
ټوله
15.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
112.78
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
15.16 USD
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۲۴:۴۰
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۴۸
خرڅول
0.01
1.169
1.15568
ګټه
13.32 USD
EURUSD
سودا
#64483255
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۲۴:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.169
ګټنه
0.00 USD
ټوله
13.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.15568
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
13.32 USD
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۱۷
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۵۲
خرڅول
0.01
1.3719
1.34637
ګټه
25.53 USD
GBPUSD
سودا
#79176015
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3719
ګټنه
0.00 USD
ټوله
25.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.34637
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
25.53 USD
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۸:۴۰
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۶:۱۴
خرڅول
0.01
1.177
1.1647
ګټه
12.30 USD
EURUSD
سودا
#64417908
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۸:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.177
ګټنه
0.00 USD
ټوله
12.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۶:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1647
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
12.30 USD
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۵۶
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۶:۰۶
خرڅول
0.01
1.38
1.35
ګټه
30.00 USD
GBPUSD
سودا
#77355347
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38
ګټنه
0.00 USD
ټوله
30.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۶:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.35
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
30.00 USD
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۰۳
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۱۸
خرڅول
0.01
152.51
149.322
ګټه
29.07 USD
GBPJPY
سودا
#71686843
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
152.51
ګټنه
0.00 USD
ټوله
29.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
149.322
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
29.07 USD
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۰۰
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۱۱:۵۷
خرڅول
0.01
1.3918
1.36244
ګټه
29.36 USD
GBPUSD
سودا
#78139634
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3918
ګټنه
0.00 USD
ټوله
29.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۱۱:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36244
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
29.36 USD
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۱۱
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۱۲
خرڅول
0.01
129.37
128.22
ګټه
10.48 USD
EURJPY
سودا
#71555119
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.37
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
128.22
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
10.48 USD
۰۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۵:۱۷
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۱۶
خرڅول
0.01
132.227
128.683
ګټه
32.44 USD
EURJPY
سودا
#76146368
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۵:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
132.227
ګټنه
0.00 USD
ټوله
32.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
128.683
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
32.44 USD
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۲۴:۵۲
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۴۶
خرڅول
0.01
1.2095
1.1776
ګټه
31.90 USD
EURUSD
سودا
#72569421
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۲۴:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.2095
ګټنه
0.00 USD
ټوله
31.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1776
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
31.90 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۰۲:۳۹
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۵۲
خرڅول
0.02
1.3595
1.359
ګټه
1.00 USD
GBPUSD
سودا
#67545006
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۰۲:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3595
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.359
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.00 USD
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۱۲:۰۴
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۲۰
خرڅول
0.01
1.3762
1.36012
ګټه
16.08 USD
GBPUSD
سودا
#69053846
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۱۲:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3762
ګټنه
0.00 USD
ټوله
16.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36012
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
16.08 USD
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۵۹:۵۴
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۱۳
خرڅول
0.01
1.3912
1.36012
ګټه
31.08 USD
GBPUSD
سودا
#70937649
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۵۹:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3912
ګټنه
0.00 USD
ټوله
31.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36012
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
31.08 USD