د ډیمو حالت
۲۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۳۹:۲۸
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۰۹:۳۹
خرڅول
1.0000
1.29502
1.28973
ګټه
502.14 USD
GBPUSD
سودا
#122723946
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۳۹:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29502
ګټنه
-16.86 USD
ټوله
529.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۰۹:۳۹
د سوداګرۍ حجم
1.0000
بهر(وتل)
1.28973
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
502.14 USD
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۱:۳۰
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۳۵:۰۱
خرڅول
1.0000
1.30659
1.30257
ګټه
385.91 USD
GBPUSD
سودا
#124683042
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۱:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30659
ګټنه
-6.09 USD
ټوله
402.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۳۵:۰۱
د سوداګرۍ حجم
1.0000
بهر(وتل)
1.30257
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
385.91 USD
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۴۹
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۲۹:۳۵
خرڅول
1.0000
1.30964
1.30102
ګټه
852.00 USD
GBPUSD
سودا
#124474312
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30964
ګټنه
0.00 USD
ټوله
862.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۲۹:۳۵
د سوداګرۍ حجم
1.0000
بهر(وتل)
1.30102
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
852.00 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۱۴:۳۸
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۲۹:۳۵
خرڅول
1.0000
1.30502
1.30102
ګټه
389.13 USD
GBPUSD
سودا
#124135050
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۱۴:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30502
ګټنه
-0.87 USD
ټوله
400.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۲۹:۳۵
د سوداګرۍ حجم
1.0000
بهر(وتل)
1.30102
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
389.13 USD
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۵۸:۲۰
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۰۵
خریداری کول
1.0000
0.85003
0.85714
ګټه
825.70 USD
EURGBP
سودا
#123134599
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۵۸:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.85003
ګټنه
-76.64 USD
ټوله
922.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۰۵
د سوداګرۍ حجم
1.0000
بهر(وتل)
0.85714
د کمیشن لګښتونه
-20.00 USD
ګټه
825.70 USD
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۳:۳۰:۴۲
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۰۳
خرڅول
1.0000
1.29959
1.29779
ګټه
173.75 USD
GBPUSD
سودا
#122784210
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۳:۳۰:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29959
ګټنه
3.75 USD
ټوله
180.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۰۳
د سوداګرۍ حجم
1.0000
بهر(وتل)
1.29779
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
173.75 USD
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۳۵:۳۱
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۷:۳۵
خرڅول
1.0000
1.30697
1.29959
ګټه
727.21 USD
GBPUSD
سودا
#123863435
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۳۵:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30697
ګټنه
-0.79 USD
ټوله
738.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۷:۳۵
د سوداګرۍ حجم
1.0000
بهر(وتل)
1.29959
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
727.21 USD
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۳:۵۴
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۷:۳۵
خرڅول
1.0000
1.3065
1.29959
ګټه
679.42 USD
GBPUSD
سودا
#123862042
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۳:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3065
ګټنه
-1.58 USD
ټوله
691.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۷:۳۵
د سوداګرۍ حجم
1.0000
بهر(وتل)
1.29959
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
679.42 USD
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۰۸:۰۰
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۵۵:۴۸
خرڅول
1.0000
1.30894
1.30194
ګټه
694.63 USD
GBPUSD
سودا
#122906678
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۰۸:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30894
ګټنه
4.63 USD
ټوله
700.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۵۵:۴۸
د سوداګرۍ حجم
1.0000
بهر(وتل)
1.30194
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
694.63 USD
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۵۶
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۵۰:۴۸
خرڅول
1.0000
1.31486
1.30286
ګټه
1 189.03 USD
GBPUSD
سودا
#123515408
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31486
ګټنه
-0.97 USD
ټوله
1 200.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۵۰:۴۸
د سوداګرۍ حجم
1.0000
بهر(وتل)
1.30286
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
1 189.03 USD
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۳۲:۵۸
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۴۴:۱۷
خرڅول
1.0000
1.31746
1.30474
ګټه
1 261.03 USD
GBPUSD
سودا
#123527676
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۳۲:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31746
ګټنه
-0.97 USD
ټوله
1 272.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۴۴:۱۷
د سوداګرۍ حجم
1.0000
بهر(وتل)
1.30474
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
1 261.03 USD
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۲۶:۲۷
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۱۶:۲۱
خرڅول
1.0000
0.67066
0.66224
ګټه
834.10 USD
NZDUSD
سودا
#122906354
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۲۶:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.67066
ګټنه
2.10 USD
ټوله
842.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۱۶:۲۱
د سوداګرۍ حجم
1.0000
بهر(وتل)
0.66224
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
834.10 USD
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۵۲:۳۱
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۵۳
خرڅول
1.0000
1.32038
1.31674
ګټه
356.80 USD
GBPUSD
سودا
#123133306
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۵۲:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.32038
ګټنه
2.80 USD
ټوله
364.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۵۳
د سوداګرۍ حجم
1.0000
بهر(وتل)
1.31674
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
356.80 USD
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۱۴
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۵۳
خرڅول
1.0000
1.32481
1.31674
ګټه
799.80 USD
GBPUSD
سودا
#123170256
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.32481
ګټنه
2.80 USD
ټوله
807.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۵۳
د سوداګرۍ حجم
1.0000
بهر(وتل)
1.31674
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
799.80 USD
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۰۲:۰۴:۲۹
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۷:۴۹
خریداری کول
1.0000
0.66996
0.67546
ګټه
35.60 USD
NZDUSD
سودا
#106340439
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۰۲:۰۴:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.66996
ګټنه
-504.40 USD
ټوله
550.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۷:۴۹
د سوداګرۍ حجم
1.0000
بهر(وتل)
0.67546
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
35.60 USD
۲۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۳۹
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۴:۲۹
خریداری کول
1.0000
0.66362
0.66969
ګټه
100.54 USD
NZDUSD
سودا
#106787727
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.66362
ګټنه
-496.46 USD
ټوله
607.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۴:۲۹
د سوداګرۍ حجم
1.0000
بهر(وتل)
0.66969
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
100.54 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۸:۰۱
۲۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۲۱:۵۵
خرڅول
1.0000
1.29359
1.29096
ګټه
267.70 USD
GBPUSD
سودا
#121297699
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۸:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29359
ګټنه
14.70 USD
ټوله
263.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۲۱:۵۵
د سوداګرۍ حجم
1.0000
بهر(وتل)
1.29096
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
267.70 USD
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۰۹:۱۱
۲۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۲۱:۵۳
خرڅول
1.0000
109.48
109.414
ګټه
40.27 USD
USDJPY
سودا
#122601454
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۰۹:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.48
ګټنه
-10.05 USD
ټوله
60.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۲۱:۵۳
د سوداګرۍ حجم
1.0000
بهر(وتل)
109.414
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
40.27 USD
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۴:۴۹
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۸:۲۶
خرڅول
1.0000
1.30792
1.30482
ګټه
300.00 USD
GBPUSD
سودا
#122574504
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۴:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30792
ګټنه
0.00 USD
ټوله
310.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۸:۲۶
د سوداګرۍ حجم
1.0000
بهر(وتل)
1.30482
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
300.00 USD
۱۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۱۸:۲۰
۱۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۴۴:۰۶
خریداری کول
1.0000
0.65756
0.66029
ګټه
263.00 USD
NZDUSD
سودا
#122518592
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۱۸:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.65756
ګټنه
0.00 USD
ټوله
273.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۴۴:۰۶
د سوداګرۍ حجم
1.0000
بهر(وتل)
0.66029
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
263.00 USD
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۳۵
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۴۵:۰۱
خریداری کول
1.0000
0.65829
0.66029
ګټه
177.25 USD
NZDUSD
سودا
#122184125
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.65829
ګټنه
-12.75 USD
ټوله
200.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۴۵:۰۱
د سوداګرۍ حجم
1.0000
بهر(وتل)
0.66029
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
177.25 USD
۱۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۴۸
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۲۲
خریداری کول
1.0000
0.65737
0.65851
ګټه
99.75 USD
NZDUSD
سودا
#122346966
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.65737
ګټنه
-4.25 USD
ټوله
114.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۲۲
د سوداګرۍ حجم
1.0000
بهر(وتل)
0.65851
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
99.75 USD
۱۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۹:۵۷
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۵:۵۰
خریداری کول
1.0000
0.65666
0.65829
ګټه
148.75 USD
NZDUSD
سودا
#122361448
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۹:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.65666
ګټنه
-4.25 USD
ټوله
163.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۵:۵۰
د سوداګرۍ حجم
1.0000
بهر(وتل)
0.65829
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
148.75 USD
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۳۰:۲۸
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۲۲:۳۲
خرڅول
1.0000
1.94659
1.93557
ګټه
742.95 USD
GBPAUD
سودا
#122123486
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۳۰:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.94659
ګټنه
0.00 USD
ټوله
762.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۲۲:۳۲
د سوداګرۍ حجم
1.0000
بهر(وتل)
1.93557
د کمیشن لګښتونه
-20.00 USD
ګټه
742.95 USD
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۱:۴۹:۵۱
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۲۴:۰۱
خرڅول
1.0000
1.34659
1.343
ګټه
349.00 USD
GBPUSD
سودا
#122115855
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۱:۴۹:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.34659
ګټنه
0.00 USD
ټوله
359.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۲۴:۰۱
د سوداګرۍ حجم
1.0000
بهر(وتل)
1.343
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
349.00 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۰۶:۲۷
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۰۵:۳۶
خرڅول
1.0000
1.31198
1.31064
ګټه
128.90 USD
GBPUSD
سودا
#121582617
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۰۶:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31198
ګټنه
4.90 USD
ټوله
134.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۰۵:۳۶
د سوداګرۍ حجم
1.0000
بهر(وتل)
1.31064
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
128.90 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۳۵:۴۲
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۲:۳۸
خرڅول
1.0000
1.31598
1.31413
ګټه
179.90 USD
GBPUSD
سودا
#121610673
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۳۵:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31598
ګټنه
4.90 USD
ټوله
185.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۲:۳۸
د سوداګرۍ حجم
1.0000
بهر(وتل)
1.31413
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
179.90 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۰۸
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۱:۳۷
خرڅول
1.0000
1.31798
1.31467
ګټه
323.10 USD
GBPUSD
سودا
#121952861
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31798
ګټنه
2.10 USD
ټوله
331.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۱:۳۷
د سوداګرۍ حجم
1.0000
بهر(وتل)
1.31467
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
323.10 USD
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۴۸:۱۸
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۵:۰۸
خریداری کول
1.0000
0.64367
0.648
ګټه
38.35 USD
NZDUSD
سودا
#109543474
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۴۸:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.64367
ګټنه
-384.65 USD
ټوله
433.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۵:۰۸
د سوداګرۍ حجم
1.0000
بهر(وتل)
0.648
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
38.35 USD
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۲:۲۶
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۵:۰۸
خریداری کول
1.0000
0.64247
0.648
ګټه
158.35 USD
NZDUSD
سودا
#109543427
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۲:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.64247
ګټنه
-384.65 USD
ټوله
553.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۵:۰۸
د سوداګرۍ حجم
1.0000
بهر(وتل)
0.648
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
158.35 USD
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۰۶:۳۹
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۱:۱۸
خرڅول
1.0000
1.29263
1.28233
ګټه
1 020.00 USD
GBPUSD
سودا
#118075516
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۰۶:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29263
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1 030.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۱:۱۸
د سوداګرۍ حجم
1.0000
بهر(وتل)
1.28233
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
1 020.00 USD
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۵:۳۷
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۶:۳۱
خرڅول
1.0000
1.29472
1.29263
ګټه
199.67 USD
GBPUSD
سودا
#117559063
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۵:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29472
ګټنه
0.67 USD
ټوله
209.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۶:۳۱
د سوداګرۍ حجم
1.0000
بهر(وتل)
1.29263
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
199.67 USD
۱۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۳:۵۶:۵۱
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۵۰:۳۰
خرڅول
1.0000
0.89196
0.88729
ګټه
826.85 USD
EURGBP
سودا
#100864287
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۳:۵۶:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89196
ګټنه
264.09 USD
ټوله
582.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۵۰:۳۰
د سوداګرۍ حجم
1.0000
بهر(وتل)
0.88729
د کمیشن لګښتونه
-20.00 USD
ګټه
826.85 USD
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۰۴
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۰۲
خرڅول
1.0000
0.92414
0.91663
ګټه
906.72 USD
EURGBP
سودا
#108761516
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92414
ګټنه
15.91 USD
ټوله
910.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۰۲
د سوداګرۍ حجم
1.0000
بهر(وتل)
0.91663
د کمیشن لګښتونه
-20.00 USD
ګټه
906.72 USD
۱۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۳۲:۲۸
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۱۶:۴۸
خریداری کول
1.0000
0.67554
0.67823
ګټه
272.44 USD
NZDUSD
سودا
#97514024
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۳۲:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.67554
ګټنه
13.44 USD
ټوله
269.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۱۶:۴۸
د سوداګرۍ حجم
1.0000
بهر(وتل)
0.67823
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
272.44 USD
۱۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۱۷:۱۴
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۱۶:۴۸
خریداری کول
1.0000
0.6766
0.67823
ګټه
166.44 USD
NZDUSD
سودا
#97513366
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۱۷:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.6766
ګټنه
13.44 USD
ټوله
163.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۱۶:۴۸
د سوداګرۍ حجم
1.0000
بهر(وتل)
0.67823
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
166.44 USD
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۰۴:۴۷:۴۱
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۱۶:۴۸
خریداری کول
1.0000
0.67519
0.67823
ګټه
307.30 USD
NZDUSD
سودا
#97538855
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۰۴:۴۷:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.67519
ګټنه
13.30 USD
ټوله
304.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۱۶:۴۸
د سوداګرۍ حجم
1.0000
بهر(وتل)
0.67823
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
307.30 USD
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۰۹:۲۹
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۲۵:۳۵
خریداری کول
1.0000
0.65947
0.66291
ګټه
338.06 USD
NZDUSD
سودا
#98699219
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۰۹:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.65947
ګټنه
4.06 USD
ټوله
344.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۲۵:۳۵
د سوداګرۍ حجم
1.0000
بهر(وتل)
0.66291
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
338.06 USD
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۱۰:۱۱
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۰۱:۰۲
خرڅول
1.0000
112.137
110.955
ګټه
825.74 USD
USDJPY
سودا
#97535234
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۱۰:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
112.137
ګټنه
-229.56 USD
ټوله
1 065.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۰۱:۰۲
د سوداګرۍ حجم
1.0000
بهر(وتل)
110.955
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
825.74 USD
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۱۹:۴۲
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۸:۰۱:۳۴
خرڅول
1.0000
1.34007
1.33422
ګټه
425.76 USD
USDCAD
سودا
#97540480
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۱۹:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.34007
ګټنه
-2.70 USD
ټوله
438.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۸:۰۱:۳۴
د سوداګرۍ حجم
1.0000
بهر(وتل)
1.33422
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
425.76 USD
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۲۸
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۲۳:۴۷:۴۲
خرڅول
1.0000
0.67748
0.67634
ګټه
104.00 USD
NZDUSD
سودا
#97464999
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.67748
ګټنه
0.00 USD
ټوله
114.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۲۳:۴۷:۴۲
د سوداګرۍ حجم
1.0000
بهر(وتل)
0.67634
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
104.00 USD
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۱۳
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۲۳:۴۷:۴۲
خرڅول
1.0000
0.67711
0.67634
ګټه
67.00 USD
NZDUSD
سودا
#97464320
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.67711
ګټنه
0.00 USD
ټوله
77.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۲۳:۴۷:۴۲
د سوداګرۍ حجم
1.0000
بهر(وتل)
0.67634
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
67.00 USD
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۴۳:۲۹
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۱۳:۴۶
خریداری کول
1.0000
0.6734
0.67565
ګټه
215.14 USD
NZDUSD
سودا
#97139245
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۴۳:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.6734
ګټنه
0.14 USD
ټوله
225.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۱۳:۴۶
د سوداګرۍ حجم
1.0000
بهر(وتل)
0.67565
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
215.14 USD
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۱۸:۴۶
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۲۲:۲۷
خریداری کول
1.0000
0.67306
0.6752
ګټه
204.14 USD
NZDUSD
سودا
#97403810
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۱۸:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.67306
ګټنه
0.14 USD
ټوله
214.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۲۲:۲۷
د سوداګرۍ حجم
1.0000
بهر(وتل)
0.6752
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
204.14 USD
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۱۲:۱۵
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۱۱:۰۲
خریداری کول
1.0000
0.67291
0.6749
ګټه
189.14 USD
NZDUSD
سودا
#97319235
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۱۲:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.67291
ګټنه
0.14 USD
ټوله
199.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۱۱:۰۲
د سوداګرۍ حجم
1.0000
بهر(وتل)
0.6749
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
189.14 USD
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۲۰:۲۳:۴۵
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۳:۰۸:۵۹
خریداری کول
1.0000
0.67252
0.67447
ګټه
185.14 USD
NZDUSD
سودا
#97404826
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۲۰:۲۳:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.67252
ګټنه
0.14 USD
ټوله
195.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۳:۰۸:۵۹
د سوداګرۍ حجم
1.0000
بهر(وتل)
0.67447
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
185.14 USD
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۵۸:۲۴
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۰۵:۴۱
خرڅول
1.0000
0.67647
0.67477
ګټه
144.70 USD
NZDUSD
سودا
#97327209
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۵۸:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.67647
ګټنه
-15.30 USD
ټوله
170.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۰۵:۴۱
د سوداګرۍ حجم
1.0000
بهر(وتل)
0.67477
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
144.70 USD
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۳۱:۴۴
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۰۵:۴۱
خرڅول
1.0000
0.67638
0.67477
ګټه
135.70 USD
NZDUSD
سودا
#97327265
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۳۱:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.67638
ګټنه
-15.30 USD
ټوله
161.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۰۵:۴۱
د سوداګرۍ حجم
1.0000
بهر(وتل)
0.67477
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
135.70 USD
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۳۴:۰۱
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۸:۰۴:۱۶
خرڅول
1.0000
0.86462
0.8618
ګټه
351.34 USD
EURGBP
سودا
#97240897
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۳۴:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.86462
ګټنه
2.87 USD
ټوله
368.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۸:۰۴:۱۶
د سوداګرۍ حجم
1.0000
بهر(وتل)
0.8618
د کمیشن لګښتونه
-20.00 USD
ګټه
351.34 USD
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۵۰
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۴۵:۵۹
خریداری کول
1.0000
0.858
0.86129
ګټه
383.71 USD
EURGBP
سودا
#96912725
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.858
ګټنه
-24.96 USD
ټوله
428.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۴۵:۵۹
د سوداګرۍ حجم
1.0000
بهر(وتل)
0.86129
د کمیشن لګښتونه
-20.00 USD
ګټه
383.71 USD