د ډیمو حالت
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۱۴:۰۹
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۱۵:۰۱
خریداری کول
0.01
1.13079
1.13125
ګټه
0.33 EUR
EURUSD
سودا
#139436427
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۱۴:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.13079
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
0.41 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۱۵:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.13125
د کمیشن لګښتونه
-0.08 EUR
ګټه
0.33 EUR
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۳۱:۳۸
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۳۹:۱۲
خرڅول
0.01
0.94202
0.94144
ګټه
0.47 EUR
USDCHF
سودا
#139436436
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۳۱:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.94202
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
0.55 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۳۹:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.94144
د کمیشن لګښتونه
-0.08 EUR
ګټه
0.47 EUR
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۰۶:۲۱
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۱۱:۲۳
خریداری کول
0.01
0.69564
0.69595
ګټه
0.20 EUR
AUDUSD
سودا
#139436430
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۰۶:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.69564
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
0.28 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۱۱:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.69595
د کمیشن لګښتونه
-0.08 EUR
ګټه
0.20 EUR
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۵۳:۱۵
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۵۴:۱۶
خریداری کول
0.01
134.04
134.103
ګټه
0.36 EUR
GBPJPY
سودا
#139018632
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۵۳:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
134.04
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
0.52 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۵۴:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
134.103
د کمیشن لګښتونه
-0.16 EUR
ګټه
0.36 EUR
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۵۴
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۲:۵۳
خریداری کول
0.01
133.47
133.532
ګټه
0.35 EUR
GBPJPY
سودا
#139018377
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
133.47
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
0.51 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۲:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
133.532
د کمیشن لګښتونه
-0.16 EUR
ګټه
0.35 EUR
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۴۱
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۲۷:۰۴
خرڅول
0.05
0.68356
0.68557
ګټه
-9.37 EUR
AUDUSD
سودا
#138926922
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68356
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-8.96 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۲۷:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.68557
د کمیشن لګښتونه
-0.41 EUR
ګټه
-9.37 EUR
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۶:۲۶
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۶:۲۸
خرڅول
0.05
106.605
106.599
ګټه
-0.17 EUR
USDJPY
سودا
#138151896
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۶:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
106.605
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
0.24 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۶:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
106.599
د کمیشن لګښتونه
-0.41 EUR
ګټه
-0.17 EUR
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۳۷:۳۳
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۵۱:۱۶
خریداری کول
0.01
1.25233
1.2503
ګټه
-1.91 EUR
GBPUSD
سودا
#135681246
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۳۷:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.25233
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-1.83 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۵۱:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2503
د کمیشن لګښتونه
-0.08 EUR
ګټه
-1.91 EUR
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۰۱
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۴۲
خریداری کول
0.01
133.245
133.273
ګټه
0.08 EUR
GBPJPY
سودا
#135680426
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
133.245
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
0.24 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
133.273
د کمیشن لګښتونه
-0.16 EUR
ګټه
0.08 EUR
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۷:۱۵:۲۶
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۷:۱۹:۵۱
خرڅول
0.01
107.315
107.284
ګټه
0.18 EUR
USDJPY
سودا
#135914692
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۷:۱۵:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
107.315
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
0.26 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۷:۱۹:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
107.284
د کمیشن لګښتونه
-0.08 EUR
ګټه
0.18 EUR
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۱۷:۰۲
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۵۲:۵۶
خرڅول
0.01
0.96713
0.96686
ګټه
0.18 EUR
USDCHF
سودا
#135680152
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۱۷:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.96713
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
0.26 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۵۲:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.96686
د کمیشن لګښتونه
-0.08 EUR
ګټه
0.18 EUR
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۴۳
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۲۷
خرڅول
0.01
0.96716
0.96684
ګټه
0.22 EUR
USDCHF
سودا
#135034739
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.96716
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
0.30 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.96684
د کمیشن لګښتونه
-0.08 EUR
ګټه
0.22 EUR
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۳:۵۸
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۴:۰۰
خریداری کول
0.01
0.97612
0.97548
ګټه
-0.68 EUR
USDCHF
سودا
#134597153
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۳:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.97612
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-0.60 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۴:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.97548
د کمیشن لګښتونه
-0.08 EUR
ګټه
-0.68 EUR
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۶:۳۱
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۳۴
خریداری کول
0.01
1.09017
1.09059
ګټه
0.31 EUR
EURUSD
سودا
#134597182
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۶:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09017
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
0.39 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09059
د کمیشن لګښتونه
-0.08 EUR
ګټه
0.31 EUR
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۲۷
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۵۰
خریداری کول
0.01
116.9
116.938
ګټه
0.16 EUR
EURJPY
سودا
#134774548
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
116.9
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
0.32 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
116.938
د کمیشن لګښتونه
-0.16 EUR
ګټه
0.16 EUR
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۴۱
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۴۷
خرڅول
0.01
0.64264
0.64235
ګټه
0.19 EUR
AUDUSD
سودا
#134666103
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.64264
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
0.27 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.64235
د کمیشن لګښتونه
-0.08 EUR
ګټه
0.19 EUR
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۴۳:۱۷
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۲۲:۱۶:۳۷
خرڅول
0.01
0.64272
0.64476
ګټه
-1.97 EUR
AUDUSD
سودا
#134597012
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۴۳:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.64272
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-1.89 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۲۲:۱۶:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.64476
د کمیشن لګښتونه
-0.08 EUR
ګټه
-1.97 EUR
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۴۰:۵۸
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۴۱:۰۶
خرڅول
0.1
0.64272
0.64274
ګټه
-1.00 EUR
AUDUSD
سودا
#134596937
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۴۰:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.64272
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-0.18 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۴۱:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
0.64274
د کمیشن لګښتونه
-0.82 EUR
ګټه
-1.00 EUR
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۳۴
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۳۷:۱۶
خرڅول
0.01
0.64253
0.6422
ګټه
0.23 EUR
AUDUSD
سودا
#134556190
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.64253
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
0.31 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۳۷:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.6422
د کمیشن لګښتونه
-0.08 EUR
ګټه
0.23 EUR
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۴:۱۶
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۴:۳۴
خرڅول
0.01
0.5714
0.57094
ګټه
0.34 EUR
NZDUSD
سودا
#129395057
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۴:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.5714
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
0.42 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۴:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.57094
د کمیشن لګښتونه
-0.08 EUR
ګټه
0.34 EUR
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۰۱:۴۶
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۰۱:۴۶
خریداری کول
0.01
0.57497
0.57416
ګټه
-0.82 EUR
NZDUSD
سودا
#129395053
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۰۱:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.57497
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-0.74 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۰۱:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.57416
د کمیشن لګښتونه
-0.08 EUR
ګټه
-0.82 EUR
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۰۸:۳۲
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۰۸:۳۳
خرڅول
0.01
1.2993
1.29931
ګټه
-0.09 EUR
GBPUSD
سودا
#124041332
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۰۸:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.2993
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-0.01 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۰۸:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.29931
د کمیشن لګښتونه
-0.08 EUR
ګټه
-0.09 EUR
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۹:۴۲
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۹:۴۲
خرڅول
0.01
1.33439
1.33435
ګټه
-0.05 EUR
GBPUSD
سودا
#122229682
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۹:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.33439
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
0.03 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۹:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.33435
د کمیشن لګښتونه
-0.08 EUR
ګټه
-0.05 EUR
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۳۰:۰۲
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۳۰:۰۴
خرڅول
0.01
0.68464
0.6847
ګټه
-0.14 EUR
AUDUSD
سودا
#121577504
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۳۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68464
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-0.06 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۳۰:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.6847
د کمیشن لګښتونه
-0.08 EUR
ګټه
-0.14 EUR
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۹:۴۷
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۹:۴۷
خرڅول
0.01
1.30384
1.30397
ګټه
-0.19 EUR
GBPUSD
سودا
#121527111
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۹:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30384
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-0.11 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۹:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.30397
د کمیشن لګښتونه
-0.08 EUR
ګټه
-0.19 EUR
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۳۰:۰۰
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۳۰:۰۱
خرڅول
0.01
0.68395
0.68421
ګټه
-0.31 EUR
AUDUSD
سودا
#121498687
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68395
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-0.23 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.68421
د کمیشن لګښتونه
-0.08 EUR
ګټه
-0.31 EUR
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۳۰:۵۵
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۳۰:۵۶
خریداری کول
0.01
0.68253
0.68251
ګټه
-0.09 EUR
AUDUSD
سودا
#121370311
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۳۰:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.68253
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-0.01 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۳۰:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.68251
د کمیشن لګښتونه
-0.08 EUR
ګټه
-0.09 EUR
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۰۰:۴۵:۰۰
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۰۰:۴۵:۰۰
خریداری کول
0.03
0.63036
0.62959
ګټه
-2.34 EUR
NZDUSD
سودا
#116950029
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۰۰:۴۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.63036
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-2.09 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۰۰:۴۵:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.62959
د کمیشن لګښتونه
-0.25 EUR
ګټه
-2.34 EUR
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۲۱:۱۶
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۲۱:۳۷
خرڅول
0.01
1.09203
1.09182
ګټه
0.11 EUR
EURUSD
سودا
#115280267
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۲۱:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.09203
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
0.19 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۲۱:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09182
د کمیشن لګښتونه
-0.08 EUR
ګټه
0.11 EUR
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۱۳
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۵:۴۲
خرڅول
0.01
1.0944
1.09428
ګټه
0.03 EUR
EURUSD
سودا
#114542677
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.0944
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
0.11 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۵:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09428
د کمیشن لګښتونه
-0.08 EUR
ګټه
0.03 EUR
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۴۲
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۱۳
خرڅول
0.01
1.09797
1.09775
ګټه
0.12 EUR
EURUSD
سودا
#114406911
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.09797
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
0.20 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09775
د کمیشن لګښتونه
-0.08 EUR
ګټه
0.12 EUR
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۰۰:۰۴
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۰۰:۰۸
خریداری کول
0.01
0.63238
0.6315
ګټه
-0.88 EUR
NZDUSD
سودا
#114339937
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.63238
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-0.80 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۰۰:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.6315
د کمیشن لګښتونه
-0.08 EUR
ګټه
-0.88 EUR
۲۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۰۳
۲۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۲۰
خریداری کول
0.01
1.10029
1.10038
ګټه
0.00 EUR
EURUSD
سودا
#114254266
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10029
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
0.08 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10038
د کمیشن لګښتونه
-0.08 EUR
ګټه
0.00 EUR
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۲۹:۳۸
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۲۹:۳۸
خرڅول
0.01
1.24869
1.24875
ګټه
-0.13 EUR
GBPUSD
سودا
#113696748
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۲۹:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.24869
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-0.05 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۲۹:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.24875
د کمیشن لګښتونه
-0.08 EUR
ګټه
-0.13 EUR
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۲۸:۵۹
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۲۸:۵۹
خریداری کول
0.01
1.2493
1.24926
ګټه
-0.12 EUR
GBPUSD
سودا
#113696595
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۲۸:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2493
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-0.04 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۲۸:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.24926
د کمیشن لګښتونه
-0.08 EUR
ګټه
-0.12 EUR
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۲۹:۵۹
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۳۰:۰۲
خرڅول
0.01
0.68069
0.68047
ګټه
0.12 EUR
AUDUSD
سودا
#113632526
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۲۹:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68069
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
0.20 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۳۰:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.68047
د کمیشن لګښتونه
-0.08 EUR
ګټه
0.12 EUR
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۱:۴۴:۵۲
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۱:۴۴:۵۳
خرڅول
0.01
0.63123
0.63189
ګټه
-0.68 EUR
NZDUSD
سودا
#113605779
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۱:۴۴:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.63123
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-0.60 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۱:۴۴:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.63189
د کمیشن لګښتونه
-0.08 EUR
ګټه
-0.68 EUR
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۰۲
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۰۲
خرڅول
0.01
1.10506
1.10485
ګټه
0.11 EUR
EURUSD
سودا
#113595973
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10506
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
0.19 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10485
د کمیشن لګښتونه
-0.08 EUR
ګټه
0.11 EUR
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۰۲
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۰۲
خرڅول
0.01
1.24511
1.24533
ګټه
-0.28 EUR
GBPUSD
سودا
#113535825
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.24511
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-0.20 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.24533
د کمیشن لګښتونه
-0.08 EUR
ګټه
-0.28 EUR
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۶
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۳۵
خرڅول
0.01
1.10902
1.10884
ګټه
0.08 EUR
EURUSD
سودا
#113138303
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10902
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
0.16 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10884
د کمیشن لګښتونه
-0.08 EUR
ګټه
0.08 EUR
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۵۸
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۲:۲۸
خرڅول
0.01
1.09621
1.09603
ګټه
0.08 EUR
EURUSD
سودا
#112932292
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.09621
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
0.16 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۲:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09603
د کمیشن لګښتونه
-0.08 EUR
ګټه
0.08 EUR
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۸:۰۳
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۴۱:۰۱
خرڅول
0.01
1.1001
1.09992
ګټه
0.08 EUR
EURUSD
سودا
#112788665
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۸:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1001
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
0.16 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۴۱:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09992
د کمیشن لګښتونه
-0.08 EUR
ګټه
0.08 EUR
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۰۱
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۲۷
خریداری کول
0.01
1.23358
1.2327
ګټه
-0.87 EUR
GBPUSD
سودا
#112645901
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.23358
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-0.79 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2327
د کمیشن لګښتونه
-0.08 EUR
ګټه
-0.87 EUR
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۲۹:۵۸
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۲:۲۴
خریداری کول
0.01
1.21027
1.2105
ګټه
0.13 EUR
GBPUSD
سودا
#111671008
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۲۹:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21027
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
0.21 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۲:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2105
د کمیشن لګښتونه
-0.08 EUR
ګټه
0.13 EUR
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۱
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۳
خریداری کول
0.01
0.74616
0.74592
ګټه
-0.38 EUR
CADCHF
سودا
#111613259
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.74616
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-0.22 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.74592
د کمیشن لګښتونه
-0.16 EUR
ګټه
-0.38 EUR
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۸:۵۰
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۴۵:۰۳
خریداری کول
0.01
1.10763
1.10784
ګټه
0.11 EUR
EURUSD
سودا
#111415776
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۸:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10763
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
0.19 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۴۵:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10784
د کمیشن لګښتونه
-0.08 EUR
ګټه
0.11 EUR
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۵:۵۶
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۵:۵۸
خرڅول
0.01
1.10674
1.10694
ګټه
-0.26 EUR
EURUSD
سودا
#109588381
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۵:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10674
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-0.18 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۵:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10694
د کمیشن لګښتونه
-0.08 EUR
ګټه
-0.26 EUR
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۴۲:۰۵
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۴۲:۰۵
خریداری کول
0.1
0.70018
0.70015
ګټه
-1.09 EUR
AUDUSD
سودا
#100901668
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۴۲:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.70018
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-0.27 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۴۲:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
0.70015
د کمیشن لګښتونه
-0.82 EUR
ګټه
-1.09 EUR
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۳۰:۰۵
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۳۰:۰۵
خرڅول
0.1
0.69855
0.69925
ګټه
-7.04 EUR
AUDUSD
سودا
#100901669
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۳۰:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.69855
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-6.22 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۳۰:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
0.69925
د کمیشن لګښتونه
-0.82 EUR
ګټه
-7.04 EUR
۰۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۰۸
۰۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۰۸
خرڅول
0.1
1.12407
1.12408
ګټه
-0.91 EUR
EURUSD
سودا
#100880652
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.12407
ګټنه
0.00 EUR
ټوله
-0.09 EUR
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.12408
د کمیشن لګښتونه
-0.82 EUR
ګټه
-0.91 EUR