د ډیمو حالت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۱۴:۰۱
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۱۴:۲۱
خرڅول
0.04
1.17292
1.17267
ګټه
0.60 USD
EURUSD
سودا
#150190856
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۱۴:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17292
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۱۴:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.17267
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
0.60 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۱۰:۰۱
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۱۳:۴۳
خرڅول
0.04
1.17322
1.17292
ګټه
0.80 USD
EURUSD
سودا
#150190154
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۱۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17322
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۱۳:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.17292
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
0.80 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۹:۰۱
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۱۱:۳۸
خریداری کول
0.04
1.29564
1.29565
ګټه
-0.36 USD
GBPUSD
سودا
#150187395
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۹:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29564
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۱۱:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.29565
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-0.36 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۵۷
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۱۱:۳۸
خریداری کول
0.04
1.29505
1.29565
ګټه
2.00 USD
GBPUSD
سودا
#150188028
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29505
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۱۱:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.29565
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
2.00 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۲۲
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۱۱:۳۷
خریداری کول
0.04
1.29544
1.29565
ګټه
0.44 USD
GBPUSD
سودا
#150187788
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29544
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۱۱:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.29565
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
0.44 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۳۷
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۱۱:۳۷
خریداری کول
0.04
1.29524
1.29565
ګټه
1.24 USD
GBPUSD
سودا
#150187863
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29524
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۱۱:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.29565
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
1.24 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۰۰
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۹:۲۳
خرڅول
0.04
1.17343
1.17313
ګټه
0.80 USD
EURUSD
سودا
#150188606
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17343
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۹:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.17313
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
0.80 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۰۲
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۹:۱۶
خرڅول
0.04
0.70733
0.70703
ګټه
0.80 USD
AUDUSD
سودا
#150188113
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.70733
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۹:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.70703
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
0.80 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۰۰
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۶:۴۱
خرڅول
0.04
1.29532
1.29518
ګټه
0.16 USD
GBPUSD
سودا
#150188599
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29532
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۶:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.29518
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
0.16 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۴۹
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۶:۴۱
خرڅول
0.04
1.2955
1.29518
ګټه
0.88 USD
GBPUSD
سودا
#150188775
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.2955
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۶:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.29518
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
0.88 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۱:۳۲
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۴۳
خرڅول
0.04
1.17353
1.17313
ګټه
1.20 USD
EURUSD
سودا
#150185870
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۱:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17353
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.17313
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
1.20 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۲۶
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۴۳
خرڅول
0.04
1.17372
1.17313
ګټه
1.96 USD
EURUSD
سودا
#150186080
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17372
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.17313
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
1.96 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۱:۱۹
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۴۲
خرڅول
0.04
1.17332
1.17313
ګټه
0.36 USD
EURUSD
سودا
#150185803
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۱:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17332
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.17313
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
0.36 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۶:۰۱
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۴۲
خرڅول
0.04
1.1731
1.17313
ګټه
-0.52 USD
EURUSD
سودا
#150184735
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۶:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1731
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.17313
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-0.52 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۰۱
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۳۸
خرڅول
0.04
1.295
1.29519
ګټه
-1.16 USD
GBPUSD
سودا
#150188098
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.295
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.29519
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-1.16 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۳۲
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۳۷
خرڅول
0.04
1.29539
1.29519
ګټه
0.40 USD
GBPUSD
سودا
#150188442
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29539
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.29519
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
0.40 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۲۰
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۳۷
خرڅول
0.04
1.29518
1.29519
ګټه
-0.44 USD
GBPUSD
سودا
#150188336
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29518
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.29519
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-0.44 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۲۶:۴۲
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۵۱
خرڅول
0.04
0.66664
0.66602
ګټه
2.08 USD
NZDUSD
سودا
#150180863
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۲۶:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.66664
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.66602
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
2.08 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۰۹:۴۶
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۵۰
خرڅول
0.04
0.66622
0.66602
ګټه
0.40 USD
NZDUSD
سودا
#150178368
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۰۹:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.66622
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.66602
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
0.40 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۲۲:۰۴
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۵۰
خرڅول
0.04
0.66644
0.66602
ګټه
1.28 USD
NZDUSD
سودا
#150180007
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۲۲:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.66644
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.66602
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
1.28 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۰۹:۰۲
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۵۰
خرڅول
0.04
0.66602
0.66602
ګټه
-0.40 USD
NZDUSD
سودا
#150178255
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۰۹:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.66602
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.66602
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-0.40 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۱:۰۱
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۰۴
خرڅول
0.04
0.70785
0.70761
ګټه
0.56 USD
AUDUSD
سودا
#150183763
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۱:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.70785
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.70761
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
0.56 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۵:۲۹
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۰۴
خرڅول
0.04
1.29576
1.29548
ګټه
0.72 USD
GBPUSD
سودا
#150186675
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۵:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29576
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.29548
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
0.72 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۵:۰۱
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۰۴
خرڅول
0.04
1.29557
1.29548
ګټه
-0.04 USD
GBPUSD
سودا
#150186507
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29557
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.29548
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-0.04 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۶:۲۷
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۰۴
خرڅول
0.04
1.29614
1.29548
ګټه
2.24 USD
GBPUSD
سودا
#150186921
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۶:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29614
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.29548
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
2.24 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۵:۴۳
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۰۴
خرڅول
0.04
1.29596
1.29548
ګټه
1.52 USD
GBPUSD
سودا
#150186768
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۵:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29596
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.29548
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
1.52 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۱:۴۸
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۰۳
خرڅول
0.04
0.70804
0.70764
ګټه
1.20 USD
AUDUSD
سودا
#150185970
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۱:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.70804
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.70764
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
1.20 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۶:۰۱
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۹:۱۹
خریداری کول
0.04
0.90551
0.90587
ګټه
1.07 USD
EURGBP
سودا
#150184748
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۶:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90551
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.87 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۹:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.90587
د کمیشن لګښتونه
-0.80 USD
ګټه
1.07 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۰۹
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۴۷
خریداری کول
0.04
1.29582
1.29596
ګټه
0.16 USD
GBPUSD
سودا
#150187283
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29582
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.29596
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
0.16 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۷:۲۹
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۴۶
خریداری کول
0.04
1.29596
1.29595
ګټه
-0.44 USD
GBPUSD
سودا
#150187133
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۷:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29596
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.29595
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-0.44 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۷:۰۱
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۴۶
خریداری کول
0.04
1.29618
1.29596
ګټه
-1.28 USD
GBPUSD
سودا
#150187031
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۷:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29618
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.29596
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-1.28 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۳:۰۱
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۶:۲۸
خریداری کول
0.04
1.29596
1.29614
ګټه
0.32 USD
GBPUSD
سودا
#150186186
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۳:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29596
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۶:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.29614
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
0.32 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۴:۳۵
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۶:۲۸
خریداری کول
0.04
1.29568
1.29615
ګټه
1.48 USD
GBPUSD
سودا
#150186414
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۴:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29568
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۶:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.29615
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
1.48 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۸:۳۲
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۴:۲۹
خرڅول
0.04
1.29549
1.29595
ګټه
-2.24 USD
GBPUSD
سودا
#150185335
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۸:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29549
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۴:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.29595
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-2.24 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۸:۰۱
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۴:۲۹
خرڅول
0.04
1.29532
1.29595
ګټه
-2.92 USD
GBPUSD
سودا
#150185214
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۸:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29532
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۴:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.29595
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-2.92 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۱۸
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۴:۲۹
خرڅول
0.04
1.29569
1.29595
ګټه
-1.44 USD
GBPUSD
سودا
#150185462
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29569
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۴:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.29595
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-1.44 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۱:۳۳
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۴:۲۹
خرڅول
0.04
1.29589
1.29595
ګټه
-0.64 USD
GBPUSD
سودا
#150185913
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۱:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29589
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۴:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.29595
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-0.64 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۳:۵۱
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۴:۲۹
خرڅول
0.04
1.29612
1.29595
ګټه
0.28 USD
GBPUSD
سودا
#150186302
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۳:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29612
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۴:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.29595
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
0.28 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۲۴
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۰۰
خریداری کول
0.04
1.29554
1.29605
ګټه
1.64 USD
GBPUSD
سودا
#150185675
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29554
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.29605
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
1.64 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۰۱
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۰۰
خریداری کول
0.04
1.29581
1.29604
ګټه
0.52 USD
GBPUSD
سودا
#150185587
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29581
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.29604
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
0.52 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۵:۰۱
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۴۱
خریداری کول
0.04
1.29605
1.29576
ګټه
-1.56 USD
GBPUSD
سودا
#150184384
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29605
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.29576
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-1.56 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۷:۱۴
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۴۱
خریداری کول
11.08
1.29537
1.29576
ګټه
321.32 USD
GBPUSD
سودا
#150184990
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۷:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29537
ګټنه
0.00 USD
ټوله
432.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۴۱
د سوداګرۍ حجم
11.08
بهر(وتل)
1.29576
د کمیشن لګښتونه
-110.80 USD
ګټه
321.32 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۰:۰۱
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۴۱
خریداری کول
0.04
1.29779
1.29576
ګټه
-8.52 USD
GBPUSD
سودا
#150181597
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29779
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-8.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.29576
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-8.52 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۴:۵۷
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۴۱
خریداری کول
0.04
1.29717
1.29576
ګټه
-6.04 USD
GBPUSD
سودا
#150182425
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۴:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29717
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.29576
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-6.04 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۰:۰۷
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۴۱
خریداری کول
0.04
1.29634
1.29576
ګټه
-2.72 USD
GBPUSD
سودا
#150183580
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۰:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29634
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.29576
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-2.72 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۲:۰۵
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۴۱
خریداری کول
0.04
1.29738
1.29576
ګټه
-6.88 USD
GBPUSD
سودا
#150181983
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۲:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29738
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.29576
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-6.88 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۹:۵۸
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۴۱
خریداری کول
0.04
1.29665
1.29576
ګټه
-3.96 USD
GBPUSD
سودا
#150183481
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۹:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29665
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.29576
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-3.96 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۵:۴۱
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۴۱
خریداری کول
0.04
1.29559
1.29576
ګټه
0.28 USD
GBPUSD
سودا
#150184629
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۵:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29559
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.29576
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
0.28 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۰:۱۵
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۴۱
خریداری کول
0.04
1.29759
1.29576
ګټه
-7.72 USD
GBPUSD
سودا
#150181665
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۰:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29759
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-7.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.29576
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-7.72 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۶:۰۷
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۴۱
خریداری کول
0.04
1.29695
1.29576
ګټه
-5.16 USD
GBPUSD
سودا
#150182625
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۶:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29695
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.29576
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-5.16 USD