د ډیمو حالت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۵۷
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۹:۵۶
خریداری کول
0.03
0.92288
0.92356
ګټه
0.02 USD
USDCHF
سودا
#1504488611
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92288
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۹:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.92356
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۱:۵۳
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۹:۵۲
خریداری کول
0.05
0.92304
0.92356
ګټه
0.03 USD
USDCHF
سودا
#1504471632
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۱:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92304
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۹:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.92356
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۲:۰۴
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۹:۴۹
خریداری کول
0.05
0.92305
0.92356
ګټه
0.03 USD
USDCHF
سودا
#1504471646
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۲:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92305
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۹:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.92356
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۴۳
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۱۳:۲۸
خریداری کول
0.05
1.25218
1.25235
ګټه
0.01 USD
USDCAD
سودا
#1504510499
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.25218
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۱۳:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.25235
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۰۷
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۱:۵۸
خریداری کول
0.05
0.9222
0.9228
ګټه
0.03 USD
USDCHF
سودا
#1504399963
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.9222
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۱:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.9228
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۲۲
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۱:۴۸
خریداری کول
0.05
0.92215
0.92284
ګټه
0.04 USD
USDCHF
سودا
#1504399984
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92215
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۱:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.92284
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.04 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۴۷
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۴:۱۱
خریداری کول
0.05
0.92163
0.9221
ګټه
0.03 USD
USDCHF
سودا
#1504464159
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92163
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۴:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.9221
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۷:۴۹
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۴۴
خریداری کول
0.05
0.92076
0.9214
ګټه
0.03 USD
USDCHF
سودا
#1504452016
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۷:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92076
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.9214
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۴:۴۸
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۴۱
خریداری کول
0.1
0.92077
0.92143
ګټه
0.07 USD
USDCHF
سودا
#1504406045
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۴:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92077
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
0.92143
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.07 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۷:۰۳
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۹:۲۸
خریداری کول
0.05
0.73316
0.73376
ګټه
0.03 USD
CADCHF
سودا
#1504460613
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۷:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.73316
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۹:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.73376
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۲۰
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۶:۳۱
خریداری کول
0.05
0.91916
0.91998
ګټه
0.04 USD
USDCHF
سودا
#1504459376
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91916
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۶:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.91998
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.04 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۳۹
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۱۳
خریداری کول
0.05
0.91923
0.91874
ګټه
-0.03 USD
USDCHF
سودا
#1504458089
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91923
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.91874
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.03 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۱۷
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۳۲
خریداری کول
0.05
0.91955
0.91899
ګټه
-0.03 USD
USDCHF
سودا
#1504457558
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91955
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.91899
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.03 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۰۳:۰۹
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۷:۳۷
خریداری کول
0.1
0.91976
0.92054
ګټه
0.08 USD
USDCHF
سودا
#1504441278
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۰۳:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91976
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۷:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
0.92054
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.08 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۴۸:۱۶
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۲۰:۴۴
خریداری کول
0.1
0.92078
0.91949
ګټه
-0.14 USD
USDCHF
سودا
#1504417426
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۴۸:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92078
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۲۰:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
0.91949
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.14 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۲۷
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۱۸
خرڅول
0.05
130.176
130.152
ګټه
0.01 USD
EURJPY
سودا
#1504419338
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.176
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
130.152
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۴۲
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۲۲
خرڅول
0.05
130.261
130.209
ګټه
0.02 USD
EURJPY
سودا
#1504397530
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.261
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
130.209
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۳۰
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۵۵:۱۰
خریداری کول
0.1
0.92021
0.92054
ګټه
0.04 USD
USDCHF
سودا
#1504413096
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92021
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۵۵:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
0.92054
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.04 USD
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۲۷
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۵۶:۰۲
خریداری کول
0.1
0.92077
0.92
ګټه
-0.08 USD
USDCHF
سودا
#1504410597
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92077
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۵۶:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
0.92
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.08 USD
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۲۵:۳۷
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۳:۲۸
خریداری کول
0.05
0.92118
0.9205
ګټه
-0.04 USD
USDCHF
سودا
#1504404580
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۲۵:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92118
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۳:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.9205
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.04 USD
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۲۵:۵۳
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۳:۲۸
خریداری کول
0.05
0.92118
0.9205
ګټه
-0.04 USD
USDCHF
سودا
#1504404583
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۲۵:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92118
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۳:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.9205
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.04 USD
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۴۴:۳۷
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۵۰
خریداری کول
0.05
0.73508
0.73505
ګټه
0.00 USD
CADCHF
سودا
#1504319392
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۴۴:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.73508
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.73505
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۱۲
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۴۵
خرڅول
0.05
130.278
130.238
ګټه
0.02 USD
EURJPY
سودا
#1504397825
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.278
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
130.238
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۰۷
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۴۱
خرڅول
0.05
130.353
130.29
ګټه
0.03 USD
EURJPY
سودا
#1504390829
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.353
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
130.29
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۱۹
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۳۸
خرڅول
0.05
130.357
130.288
ګټه
0.03 USD
EURJPY
سودا
#1504390906
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.357
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
130.288
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۱۷
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۵۸
خریداری کول
0.05
0.73303
0.73375
ګټه
0.04 USD
CADCHF
سودا
#1504365748
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.73303
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.73375
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.04 USD
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۰۸
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۳۵
خرڅول
0.01
149.793
149.731
ګټه
0.01 USD
GBPJPY
سودا
#1503103581
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
149.793
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
149.731
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۴۳
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۷:۲۷
خرڅول
0.01
150.256
149.982
ګټه
0.03 USD
GBPJPY
سودا
#1504254385
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
150.256
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۷:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
149.982
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۱۸:۱۸
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۶:۱۸
خرڅول
0.05
130.143
130.055
ګټه
0.04 USD
EURJPY
سودا
#1504267509
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۱۸:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.143
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۶:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
130.055
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.04 USD
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۵۱
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۲۱
خرڅول
0.05
130.279
130.143
ګټه
0.06 USD
EURJPY
سودا
#1504288306
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.279
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
130.143
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.06 USD
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۴۶:۴۵
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۱:۲۱
خرڅول
0.02
0.70118
0.70062
ګټه
0.01 USD
NZDUSD
سودا
#1504030197
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۴۶:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.70118
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۱:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.70062
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۴۷
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۴۷
خرڅول
0.05
130.344
130.302
ګټه
0.02 USD
EURJPY
سودا
#1504286864
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.344
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
130.302
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۱۷
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۸:۰۶
خرڅول
0.07
129.947
129.914
ګټه
0.02 USD
EURJPY
سودا
#1504254379
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.947
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۸:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
129.914
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۱:۳۹
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۱۶
خرڅول
0.07
130.033
129.975
ګټه
0.04 USD
EURJPY
سودا
#1504253142
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۱:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.033
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
129.975
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.04 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۳۱:۳۱
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۱۱
خرڅول
0.07
130.082
129.966
ګټه
0.07 USD
EURJPY
سودا
#1504137258
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۳۱:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.082
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
129.966
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.07 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۰۵
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۰۷
خرڅول
0.05
130.069
129.965
ګټه
0.05 USD
EURJPY
سودا
#1504149254
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.069
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
129.965
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.05 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۳۱:۳۸
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۱:۳۵
خرڅول
0.07
130.081
130.046
ګټه
0.02 USD
EURJPY
سودا
#1504137261
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۳۱:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.081
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۱:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
130.046
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۴۹:۳۹
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۲۱
خرڅول
0.01
130.081
130.063
ګټه
0.00 USD
EURJPY
سودا
#1504133664
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۴۹:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.081
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
130.063
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۳۴:۲۲
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۱۶
خرڅول
0.05
130.204
130.064
ګټه
0.06 USD
EURJPY
سودا
#1504240282
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۳۴:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.204
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
130.064
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.06 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۰۶
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۴:۴۱
خرڅول
0.05
130.289
130.223
ګټه
0.03 USD
EURJPY
سودا
#1504161434
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.289
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۴:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
130.223
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۷:۴۷
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۳:۴۸
خرڅول
0.03
130.425
130.255
ګټه
0.05 USD
EURJPY
سودا
#1504200916
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۷:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.425
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۳:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
130.255
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.05 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۲۶
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۰۲
خرڅول
0.03
130.407
130.348
ګټه
0.02 USD
EURJPY
سودا
#1504192626
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.407
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
130.348
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۵:۴۰
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۲۰
خرڅول
0.05
130.52
130.436
ګټه
0.04 USD
EURJPY
سودا
#1504174992
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۵:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.52
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
130.436
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.04 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۴۷:۳۳
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۲۲:۵۸
خریداری کول
0.04
0.73605
0.73572
ګټه
-0.01 USD
CADCHF
سودا
#1504126998
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۴۷:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.73605
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۲۲:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.73572
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۲۴
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۲۲:۴۴
خریداری کول
0.01
0.92608
0.92658
ګټه
0.01 USD
USDCHF
سودا
#1504163135
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92608
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۲۲:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92658
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۱۶
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۲۲:۴۱
خریداری کول
0.02
0.92609
0.92658
ګټه
0.01 USD
USDCHF
سودا
#1504163130
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92609
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۲۲:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.92658
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۶:۰۹
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۹:۴۵
خرڅول
0.01
1749.93
1748.12
ګټه
0.02 USD
XAUUSD
سودا
#1504139600
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۶:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1749.93
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۹:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1748.12
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۴:۴۲
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۳:۱۴
خرڅول
0.01
1749.97
1748.27
ګټه
0.02 USD
XAUUSD
سودا
#1504138826
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۴:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1749.97
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۳:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1748.27
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۶:۴۲:۴۸
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۵:۱۴
خریداری کول
0.01
1.56044
1.56129
ګټه
0.01 USD
EURAUD
سودا
#1500684704
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۶:۴۲:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.56044
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۵:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.56129
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۹:۳۶
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۴۹:۲۰
خرڅول
0.01
130.166
130.111
ګټه
0.01 USD
EURJPY
سودا
#1504118525
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۹:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.166
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۴۹:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
130.111
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD