د ډیمو حالت
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۵۵:۵۰
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۵۰:۲۲
خرڅول
0.1
1.40115
1.39444
ګټه
0.67 USD
GBPUSD
سودا
#1500337222
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۵۵:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.40115
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۵۰:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.39444
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.67 USD
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۴۶
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۵۷:۴۷
خریداری کول
0.1
1772
1776.9
ګټه
0.49 USD
XAUUSD
سودا
#1500118992
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1772
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.49 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۵۷:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1776.9
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.49 USD
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۴۳:۵۸
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۵۳:۳۸
خریداری کول
0.1
1.21699
1.22302
ګټه
0.57 USD
EURUSD
سودا
#1499741332
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۴۳:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21699
ګټنه
-0.03 USD
ټوله
0.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۵۳:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.22302
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.57 USD
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۴۳:۳۰
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۴۵:۴۴
خریداری کول
0.1
1.40858
1.41025
ګټه
0.16 USD
GBPUSD
سودا
#1499741323
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۴۳:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.40858
ګټنه
-0.01 USD
ټوله
0.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۴۵:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.41025
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.16 USD
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۲۴
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۲۹:۲۱
خریداری کول
0.01
0.89897
0.90378
ګټه
0.05 USD
USDCHF
سودا
#1498962706
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.89897
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۲۹:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.90378
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.05 USD
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۱۳:۲۶
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۰۱:۱۸
خرڅول
0.1
0.86504
0.86483
ګټه
0.02 USD
EURGBP
سودا
#1499297518
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۱۳:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.86504
ګټنه
-0.01 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۰۱:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
0.86483
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۱۱:۰۶
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۵۳:۱۸
خرڅول
0.1
1.20529
1.20446
ګټه
0.09 USD
EURUSD
سودا
#1496353273
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۱۱:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20529
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۵۳:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.20446
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.09 USD
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۳۵
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۲۰
خریداری کول
0.01
0.89253
0.8943
ګټه
0.02 USD
USDCHF
سودا
#1497574278
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.89253
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.8943
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۵۴:۱۵
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۲۳:۳۹
خرڅول
0.01
0.87583
0.87569
ګټه
0.00 USD
EURGBP
سودا
#1497116452
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۵۴:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.87583
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۲۳:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.87569
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۰۸:۳۶
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۱۴:۴۶
خریداری کول
0.1
1.21079
1.21194
ګټه
0.11 USD
EURUSD
سودا
#1496745382
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۰۸:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21079
ګټنه
-0.01 USD
ټوله
0.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۱۴:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.21194
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.11 USD
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۱۱
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۱۴:۲۴
خرڅول
0.1
0.89248
0.89141
ګټه
0.11 USD
USDCHF
سودا
#1496745543
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89248
ګټنه
-0.01 USD
ټوله
0.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۱۴:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
0.89141
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.11 USD
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۴۲:۱۸
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۲۳:۳۳
خریداری کول
0.1
1.37427
1.37751
ګټه
0.32 USD
GBPUSD
سودا
#1496344628
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۴۲:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37427
ګټنه
-0.01 USD
ټوله
0.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۲۳:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.37751
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.32 USD
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۲۵:۵۳
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۲۴
خریداری کول
0.01
1.20495
1.2052
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1494881097
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۲۵:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20495
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2052
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۵۰:۵۲
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۱۵:۱۷
خرڅول
0.1
0.88055
0.87457
ګټه
0.80 USD
EURGBP
سودا
#1494814076
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۵۰:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.88055
ګټنه
-0.01 USD
ټوله
0.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۱۵:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
0.87457
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.80 USD
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۴۷:۵۷
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۱۴:۰۲
خرڅول
0.1
1.20208
1.20184
ګټه
0.02 USD
EURUSD
سودا
#1494813969
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۴۷:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20208
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۱۴:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.20184
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۳۵
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۰۴
خرڅول
0.01
1.20838
1.20683
ګټه
0.02 USD
EURUSD
سودا
#1494253465
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20838
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20683
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۴۴:۳۶
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۴۸
خریداری کول
0.1
0.89673
0.89691
ګټه
0.02 USD
USDCHF
سودا
#1494398421
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۴۴:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.89673
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
0.89691
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۴۸
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۴۴:۱۹
خرڅول
0.01
0.89505
0.89672
ګټه
-0.02 USD
USDCHF
سودا
#1494292201
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89505
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۴۴:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.89672
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.02 USD
۲۹.۰۱.۲۰۲۱ ۲۲:۳۷:۲۹
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۴۳:۳۴
خرڅول
0.01
1.36972
1.36759
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#1493966243
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۱ ۲۲:۳۷:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36972
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۴۳:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36759
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۷.۰۱.۲۰۲۱ ۲۱:۰۶:۵۰
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۲:۰۰
خرڅول
0.01
0.88326
0.88229
ګټه
0.01 USD
EURGBP
سودا
#1492923210
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۱.۲۰۲۱ ۲۱:۰۶:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.88326
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۲:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.88229
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD