د ډیمو حالت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۴۵
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۸:۳۸
خریداری کول
0.25
1811.2
1806.1
ګټه
-127.50 USD
XAUUSDm
سودا
#80005176
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1811.2
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-127.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۸:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1806.1
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-127.50 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۲۹
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۸:۳۴
خریداری کول
0.5
1814.52
1806.1
ګټه
-421.00 USD
XAUUSDm
سودا
#79862388
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1814.52
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-421.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۸:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1806.1
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-421.00 USD
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۴۵
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۸:۳۱
خرڅول
0.5
1782
1806.46
ګټه
-1 223.00 USD
XAUUSDm
سودا
#79433140
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1782
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1 223.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1806.46
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1 223.00 USD
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۷:۴۶
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۸:۲۷
خرڅول
0.5
151.553
151.845
ګټه
-133.13 USD
GBPJPYm
سودا
#79640335
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۷:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
151.553
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-133.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۸:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
151.845
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-133.13 USD
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۵۸:۲۹
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۸:۲۴
خرڅول
0.5
151.067
151.843
ګټه
-353.79 USD
GBPJPYm
سودا
#79572989
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۵۸:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
151.067
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-353.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۸:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
151.843
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-353.79 USD
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۴۴
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۸:۲۲
خرڅول
0.5
150.713
151.847
ګټه
-517.00 USD
GBPJPYm
سودا
#79379589
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
150.713
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-517.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۸:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
151.847
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-517.00 USD
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۴۵:۰۵
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۲۹:۱۵
خرڅول
0.5
1792.46
1788.75
ګټه
185.50 USD
XAUUSDm
سودا
#79466709
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۴۵:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1792.46
ګټنه
0.00 USD
ټوله
185.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۲۹:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1788.75
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
185.50 USD
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۰۰
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۲۹:۱۲
خرڅول
0.5
1792
1788.75
ګټه
162.50 USD
XAUUSDm
سودا
#79416388
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1792
ګټنه
0.00 USD
ټوله
162.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۲۹:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1788.75
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
162.50 USD
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۷:۰۳:۱۹
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۸:۱۲
خرڅول
0.5
86.929
86.732
ګټه
89.79 USD
CADJPYm
سودا
#79578129
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۷:۰۳:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
86.929
ګټنه
0.00 USD
ټوله
89.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۸:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
86.732
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
89.79 USD
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۱۹
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۸:۰۹
خرڅول
0.5
1794.53
1793.99
ګټه
27.00 USD
XAUUSDm
سودا
#79487063
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1794.53
ګټنه
0.00 USD
ټوله
27.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۸:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1793.99
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
27.00 USD
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۲۹:۲۲
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۸:۰۶
خرڅول
0.5
1797
1794
ګټه
150.00 USD
XAUUSDm
سودا
#79487095
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۲۹:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1797
ګټنه
0.00 USD
ټوله
150.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۸:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1794
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
150.00 USD
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۳۴:۰۸
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۸:۰۲
خرڅول
0.5
1795.14
1794.03
ګټه
55.50 USD
XAUUSDm
سودا
#79487224
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۳۴:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1795.14
ګټنه
0.00 USD
ټوله
55.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۸:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1794.03
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
55.50 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۲:۲۵
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۱۷
خرڅول
5
15682.6
15641.7
ګټه
20.45 USD
NQ
سودا
#80047151
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۲:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
15682.6
ګټنه
0.00 USD
ټوله
20.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۱۷
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
15641.7
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
20.45 USD
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۷:۰۳:۳۰
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۲:۴۹
خریداری کول
0.5
1.26279
1.26341
ګټه
24.54 USD
USDCADm
سودا
#79578135
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۷:۰۳:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.26279
ګټنه
0.00 USD
ټوله
24.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۲:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.26341
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
24.54 USD
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۴۴:۰۲
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۲:۴۵
خرڅول
0.45
1809
1800.87
ګټه
365.85 USD
XAUUSDm
سودا
#79515370
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۴۴:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1809
ګټنه
0.00 USD
ټوله
365.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۲:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.45
بهر(وتل)
1800.87
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
365.85 USD
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۲۱
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۲:۴۲
خرڅول
0.35
1805
1800.9
ګټه
143.50 USD
XAUUSDm
سودا
#79515362
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1805
ګټنه
0.00 USD
ټوله
143.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۲:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.35
بهر(وتل)
1800.9
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
143.50 USD
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۳۳
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۲:۳۹
خرڅول
0.25
1802
1800.89
ګټه
27.75 USD
XAUUSDm
سودا
#79515353
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1802
ګټنه
0.00 USD
ټوله
27.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۲:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1800.89
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
27.75 USD
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۴۱
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۲:۳۵
خرڅول
0.5
1801.69
1800.92
ګټه
38.50 USD
XAUUSDm
سودا
#79497320
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1801.69
ګټنه
0.00 USD
ټوله
38.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۲:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1800.92
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
38.50 USD
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۱۸
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۲:۳۲
خرڅول
0.5
1806
1800.91
ګټه
254.50 USD
XAUUSDm
سودا
#79497333
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1806
ګټنه
0.00 USD
ټوله
254.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۲:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1800.91
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
254.50 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۸:۵۰
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۱۹
خرڅول
0.25
1832
1811.14
ګټه
521.50 USD
XAUUSDm
سودا
#80005104
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۸:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1832
ګټنه
0.00 USD
ټوله
521.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1811.14
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
521.50 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۸
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۱۵
خرڅول
0.5
1826
1811.14
ګټه
743.00 USD
XAUUSDm
سودا
#79569997
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1826
ګټنه
0.00 USD
ټوله
743.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1811.14
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
743.00 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۵۴
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۱۱
خرڅول
0.5
1829
1811.14
ګټه
893.00 USD
XAUUSDm
سودا
#79571228
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1829
ګټنه
0.00 USD
ټوله
893.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1811.14
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
893.00 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۸:۵۰
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۰۷
خرڅول
0.25
1832
1811.11
ګټه
522.25 USD
XAUUSDm
سودا
#79571238
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۸:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1832
ګټنه
0.00 USD
ټوله
522.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1811.11
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
522.25 USD
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۵۰:۱۴
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۲۵
خریداری کول
0.5
1.49072
1.4941
ګټه
134.32 USD
EURCADm
سودا
#79572648
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۵۰:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.49072
ګټنه
0.00 USD
ټوله
134.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.4941
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
134.32 USD
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۵۹
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۱۷
خرڅول
0.5
0.91608
0.91539
ګټه
37.69 USD
USDCHFm
سودا
#79629206
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.91608
ګټنه
0.00 USD
ټوله
37.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
0.91539
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
37.69 USD
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۵۲
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۱۰
خریداری کول
0.5
1812.93
1814.09
ګټه
58.00 USD
XAUUSDm
سودا
#79605436
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1812.93
ګټنه
0.00 USD
ټوله
58.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1814.09
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
58.00 USD
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۵۱
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۰۷
خرڅول
0.2
1.67368
1.66608
ګټه
108.33 USD
EURNZDm
سودا
#79715835
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.67368
ګټنه
0.00 USD
ټوله
108.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.66608
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
108.33 USD
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۰۱:۲۸
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۰۲
خریداری کول
0.25
1.37669
1.38262
ګټه
148.25 USD
GBPUSDm
سودا
#79640341
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۰۱:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37669
ګټنه
0.00 USD
ټوله
148.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.38262
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
148.25 USD
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۴۰:۱۴
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۵۸
خریداری کول
0.25
1.37652
1.38261
ګټه
152.25 USD
GBPUSDm
سودا
#79640326
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۴۰:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37652
ګټنه
0.00 USD
ټوله
152.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.38261
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
152.25 USD
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۵۴:۳۳
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۵۲
خرڅول
0.5
0.64348
0.65252
ګټه
-493.98 USD
NZDCHFm
سودا
#79628923
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۵۴:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.64348
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-493.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
0.65252
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-493.98 USD
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۵۶:۴۱
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۱۳
خرڅول
0.5
1.18027
1.18622
ګټه
-297.50 USD
EURUSDm
سودا
#79569121
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۵۶:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18027
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-297.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.18622
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-297.50 USD
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۸:۲۰
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۴۷
خرڅول
0.5
1814.94
1812.38
ګټه
128.00 USD
XAUUSDm
سودا
#79708333
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۸:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1814.94
ګټنه
0.00 USD
ټوله
128.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1812.38
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
128.00 USD
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۴۷
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۷
خریداری کول
0.25
151.241
151.615
ګټه
84.84 USD
GBPJPYm
سودا
#79640343
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
151.241
ګټنه
0.00 USD
ټوله
84.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
151.615
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
84.84 USD
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۰۹
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۰۷
خرڅول
0.5
0.73081
0.733
ګټه
-109.50 USD
AUDUSDm
سودا
#79700624
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.73081
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-109.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
0.733
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-109.50 USD
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۰۱:۵۵
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۳:۴۰
خرڅول
0.5
109.849
110.201
ګټه
-159.71 USD
USDJPYm
سودا
#79629233
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۰۱:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.849
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-159.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۳:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
110.201
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-159.71 USD
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۴۷
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۷:۵۶
خریداری کول
0.25
151.241
151.552
ګټه
70.80 USD
GBPJPYm
سودا
#79629190
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
151.241
ګټنه
0.00 USD
ټوله
70.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۷:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
151.552
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
70.80 USD
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۰۱:۲۸
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۷:۵۱
خریداری کول
0.25
1.37669
1.37987
ګټه
79.50 USD
GBPUSDm
سودا
#79629219
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۰۱:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37669
ګټنه
0.00 USD
ټوله
79.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۷:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.37987
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
79.50 USD
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۴۰:۱۴
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۷:۳۷
خریداری کول
0.25
1.37652
1.37986
ګټه
83.50 USD
GBPUSDm
سودا
#79572101
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۴۰:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37652
ګټنه
0.00 USD
ټوله
83.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۷:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.37986
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
83.50 USD
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۲:۰۴:۳۳
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۶:۵۹
خریداری کول
0.5
1814.91
1817.65
ګټه
137.00 USD
XAUUSDm
سودا
#79590913
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۲:۰۴:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1814.91
ګټنه
0.00 USD
ټوله
137.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۶:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1817.65
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
137.00 USD
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۱۰
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۶:۵۶
خریداری کول
0.5
1815.47
1817.66
ګټه
109.50 USD
XAUUSDm
سودا
#79590728
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1815.47
ګټنه
0.00 USD
ټوله
109.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۶:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1817.66
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
109.50 USD
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۰۷:۲۴:۴۵
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۴۲:۲۲
خرڅول
0.5
0.72429
0.733
ګټه
-435.50 USD
AUDUSDm
سودا
#79357804
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۰۷:۲۴:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.72429
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-435.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۴۲:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
0.733
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-435.50 USD
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۰۷:۵۷
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۳۸:۲۵
خرڅول
0.5
1823
1811.77
ګټه
561.50 USD
XAUUSDm
سودا
#79569995
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۰۷:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1823
ګټنه
0.00 USD
ټوله
561.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۳۸:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1811.77
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
561.50 USD
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۵۷:۵۸
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۳۸:۱۸
خریداری کول
0.5
1.88394
1.88626
ګټه
84.61 USD
GBPAUDm
سودا
#79572961
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۵۷:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.88394
ګټنه
0.00 USD
ټوله
84.61 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۳۸:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.88626
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
84.61 USD
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۳۰
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۱۸:۳۲
خرڅول
0.5
76.529
77.201
ګټه
-305.60 USD
NZDJPYm
سودا
#79426396
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
76.529
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-305.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۱۸:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
77.201
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-305.60 USD
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۴۵
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۴۸
خریداری کول
0.05
1812.75
1812.64
ګټه
-0.55 USD
XAUUSDm
سودا
#79605430
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1812.75
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1812.64
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.55 USD
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۰۲
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۸:۰۸
خرڅول
0.5
1.73596
1.73076
ګټه
206.51 USD
GBPCADm
سودا
#79499269
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.73596
ګټنه
0.00 USD
ټوله
206.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۸:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.73076
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
206.51 USD
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۷:۰۳:۰۳
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۸:۰۶
خرڅول
0.5
1.73819
1.73078
ګټه
294.29 USD
GBPCADm
سودا
#79578124
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۷:۰۳:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.73819
ګټنه
0.00 USD
ټوله
294.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۸:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.73078
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
294.29 USD
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۱۸:۱۸
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۵۸
خریداری کول
0.5
0.66529
0.66827
ګټه
162.67 USD
AUDCHFm
سودا
#79576837
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۱۸:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.66529
ګټنه
0.00 USD
ټوله
162.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
0.66827
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
162.67 USD
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۵۸:۱۶
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۲۷
خریداری کول
0.5
0.91069
0.91531
ګټه
252.37 USD
USDCHFm
سودا
#79572977
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۵۸:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91069
ګټنه
0.00 USD
ټوله
252.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
0.91531
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
252.37 USD
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۱۱:۴۹
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۲۲
خریداری کول
0.25
1792
1815.04
ګټه
576.00 USD
XAUUSDm
سودا
#79551751
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۱۱:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1792
ګټنه
0.00 USD
ټوله
576.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1815.04
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
576.00 USD