د ډیمو حالت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۵:۰۲
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۸:۳۷
خرڅول
0.01
1.37139
1.37029
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#45646356
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37139
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۸:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37029
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۴۰:۰۶
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۸:۴۷
خریداری کول
0.01
1.36977
1.37087
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#45628054
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۴۰:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36977
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۸:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37087
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۵:۱۲
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۸:۳۰
خرڅول
0.01
1.37141
1.37017
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#45617973
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۵:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37141
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۸:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37017
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۰۲
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۸:۳۰
خرڅول
0.01
1.37112
1.37017
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#45617795
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37112
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۸:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37017
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۰۹
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۳۰
خریداری کول
0.01
1.36889
1.36999
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#45586502
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36889
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36999
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۲۰:۰۱
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۳:۵۴
خرڅول
0.01
1.36723
1.36613
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#45514412
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۲۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36723
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۳:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36613
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۰۱
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۳۳:۱۶
خرڅول
0.01
1.36853
1.36743
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#45504727
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36853
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۳۳:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36743
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۳
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۸:۴۱
خرڅول
0.01
1.36894
1.36784
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#45493110
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36894
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۸:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36784
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۰۳
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۲۴
خرڅول
0.01
1.37399
1.37289
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#45392327
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37399
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37289
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۰۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۳۵
خرڅول
0.01
1.37184
1.37074
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#45371881
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37184
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37074
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۰۸
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۳۸
خریداری کول
0.01
1.37628
1.37096
ګټه
-0.05 USD
GBPUSD
سودا
#44913033
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37628
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37096
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.05 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۴۰:۰۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۳۸
خریداری کول
0.02
1.37304
1.37096
ګټه
-0.04 USD
GBPUSD
سودا
#44947089
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۴۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37304
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.37096
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.04 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۰۳
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۳۸
خریداری کول
0.01
1.37563
1.37096
ګټه
-0.05 USD
GBPUSD
سودا
#44916730
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37563
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37096
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.05 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۰۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۳۸
خریداری کول
0.03
1.36367
1.37096
ګټه
0.22 USD
GBPUSD
سودا
#45218138
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36367
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.37096
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.22 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۵:۰۱
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۴۱
خرڅول
0.01
1.36603
1.36462
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#45161531
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36603
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36462
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۰:۰۳
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۴۱
خرڅول
0.01
1.3654
1.36462
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#45161195
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3654
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36462
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۱۵:۰۲
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۰۵
خرڅول
0.01
1.36723
1.36613
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#45087873
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۱۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36723
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36613
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۰۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۰۰
خرڅول
0.01
1.37871
1.37854
ګټه
0.00 USD
GBPUSD
سودا
#44827716
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37871
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37854
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۰:۰۵
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۰۰
خرڅول
0.02
1.38019
1.37854
ګټه
0.03 USD
GBPUSD
سودا
#44848697
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۰:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38019
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.37854
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۱۵:۰۴
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۰۰
خرڅول
0.01
1.37947
1.37854
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#44831167
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۱۵:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37947
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37854
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۵:۰۱
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۶:۴۲
خریداری کول
0.01
1.38309
1.38397
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#44736510
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38309
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۶:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38397
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۰۶
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۶:۴۲
خریداری کول
0.01
1.38264
1.38397
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#44737994
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38264
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۶:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38397
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۰:۰۱
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۰۲
خرڅول
0.01
1.38109
1.38167
ګټه
-0.01 USD
GBPUSD
سودا
#44622720
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38109
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38167
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۰۲
خرڅول
0.01
1.38444
1.38167
ګټه
0.03 USD
GBPUSD
سودا
#44707240
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38444
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38167
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۰۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۵۷
خریداری کول
0.01
1.38371
1.38468
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#44585333
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38371
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38468
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۰۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۵۷
خریداری کول
0.03
1.38247
1.38468
ګټه
0.07 USD
GBPUSD
سودا
#44587075
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38247
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38468
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.07 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۲۳
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۵۷
خریداری کول
0.01
1.38745
1.38468
ګټه
-0.03 USD
GBPUSD
سودا
#44556125
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38745
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38468
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.03 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۵:۰۰
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۵۷
خریداری کول
0.02
1.38323
1.38468
ګټه
0.03 USD
GBPUSD
سودا
#44585869
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38323
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.38468
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۵:۰۰
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۱:۴۰
خرڅول
0.06
1.38212
1.38048
ګټه
0.10 USD
GBPUSD
سودا
#44156440
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38212
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۱:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.38048
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.10 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۴۸:۳۰
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۱:۴۰
خرڅول
0.01
1.37551
1.38048
ګټه
-0.05 USD
GBPUSD
سودا
#44088192
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۴۸:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37551
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۱:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38048
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.05 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۲:۵۲
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۱:۴۰
خرڅول
0.02
1.37615
1.38048
ګټه
-0.09 USD
GBPUSD
سودا
#44090608
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۲:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37615
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۱:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.38048
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.09 USD
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۰۲
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۱:۴۰
خرڅول
0.04
1.37746
1.38048
ګټه
-0.12 USD
GBPUSD
سودا
#44130732
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37746
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۱:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.38048
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.12 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۰:۰۰
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۱:۴۰
خرڅول
0.09
1.38704
1.38048
ګټه
0.59 USD
GBPUSD
سودا
#44515996
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38704
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۱:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.09
بهر(وتل)
1.38048
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.59 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۷:۴۹
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۱:۴۰
خرڅول
0.01
1.37596
1.38048
ګټه
-0.05 USD
GBPUSD
سودا
#44089369
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۷:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37596
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۱:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38048
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.05 USD
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۰۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۱:۴۰
خرڅول
0.03
1.37714
1.38048
ګټه
-0.10 USD
GBPUSD
سودا
#44117883
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37714
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۱:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38048
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.10 USD
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۱۲
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۲۴
خریداری کول
0.01
1.38264
1.38374
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#44436595
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38264
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38374
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۵:۰۱
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۳۱
خریداری کول
0.03
1.3821
1.38377
ګټه
0.05 USD
GBPUSD
سودا
#44371218
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3821
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38377
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.05 USD
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۰:۰۲
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۳۱
خریداری کول
0.01
1.38443
1.38377
ګټه
-0.01 USD
GBPUSD
سودا
#44330115
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38443
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38377
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۴۰:۰۰
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۳۱
خریداری کول
0.02
1.38358
1.38377
ګټه
0.00 USD
GBPUSD
سودا
#44334201
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۴۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38358
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.38377
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۵:۰۰
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۳۱
خریداری کول
0.04
1.38189
1.38377
ګټه
0.08 USD
GBPUSD
سودا
#44372875
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38189
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.38377
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.08 USD
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۰:۰۰
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۳۱
خریداری کول
0.01
1.38392
1.38377
ګټه
0.00 USD
GBPUSD
سودا
#44333012
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38392
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38377
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۴۵:۰۱
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۵۸
خریداری کول
0.01
1.38467
1.38577
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#44216427
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۴۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38467
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38577
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۲
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۴۱
خریداری کول
0.01
1.38326
1.38118
ګټه
-0.02 USD
GBPUSD
سودا
#43858774
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38326
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38118
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.02 USD
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۵۸
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۴۱
خریداری کول
0.03
1.38154
1.38118
ګټه
-0.01 USD
GBPUSD
سودا
#43927218
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38154
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.38118
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۱۵:۱۹
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۴۱
خریداری کول
0.06
1.37804
1.38118
ګټه
0.19 USD
GBPUSD
سودا
#44006995
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۱۵:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37804
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.38118
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.19 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۰۴
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۴۱
خریداری کول
0.01
1.38834
1.38118
ګټه
-0.07 USD
GBPUSD
سودا
#43793765
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38834
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38118
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.07 USD
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۲۶
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۴۱
خریداری کول
0.02
1.38177
1.38118
ګټه
-0.01 USD
GBPUSD
سودا
#43926551
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38177
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.38118
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۵۶
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۴۱
خریداری کول
0.04
1.37834
1.38118
ګټه
0.11 USD
GBPUSD
سودا
#43984086
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37834
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.38118
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.11 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۰۱
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۶:۴۲
خرڅول
0.01
1.37733
1.37623
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#44058051
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37733
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۶:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37623
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۲:۴۸
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۱۵
خرڅول
0.01
1.37895
1.37785
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#43990451
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۲:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37895
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37785
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD