د ډیمو حالت
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۲۹
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۶:۳۵
خرڅول
1.81
1895.29
1896.16
ګټه
-157.47 USD
XAUUSD.
سودا
#74687671
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1895.29
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-157.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۶:۳۵
د سوداګرۍ حجم
1.81
بهر(وتل)
1896.16
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-157.47 USD
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۰۳
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۲۶:۴۱
خرڅول
2.43
1891.51
1891.7
ګټه
-46.17 USD
XAUUSD.
سودا
#74492337
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1891.51
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-46.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۲۶:۴۱
د سوداګرۍ حجم
2.43
بهر(وتل)
1891.7
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-46.17 USD
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۰۳
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۰۴
خرڅول
2.44
1891.51
1891.24
ګټه
65.88 USD
XAUUSD.
سودا
#74492155
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1891.51
ګټنه
0.00 USD
ټوله
65.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۰۴
د سوداګرۍ حجم
2.44
بهر(وتل)
1891.24
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
65.88 USD
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۰۳
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۲۲:۴۸
خرڅول
4.88
1891.51
1891.94
ګټه
-209.84 USD
XAUUSD.
سودا
#74491913
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1891.51
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-209.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۲۲:۴۸
د سوداګرۍ حجم
4.88
بهر(وتل)
1891.94
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-209.84 USD
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۱۸
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۴۱
خرڅول
0.02
1866.69
1866.39
ګټه
0.60 USD
XAUUSD.
سودا
#73988789
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1866.69
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1866.39
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.60 USD
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۲۵
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۲۶
خرڅول
0.01
1836.07
1835.59
ګټه
0.48 USD
XAUUSD.
سودا
#73869957
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1836.07
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1835.59
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.48 USD
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۹
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۲۵
خرڅول
0.01
1837.96
1835.59
ګټه
2.37 USD
XAUUSD.
سودا
#73869680
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1837.96
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1835.59
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.37 USD
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۲۷
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۲۵
خرڅول
0.01
1838.97
1835.59
ګټه
3.38 USD
XAUUSD.
سودا
#73869674
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1838.97
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1835.59
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.38 USD
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۲۹
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۲۵
خرڅول
0.01
1836.91
1835.59
ګټه
1.32 USD
XAUUSD.
سودا
#73869878
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1836.91
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1835.59
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.32 USD
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۱۰
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۲۴
خریداری کول
0.01
1840.45
1839.01
ګټه
-1.44 USD
XAUUSD.
سودا
#73869586
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1840.45
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1839.01
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.44 USD
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۲۸
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۲۳
خریداری کول
0.01
1839.89
1839.01
ګټه
-0.88 USD
XAUUSD.
سودا
#73869605
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1839.89
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1839.01
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.88 USD
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۲۱
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۲۸
خرڅول
0.83
1834.8
1839.12
ګټه
-358.56 USD
XAUUSD.
سودا
#73861363
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1834.8
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-358.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.83
بهر(وتل)
1839.12
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-358.56 USD
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۲۴
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۲۷
خریداری کول
0.83
1839.65
1838.88
ګټه
-63.91 USD
XAUUSD.
سودا
#73861371
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1839.65
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-63.91 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.83
بهر(وتل)
1838.88
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-63.91 USD
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۴۰
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۵۴:۱۶
خرڅول
1.93
1.81701
1.8172
ګټه
-28.37 USD
GBPAUD.
سودا
#73855283
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.81701
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-28.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۵۴:۱۶
د سوداګرۍ حجم
1.93
بهر(وتل)
1.8172
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-28.37 USD
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۳:۵۷
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۵۲:۲۱
خریداری کول
0.01
1.68194
1.68137
ګټه
-0.41 USD
EURNZD.
سودا
#73854644
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۳:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.68194
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۵۲:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.68137
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.41 USD
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۶:۱۶
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۵۲:۱۰
خریداری کول
0.01
1.81768
1.81684
ګټه
-0.65 USD
GBPAUD.
سودا
#73854732
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۶:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.81768
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۵۲:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.81684
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.65 USD
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۵:۲۶
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۱۶
خریداری کول
0.01
1.95257
1.95296
ګټه
0.28 USD
GBPNZD.
سودا
#73854702
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۵:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.95257
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.95296
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.28 USD
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۲۸
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۰۵
خرڅول
0.01
1.68228
1.68183
ګټه
0.32 USD
EURNZD.
سودا
#73853041
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.68228
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.68183
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.32 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۱۸
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۱۳
خرڅول
0.01
1.21188
1.20757
ګټه
4.31 USD
EURUSD.
سودا
#73722957
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21188
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20757
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.31 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۲۰
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۴
خرڅول
0.01
1826.41
1822.58
ګټه
3.83 USD
XAUUSD.
سودا
#73724185
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1826.41
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1822.58
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.83 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۳:۵۷
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۲۰
خریداری کول
0.01
1835.26
1826.41
ګټه
-8.85 USD
XAUUSD.
سودا
#73723283
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۳:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1835.26
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-8.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1826.41
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-8.85 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۹
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۴
خرڅول
0.01
1.27863
1.28052
ګټه
-2.09 USD
GBPCHF.
سودا
#73723059
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.27863
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28052
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.09 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۴۴
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۴
خرڅول
0.01
1.09661
1.09831
ګټه
-1.87 USD
EURCHF.
سودا
#73722966
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.09661
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.87 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09831
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.87 USD
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۱۷
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۵۳:۵۸
خرڅول
1.92
1.80031
1.80144
ګټه
-170.21 USD
GBPAUD.
سودا
#73651909
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.80031
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-170.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۵۳:۵۸
د سوداګرۍ حجم
1.92
بهر(وتل)
1.80144
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-170.21 USD
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۳:۱۹
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۲۹
خرڅول
1.22
1.21431
1.21595
ګټه
-200.08 USD
EURUSD.
سودا
#73590598
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۳:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21431
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-200.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۲۹
د سوداګرۍ حجم
1.22
بهر(وتل)
1.21595
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-200.08 USD
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۹
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۷
خریداری کول
0.01
1.20812
1.21077
ګټه
2.65 USD
EURUSD.
سودا
#73522390
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20812
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21077
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.65 USD
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۴۶
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۴۳
خریداری کول
0.01
1.20655
1.2096
ګټه
3.05 USD
EURUSD.
سودا
#73523014
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20655
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2096
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.05 USD
۱۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۰۹:۰۰
۱۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۱:۰۰
خریداری کول
0.01
0.2519
0.2275
ګټه
-0.02 USD
SANUSD
سودا
#72294437
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۰۹:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.2519
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۱:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.2275
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.02 USD
۱۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۰۷:۵۱
۱۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۵۷
خرڅول
0.01
2.5151
2.5982
ګټه
-0.08 USD
EDOUSD
سودا
#72294434
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۰۷:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2.5151
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2.5982
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.08 USD
۱۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۰۶:۱۹
۱۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۴۴
خرڅول
0.01
60698.14
60618.6
ګټه
0.80 USD
BTCUSD
سودا
#72294429
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۰۶:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
60698.14
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
60618.6
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.80 USD
۱۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۰۹:۵۷
۱۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۲۶
خرڅول
0.01
10.4005
10.2042
ګټه
0.20 USD
OMGUSD
سودا
#72294443
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۰۹:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
10.4005
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
10.2042
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.20 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۳۸
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۳۹
خرڅول
0.01
0.70342
0.70315
ګټه
0.27 USD
NZDUSD.
سودا
#72042728
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.70342
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.70315
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.27 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۵۷
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۳۸
خرڅول
0.01
0.70316
0.70315
ګټه
0.01 USD
NZDUSD.
سودا
#72043006
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.70316
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.70315
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۲۱
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۲۲:۲۵
خرڅول
0.4
1.1905
1.18983
ګټه
26.80 USD
EURUSD.
سودا
#71206040
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1905
ګټنه
0.00 USD
ټوله
26.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۲۲:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.4
بهر(وتل)
1.18983
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
26.80 USD
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۱۶
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۲۲:۲۴
خرڅول
0.4
1.18922
1.18983
ګټه
-24.40 USD
EURUSD.
سودا
#71208338
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18922
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-24.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۲۲:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.4
بهر(وتل)
1.18983
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-24.40 USD
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۴۵
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۲۲:۰۲
خرڅول
0.44
151.498
151.531
ګټه
-13.33 USD
GBPJPY.
سودا
#71206458
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
151.498
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-13.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۲۲:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.44
بهر(وتل)
151.531
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-13.33 USD
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۳۹:۵۸
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۲۱:۵۹
خرڅول
0.4
0.71693
0.7164
ګټه
21.20 USD
NZDUSD.
سودا
#71205986
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۳۹:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.71693
ګټنه
0.00 USD
ټوله
21.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۲۱:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.4
بهر(وتل)
0.7164
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
21.20 USD
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۰۳
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۲۱:۵۸
خرڅول
0.4
0.77579
0.77513
ګټه
26.40 USD
AUDUSD.
سودا
#71206007
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.77579
ګټنه
0.00 USD
ټوله
26.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۲۱:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.4
بهر(وتل)
0.77513
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
26.40 USD
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۴۸
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۲۱:۵۷
خریداری کول
0.52
1.53471
1.53512
ګټه
16.53 USD
EURAUD.
سودا
#71206100
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.53471
ګټنه
0.00 USD
ټوله
16.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۲۱:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.52
بهر(وتل)
1.53512
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
16.53 USD
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۳۶
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۲۱:۵۵
خریداری کول
0.56
1.66075
1.66097
ګټه
8.83 USD
EURNZD.
سودا
#71206067
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.66075
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۲۱:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.56
بهر(وتل)
1.66097
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
8.83 USD
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۲۳
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۲۱:۵۱
خرڅول
0.4
1.392
1.39124
ګټه
30.40 USD
GBPUSD.
سودا
#71208359
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.392
ګټنه
0.00 USD
ټوله
30.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۲۱:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.4
بهر(وتل)
1.39124
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
30.40 USD
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۳۹:۴۲
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۲۱:۵۱
خرڅول
0.4
1.39325
1.39125
ګټه
80.00 USD
GBPUSD.
سودا
#71205966
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۳۹:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.39325
ګټنه
0.00 USD
ټوله
80.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۲۱:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.4
بهر(وتل)
1.39125
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
80.00 USD
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۳۵
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۲۱:۴۹
خرڅول
0.5
1.73796
1.73696
ګټه
40.05 USD
GBPCAD.
سودا
#71206436
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.73796
ګټنه
0.00 USD
ټوله
40.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۲۱:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.73696
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
40.05 USD
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۴۱
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۲۱:۴۷
خرڅول
0.37
1.29263
1.29186
ګټه
30.68 USD
GBPCHF.
سودا
#71206450
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29263
ګټنه
0.00 USD
ټوله
30.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۲۱:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.37
بهر(وتل)
1.29186
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
30.68 USD
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۴۱:۱۰
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۲۲:۰۷
خرڅول
0.19
0.92882
0.92733
ګټه
30.53 USD
USDCHF.
سودا
#70747345
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۴۱:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92882
ګټنه
0.00 USD
ټوله
30.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۲۲:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.19
بهر(وتل)
0.92733
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
30.53 USD
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۴۱:۰۷
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۲۲:۰۶
خرڅول
0.22
108.647
108.623
ګټه
4.86 USD
USDJPY.
سودا
#70747341
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۴۱:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.647
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۲۲:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.22
بهر(وتل)
108.623
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.86 USD
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۴۱:۱۴
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۲۲:۰۵
خرڅول
0.25
1.25969
1.25965
ګټه
0.79 USD
USDCAD.
سودا
#70747349
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۴۱:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.25969
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۲۲:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.25965
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.79 USD
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۵۰
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۵۸
خریداری کول
0.2
1.19447
1.19453
ګټه
1.20 USD
EURUSD.
سودا
#70747317
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.19447
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.19453
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.20 USD
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۵۵
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۵۶
خریداری کول
0.2
0.72282
0.72232
ګټه
-10.00 USD
NZDUSD.
سودا
#70747321
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.72282
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-10.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.72232
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-10.00 USD
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۴۱:۰۳
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۵۵
خریداری کول
0.2
0.77757
0.77698
ګټه
-11.80 USD
AUDUSD.
سودا
#70747332
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۴۱:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.77757
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-11.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.77698
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-11.80 USD