د ډیمو حالت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۴۰:۰۵
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۴۲
خریداری کول
0.01
1.37375
1.37451
ګټه
0.76 USD
GBPUSD_S
سودا
#72396125
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۴۰:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37375
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37451
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.76 USD
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۱۶:۴۲
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۰:۰۳
خریداری کول
0.01
1.36839
1.36902
ګټه
0.63 USD
GBPUSD_S
سودا
#72312965
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۱۶:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36839
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۰:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36902
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.63 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۲۹:۳۲
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۰۰
خریداری کول
0.01
1.37378
1.3742
ګټه
0.42 USD
GBPUSD_S
سودا
#72240818
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۲۹:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37378
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3742
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.42 USD
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۴۶
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۱۰
خریداری کول
0.01
1.37598
1.37656
ګټه
0.58 USD
GBPUSD_S
سودا
#72213986
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37598
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37656
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.58 USD
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۳۹
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۱:۵۰
خریداری کول
0.01
1.37595
1.37648
ګټه
0.53 USD
GBPUSD_S
سودا
#72211423
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37595
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۱:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37648
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.53 USD
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۳:۲۴
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۰۲
خریداری کول
0.01
1.37588
1.37691
ګټه
1.03 USD
GBPUSD_S
سودا
#72194266
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۳:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37588
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37691
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.03 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۲۱
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۴:۳۶
خریداری کول
0.01
1.38257
1.38299
ګټه
0.42 USD
GBPUSD_S
سودا
#72129330
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38257
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۴:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38299
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.42 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۱۵
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۳۰
خریداری کول
0.01
1.38187
1.38227
ګټه
0.40 USD
GBPUSD_S
سودا
#72109789
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38187
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38227
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.40 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۱۳:۱۱
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۳۲:۱۷
خریداری کول
0.01
1.38228
1.38269
ګټه
0.41 USD
GBPUSD_S
سودا
#72102623
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۱۳:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38228
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۳۲:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38269
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.41 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۱:۰۷
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۰۱:۰۶
خریداری کول
0.01
1.38224
1.38282
ګټه
0.58 USD
GBPUSD_S
سودا
#72085710
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۱:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38224
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۰۱:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38282
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.58 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۲۲
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۵۶
خریداری کول
0.01
1.38316
1.38357
ګټه
0.41 USD
GBPUSD_S
سودا
#72066797
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38316
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38357
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.41 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۲۰:۰۱
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۲۲
خریداری کول
0.01
1.38348
1.38503
ګټه
1.55 USD
GBPUSD_S
سودا
#72054149
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۲۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38348
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38503
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.55 USD
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۰۶
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۱۸
خریداری کول
0.01
1.39272
1.38919
ګټه
-3.53 USD
GBPUSD_S
سودا
#71206603
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.39272
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38919
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3.53 USD
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۹:۴۰
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۶:۱۲
خرڅول
0.01
1.38605
1.38604
ګټه
0.01 USD
GBPUSD_S
سودا
#71978189
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۹:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38605
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۶:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38604
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۵:۱۹
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۲۱
خریداری کول
0.01
1.38366
1.38408
ګټه
0.42 USD
GBPUSD_S
سودا
#71965331
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۵:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38366
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38408
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.42 USD
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۳۶
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۰۴:۴۸
خریداری کول
0.01
1.38193
1.38204
ګټه
0.11 USD
GBPUSD_S
سودا
#71943831
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38193
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۰۴:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38204
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.11 USD
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۲۸
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۵۵
خرڅول
0.01
1.38189
1.38187
ګټه
0.02 USD
GBPUSD_S
سودا
#71911180
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38189
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38187
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۵۰
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۱۹
خرڅول
0.01
1.38264
1.38252
ګټه
0.12 USD
GBPUSD_S
سودا
#71910734
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38264
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38252
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.12 USD
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۷:۳۲
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۴۸
خرڅول
0.01
1.38139
1.38106
ګټه
0.33 USD
GBPUSD_S
سودا
#71908817
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۷:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38139
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38106
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.33 USD
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۸
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۰۲
خرڅول
0.01
1.3826
1.38229
ګټه
0.31 USD
GBPUSD_S
سودا
#71907567
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3826
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38229
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.31 USD
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۱:۰۶
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۰۷
خریداری کول
0.01
1.37728
1.378
ګټه
0.72 USD
GBPUSD_S
سودا
#71892637
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۱:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37728
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.378
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.72 USD
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۱:۲۲
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۱:۴۶
خریداری کول
0.01
1.37677
1.37758
ګټه
0.81 USD
GBPUSD_S
سودا
#71873934
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۱:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37677
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۱:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37758
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.81 USD
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۲۵
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۲۹:۲۵
خرڅول
0.01
1.37875
1.37844
ګټه
0.31 USD
GBPUSD_S
سودا
#71860438
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37875
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۲۹:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37844
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.31 USD
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۵۹:۲۰
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۱۸:۵۸
خرڅول
0.01
1.37945
1.37889
ګټه
0.56 USD
GBPUSD_S
سودا
#71854644
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۵۹:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37945
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۱۸:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37889
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.56 USD
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۵۱
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۳۵:۰۰
خرڅول
0.01
1.37927
1.3781
ګټه
1.17 USD
GBPUSD_S
سودا
#71847738
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37927
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۳۵:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3781
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.17 USD
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۴۵
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۳۱
خریداری کول
0.01
1.3772
1.37809
ګټه
0.89 USD
GBPUSD_S
سودا
#71835069
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3772
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.89 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37809
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.89 USD
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۴۰:۰۲
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۱۹:۱۷
خرڅول
0.01
1.37356
1.37313
ګټه
0.43 USD
GBPUSD_S
سودا
#71772972
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۴۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37356
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۱۹:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37313
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.43 USD
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۴۰:۵۳
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۱۸
خریداری کول
0.01
1.37395
1.37425
ګټه
0.30 USD
GBPUSD_S
سودا
#71773109
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۴۰:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37395
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37425
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.30 USD
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۴۴
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۱۰
خریداری کول
0.01
1.37529
1.37582
ګټه
0.53 USD
GBPUSD_S
سودا
#71755035
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37529
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37582
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.53 USD
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۱۶:۳۹
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۰۲
خریداری کول
0.01
1.37528
1.37582
ګټه
0.54 USD
GBPUSD_S
سودا
#71754105
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۱۶:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37528
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37582
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.54 USD
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۰۶:۱۵:۲۲
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۱۹:۳۴
خرڅول
0.01
1.37756
1.37735
ګټه
0.21 USD
GBPUSD_S
سودا
#71742825
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۰۶:۱۵:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37756
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۱۹:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37735
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.21 USD
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۲۶:۵۷
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۵۷:۴۶
خرڅول
0.01
1.3775
1.37705
ګټه
0.45 USD
GBPUSD_S
سودا
#71739921
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۲۶:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3775
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۵۷:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37705
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.45 USD
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۰۹:۲۸
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۳۹:۴۲
خرڅول
0.01
1.37758
1.37649
ګټه
1.09 USD
GBPUSD_S
سودا
#71730183
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۰۹:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37758
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۳۹:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37649
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.09 USD
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۶:۰۴:۲۷
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۱۳:۰۶
خریداری کول
0.01
1.38496
1.3844
ګټه
-0.56 USD
GBPUSD_S
سودا
#71338220
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۶:۰۴:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38496
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۱۳:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3844
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.56 USD
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۲۹:۲۶
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۴۷
خریداری کول
0.01
1.17734
1.1784
ګټه
1.06 USD
EURUSD_S
سودا
#71703520
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۲۹:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17734
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1784
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.06 USD
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۳۹:۰۸
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۵۱:۰۸
خریداری کول
0.02
1.37641
1.37667
ګټه
0.52 USD
GBPUSD_S
سودا
#71681930
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۳۹:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37641
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۵۱:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.37667
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.52 USD
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۲۲:۲۰
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۰۹
خریداری کول
0.02
1.37863
1.37898
ګټه
0.70 USD
GBPUSD_S
سودا
#71369904
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۲۲:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37863
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.37898
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.70 USD
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۰۵:۰۷
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۳۳:۴۱
خرڅول
0.02
1.37645
1.37602
ګټه
0.86 USD
GBPUSD_S
سودا
#71619317
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۰۵:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37645
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۳۳:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.37602
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.86 USD
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۰۶:۵۶
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۵۴
خریداری کول
0.01
1.36855
1.36939
ګټه
0.84 USD
GBPUSD_S
سودا
#71548954
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۰۶:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36855
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36939
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.84 USD
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۴۹
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۲۶
خریداری کول
0.01
1.36854
1.36893
ګټه
0.39 USD
GBPUSD_S
سودا
#71468407
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36854
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36893
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.39 USD
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۲۶:۲۴
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۳۳:۴۷
خرڅول
0.02
1.37669
1.37649
ګټه
0.40 USD
GBPUSD_S
سودا
#71392720
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۲۶:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37669
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۳۳:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.37649
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.40 USD
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۴۸
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۵۷:۲۸
خرڅول
0.01
0.92442
0.92461
ګټه
-0.21 USD
USDCHF_S
سودا
#71129450
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92442
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۵۷:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92461
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.21 USD
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۲۳:۴۸
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۵۷:۲۴
خرڅول
0.01
0.92326
0.92461
ګټه
-1.46 USD
USDCHF_S
سودا
#71110992
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۲۳:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92326
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۵۷:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92461
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.46 USD
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۱۸:۰۹
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۲۰:۵۶
خریداری کول
0.01
1.3851
1.3859
ګټه
0.80 USD
GBPUSD_S
سودا
#71292800
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۱۸:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3851
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۲۰:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3859
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.80 USD
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۴۴
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۰۴:۳۸
خریداری کول
0.01
1.38538
1.38617
ګټه
0.79 USD
GBPUSD_S
سودا
#71289558
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38538
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۰۴:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38617
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.79 USD
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۵۷:۲۵
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۳۸
خریداری کول
0.01
1.385
1.38587
ګټه
0.87 USD
GBPUSD_S
سودا
#71287471
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۵۷:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.385
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.87 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38587
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.87 USD
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۳۳:۴۷
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۶
خریداری کول
0.01
1.38527
1.38575
ګټه
0.48 USD
GBPUSD_S
سودا
#71279435
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۳۳:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38527
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38575
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.48 USD
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۵۷
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۲۶:۱۵
خریداری کول
0.01
1.38518
1.38564
ګټه
0.46 USD
GBPUSD_S
سودا
#71276538
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38518
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۲۶:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38564
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.46 USD
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۵۰
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۵۶:۰۳
خریداری کول
0.01
1.3853
1.38574
ګټه
0.44 USD
GBPUSD_S
سودا
#71275889
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3853
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۵۶:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38574
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.44 USD
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۳۱:۱۱
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۴۰:۲۹
خریداری کول
0.01
1.385
1.38589
ګټه
0.89 USD
GBPUSD_S
سودا
#71274297
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۳۱:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.385
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.89 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۴۰:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38589
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.89 USD