ရောင်းချမှု
0.15
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၁၁:၃၁
1.41025
1.41063
0.00000
1.40875
အမြတ်
-0.06 USD
GBPUSD_S
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၁၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.41025
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.41063
အမြတ်ရယူခြင်း
1.40875
ရောင်းချမှု
0.04
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၁၁:၂၈
1.41025
1.41063
0.00000
1.40875
အမြတ်
-0.02 USD
GBPUSD_S
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၁၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.41025
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.41063
အမြတ်ရယူခြင်း
1.40875
ဝယ်ယူမှု
0.18
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၀၆:၅၉
1.21558
1.21618
0.00000
1.21708
အမြတ်
0.09 USD
USDCAD_S
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၀၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21558
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.09 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21618
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21708
ဝယ်ယူမှု
0.05
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၀၆:၅၇
1.21559
1.21618
0.00000
1.21708
အမြတ်
0.02 USD
USDCAD_S
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၀၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21559
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21618
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21708
ဝယ်ယူမှု
0.27
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၄၉:၁၇
132.947
132.952
0.000
133.143
အမြတ်
0.01 USD
EURJPY_S
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၄၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
132.947
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.27
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.952
အမြတ်ရယူခြင်း
133.143