၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၇:၁၀
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၇:၁၃
ရောင်းချမှု
0.02
77.156
77.188
အမြတ်
-0.01 USD
NZDJPY_S
စာချုပ်
#1514414635
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၇:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
77.156
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
77.188
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၆:၁၆
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၆:၄၀
ရောင်းချမှု
0.02
77.151
77.186
အမြတ်
-0.01 USD
NZDJPY_S
စာချုပ်
#1514414155
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၆:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
77.151
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၆:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
77.186
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၅:၄၅
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၅:၅၃
ရောင်းချမှု
0.02
77.15
77.181
အမြတ်
-0.01 USD
NZDJPY_S
စာချုပ်
#1514413681
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
77.15
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
77.181
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၁၃:၄၁
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၅:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.48
0.90611
0.90593
အမြတ်
-0.10 USD
USDCHF_S
စာချုပ်
#1514177644
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၁၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90611
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.48
ပြင်ပ
0.90593
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.10 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၅၂:၃၀
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၅:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.12
0.90507
0.90593
အမြတ်
0.11 USD
USDCHF_S
စာချုပ်
#1514214765
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၅၂:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90507
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၅:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
0.90593
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၂၆:၄၅
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၂၆:၄၇
ရောင်းချမှု
0.03
0.70672
0.70686
အမြတ်
0.00 USD
NZDUSD_S
စာချုပ်
#1514410778
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၂၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.70672
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၂၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.70686
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၂၁:၁၄
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၂၆:၄၂
ရောင်းချမှု
0.03
0.70709
0.70686
အမြတ်
0.01 USD
NZDUSD_S
စာချုပ်
#1514409502
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၂၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.70709
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၂၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.70686
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၀၄
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၂၆:၃၉
ရောင်းချမှု
0.1
0.70809
0.70686
အမြတ်
0.12 USD
NZDUSD_S
စာချုပ်
#1514405242
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.70809
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၂၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.70686
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.12 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၄၀:၂၅
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၂၆:၃၇
ရောင်းချမှု
0.28
0.7076
0.70686
အမြတ်
0.21 USD
NZDUSD_S
စာချုပ်
#1514402816
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၄၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.7076
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၂၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.28
ပြင်ပ
0.70686
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.21 USD
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၀၆:၄၃
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၂၂:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.2
0.90443
0.90507
အမြတ်
0.14 USD
USDCHF_S
စာချုပ်
#1514311114
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၀၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90443
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၂၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.90507
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.14 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၃၃:၄၅
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၂၂:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.90397
0.90502
အမြတ်
0.12 USD
USDCHF_S
စာချုပ်
#1514379367
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၃၃:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90397
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၂၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.90502
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.12 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၀၄:၄၉
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၂၂:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.24
0.90372
0.90505
အမြတ်
0.35 USD
USDCHF_S
စာချုပ်
#1514383670
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၀၄:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90372
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၂၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.24
ပြင်ပ
0.90505
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.35 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၂၁:၁၄
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၂၁:၁၅
ရောင်းချမှု
0.03
0.70712
0.70724
အမြတ်
0.00 USD
NZDUSD_S
စာချုပ်
#1514409449
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၂၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.70712
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၂၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.70724
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၂:၄၀:၂၆
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၂၁:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.09
108.993
109.181
အမြတ်
0.16 USD
USDJPY_S
စာချုပ်
#1514374575
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၂:၄၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.993
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၂၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.09
ပြင်ပ
109.181
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.16 USD
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၄၂:၁၇
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၂၁:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.3
109.07
109.182
အမြတ်
0.31 USD
USDJPY_S
စာချုပ်
#1514355783
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၄၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.07
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၂၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
109.182
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.31 USD
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၂၃:၄၇:၄၅
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၂၃:၄၇:၅၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.92669
0.92706
အမြတ်
0.00 USD
AUDCAD_S
စာချုပ်
#1514367179
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၂၃:၄၇:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92669
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၂၃:၄၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92706
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၁၄:၅၁
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၂၃:၃၃:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.2
0.90346
0.90408
အမြတ်
0.14 USD
USDCHF_S
စာချုပ်
#1514314344
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၁၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90346
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၂၃:၃၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.90408
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.14 USD
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၀၁:၄၄
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၂၃:၃၃:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.23
0.90271
0.90408
အမြတ်
0.35 USD
USDCHF_S
စာချုပ်
#1514318717
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၀၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90271
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၂၃:၃၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.23
ပြင်ပ
0.90408
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.35 USD
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၄၂:၁၃
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၄၂:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.03
109.075
109.058
အမြတ်
0.00 USD
USDJPY_S
စာချုပ်
#1514355414
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၄၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.075
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၄၂:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
109.058
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၁၅:၂၇
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၄၀:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.3
108.922
109.057
အမြတ်
0.37 USD
USDJPY_S
စာချုပ်
#1514332408
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၁၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.922
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၄၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
109.057
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.37 USD
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၁၅:၂၆
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၁၅:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.03
108.922
108.91
အမြတ်
0.00 USD
USDJPY_S
စာချုပ်
#1514332283
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၁၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.922
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၁၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
108.91
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၁၀:၄၁
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၀၆:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.11
0.90506
0.90434
အမြတ်
-0.09 USD
USDCHF_S
စာချုပ်
#1514218287
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၁၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90506
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၀၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
0.90434
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.09 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၁၁:၀၆
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၄၁:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.13
0.66443
0.66638
အမြတ်
0.28 USD
AUDCHF_S
စာချုပ်
#1514185594
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၁၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.66443
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၄၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
0.66638
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.28 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၁၂:၃၉
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၄၁:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.47
0.66532
0.66638
အမြတ်
0.55 USD
AUDCHF_S
စာချုပ်
#1514176921
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၁၂:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.66532
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၄၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.47
ပြင်ပ
0.66638
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.55 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၁၃:၁၃
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၁၃:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.90611
0.90597
အမြတ်
0.00 USD
USDCHF_S
စာချုပ်
#1514177288
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၁၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90611
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၁၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.90597
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၁၂:၃၆
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၁၂:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.66531
0.66506
အမြတ်
-0.01 USD
AUDCHF_S
စာချုပ်
#1514176574
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၁၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.66531
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၁၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.66506
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၆:၄၁
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.38
0.90571
0.9071
အမြတ်
0.58 USD
USDCHF_S
စာချုပ်
#1514053569
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90571
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.38
ပြင်ပ
0.9071
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.58 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၁၈
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.23
0.90748
0.9071
အမြတ်
-0.10 USD
USDCHF_S
စာချုပ်
#1514035150
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90748
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.23
ပြင်ပ
0.9071
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.10 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၄၅:၀၂
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.21
0.90869
0.9071
အမြတ်
-0.37 USD
USDCHF_S
စာချုပ်
#1513994932
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90869
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.21
ပြင်ပ
0.9071
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.37 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၃၃:၅၂
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.39
0.90476
0.9071
အမြတ်
1.01 USD
USDCHF_S
စာချုပ်
#1514098244
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၃၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90476
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.39
ပြင်ပ
0.9071
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.01 USD
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၄၉:၄၀
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.08
0.91044
0.9071
အမြတ်
-0.29 USD
USDCHF_S
စာချုပ်
#1513952010
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၄၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91044
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
0.9071
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.29 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၀:၀၉
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.16
0.90688
0.9071
အမြတ်
0.04 USD
USDCHF_S
စာချုပ်
#1514048208
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90688
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
0.9071
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၅၂:၃၈
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.25
0.91141
0.90712
အမြတ်
-1.18 USD
USDCHF_S
စာချုပ်
#1513944576
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၅၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91141
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
0.90712
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.18 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၄၃:၁၈
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.19
0.9081
0.90712
အမြတ်
-0.21 USD
USDCHF_S
စာချုပ်
#1514008880
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၄၃:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9081
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.19
ပြင်ပ
0.90712
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.21 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၈:၀၀
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.16
0.90966
0.90712
အမြတ်
-0.45 USD
USDCHF_S
စာချုပ်
#1513972372
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90966
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
0.90712
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.45 USD
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၁၈:၄၃
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၈:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.26
0.85196
0.85175
အမြတ်
-0.08 USD
EURGBP_S
စာချုပ်
#1513955154
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၁၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.85196
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.26
ပြင်ပ
0.85175
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.08 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၁၇:၄၀
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၈:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.07
0.85127
0.85176
အမြတ်
0.05 USD
EURGBP_S
စာချုပ်
#1513990390
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၁၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.85127
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
0.85176
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၁၁:၁၈
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၇:၅၉
ရောင်းချမှု
0.17
1.39709
1.39425
အမြတ်
0.48 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1514091992
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၁၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39709
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.17
ပြင်ပ
1.39425
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.48 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၃၈:၂၀
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၇:၅၆
ရောင်းချမှု
0.11
1.39802
1.3943
အမြတ်
0.41 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1514098865
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၃၈:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39802
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.3943
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.41 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၂၀:၂၆
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၇:၅၀
ရောင်းချမှု
0.13
1.39752
1.39434
အမြတ်
0.41 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1514092994
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၂၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39752
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1.39434
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.41 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၂၄:၄၁
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၇:၄၄
ရောင်းချမှု
0.28
1.39641
1.39433
အမြတ်
0.58 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1514087703
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၂၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39641
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.28
ပြင်ပ
1.39433
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.58 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၂၈
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၇:၄၀
ရောင်းချမှု
0.61
1.39543
1.39435
အမြတ်
0.66 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1514085681
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39543
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.61
ပြင်ပ
1.39435
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.66 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၃၁
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၁၁:၁၇
ရောင်းချမှု
0.05
1.39644
1.39715
အမြတ်
-0.04 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1514089097
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39644
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၁၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.39715
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၂၂
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၂၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.39535
1.39557
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1514085328
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39535
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39557
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၃၁:၃၀
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၂၇:၁၈
ရောင်းချမှု
0.05
1.3907
1.39407
အမြတ်
-0.17 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1513956148
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၃၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3907
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၂၇:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.39407
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.17 USD
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၃၁:၃၀
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၂၇:၀၈
ရောင်းချမှု
0.14
1.3907
1.39407
အမြတ်
-0.47 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1513956233
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၃၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3907
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၂၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
ပြင်ပ
1.39407
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.47 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၀၄:၃၈
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၂၇:၀၁
ရောင်းချမှု
0.33
1.39184
1.39407
အမြတ်
-0.74 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1513974042
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၀၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39184
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၂၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
1.39407
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.74 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၃၈:၂၀
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၂၆:၅၅
ရောင်းချမှု
0.37
1.39237
1.39407
အမြတ်
-0.63 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1513975830
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၃၈:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39237
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၂၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.37
ပြင်ပ
1.39407
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.63 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၇:၅၈:၃၉
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၂၆:၄၉
ရောင်းချမှု
0.51
1.39292
1.39407
အမြတ်
-0.59 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1513987642
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၇:၅၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39292
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၂၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.51
ပြင်ပ
1.39407
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.59 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၂၉:၅၅
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၂၆:၄၁
ရောင်းချမှု
0.76
1.39353
1.39406
အမြတ်
-0.40 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1513991724
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၂၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39353
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၂၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.76
ပြင်ပ
1.39406
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.40 USD