ဝယ်ယူမှု
0.03
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၅၅:၂၃
1.21307
1.21237
0.00000
1.21457
အမြတ်
-0.02 USD
USDCAD_S
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၅၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21307
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21237
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21457
ဝယ်ယူမှု
0.55
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၅၅:၂၃
1.21307
1.21237
0.00000
1.21457
အမြတ်
-0.32 USD
USDCAD_S
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၅၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21307
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.32 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.55
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21237
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21457