ရောင်းချမှု
0.01
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၂:၀၀:၀၂
1.10202
1.10229
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.37 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၂:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10202
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.37 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10229
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၅၀:၀၁
108.621
108.626
0.000
0.000
အမြတ်
-0.11 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၅၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
108.621
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.11 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
108.626
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၁၆:၀၂
108.653
108.626
0.000
0.000
အမြတ်
-0.35 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၁၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
108.653
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.35 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
108.626
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၅၄:၀၄
108.684
108.626
0.000
0.000
အမြတ်
-0.63 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၅၄:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
108.684
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.63 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
108.626
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၂၈:၅၇
1.10281
1.10197
0.00000
0.00000
အမြတ်
-3.76 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၂၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10281
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10197
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၄၃:၃၃
0.99610
0.99683
0.00000
0.00000
အမြတ်
2.53 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၄၃:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.99610
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
2.53 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.99683
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.05
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၁၀:၂၁
1.89236
1.89104
0.00000
0.00000
အမြတ်
-5.48 USD
GBPAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၁၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.89236
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-5.48 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.89104
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၄၅:၁၉
0.99534
0.99765
0.00000
0.00000
အမြတ်
-9.66 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၄၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.99534
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-9.66 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.99765
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၁၄
1.32576
1.33013
0.00000
0.00000
အမြတ်
12.74 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.32576
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
12.74 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.33013
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.05
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၁၀:၄၈
1.89675
1.89104
0.00000
0.00000
အမြတ်
-20.37 USD
GBPAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၁၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.89675
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-20.37 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.89104
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၀၇:၃၅
1.10031
1.09834
0.00000
0.00000
အမြတ်
-8.70 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၀၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10031
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-8.70 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.09834
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.08
၂၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၀၃:၂၁
1.05900
1.05800
0.00000
0.00000
အမြတ်
-6.73 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၀၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.05900
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-6.73 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.05800
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၂၁.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၀:၀၃
0.67898
0.67852
0.00000
0.00000
အမြတ်
1.44 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67898
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
1.44 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.67852
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.08
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၅၈:၁၅
1.10000
1.09970
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.81 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၅၈:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10000
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.81 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.09970
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၃:၁၆
1.33048
1.33013
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1.45 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.33048
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.45 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.33013
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.08
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၄၀:၅၄
1.32984
1.33040
0.00000
0.00000
အမြတ်
-4.17 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၄၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.32984
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.17 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.33040
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၁:၂၈:၂၂
1.06097
1.05989
0.00000
0.00000
အမြတ်
1.97 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၁:၂၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06097
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
1.97 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.05989
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၀:၃၅:၀၁
1.06164
1.05800
0.00000
0.00000
အမြတ်
-10.12 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၀:၃၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06164
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-10.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.05800
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၁၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၁၆:၃၁
0.64196
0.64133
0.00000
0.00000
အမြတ်
2.12 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၁၆:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.64196
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
2.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.64133
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၁၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၃၂:၁၉
0.99158
0.99765
0.00000
0.00000
အမြတ်
-24.74 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၃၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.99158
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-24.74 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.99765
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၁၉.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၃၇:၁၄
1.09638
1.09970
0.00000
0.00000
အမြတ်
-14.11 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၃၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.09638
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-14.11 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.09970
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၁၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၁:၅၉
1.10708
1.10229
0.00000
0.00000
အမြတ်
18.76 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10708
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
18.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10229
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၀၀:၀၀
1.10639
1.10197
0.00000
0.00000
အမြတ်
-18.08 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10639
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-18.08 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10197
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၄၄:၅၀
1.09278
1.09970
0.00000
0.00000
အမြတ်
-28.54 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၄၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.09278
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-28.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.09970
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၂၃:၅၁:၄၀
1.06400
1.05800
0.00000
0.00000
အမြတ်
-16.16 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၂၃:၅၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06400
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-16.16 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.05800
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၂၉:၄၅
1.06664
1.05800
0.00000
0.00000
အမြတ်
-22.93 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၂၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06664
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-22.93 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.05800
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၂၃:၄၀
0.63815
0.64033
0.00000
0.00000
အမြတ်
8.32 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၂၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.63815
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
8.32 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.64033
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၁၅:၂၃
0.98788
0.99765
0.00000
0.00000
အမြတ်
-39.57 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၁၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.98788
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-39.57 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.99765
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.12
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၄၀:၀၅
0.67966
0.67815
0.00000
0.00000
အမြတ်
-19.32 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၄၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67966
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-19.32 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.67815
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၅၄:၄၄
1.87969
1.89262
0.00000
0.00000
အမြတ်
-8.97 USD
GBPAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၅၄:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.87969
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-8.97 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.89262
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၄၂:၀၇
1.08917
1.09970
0.00000
0.00000
အမြတ်
-43.02 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၄၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08917
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-43.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.09970
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.08
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၈:၅၃
0.68246
0.67815
0.00000
0.00000
အမြတ်
-35.28 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၈:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68246
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-35.28 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.67815
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.26
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၀၀:၂၄
1.88253
1.89262
0.00000
0.00000
အမြတ်
-183.20 USD
GBPAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၀၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.88253
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-183.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.26
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.89262
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.16
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၃၄:၂၁
1.87910
1.89262
0.00000
0.00000
အမြတ်
-149.98 USD
GBPAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၃၄:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.87910
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-149.98 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.89262
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.1
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၃၄:၁၉
1.87911
1.89262
0.00000
0.00000
အမြတ်
-93.67 USD
GBPAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၃၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.87911
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-93.67 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.89262
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.06
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၃၄:၁၇
1.87909
1.89262
0.00000
0.00000
အမြတ်
-56.28 USD
GBPAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၃၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.87909
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-56.28 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.89262
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၃၄:၁၅
1.87909
1.89262
0.00000
0.00000
အမြတ်
-37.52 USD
GBPAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၃၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.87909
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-37.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.89262
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.03
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၃၄:၁၃
1.87913
1.89262
0.00000
0.00000
အမြတ်
-28.06 USD
GBPAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၃၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.87913
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-28.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.89262
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၃၄:၁၂
1.87913
1.89262
0.00000
0.00000
အမြတ်
-18.71 USD
GBPAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၃၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.87913
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-18.71 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.89262
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၃၄:၁၁
1.87913
1.89262
0.00000
0.00000
အမြတ်
-9.35 USD
GBPAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၃၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.87913
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-9.35 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.89262
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၃၀:၀၃
0.64126
0.64033
0.00000
0.00000
အမြတ်
-4.12 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.64126
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.64033
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.51
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၀:၃၁
1.07150
1.05800
0.00000
0.00000
အမြတ်
-451.06 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07150
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-451.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.51
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.05800
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၀:၃၁
0.63962
0.64133
0.00000
0.00000
အမြတ်
-7.24 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.63962
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-7.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.64133
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.51
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၀:၁၃
1.07183
1.05800
0.00000
0.00000
အမြတ်
-461.84 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07183
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-461.84 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.51
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.05800
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၅၄
1.32510
1.33040
0.00000
0.00000
အမြတ်
-16.34 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.32510
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-16.34 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.33040
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၁:၀၂
0.68517
0.67815
0.00000
0.00000
အမြတ်
-28.48 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68517
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-28.48 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.67815
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၅၅:၀၀
1.32039
1.33040
0.00000
0.00000
အမြတ်
-30.50 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.32039
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-30.50 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.33040
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၅၄:၃၈
1.10346
1.10229
0.00000
0.00000
အမြတ်
4.28 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၅၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10346
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
4.28 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10229
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၀၇:၂၁
0.68789
0.67815
0.00000
0.00000
အမြတ်
-39.36 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၀၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68789
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-39.36 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.67815
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၉:၅၆
1480.30
1462.16
0.00
0.00
အမြတ်
-91.70 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1480.30
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-91.70 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1462.16
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.04
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၂၁:၀၄
0.69057
0.67815
0.00000
0.00000
အမြတ်
-50.08 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၂၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.69057
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-50.08 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.67815
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၄၇:၀၅
0.63602
0.64133
0.00000
0.00000
အမြတ်
-21.64 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၄၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.63602
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-21.64 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.64133
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.11
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၄၇:၃၃
1495.01
1462.16
0.00
0.00
အမြတ်
-363.55 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၄၇:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1495.01
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-363.55 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1462.16
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.11
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၅၆:၂၈
1499.96
1462.16
0.00
0.00
အမြတ်
-418.00 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၅၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1499.96
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-418.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1462.16
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
0.04
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၀၀:၀၂
1.31568
1.33040
0.00000
0.00000
အမြတ်
-44.66 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.31568
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-44.66 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.33040
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.31
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၄၆:၁၆
2.03564
2.00234
0.00000
0.00000
အမြတ်
-667.35 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၄၆:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2.03564
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-667.35 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.31
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2.00234
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.33
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၁၅:၃၇
2.04410
2.00234
0.00000
0.00000
အမြတ်
-889.20 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၁၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2.04410
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-889.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2.00234
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.12
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၂:၃၈:၀၆
1.96465
2.00427
0.00000
0.00000
အမြတ်
-307.01 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၂:၃၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.96465
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-307.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2.00427
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၂:၃၇:၂၇
1.96475
2.00427
0.00000
0.00000
အမြတ်
-51.04 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၂:၃၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.96475
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-51.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2.00427
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.11
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၄:၄၀
1.94403
2.00427
0.00000
0.00000
အမြတ်
-426.75 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.94403
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-426.75 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2.00427
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.36
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၄၂:၀၆
1.94241
2.00427
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1 434.01 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၄၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.94241
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1 434.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.36
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2.00427
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.29
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၄:၁၀
1.93966
2.00427
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1 206.28 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.93966
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1 206.28 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.29
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2.00427
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.22
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၀၉:၅၄
1.93686
2.00427
0.00000
0.00000
အမြတ်
-954.57 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၀၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.93686
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-954.57 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2.00427
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.22
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၀၀:၅၅
1.93610
2.00427
0.00000
0.00000
အမြတ်
-965.29 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၀၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.93610
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-965.29 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2.00427
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၉.၀၅.၂၀၁၉ ၀၆:၃၀:၅၅
1.00598
0.99683
0.00000
0.00000
အမြတ်
-18.56 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၁၉ ၀၆:၃၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.00598
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-18.56 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.99683
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.03
၁၃.၀၃.၂၀၁၉ ၁၂:၁၁:၀၂
1.13005
1.10229
0.00000
0.00000
အမြတ်
82.98 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၁၉ ၁၂:၁၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.13005
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
82.98 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10229
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၆:၀၅:၄၇
1.14297
1.10229
0.00000
0.00000
အမြတ်
81.16 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၆:၀၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.14297
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
81.16 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10229
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
1.1
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၄:၀၂:၃၅
0.71324
0.67852
0.00000
0.00000
အမြတ်
3 808.20 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၄:၀၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.71324
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
3 808.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.67852
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၂:၀၆:၄၃
0.71257
0.67815
0.00000
0.00000
အမြတ်
-69.04 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၂:၀၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.71257
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-69.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.67815
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၂:၀၀:၀၂
1.14105
1.10197
0.00000
0.00000
အမြတ်
-78.36 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၂:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.14105
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-78.36 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10197
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.16
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၅၃:၃၂
1.33712
1.33013
0.00000
0.00000
အမြတ်
-85.68 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၅၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.33712
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-85.68 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.33013
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.4
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၀:၅၂:၁၃
1.05685
1.05989
0.00000
0.00000
အမြတ်
-85.99 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၀:၅၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.05685
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-85.99 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.05989
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၀:၁၂:၄၅
1.05758
1.05800
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.14 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၀:၁၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.05758
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.05800
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၀:၀၁:၀၅
1.13925
1.10229
0.00000
0.00000
အမြတ်
73.72 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၀:၀၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.13925
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
73.72 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10229
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၂၃:၅၆:၂၅
1.33741
1.33040
0.00000
0.00000
အမြတ်
10.34 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၂၃:၅၆:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.33741
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
10.34 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.33040
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.06
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၂၁:၂၃:၀၅
0.89475
0.85836
0.00000
0.00000
အမြတ်
-281.29 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၂၁:၂၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.89475
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-281.29 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85836
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၄၆:၅၄
0.67465
0.64133
0.00000
0.00000
အမြတ်
132.88 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၄၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67465
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
132.88 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.64133
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၄၃:၄၀
1.27302
1.28432
0.00000
0.00000
အမြတ်
-45.60 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၄၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.27302
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-45.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.28432
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.16
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၃၀
1.25437
1.28061
0.00000
0.00000
အမြတ်
-424.02 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.25437
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-424.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.28061
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၀၄
0.67398
0.64033
0.00000
0.00000
အမြတ်
-67.50 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67398
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-67.50 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.64033
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၀၃
1.27233
1.28283
0.00000
0.00000
အမြတ်
20.80 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.27233
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
20.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.28283
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.66
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၀၁
0.71045
0.67852
0.00000
0.00000
အမြတ်
2 100.78 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.71045
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
2 100.78 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.66
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.67852
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၅၀:၃၈
1.26947
1.28432
0.00000
0.00000
အမြတ်
-29.90 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၅၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.26947
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-29.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.28432
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၆:၄၉
0.67161
0.64133
0.00000
0.00000
အမြတ်
60.36 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67161
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
60.36 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.64133
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.4
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၅:၃၁
0.70768
0.67852
0.00000
0.00000
အမြတ်
1 162.40 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.70768
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
1 162.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.67852
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၄:၅၉
1.26586
1.28432
0.00000
0.00000
အမြတ်
-37.12 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.26586
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-37.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.28432
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၄:၁၀
1.34184
1.33013
0.00000
0.00000
အမြတ်
-89.04 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.34184
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-89.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.33013
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.24
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၆:၃၃:၂၅
1.05438
1.05989
0.00000
0.00000
အမြတ်
-89.61 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၆:၃၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.05438
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-89.61 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.24
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.05989
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၆:၃၀:၀၇
1.26228
1.28432
0.00000
0.00000
အမြတ်
-88.56 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၆:၃၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.26228
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-88.56 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.28432
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၂:၂၀:၂၄
0.89846
0.85836
0.00000
0.00000
အမြတ်
-206.57 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၂:၂၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.89846
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-206.57 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85836
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၄:၃၇
1.25226
1.27912
0.00000
0.00000
အမြတ်
53.50 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၄:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.25226
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
53.50 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.27912
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၄:၂၇
0.89922
0.85897
0.00000
0.00000
အမြတ်
102.99 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.89922
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
102.99 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85897
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.16
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၁:၂၃:၁၃
1.05177
1.05989
0.00000
0.00000
အမြတ်
-86.52 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၁:၂၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.05177
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-86.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.05989
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.24
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၁:၂၂:၄၉
0.70508
0.67852
0.00000
0.00000
အမြတ်
635.04 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၁:၂၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.70508
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
635.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.24
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.67852
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.06
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၀၉:၀၉:၃၂
1.34661
1.33013
0.00000
0.00000
အမြတ်
-74.94 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၀၉:၀၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.34661
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-74.94 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.33013
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.16
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၀၄:၄၀:၃၁
0.70224
0.67852
0.00000
0.00000
အမြတ်
377.92 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၀၄:၄၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.70224
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
377.92 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.67852
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.1
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၉:၅၆:၅၅
1.25093
1.28061
0.00000
0.00000
အမြတ်
-299.50 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၉:၅၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.25093
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-299.50 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.28061
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၂၂:၁၉
0.66857
0.64133
0.00000
0.00000
အမြတ်
54.28 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၂၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.66857
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
54.28 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.64133
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.06
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၂၁:၅၉
1.24729
1.28061
0.00000
0.00000
အမြတ်
-201.59 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၂၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.24729
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-201.59 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.28061
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၆:၅၂
1.12601
1.09834
0.00000
0.00000
အမြတ်
-55.91 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.12601
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-55.91 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.09834
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.1
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၃၇
0.69955
0.67852
0.00000
0.00000
အမြတ်
209.30 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.69955
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
209.30 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.67852
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၀၃
1.35133
1.33013
0.00000
0.00000
အမြတ်
-64.15 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.35133
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-64.15 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.33013
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၆:၂၈:၅၈
1.12451
1.09970
0.00000
0.00000
အမြတ်
49.34 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၆:၂၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.12451
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
49.34 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.09970
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၅:၂၆:၅၇
1.24379
1.28061
0.00000
0.00000
အမြတ်
-148.43 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၅:၂၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.24379
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-148.43 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.28061
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၅:၁၅:၁၄
0.90200
0.85836
0.00000
0.00000
အမြတ်
-112.37 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၅:၁၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.90200
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-112.37 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85836
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၅:၁၄:၁၉
1.35610
1.33013
0.00000
0.00000
အမြတ်
-39.25 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၅:၁၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.35610
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-39.25 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.33013
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.1
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၂:၃၃:၂၁
1.04917
1.05989
0.00000
0.00000
အမြတ်
-70.75 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၂:၃၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.04917
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-70.75 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.05989
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.06
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၀:၁၄:၃၄
0.69689
0.67852
0.00000
0.00000
အမြတ်
109.62 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၀:၁၄:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.69689
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
109.62 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.67852
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၈:၅၄:၁၁
0.98481
0.99683
0.00000
0.00000
အမြတ်
23.92 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၈:၅၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.98481
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
23.92 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.99683
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၄:၃၇:၂၄
0.69417
0.67852
0.00000
0.00000
အမြတ်
62.20 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၄:၃၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.69417
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
62.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.67852
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.06
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၂:၅၅:၄၄
1.04655
1.05989
0.00000
0.00000
အမြတ်
-52.54 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၂:၅၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.04655
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-52.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.05989
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၂:၂၂:၃၃
1.24022
1.28061
0.00000
0.00000
အမြတ်
-81.37 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၂:၂၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.24022
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-81.37 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.28061
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၃၁:၀၁
0.69146
0.67852
0.00000
0.00000
အမြတ်
25.68 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၃၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.69146
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
25.68 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.67852
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၃၀:၅၈
1.04424
1.05989
0.00000
0.00000
အမြတ်
-40.95 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၃၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.04424
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-40.95 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.05989
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၂၀:၁၆
1.04150
1.05989
0.00000
0.00000
အမြတ်
-23.99 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၂၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.04150
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-23.99 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.05989
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၉:၅၆
1.03891
1.05989
0.00000
0.00000
အမြတ်
-27.31 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.03891
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-27.31 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.05989
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၆:၄၅
1.03630
1.05989
0.00000
0.00000
အမြတ်
-30.66 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.03630
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-30.66 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.05989
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၂:၂၃
0.68874
0.67852
0.00000
0.00000
အမြတ်
20.24 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68874
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
20.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.67852
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၂:၁၅
0.90588
0.85836
0.00000
0.00000
အမြတ်
-122.32 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.90588
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-122.32 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85836
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၁:၅၆
1.23659
1.28061
0.00000
0.00000
အမြတ်
-88.64 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.23659
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-88.64 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.28061
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၅
0.90950
0.85836
0.00000
0.00000
အမြတ်
-131.61 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.90950
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-131.61 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85836
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၄
1.23279
1.28061
0.00000
0.00000
အမြတ်
-96.26 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.23279
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-96.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.28061
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၃
0.68584
0.67852
0.00000
0.00000
အမြတ်
14.44 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68584
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
14.44 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.67852
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၂
1.12102
1.09970
0.00000
0.00000
အမြတ်
42.34 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.12102
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
42.34 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.09970
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၂.၀၁.၂၀၁၉ ၂၃:၄၆:၂၈
0.66526
0.64133
0.00000
0.00000
အမြတ်
47.66 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၁.၂၀၁၉ ၂၃:၄၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.66526
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
47.66 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.64133
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၂.၀၁.၂၀၁၉ ၁၆:၂၀:၅၁
0.98931
0.99765
0.00000
0.00000
အမြတ်
-16.92 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၁.၂၀၁၉ ၁၆:၂၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.98931
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-16.92 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.99765
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၂.၀၁.၂၀၁၉ ၁၅:၅၇:၁၂
0.98847
0.99683
0.00000
0.00000
အမြတ်
16.57 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၁.၂၀၁၉ ၁၅:၅၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.98847
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
16.57 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.99683
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၂၈.၁၂.၂၀၁၈ ၂၁:၁၅:၀၉
0.98559
0.99765
0.00000
0.00000
အမြတ်
-24.38 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၂.၂၀၁၈ ၂၁:၁၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.98559
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-24.38 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.99765
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၂၈.၁၂.၂၀၁၈ ၁၃:၀၀:၀၂
0.98205
0.99765
0.00000
0.00000
အမြတ်
-31.47 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၂.၂၀၁၈ ၁၃:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.98205
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-31.47 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.99765
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၈.၁၂.၂၀၁၈ ၀၉:၄၇:၂၁
1.36080
1.33013
0.00000
0.00000
အမြတ်
-46.32 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၂.၂၀၁၈ ၀၉:၄၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36080
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-46.32 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.33013
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၇.၁၂.၂၀၁၈ ၁၆:၀၉:၄၈
1.36548
1.33013
0.00000
0.00000
အမြတ်
-53.35 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၂.၂၀၁၈ ၁၆:၀၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36548
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-53.35 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.33013
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000