၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၄၄:၀၁
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၅၀:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
108.554
108.532
အမြတ်
0.10 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120344595
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၄၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.554
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၅၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.532
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.10 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၃၄:၀၃
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၄၃:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.555
108.565
အမြတ်
-0.01 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120343964
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၃၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.555
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၄၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.565
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၃၂:၀၃
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၃၃:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.538
108.561
အမြတ်
0.11 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120343830
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၃၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.538
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၃၃:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.561
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.11 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၂၁:၀၅
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.521
108.539
အမြတ်
0.07 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120343213
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၂၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.521
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.539
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.07 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၁၅:၀၈
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၂၀:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.10574
1.10552
အမြတ်
0.12 USD
EURUSD
စာချုပ်
#120340714
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၁၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10574
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၂၀:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10552
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.12 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၀၈:၀၁
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၂၀:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.484
108.504
အမြတ်
0.08 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120342737
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၀၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.484
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၂၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.504
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.08 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၄၄:၀၂
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၀၇:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
108.443
108.484
အမြတ်
0.56 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120341926
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၄၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.443
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၀၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
108.484
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.56 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၃၉:၀၃
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၀၇:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.474
108.484
အမြတ်
-0.01 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120341743
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၃၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.474
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၀၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.484
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၉:၀၂
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၀၇:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.501
108.484
အမြတ်
-0.26 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120340415
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.501
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၀၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.484
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.26 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၅၇:၀၃
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၈:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.475
108.497
အမြတ်
0.10 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120339858
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၅၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.475
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၈:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.497
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.10 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၄၅:၁၀
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၀:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.1058
1.10561
အမြတ်
0.09 USD
EURUSD
စာချုပ်
#120339440
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၄၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1058
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10561
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.09 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၅၃:၂၅
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၅၆:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.445
108.465
အမြတ်
0.08 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120334588
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၅၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.445
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၅၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.465
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.08 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၁၅:၀၇
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၄၃:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.10604
1.10584
အမြတ်
0.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#120338010
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၁၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10604
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၄၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10584
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.10 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၀၀:၁၉
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၀၅:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.10591
1.10627
အမြတ်
-0.46 USD
EURUSD
စာချုပ်
#120317798
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၀၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10591
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၀၅:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10627
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.46 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၄၅:၀၂
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၀၅:၃၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.10676
1.10627
အမြတ်
0.78 USD
EURUSD
စာချုပ်
#120333407
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10676
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၀၅:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.10627
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.78 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၃၀:၀၁
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၀၅:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.10641
1.10627
အမြတ်
0.04 USD
EURUSD
စာချုပ်
#120320481
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10641
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၀၅:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10627
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.04 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၄၀:၀၂
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၅၂:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.406
108.441
အမြတ်
0.22 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120332611
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၄၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.406
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၅၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.441
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.22 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၃၀:၀၂
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၅၂:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.436
108.441
အမြတ်
-0.05 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120330645
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.436
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၅၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.441
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၃၃:၀၂
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၂၉:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.462
108.438
အမြတ်
-0.32 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120320653
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၃၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.462
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၂၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.438
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.32 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၀၈:၀၂
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၂၉:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
108.393
108.438
အမြတ်
0.63 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120326355
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၀၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.393
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၂၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
108.438
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.63 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၅၅:၀၂
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၂၉:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.423
108.438
အမြတ်
0.04 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120323825
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၅၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.423
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၂၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.438
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.04 USD
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၀၀:၀၂
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၃:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.3223
1.33046
အမြတ်
24.13 USD
USDCAD
စာချုပ်
#119517640
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3223
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
24.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.33046
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
24.13 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၁၉:၀၅
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၃၃:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.436
108.461
အမြတ်
0.13 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120319250
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၁၉:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.436
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၃၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.461
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.13 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၁၆:၀၃
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၁၈:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.42
108.44
အမြတ်
0.08 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120318737
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၁၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.42
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၁၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.44
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.08 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၂၁:၀၂
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၁၅:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
108.385
108.423
အမြတ်
1.25 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120315053
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၂၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.385
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၁၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
108.423
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.25 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၄၃:၀၂
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၁၅:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
108.415
108.423
အမြတ်
-0.08 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120309366
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၄၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.415
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၁၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
108.423
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-0.08 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၀၅:၀၁
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၁၅:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.08
108.355
108.423
အမြတ်
4.22 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120318042
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.355
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၁၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
108.423
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
4.22 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၃၇:၀၂
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၁၅:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
108.482
108.423
အမြတ်
-1.29 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120308162
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၃၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.482
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၁၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
108.423
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.29 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၃၄:၀၃
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၁၅:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.528
108.423
အမြတ်
-1.07 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120307603
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၃၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.528
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၁၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.423
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.07 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၁၂:၀၂
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၁၅:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.557
108.423
အမြတ်
-1.34 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120305024
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၁၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.557
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၁၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.423
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.34 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၄၅:၀၂
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၄၇:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.10602
1.10582
အမြတ်
0.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#120317041
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10602
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၄၇:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10582
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.10 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၀၅
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၄၁:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.10611
1.10587
အမြတ်
0.14 USD
EURUSD
စာချုပ်
#120315580
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10611
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၄၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10587
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.14 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၁၅:၀၃
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၂၅:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.10632
1.10613
အမြတ်
0.09 USD
EURUSD
စာချုပ်
#120314725
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၁၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10632
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၂၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10613
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.09 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၀၀:၀၃
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၀၀:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.10682
1.10661
အမြတ်
0.11 USD
EURUSD
စာချုပ်
#120312686
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10682
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၀၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10661
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.11 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၄၅:၀၄
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၅၇:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.10692
1.10673
အမြတ်
0.09 USD
EURUSD
စာချုပ်
#120309878
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၄၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10692
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၅၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10673
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.09 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၁၅:၀၃
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၄၁:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.10687
1.10667
အမြတ်
0.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#120305567
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၁၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10687
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၄၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10667
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.10 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၀၀:၁၂
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၁၁:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.1071
1.10682
အမြတ်
0.18 USD
EURUSD
စာချုပ်
#120303639
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၀၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1071
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၁၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10682
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.18 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၅၄:၀၁
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၁၁:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.531
108.55
အမြတ်
0.08 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120298313
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၅၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.531
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၁၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.55
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.08 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၃၀:၀၂
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၈:၅၃:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.10715
1.10715
အမြတ်
-0.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#120280408
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10715
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၈:၅၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10715
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.10 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၄၅:၀၉
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၈:၅၂:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.10752
1.10715
အမြတ်
0.27 USD
EURUSD
စာချုပ်
#120282780
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၄၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10752
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၈:၅၂:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10715
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.27 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၄၅:၀၂
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၅၃:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.505
108.529
အမြတ်
0.12 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120292464
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.505
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၅၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.529
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.12 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၃၈:၀၄
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၄၄:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.483
108.503
အမြတ်
0.08 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120291814
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၃၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.483
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၄၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.503
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.08 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၃၄:၀၈
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၃၇:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
108.466
108.486
အမြတ်
0.08 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120291408
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၃၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.466
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၃၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.486
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၉.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၄၂:၄၁
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၃၇:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.8919
1.89432
အမြတ်
7.25 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#120254354
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၄၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.8919
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၃၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.89432
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
7.25 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၃၀:၀၃
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၃၃:၁၉
ရောင်းချမှု
0.03
108.514
108.463
အမြတ်
1.11 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120280440
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.514
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၃၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
108.463
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
1.11 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၁၉:၀၇
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၃၃:၁၉
ရောင်းချမှု
0.02
108.481
108.463
အမြတ်
0.13 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120278753
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၁၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.481
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၃၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
108.463
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.13 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၅၃:၀၁
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၃၃:၁၈
ရောင်းချမှု
0.01
108.411
108.462
အမြတ်
-0.57 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120274596
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၅၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.411
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၃၃:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.462
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.57 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၅၆:၀၂
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၃၃:၁၈
ရောင်းချမှု
0.01
108.441
108.462
အမြတ်
-0.29 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120275256
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၅၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.441
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၃၃:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.462
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.29 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၀၀:၀၄
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၂၄:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.10724
1.10702
အမြတ်
0.12 USD
EURUSD
စာချုပ်
#120275891
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10724
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၂၄:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10702
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.12 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၃၀:၀၂
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၅၂:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
108.372
108.422
အမြတ်
-0.56 USD
USDJPY
စာချုပ်
#120270648
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.372
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၅၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
108.422
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.56 USD