၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၁၆
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၃:၀၃:၃၀
ရောင်းချမှု
0.04
1.03926
1.03661
အမြတ်
6.19 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#124427774
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.03926
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၃:၀၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.03661
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
6.19 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၃၀:၂၆
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၃:၀၃:၂၉
ရောင်းချမှု
0.04
1.04178
1.03661
အမြတ်
12.85 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#124805830
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၃၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.04178
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၃:၀၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.03661
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
12.85 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၀၃
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၂:၂၂:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10553
1.10573
အမြတ်
0.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#124920623
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10553
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၂:၂၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10573
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.10 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၂၀:၀၀
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၅၉:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.509
109.532
အမြတ်
0.11 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124919876
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.509
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၅၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.532
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.11 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၃၀:၀၁
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၅၆:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10531
1.10551
အမြတ်
0.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#124920119
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10531
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၅၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10551
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.10 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၄၅:၀၂
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၂၅:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10532
1.10535
အမြတ်
-0.07 USD
EURUSD
စာချုပ်
#124918979
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10532
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၂၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10535
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.07 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၀၂
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၂၅:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10497
1.10535
အမြတ်
0.28 USD
EURUSD
စာချုပ်
#124919453
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10497
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၂၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10535
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.28 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၅:၀၁
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၁၉:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.489
109.509
အမြတ်
0.08 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124919654
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.489
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၁၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.509
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.08 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၀၂
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၂:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.472
109.493
အမြတ်
0.09 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124919451
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.472
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.493
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.09 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၅၅:၀၁
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၅၉:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.448
109.468
အမြတ်
0.08 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124919221
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၅၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.448
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၅၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.468
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.08 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၄၅:၀၂
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၅၁:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.432
109.452
အမြတ်
0.08 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124918980
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.432
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၅၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.452
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.08 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၃၀:၀၀
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၄၄:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.393
109.432
အမြတ်
0.26 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124918738
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.393
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၄၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.432
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.26 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၂၅:၀၂
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၄၄:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.426
109.431
အမြတ်
-0.05 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124918417
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၂၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.426
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၄၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.431
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၀၀:၀၃
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၄၁:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10512
1.10532
အမြတ်
0.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#124916180
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10512
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၄၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10532
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.10 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၂
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၂၃:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.401
109.404
အမြတ်
-0.07 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124910274
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.401
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၂၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.404
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.07 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၅:၀၂
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၂၃:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.363
109.404
အမြတ်
0.27 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124914848
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.363
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၂၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.404
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.27 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၄၅:၁၄
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၀၆:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.31553
1.31371
အမြတ်
1.29 USD
USDCAD
စာချုပ်
#124815629
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၄၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31553
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၀၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.31371
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.29 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၅:၀၂
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၅၅:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10493
1.10512
အမြတ်
0.09 USD
EURUSD
စာချုပ်
#124914835
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10493
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၅၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10512
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.09 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၀၅
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၃၃:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.10454
1.10482
အမြတ်
0.36 USD
EURUSD
စာချုပ်
#124900281
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10454
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၃၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.10482
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.36 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၁၂:၄၆
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၃၃:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10646
1.10482
အမြတ်
-1.74 USD
EURUSD
စာချုပ်
#124890584
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၁၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10646
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၃၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10482
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.74 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၁၅:၀၃
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၃၃:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.10388
1.10482
အမြတ်
2.52 USD
EURUSD
စာချုပ်
#124903454
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၁၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10388
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၃၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.10482
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
2.52 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၂၂
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၃၃:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10505
1.10482
အမြတ်
-0.33 USD
EURUSD
စာချုပ်
#124893877
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10505
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၃၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10482
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.33 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၅၅:၀၁
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၅၉:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.381
109.4
အမြတ်
0.07 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124909653
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၅၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.381
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၅၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.4
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.07 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၄၀:၀၂
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၅၁:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.355
109.375
အမြတ်
0.08 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124907601
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၄၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.355
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၅၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.375
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.08 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၃၀:၀၂
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၃၆:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
109.283
109.351
အမြတ်
2.61 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124905993
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.283
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၃၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
109.351
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
2.61 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၂၀:၀၄
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၃၆:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.513
109.351
အမြတ်
-1.58 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124879538
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၂၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.513
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၃၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.351
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.58 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၂၅:၀၁
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၃၆:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.03
109.318
109.351
အမြတ်
0.61 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124905171
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၂၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.318
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၃၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
109.351
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
0.61 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၄၅:၀၂
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၃၆:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.348
109.351
အမြတ်
-0.07 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124896804
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.348
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၃၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.351
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.07 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၃၅:၀၂
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၃၆:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
109.4
109.351
အမြတ်
-0.55 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124882769
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၃၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
109.4
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၃၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.351
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.55 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၀၃
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10695
1.10715
အမြတ်
0.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#124888032
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10695
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10715
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.10 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၅:၀၆
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၄:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.10685
1.10663
အမြတ်
0.12 USD
EURUSD
စာချုပ်
#124884973
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10685
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10663
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.12 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၃၀:၀၀
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၃၀:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.10703
1.10684
အမြတ်
0.09 USD
EURUSD
စာချုပ်
#124881518
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10703
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၃၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10684
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.09 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၁၅:၀၁
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၁၅:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.10794
1.10772
အမြတ်
0.12 USD
EURUSD
စာချုပ်
#124877694
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10794
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၁၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10772
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.12 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၀၆
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၁၅:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
109.528
109.509
အမြတ်
0.07 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124874630
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.528
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၁၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.509
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.07 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၀၂
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၁၁:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.10856
1.10839
အမြတ်
0.07 USD
EURUSD
စာချုပ်
#124874570
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10856
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၁၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10839
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.07 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၃၈:၄၆
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၁၀:၁၄
ရောင်းချမှု
1.02
1.04167
1.04042
အမြတ်
63.77 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#124806475
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၃၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.04167
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
84.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၁၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.02
ပြင်ပ
1.04042
ကော်မရှင်ခ
-20.40 USD
အမြတ်
63.77 USD
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၃၃:၁၃
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၁၆
ရောင်းချမှု
0.04
1.07872
1.07229
အမြတ်
25.79 USD
EURCHF
စာချုပ်
#124743951
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၃၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07872
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
26.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.07229
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
25.79 USD
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၉:၄၆
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၁၅
ရောင်းချမှု
0.04
1.07502
1.0723
အမြတ်
10.45 USD
EURCHF
စာချုပ်
#124232220
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07502
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.0723
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
10.45 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၂၅:၀၁
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၅၈:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
109.511
109.525
အမြတ်
-0.23 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124866759
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၂၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.511
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၅၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.525
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.23 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၃၅:၀၃
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၅၈:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
109.584
109.522
အမြတ်
0.47 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124868571
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၃၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.584
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၅၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.522
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.47 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၅:၀၁
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၅:၂၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.10886
1.10865
အမြတ်
0.11 USD
EURUSD
စာချုပ်
#124871704
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10886
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10865
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.11 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၃၀:၀၁
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၀:၀၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.10901
1.10888
အမြတ်
0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#124867576
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10901
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10888
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၅:၀၃
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၂၂:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.1091
1.10929
အမြတ်
0.09 USD
EURUSD
စာချုပ်
#124865065
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1091
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၂၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10929
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.09 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၅:၀၀
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၂၀:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
109.548
109.529
အမြတ်
0.07 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124865009
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.548
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၂၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.529
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.07 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၀:၀၁
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၃:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
109.56
109.538
အမြတ်
0.10 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124864415
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.56
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.538
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.10 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၅၀:၀၂
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၀၈:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
109.607
109.571
အမြတ်
0.23 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124861990
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၅၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.607
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၀၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.571
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.23 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၃၅:၀၁
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၀၈:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
109.571
109.571
အမြတ်
-0.10 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124859662
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၃၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.571
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၀၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.571
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.10 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၅:၀၁
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၀၈:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10911
1.109
အမြတ်
-0.21 USD
EURUSD
စာချုပ်
#124861331
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10911
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၀၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.109
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.21 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၀၁
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၀၈:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10851
1.109
အမြတ်
0.39 USD
EURUSD
စာချုပ်
#124863109
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10851
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၀၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.109
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.39 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၄၀:၀၀
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၃၂:၂၇
ရောင်းချမှု
0.02
109.577
109.565
အမြတ်
0.02 USD
USDJPY
စာချုပ်
#124846962
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.577
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၃၂:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
109.565
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.02 USD