၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၁၅:၃၀:၄၇
၀၈.၀၄.၂၀၂၀ ၀၅:၀၉:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.09079
1.08753
အမြတ်
3.16 USD
EURUSD
စာချုပ်
#131096429
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၁၅:၃၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09079
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၀ ၀၅:၀၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08753
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.16 USD
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၅:၂၈:၂၅
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၀၈:၀၆:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08008
1.08244
အမြတ်
2.26 USD
EURUSD
စာချုပ်
#130749236
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၅:၂၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08008
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၀၈:၀၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08244
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.26 USD
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၁၆
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၃၇:၂၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.61204
0.60998
အမြတ်
1.96 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#130534320
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.61204
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၃၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.60998
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.96 USD
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၆:၄၀:၃၀
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
2.10159
2.09111
အမြတ်
6.02 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#130527027
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၆:၄၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.10159
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2.09111
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
6.02 USD
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၀၇:၅၁
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၄၆:၁၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.5453
1.55642
အမြတ်
-7.90 USD
EURCAD
စာချုပ်
#129661254
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၀၇:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.5453
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၄၆:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.55642
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-7.90 USD
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၂၅:၀၃
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၂၇:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.18363
1.1817
အမြတ်
1.83 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#129602970
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၂၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18363
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၂၇:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1817
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.83 USD
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၂၂:၂၆
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၄၅:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.59303
0.58869
အမြတ်
4.24 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#129565549
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၂၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.59303
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.58869
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.24 USD
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၅၀:၄၆
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၂၂:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.57477
0.58032
အမြတ်
-6.18 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#129472390
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၅၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.57477
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၂၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.58032
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-6.18 USD
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၁၄:၄၂
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.56753
0.56997
အမြတ်
-5.94 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#129455006
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၁၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.56753
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.56997
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-5.94 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၄၄:၄၅
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.12553
1.08127
အမြတ်
-43.84 USD
EURUSD
စာချုပ်
#128807974
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၄၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12553
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-43.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08127
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-43.84 USD
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၅၄:၄၃
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၆
ရောင်းချမှု
0.05
0.5659
0.56997
အမြတ်
-37.70 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#129449847
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၅၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.5659
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-37.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.56997
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-37.70 USD
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၆:၁၃
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၆
ရောင်းချမှု
0.05
0.56624
0.56997
အမြတ်
-36.15 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#129452127
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၆:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.56624
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-35.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.56997
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-36.15 USD
၁၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၄၁:၄၁
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.63001
0.56984
အမြတ်
-57.04 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#128715961
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၄၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.63001
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-56.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.56984
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-57.04 USD
၁၁.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၂၈:၄၀
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.62906
0.56984
အမြတ်
-56.09 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#128719540
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၂၈:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.62906
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-55.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.56984
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-56.09 USD
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၄၃:၄၈
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၆
ရောင်းချမှု
0.05
0.56691
0.56997
အမြတ်
-32.65 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#129433374
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၄၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.56691
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-32.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.56997
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-32.65 USD
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၁:၀၅
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၆
ရောင်းချမှု
0.05
0.56654
0.56997
အမြတ်
-34.65 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#129451710
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.56654
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-34.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.56997
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-34.65 USD
၁၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၄၁:၀၄
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.62998
0.56984
အမြတ်
-57.01 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#128715797
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၄၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.62998
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-56.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.56984
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-57.01 USD
၁၁.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၃၃:၃၆
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.62742
0.56984
အမြတ်
-54.33 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#128735473
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၃၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.62742
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-54.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.56984
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-54.33 USD
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၈:၃၉
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21843
1.13374
အမြတ်
-87.12 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#128209314
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21843
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-86.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13374
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-87.12 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၅၀:၁၄
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.12455
1.08127
အမြတ်
-42.86 USD
EURUSD
စာချုပ်
#128808566
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၅၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12455
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-42.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08127
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-42.86 USD
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၅၅:၁၃
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၆
ရောင်းချမှု
0.05
1.12481
1.13399
အမြတ်
-48.31 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#129449932
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၅၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12481
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-47.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.13399
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-48.31 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၅၀:၂၅
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၁၄:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.12441
1.07924
အမြတ်
-45.27 USD
EURUSD
စာချုပ်
#128808651
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၅၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12441
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-45.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၁၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07924
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-45.27 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၁၁:၀၅
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၁၄:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.1232
1.07921
အမြတ်
-44.09 USD
EURUSD
စာချုပ်
#128810287
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၁၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1232
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-43.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၁၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07921
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-44.09 USD
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၀၉:၃၀
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၁၄:၀၉
ရောင်းချမှု
0.05
1.09734
1.07913
အမြတ်
90.55 USD
EURUSD
စာချုပ်
#129286176
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၀၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09734
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
91.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၁၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.07913
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
90.55 USD
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၃၉
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၀:၄၄
ရောင်းချမှု
0.05
1.08325
1.0815
အမြတ်
8.25 USD
EURUSD
စာချုပ်
#129356422
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08325
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၀:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.0815
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
8.25 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၀၇
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၀၅:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.12399
1.09115
အမြတ်
-32.94 USD
EURUSD
စာချုပ်
#128809804
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12399
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-32.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၀၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09115
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-32.94 USD
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၂၁:၀၁
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၀၅:၄၁
ရောင်းချမှု
0.05
1.09903
1.09124
အမြတ်
38.45 USD
EURUSD
စာချုပ်
#129288361
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၂၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09903
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
38.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၀၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.09124
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
38.45 USD
၁၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၃၇:၁၈
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၀၅:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.63017
0.57445
အမြတ်
-55.82 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#128715450
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၃၇:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.63017
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-55.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၀၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.57445
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-55.82 USD
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၄၄
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၀၅:၁၉
ရောင်းချမှု
0.05
0.58723
0.57458
အမြတ်
62.75 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#129306454
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.58723
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
63.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၀၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.57458
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
62.75 USD
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၅၇:၅၇
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၂၆
ရောင်းချမှု
0.05
0.595
0.58744
အမြတ်
37.30 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#129149063
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၅၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.595
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
37.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.58744
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
37.30 USD
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၀၇:၅၉:၄၅
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၀၁:၁၆
ရောင်းချမှု
0.05
1.10393
1.10056
အမြတ်
16.35 USD
EURUSD
စာချုပ်
#129264158
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၀၇:၅၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10393
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၀၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.10056
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
16.35 USD
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၅၇:၃၁
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၁၃:၀၉
ရောင်းချမှု
0.05
1.10362
1.09773
အမြတ်
28.95 USD
EURUSD
စာချုပ်
#129148950
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၅၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10362
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
29.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၁၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.09773
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
28.95 USD
၁၁.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၃၃:၅၇
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
65.61
66.079
အမြတ်
4.17 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#128735571
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၃၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
65.61
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
66.079
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.17 USD
၁၁.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၂၈:၄၁
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
65.851
66.081
အမြတ်
1.94 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#128719552
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၂၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
65.851
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
66.081
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.94 USD
၁၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၄၄:၁၇
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
65.949
66.081
အမြတ်
1.03 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#128716114
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၄၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
65.949
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
66.081
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.03 USD
၁၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၄၁:၀၂
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
65.978
66.087
အမြတ်
0.81 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#128715762
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၄၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
65.978
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
66.087
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.81 USD
၁၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၃၉:၅၇
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
65.989
66.093
အမြတ်
0.77 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#128715640
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၃၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
65.989
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
66.093
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.77 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၀၁
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၃၉
ရောင်းချမှု
0.04
1.25652
1.25918
အမြတ်
-11.04 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#128882922
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25652
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.25918
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-11.04 USD
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၀၅:၂၁
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.25787
1.25912
အမြတ်
4.60 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#128905602
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၀၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25787
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.25912
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
4.60 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၀၄:၀၈:၄၈
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၂၉
ရောင်းချမှု
0.04
1.05617
1.05642
အမြတ်
-1.86 USD
EURCHF
စာချုပ်
#128760418
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၀၄:၀၈:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.05617
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.05642
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
-1.86 USD
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၂:၁၁
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.06221
1.05635
အမြတ်
-25.62 USD
EURCHF
စာချုပ်
#128382531
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06221
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-24.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.05635
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
-25.62 USD
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၃၂:၀၂
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.05875
1.05636
အမြတ်
-10.92 USD
EURCHF
စာချုပ်
#128384768
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၃၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05875
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.05636
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
-10.92 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၂၇:၅၇
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.05515
1.05637
အမြတ်
4.37 USD
EURCHF
စာချုပ်
#128797705
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၂၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05515
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.05637
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
4.37 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၀၁
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၁၄
ရောင်းချမှု
0.04
0.94564
0.94415
အမြတ်
5.91 USD
USDCHF
စာချုပ်
#128878431
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.94564
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.94415
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
5.91 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၂၉:၃၆
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.04
0.94676
0.94406
အမြတ်
-11.84 USD
USDCHF
စာချုပ်
#128870257
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၂၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.94676
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-11.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.94406
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-11.84 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၄၁:၀၁
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.04
0.95033
0.94406
အမြတ်
-26.97 USD
USDCHF
စာချုပ်
#128852565
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၄၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.95033
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-26.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.94406
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-26.97 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၁၄:၄၁
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.04
0.943
0.94406
အမြတ်
4.09 USD
USDCHF
စာချုပ်
#128880563
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၁၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.943
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.94406
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
4.09 USD
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၂၄:၅၇
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၇:၄၈
ရောင်းချမှု
0.04
1.38533
1.38304
အမြတ်
6.22 USD
USDCAD
စာချုပ်
#128907191
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၂၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38533
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၇:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.38304
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
6.22 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၄၇:၁၉
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၇:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.39564
1.38293
အမြတ်
-37.16 USD
USDCAD
စာချုပ်
#128882437
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၄၇:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39564
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-36.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.38293
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-37.16 USD
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၁၈:၀၉
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၇:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.38621
1.38289
အမြတ်
-10.00 USD
USDCAD
စာချုပ်
#128906585
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၁၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38621
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-9.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၇:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.38289
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-10.00 USD