၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၅၆:၀၂
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၅၄:၄၃
ရောင်းချမှု
2
1.37485
1.3682
အမြတ်
1 330.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#80862065
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၅၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37485
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1 330.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၅၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.3682
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1 330.00 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၂၄:၀၃
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၀၄
ဝယ်ယူမှု
2
1745
1757.51
အမြတ်
2 502.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#80503065
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၂၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1745
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2 502.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1757.51
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2 502.00 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၈:၄၇
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၅၇:၅၅
ဝယ်ယူမှု
2
1750
1758.17
အမြတ်
1 634.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#80460295
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1750
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1 634.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၅၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1758.17
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1 634.00 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၀၇
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၄၂:၂၀
ရောင်းချမှု
2
1.94951
1.945
အမြတ်
640.34 USD
GBPNZD.
စာချုပ်
#80356584
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.94951
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
640.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၄၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.945
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
640.34 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၈:၅၄
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၂:၀၃
ရောင်းချမှု
1
152.345
152.229
အမြတ်
105.49 USD
GBPJPY.
စာချုပ်
#79988437
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၈:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
152.345
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
105.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
152.229
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
105.49 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၅၄:၃၆
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၂:၀၀
ဝယ်ယူမှု
2
1.94
1.94528
အမြတ်
751.45 USD
GBPNZD.
စာချုပ်
#80132414
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၅၄:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.94
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
751.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.94528
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
751.45 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၀၃:၁၆
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၁:၅၇
ဝယ်ယူမှု
2
1785
1795.56
အမြတ်
2 112.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#80162583
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၀၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1785
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2 112.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1795.56
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2 112.00 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၃၃
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၃၀:၃၇
ဝယ်ယူမှု
2
1785
1793.91
အမြတ်
1 782.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#80132430
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1785
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1 782.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၃၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1793.91
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1 782.00 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၅၆:၅၉
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၅:၅၇
ဝယ်ယူမှု
3
1.93983
1.94222
အမြတ်
510.09 USD
GBPNZD.
စာချုပ်
#79988091
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၅၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.93983
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
510.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
ပြင်ပ
1.94222
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
510.09 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၂:၃၆
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၅:၅၃
ဝယ်ယူမှု
4
1.37976
1.38195
အမြတ်
876.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#79988020
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37976
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
876.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4
ပြင်ပ
1.38195
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
876.00 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၀၆
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၅:၅၀
ဝယ်ယူမှု
1
1799.29
1795.12
အမြတ်
-417.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#79990441
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1799.29
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-417.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1795.12
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-417.00 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၀၄
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၅:၄၇
ဝယ်ယူမှု
1
1795.26
1795.02
အမြတ်
-24.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#79990447
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1795.26
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-24.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1795.02
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-24.00 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၁၀
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၅:၄၄
ဝယ်ယူမှု
1
1791.91
1795.01
အမြတ်
310.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#79990446
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1791.91
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
310.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1795.01
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
310.00 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၂၃
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၅:၄၁
ဝယ်ယူမှု
1
1808
1795.07
အမြတ်
-1 293.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#80007877
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1808
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 293.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1795.07
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1 293.00 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၉:၄၀
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၅:၃၇
ဝယ်ယူမှု
2
1785.9
1795.07
အမြတ်
1 834.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#80086486
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1785.9
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1 834.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1795.07
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1 834.00 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၃၇
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၅:၀၆
ရောင်းချမှု
2
1.74996
1.74424
အမြတ်
903.30 USD
GBPCAD.
စာချုပ်
#79988383
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.74996
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
903.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.74424
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
903.30 USD
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၄၉:၃၀
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၂၂:၁၁
ရောင်းချမှု
10
1826.69
1814.14
အမြတ်
12 550.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#79933331
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၄၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1826.69
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12 550.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၂၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1814.14
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
12 550.00 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၃:၄၃
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၂၂:၁၀
ရောင်းချမှု
5
1813.36
1814.02
အမြတ်
-330.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#79855719
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1813.36
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-330.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၂၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1814.02
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-330.00 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၄:၃၄
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၃၃
ဝယ်ယူမှု
1
1817.97
1819.3
အမြတ်
133.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#79988647
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၄:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1817.97
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
133.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1819.3
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
133.00 USD
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၁၆:၃၀
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၄၅:၅၃
ရောင်းချမှု
20
1786.03
1784.11
အမြတ်
3 840.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78931252
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၁၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1786.03
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3 840.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၄၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
20
ပြင်ပ
1784.11
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3 840.00 USD
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၂၂:၂၈:၃၁
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၄၅:၅၃
ဝယ်ယူမှု
20
1.38377
1.3621
အမြတ်
-43 340.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#78935065
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၂၂:၂၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38377
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-43 340.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၄၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
20
ပြင်ပ
1.3621
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-43 340.00 USD
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၅:၀၂
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၄၅:၅၂
ဝယ်ယူမှု
20
150.045
149.338
အမြတ်
-12 898.28 USD
GBPJPY.
စာချုပ်
#78197871
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
150.045
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12 898.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၄၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
20
ပြင်ပ
149.338
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-12 898.28 USD
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၅၄:၀၆
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၀၇:၄၇
ဝယ်ယူမှု
20
150.423
151.179
အမြတ်
13 767.61 USD
GBPJPY.
စာချုပ်
#78197903
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၅၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
150.423
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13 767.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၀၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
20
ပြင်ပ
151.179
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
13 767.61 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၂၉:၀၆
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၅၇
ရောင်းချမှု
10
1759
1789.16
အမြတ်
-30 160.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78700934
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၂၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1759
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-30 160.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1789.16
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-30 160.00 USD
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၀၈:၃၄
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၅၇
ရောင်းချမှု
20
35116.1
35390.2
အမြတ်
-54 820.00 USD
US30.
စာချုပ်
#78584013
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၀၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
35116.1
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-54 820.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
20
ပြင်ပ
35390.2
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-54 820.00 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၂၈:၅၁
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၅၇
ဝယ်ယူမှု
50
1.26954
1.26218
အမြတ်
-40 375.23 USD
GBPCHF.
စာချုပ်
#78841610
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၂၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26954
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-40 375.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
50
ပြင်ပ
1.26218
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-40 375.23 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၂၃:၁၃
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၅၇
ရောင်းချမှု
10
1748.5
1789.16
အမြတ်
-40 660.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78721264
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၂၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1748.5
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-40 660.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1789.16
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-40 660.00 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၄၄
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၅၇
ရောင်းချမှု
100
1772.6
1789.16
အမြတ်
-165 600.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78838519
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1772.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-165 600.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
100
ပြင်ပ
1789.16
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-165 600.00 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၀၇
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၅၇
ရောင်းချမှု
10
1770
1789.16
အမြတ်
-19 160.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78529847
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1770
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-19 160.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1789.16
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-19 160.00 USD
၁၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၇:၀၇
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၅၇
ရောင်းချမှု
20
35252.2
35390.2
အမြတ်
-27 600.00 USD
US30.
စာချုပ်
#78647581
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
35252.2
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-27 600.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
20
ပြင်ပ
35390.2
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-27 600.00 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၅၁:၂၅
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၅၇
ရောင်းချမှု
20
1764.03
1789.16
အမြတ်
-50 260.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78836137
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၅၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1764.03
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-50 260.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
20
ပြင်ပ
1789.16
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-50 260.00 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၄၄:၀၂
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၅၇
ရောင်းချမှု
10
1750
1789.16
အမြတ်
-39 160.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78694807
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၄၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1750
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-39 160.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1789.16
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-39 160.00 USD
၁၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၅၅:၀၀
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၃၇:၄၈
ရောင်းချမှု
10
1.27711
1.27182
အမြတ်
5 738.65 USD
GBPCHF.
စာချုပ်
#78631049
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27711
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5 738.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၃၇:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1.27182
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5 738.65 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၂၉
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၃၇:၄၅
ရောင်းချမှု
100
1.27677
1.27185
အမြတ်
53 371.51 USD
GBPCHF.
စာချုပ်
#78702199
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27677
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
53 371.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၃၇:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
100
ပြင်ပ
1.27185
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
53 371.51 USD
၁၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၅၄:၄၆
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၃၇:၄၃
ရောင်းချမှု
10
153.093
152.133
အမြတ်
8 706.07 USD
GBPJPY.
စာချုပ်
#78631037
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၅၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
153.093
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8 706.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၃၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
152.133
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8 706.07 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၃၄
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၃၇:၄၀
ရောင်းချမှု
100
153.195
152.134
အမြတ်
96 220.12 USD
GBPJPY.
စာချုပ်
#78712536
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
153.195
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
96 220.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၃၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
100
ပြင်ပ
152.134
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
96 220.12 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၁၉
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၂၂:၅၇
ရောင်းချမှု
5
46312.61
46771.79
အမြတ်
-2 295.90 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#78716060
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
46312.61
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2 295.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၂၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
46771.79
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2 295.90 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၄၃:၃၉
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၂၇
ရောင်းချမှု
20
46220
46329.33
အမြတ်
-2 186.60 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#78689185
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၄၃:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
46220
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2 186.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
20
ပြင်ပ
46329.33
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2 186.60 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၁၃
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၀၈:၂၅
ရောင်းချမှု
10
1745
1741.04
အမြတ်
3 960.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78700753
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1745
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3 960.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၀၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1741.04
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3 960.00 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၀၁:၄၂
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၁၆
ဝယ်ယူမှု
20
1732.69
1740
အမြတ်
14 620.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78676195
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၀၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1732.69
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14 620.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
20
ပြင်ပ
1740
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14 620.00 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၃၄
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၁၆
ဝယ်ယူမှု
20
1730
1740
အမြတ်
20 000.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78676196
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1730
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20 000.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
20
ပြင်ပ
1740
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
20 000.00 USD
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၂၁:၀၈
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၀၅:၃၂
ရောင်းချမှု
10
1738.3
1726.83
အမြတ်
11 470.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78529828
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၂၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1738.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11 470.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၀၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1726.83
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11 470.00 USD
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၃၇:၀၂
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၀၅:၂၉
ရောင်းချမှု
10
1745
1726.62
အမြတ်
18 380.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78529837
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၃၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1745
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
18 380.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၀၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1726.62
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
18 380.00 USD
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၁၅:၂၈
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၃၁:၂၇
ရောင်းချမှု
20
1734.64
1737.19
အမြတ်
-5 100.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78525289
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၁၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1734.64
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5 100.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၃၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
20
ပြင်ပ
1737.19
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5 100.00 USD
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၂၀
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၃၁:၂၄
ရောင်းချမှု
100
1741.53
1737.68
အမြတ်
38 500.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78526263
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1741.53
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
38 500.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၃၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
100
ပြင်ပ
1737.68
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
38 500.00 USD
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၁:၅၇:၀၅
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၁၄:၅၉
ဝယ်ယူမှု
20
1708.23
1734.73
အမြတ်
53 000.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#75643931
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၁:၅၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1708.23
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
53 000.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၁၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
20
ပြင်ပ
1734.73
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
53 000.00 USD
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၁:၅၇:၁၃
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၁၄:၅၆
ဝယ်ယူမှု
30
1691.65
1735.58
အမြတ်
131 790.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#75643947
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၁:၅၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1691.65
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
131 790.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၁၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
30
ပြင်ပ
1735.58
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
131 790.00 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၀၆
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၁:၅၂:၀၈
ဝယ်ယူမှု
20
1779.77
1726.42
အမြတ်
-106 700.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78458362
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1779.77
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-106 700.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၁:၅၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
20
ပြင်ပ
1726.42
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-106 700.00 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၀၁:၃၀
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၁:၅၂:၀၈
ဝယ်ယူမှု
20
1760.89
1726.42
အမြတ်
-68 940.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78482985
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၀၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1760.89
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-68 940.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၁:၅၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
20
ပြင်ပ
1726.42
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-68 940.00 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၂၃
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၁:၅၂:၀၈
ဝယ်ယူမှု
20
1772.91
1726.42
အမြတ်
-92 980.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78465147
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1772.91
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-92 980.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၁:၅၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
20
ပြင်ပ
1726.42
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-92 980.00 USD