၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၀၃
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၄၇:၁၉
ရောင်းချမှု
0.01
0.90625
0.90505
အမြတ်
1.56 USD
EURGBP
စာချုပ်
#63926701
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90625
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၄၇:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90505
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.56 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၀၀:၀၂
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၄၁:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.9061
0.906
အမြတ်
-0.13 USD
EURGBP
စာချုပ်
#63885791
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9061
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၄၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.906
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.13 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၂၄:၂၀
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၄၁:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.90348
0.906
အမြတ်
3.27 USD
EURGBP
စာချုပ်
#63901404
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၂၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90348
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၄၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.906
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.27 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၂၂:၃၆
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၅၂:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
0.90603
0.90472
အမြတ်
1.70 USD
EURGBP
စာချုပ်
#63804653
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၂၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90603
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၅၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90472
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.70 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၅၃:၅၅
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၅၂:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
0.90341
0.90472
အမြတ်
-1.69 USD
EURGBP
စာချုပ်
#63801416
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၅၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90341
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၅၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90472
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.69 USD
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၄:၁၉
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၅၂:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
0.90832
0.90472
အမြတ်
4.66 USD
EURGBP
စာချုပ်
#63849977
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90832
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၅၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90472
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.66 USD
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၀၃:၂၉
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၁၃:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.9077
0.91021
အမြတ်
3.23 USD
EURGBP
စာချုပ်
#63851796
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၀၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9077
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၁၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91021
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.23 USD
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၇:၀၇
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၁၃:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.9103
0.91021
အမြတ်
-0.12 USD
EURGBP
စာချုပ်
#63850733
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9103
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၁၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91021
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.12 USD
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၄:၂၆
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၇:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.90599
0.90977
အမြတ်
4.87 USD
EURGBP
စာချုပ်
#63850060
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၄:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90599
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90977
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.87 USD
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၃:၄၃
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၄:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.90752
0.90872
အမြတ်
1.55 USD
EURGBP
စာချုပ်
#63849877
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90752
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၄:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90872
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.55 USD
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၀၆
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၃:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.90523
0.90643
အမြတ်
1.55 USD
EURGBP
စာချုပ်
#63844635
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90523
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90643
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.55 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၁၁
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၅၃:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.90497
0.9038
အမြတ်
1.51 USD
EURGBP
စာချုပ်
#63796035
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90497
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၅၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.9038
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.51 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၄၅:၅၅
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၂၃:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.9025
0.90505
အမြတ်
3.30 USD
EURGBP
စာချုပ်
#63723565
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၄၅:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9025
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၂၃:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90505
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.30 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၀၄
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၂၃:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.90519
0.90505
အမြတ်
-0.18 USD
EURGBP
စာချုပ်
#63718853
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90519
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၂၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90505
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.18 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၀၃
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၀၀:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.07393
1.07273
အမြတ်
1.31 USD
EURCHF
စာချုပ်
#63677033
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07393
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၀၀:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07273
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.31 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၂၇
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၂၁:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.90631
0.90511
အမြတ်
1.55 USD
EURGBP
စာချုပ်
#63706824
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90631
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၂၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90511
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.55 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၄၈:၀၅
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.91013
0.90762
အမြတ်
3.25 USD
EURGBP
စာချုပ်
#63697386
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၄၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.91013
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90762
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.25 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၀၂
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.90752
0.90762
အမြတ်
-0.13 USD
EURGBP
စာချုပ်
#63677027
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90752
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90762
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.13 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၀၂
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၄:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.90555
0.90435
အမြတ်
1.55 USD
EURGBP
စာချုပ်
#63661281
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90555
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90435
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.55 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၁၂:၀၅
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၂၇:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.90565
0.90686
အမြတ်
1.57 USD
EURGBP
စာချုပ်
#63565651
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၁၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90565
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၂၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90686
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.57 USD
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၀၀:၀၂
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၂၇:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.90827
0.90686
အမြတ်
-1.83 USD
EURGBP
စာချုပ်
#63543636
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90827
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၂၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90686
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.83 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၅၉:၀၉
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၂၇:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.90305
0.90686
အမြတ်
4.95 USD
EURGBP
စာချုပ်
#63637505
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၅၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90305
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၂၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90686
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.95 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၆:၀၀:၀၁
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၅၉:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.90412
0.90292
အမြတ်
1.57 USD
EURGBP
စာချုပ်
#63616313
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၆:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90412
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၅၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90292
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.57 USD
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၀၃:၀၈
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၄၉:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.07761
1.07351
အမြတ်
4.51 USD
EURCHF
စာချုပ်
#58895157
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၀၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07761
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၄၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07351
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.51 USD
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၅၂:၃၃
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၄၉:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.07554
1.07349
အမြတ်
2.26 USD
EURCHF
စာချုပ်
#58894196
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၅၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07554
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၄၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.26 USD
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၀၄:၅၇
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၄၉:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.07355
1.0735
အမြတ်
0.06 USD
EURCHF
စာချုပ်
#58887017
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၀၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07355
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၄၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.0735
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၃၇:၃၄
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၄၉:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.07156
1.07351
အမြတ်
-2.15 USD
EURCHF
စာချုပ်
#58852967
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၃၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07156
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၄၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07351
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.15 USD
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၅၃:၂၃
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၄၉:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.06956
1.07347
အမြတ်
-4.30 USD
EURCHF
စာချုပ်
#58759457
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၅၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06956
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၄၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07347
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.30 USD
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၁၉:၃၃
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၄၉:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.06753
1.07348
အမြတ်
-6.54 USD
EURCHF
စာချုပ်
#58739797
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၁၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06753
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၄၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07348
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-6.54 USD
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၃၀:၄၂
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၄၉:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.06552
1.07349
အမြတ်
-8.76 USD
EURCHF
စာချုပ်
#58731231
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၃၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06552
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၄၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-8.76 USD
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၁၄:၃၇
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၄၉:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.06352
1.0735
အမြတ်
-10.97 USD
EURCHF
စာချုပ်
#58660064
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၁၄:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06352
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၄၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.0735
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-10.97 USD
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၆:၃၀:၀၅
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၄၉:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.06151
1.07346
အမြတ်
-13.13 USD
EURCHF
စာချုပ်
#58630918
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၆:၃၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06151
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-13.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၄၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07346
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-13.13 USD
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၁၇:၅၇
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၄၈:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.07966
1.07342
အမြတ်
6.85 USD
EURCHF
စာချုပ်
#59435702
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၁၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07966
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၄၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07342
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.85 USD
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၅၁:၄၃
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၄၈:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.08165
1.07342
အမြတ်
9.04 USD
EURCHF
စာချုပ်
#59442088
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၅၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08165
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၄၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07342
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.04 USD
၁၉.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၁၇:၃၆
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၄၈:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.08365
1.07341
အမြတ်
11.26 USD
EURCHF
စာချုပ်
#60746646
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၁၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08365
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၄၈:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07341
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.26 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၄၅:၃၃
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၄၈:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.08567
1.07341
အမြတ်
13.48 USD
EURCHF
စာချုပ်
#61346392
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၄၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08567
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၄၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07341
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
13.48 USD
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၀၀:၀၁
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
0.91132
0.91012
အမြတ်
1.56 USD
EURGBP
စာချုပ်
#63523397
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.91132
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91012
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.56 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၀၀:၀၃
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၀၇:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.90865
0.90985
အမြတ်
1.56 USD
EURGBP
စာချုပ်
#63412818
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90865
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၀၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90985
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.56 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၄၁:၄၇
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၄၅:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.90863
0.91113
အမြတ်
3.23 USD
EURGBP
စာချုပ်
#63279213
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၄၁:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90863
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၄၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91113
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.23 USD
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၀၁
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၄၅:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.91122
0.91113
အမြတ်
-0.11 USD
EURGBP
စာချုပ်
#63254404
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91122
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၄၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91113
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.11 USD
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၀၈:၂၇
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၂၅:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.91437
0.91043
အမြတ်
5.10 USD
EURGBP
စာချုပ်
#63226620
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၀၈:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.91437
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၂၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91043
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.10 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၂၂:၃၀:၂၉
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၂၅:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.91171
0.91043
အမြတ်
1.66 USD
EURGBP
စာချုပ်
#63174017
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၂၂:၃၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.91171
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၂၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91043
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.66 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၂၁:၂၂
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၂၅:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.90882
0.91043
အမြတ်
-2.08 USD
EURGBP
စာချုပ်
#63153116
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၂၁:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90882
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၂၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91043
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.08 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၅၆:၁၄
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၀၅:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.07589
1.07943
အမြတ်
3.86 USD
EURCHF
စာချုပ်
#63029646
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၅၆:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07589
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၀၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07943
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.86 USD
၀၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၅၇:၃၃
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၀၅:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.07839
1.07943
အမြတ်
1.13 USD
EURCHF
စာချုပ်
#62903241
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၅၇:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07839
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၀၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07943
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.13 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၃၄:၀၃
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၀၅:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08039
1.07943
အမြတ်
-1.04 USD
EURCHF
စာချုပ်
#62862947
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၃၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08039
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၀၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07943
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.04 USD
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၀၀:၀၀
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.91035
0.91154
အမြတ်
1.54 USD
EURGBP
စာချုပ်
#63199930
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91035
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91154
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.54 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၀၁
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၂၁:၂၁
ရောင်းချမှု
0.01
0.91055
0.90935
အမြတ်
1.56 USD
EURGBP
စာချုပ်
#63145826
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.91055
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၂၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90935
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.56 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၀၀:၀၃
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၄၀:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.90769
0.90889
အမြတ်
1.56 USD
EURGBP
စာချုပ်
#63104257
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90769
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၄၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90889
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.56 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၄၉:၅၉
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၄၆:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.90885
0.90634
အမြတ်
3.26 USD
EURGBP
စာချုပ်
#63095254
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၄၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90885
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၄၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90634
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.26 USD