၀၈.၀၇.၂၀၁၉ ၀၉:၀၃:၅၀
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၀၆:၃၇
ရောင်းချမှု
0.03
1.11144
1.1107
အမြတ်
2.25 USD
EURCHF
စာချုပ်
#48403578
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၁၉ ၀၉:၀၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11144
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၀၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.1107
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.25 USD
၀၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၅၄
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.66495
0.66277
အမြတ်
-2.18 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#48404676
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.66495
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.66277
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.18 USD
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၀၅:၀၅:၄၇
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.65865
0.66277
အမြတ်
4.12 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#48426313
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၀၅:၀၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.65865
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.66277
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.12 USD
၀၈.၀၇.၂၀၁၉ ၀၆:၁၀:၃၂
၀၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.66429
0.66471
အမြတ်
0.42 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#48402215
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၁၉ ၀၆:၁၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.66429
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.66471
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.42 USD
၀၈.၀၇.၂၀၁၉ ၀၃:၂၃:၂၂
၀၈.၀၇.၂၀၁၉ ၀၆:၁၀:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.66359
0.66404
အမြတ်
0.45 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#48400842
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၁၉ ၀၃:၂၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.66359
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၁၉ ၀၆:၁၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.66404
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.45 USD
၀၈.၀၇.၂၀၁၉ ၀၀:၀၀:၀၆
၀၈.၀၇.၂၀၁၉ ၀၃:၂၃:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.66297
0.66336
အမြတ်
0.39 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#48399499
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၁၉ ၀၀:၀၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.66297
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၁၉ ၀၃:၂၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.66336
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.39 USD
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၄:၂၃:၃၁
၀၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၅၅:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.65552
0.66194
အမြတ်
-6.42 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#48243127
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၄:၂၃:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65552
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၅၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.66194
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-6.42 USD
၂၄.၀၆.၂၀၁၉ ၁၈:၁၀:၀၀
၀၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၅၅:၂၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.66206
0.66194
အမြတ်
0.12 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#48267108
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၁၉ ၁၈:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.66206
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၅၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.66194
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.12 USD
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၃၀:၅၅
၀၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၅၅:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.66849
0.66187
အမြတ်
6.62 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#48294359
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၃၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.66849
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၆:၅၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.66187
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.62 USD
၀၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၂၆:၅၁
၀၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၅၄:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
82.718
82.732
အမြတ်
0.38 USD
CADJPY
စာချုပ်
#48386813
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၂၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
82.718
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၅၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
82.732
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.38 USD
၀၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၀၆:၄၂
၀၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၀၈:၂၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.128
1.12712
အမြတ်
1.76 USD
EURUSD
စာချုပ်
#48375462
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၀၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.128
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၀၈:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.12712
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.76 USD
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၀၇:၅၀
၀၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၁၁:၅၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.12972
1.12772
အမြတ်
4.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#48350318
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၀၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12972
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၁၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.12772
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.00 USD
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၉:၃၇:၂၄
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၂၈:၁၉
ရောင်းချမှု
0.01
108.434
107.818
အမြတ်
5.71 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48330072
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၉:၃၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.434
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၂၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
107.818
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.71 USD
၂၈.၀၆.၂၀၁၉ ၀၈:၁၀:၄၂
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၂၈:၁၉
ရောင်းချမှု
0.01
107.635
107.818
အမြတ်
-1.70 USD
USDJPY
စာချုပ်
#48312847
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၁၉ ၀၈:၁၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
107.635
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၂၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
107.818
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.70 USD
၂၅.၀၆.၂၀၁၉ ၀၆:၅၂:၄၈
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၄၉:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.971
0.98722
အမြတ်
32.86 USD
USDCHF
စာချုပ်
#48267237
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၁၉ ၀၆:၅၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.971
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
32.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၄၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.98722
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
32.86 USD
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၉:၀၀:၂၂
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၄၉:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.97875
0.98717
အမြတ်
17.06 USD
USDCHF
စာချုပ်
#48233147
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၉:၀၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.97875
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
17.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၄၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.98717
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
17.06 USD
၂၀.၀၆.၂၀၁၉ ၁၄:၁၉:၅၅
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၄၉:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.98583
0.98723
အမြတ်
2.84 USD
USDCHF
စာချုပ်
#48227214
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၁၉ ၁၄:၁၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.98583
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၄၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.98723
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.84 USD
၁၉.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၀၂:၅၆
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၄၈:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.994
0.98722
အမြတ်
-13.74 USD
USDCHF
စာချုပ်
#48217908
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၀၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.994
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-13.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၄၈:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.98722
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-13.74 USD
၁၉.၀၆.၂၀၁၉ ၀၅:၄၈:၁၁
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၄၈:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.00128
0.98722
အမြတ်
-28.48 USD
USDCHF
စာချုပ်
#48212895
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၁၉ ၀၅:၄၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.00128
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-28.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၄၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.98722
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-28.48 USD
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၉:၃၄:၃၀
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၀၁:၅၇
ရောင်းချမှု
0.02
1.13276
1.13126
အမြတ်
3.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#48329966
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၉:၃၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13276
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၀၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.13126
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.00 USD
၁၈.၀၆.၂၀၁၉ ၀၆:၄၃:၃၄
၂၇.၀၆.၂၀၁၉ ၂၃:၃၅:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.6839
0.70066
အမြတ်
50.28 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#48170880
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၁၉ ၀၆:၄၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.6839
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
50.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၆.၂၀၁၉ ၂၃:၃၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.70066
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
50.28 USD
၁၆.၀၅.၂၀၁၉ ၀၄:၃၀:၀၅
၂၇.၀၆.၂၀၁၉ ၂၃:၃၅:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.69112
0.70065
အမြတ်
28.59 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#47912582
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၁၉ ၀၄:၃၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69112
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
28.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၆.၂၀၁၉ ၂၃:၃၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.70065
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
28.59 USD
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၀၇:၅၆
၂၇.၀၆.၂၀၁၉ ၂၃:၃၅:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.69631
0.70066
အမြတ်
13.05 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#47878051
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၀၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69631
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၆.၂၀၁၉ ၂၃:၃၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.70066
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
13.05 USD
၂၄.၀၄.၂၀၁၉ ၁၉:၄၃:၄၀
၂၇.၀၆.၂၀၁၉ ၂၃:၃၅:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.7015
0.70066
အမြတ်
-2.52 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#47749056
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၁၉ ၁၉:၄၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.7015
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၆.၂၀၁၉ ၂၃:၃၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.70066
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.52 USD
၂၄.၀၄.၂၀၁၉ ၀၄:၃၀:၀၅
၂၇.၀၆.၂၀၁၉ ၂၃:၃၅:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.706
0.70068
အမြတ်
-15.96 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#47742060
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၁၉ ၀၄:၃၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.706
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-15.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၆.၂၀၁၉ ၂၃:၃၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.70068
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-15.96 USD
၂၃.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၄၅:၅၄
၂၇.၀၆.၂၀၁၉ ၂၃:၃၄:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.71049
0.70065
အမြတ်
-29.52 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#47736596
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၄၅:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.71049
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-29.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၆.၂၀၁၉ ၂၃:၃၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.70065
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-29.52 USD
၁၉.၀၄.၂၀၁၉ ၀၄:၀၀:၀၁
၂၇.၀၆.၂၀၁၉ ၂၃:၃၄:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.71499
0.70065
အမြတ်
-43.02 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#47723907
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၁၉ ၀၄:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.71499
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-43.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၆.၂၀၁၉ ၂၃:၃၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.70065
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-43.02 USD
၀၈.၀၅.၂၀၁၉ ၀၀:၅၃:၁၂
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၂၇:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
72.822
71.852
အမြတ်
-18.02 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#47837459
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၅.၂၀၁၉ ၀၀:၅၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
72.822
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-18.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၂၇:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
71.852
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-18.02 USD
၀၈.၀၅.၂၀၁၉ ၀၅:၂၄:၂၀
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၂၇:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
72.321
71.853
အမြတ်
-8.70 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#47839594
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၅.၂၀၁၉ ၀၅:၂၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
72.321
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၂၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
71.853
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-8.70 USD
၁၁.၀၆.၂၀၁၉ ၀၄:၄၀:၀၇
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၂၇:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
71.77
71.855
အမြတ်
1.58 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#48134729
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၁၉ ၀၄:၄၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
71.77
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၂၇:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
71.855
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.58 USD
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၂:၂၀:၃၂
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၂၇:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
71.069
71.85
အမြတ်
14.51 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#48144508
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၂:၂၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
71.069
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၂၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
71.85
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.51 USD
၁၈.၀၆.၂၀၁၉ ၁၁:၀၂:၀၄
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၂၇:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
70.3
71.848
အမြတ်
28.76 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#48167408
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၁၉ ၁၁:၀၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
70.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
28.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၂၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
71.848
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
28.76 USD
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၄:၀၅:၁၄
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၄:၂၃:၃၁
ရောင်းချမှု
0.01
0.65624
0.65574
အမြတ်
0.50 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#48242756
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၄:၀၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65624
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၄:၂၃:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.65574
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.50 USD
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၀:၂၉:၄၇
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၄:၀၅:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.65703
0.65647
အမြတ်
0.56 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#48240328
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၀:၂၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65703
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၄:၀၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.65647
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.56 USD
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၀၀:၄၃:၂၉
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၀:၂၉:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.65786
0.65731
အမြတ်
0.55 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#48236756
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၀၀:၄၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65786
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၀:၂၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.65731
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.55 USD
၂၀.၀၆.၂၀၁၉ ၂၀:၀၀:၀၂
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၀၀:၄၃:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
0.65876
0.65826
အမြတ်
0.50 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#48235467
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၁၉ ၂၀:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65876
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၀၀:၄၃:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.65826
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.50 USD
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၀၄:၀၀:၀၀
၁၉.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၀၂:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.65785
0.6548
အမြတ်
-3.05 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#48144130
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၀၄:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.65785
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၀၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.6548
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.05 USD
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၅၂:၅၁
၁၉.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၀၂:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.65126
0.65484
အမြတ်
3.58 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#48168858
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၅၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.65126
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၀၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.65484
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.58 USD
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၈:၂၈:၄၆
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၁၅:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.33639
1.3384
အမြတ်
1.50 USD
USDCAD
စာချုပ်
#48109202
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၈:၂၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.33639
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၁၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3384
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.50 USD
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၀၄:၁၈:၀၁
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၁၅:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.34291
1.3384
အမြတ်
-3.37 USD
USDCAD
စာချုပ်
#48101923
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၀၄:၁၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.34291
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၁၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3384
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.37 USD
၀၇.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၅၀:၃၀
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၁၅:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.32989
1.3384
အမြတ်
6.36 USD
USDCAD
စာချုပ်
#48116930
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၅၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.32989
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၁၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3384
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.36 USD
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၄၄:၁၇
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၁၄:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.1284
1.1264
အမြတ်
2.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#48152980
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၄၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1284
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၁၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1264
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.00 USD
၀၇.၀၆.၂၀၁၉ ၀၄:၀၀:၀၁
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၄၄:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.12737
1.1286
အမြတ်
-1.23 USD
EURUSD
စာချုပ်
#48112128
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၁၉ ၀၄:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12737
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၄၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1286
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.23 USD
၀၇.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၁၀
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၄၄:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.13383
1.1286
အမြတ်
5.23 USD
EURUSD
စာချုပ်
#48118578
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13383
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၄၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1286
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.23 USD
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၀၃:၃၁:၁၄
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၃၉:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.65319
0.65419
အမြတ်
1.01 USD
NZDCHF
စာချုပ်
#48143775
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၀၃:၃၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.65319
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၃၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.65419
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.01 USD
၀၃.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၀၁:၀၄
၁၁.၀၆.၂၀၁၉ ၀၃:၁၂:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.65891
0.66074
အမြတ်
-1.83 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#48077164
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၀၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65891
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၁၉ ၀၃:၁၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.66074
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.83 USD
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၂၁:၀၈
၁၁.၀၆.၂၀၁၉ ၀၃:၁၂:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
0.6654
0.66077
အမြတ်
4.63 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#48096821
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၂၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.6654
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၁၉ ၀၃:၁၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.66077
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.63 USD
၂၀.၀၅.၂၀၁၉ ၀၀:၃၉:၅၃
၀၇.၀၆.၂၀၁၉ ၂၃:၅၄:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
71.936
72.06
အမြတ်
3.44 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#47941785
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၁၉ ၀၀:၃၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
71.936
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၁၉ ၂၃:၅၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
72.06
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.44 USD
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၅၆
၀၇.၀၆.၂၀၁၉ ၂၃:၅၄:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
71.879
72.058
အမြတ်
3.31 USD
NZDJPY
စာချုပ်
#47881128
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၀၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
71.879
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၁၉ ၂၃:၅၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
72.058
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.31 USD
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၂၈:၃၄
၀၇.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၅၀:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.9178
1.9218
အမြတ်
2.65 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#48106244
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၂၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.9178
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၅၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.9218
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.65 USD