၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၀၀
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၂၃:၁၁:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.90413
0.90458
အမြတ်
0.59 USD
EURGBP
စာချုပ်
#60488206
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90413
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၂၃:၁၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90458
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.59 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၃၅:၀၁
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၅၃:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.90363
0.90351
အမြတ်
0.16 USD
EURGBP
စာချုပ်
#60423040
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၃၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90363
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၅၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90351
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.16 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၃၀:၀၁
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၀၁:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.07611
1.07707
အမြတ်
1.06 USD
EURCHF
စာချုပ်
#60392838
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07611
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၀၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07707
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.06 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၂၀:၀၀:၀၁
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၀:၀၂:၂၁
ရောင်းချမှု
0.01
0.8717
0.87152
အမြတ်
0.14 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#60423628
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၂၀:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8717
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၀၀:၀၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.87152
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.14 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၂၇
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၃၅:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.90415
0.90406
အမြတ်
0.12 USD
EURGBP
စာချုပ်
#60403476
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90415
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90406
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.12 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၅၂:၄၅
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.90851
0.90414
အမြတ်
-11.37 USD
EURGBP
စာချုပ်
#59608750
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၅၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90851
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-11.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.90414
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-11.37 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၅၃:၅၁
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.90591
0.90414
အမြတ်
-4.60 USD
EURGBP
စာချုပ်
#59652853
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၅၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90591
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.90414
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.60 USD
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၁၉
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.90071
0.90415
အမြတ်
8.95 USD
EURGBP
စာချုပ်
#59739467
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90071
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.90415
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.95 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၅၄:၃၈
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.90331
0.90417
အမြတ်
2.24 USD
EURGBP
စာချုပ်
#59666956
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၅၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90331
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.90417
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.24 USD
၁၀.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၄၃:၄၆
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.89803
0.90415
အမြတ်
15.94 USD
EURGBP
စာချုပ်
#60240251
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၄၃:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89803
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.90415
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
15.94 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၀၇:၀၀:၀၀
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၂၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.89957
0.90453
အမြတ်
-6.46 USD
EURGBP
စာချုပ်
#60367112
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၀၇:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89957
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90453
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-6.46 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၂၁:၂၉
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၂၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.90218
0.90453
အမြတ်
-3.06 USD
EURGBP
စာချုပ်
#60396271
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၂၁:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90218
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90453
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.06 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၀၄
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၄:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.07679
1.07781
အမြတ်
1.11 USD
EURCHF
စာချုပ်
#60344356
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07679
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07781
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.11 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၃၇:၂၀
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.89893
0.89842
အမြတ်
0.67 USD
EURGBP
စာချုပ်
#60306066
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၃၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89893
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89842
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.67 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၀၀:၀၀
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၃၇:၁၉
ရောင်းချမှု
0.01
0.89989
0.89932
အမြတ်
0.74 USD
EURGBP
စာချုပ်
#60295515
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89989
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၃၇:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89932
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.74 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၅၉:၅၉
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၁၇:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
0.8805
0.87962
အမြတ်
0.66 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#60276135
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၅၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8805
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၁၇:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.87962
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.66 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၅၈:၅၁
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.07429
1.07629
အမြတ်
2.19 USD
EURCHF
စာချုပ်
#60276028
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၅၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07429
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07629
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.19 USD
၁၀.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၀၄
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.07627
1.07629
အမြတ်
0.03 USD
EURCHF
စာချုပ်
#60233092
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07627
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07629
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၀၇:၀၀:၀၃
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၅၉:၅၈
ရောင်းချမှု
0.01
0.88195
0.88104
အမြတ်
0.69 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#60261083
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၀၇:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88195
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၅၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88104
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.69 USD
၀၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၀၁
၁၀.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၂၆:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.07712
1.07811
အမြတ်
1.08 USD
EURCHF
စာချုပ်
#60147569
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07712
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၂၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07811
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.08 USD
၁၀.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၅၀:၂၈
၁၀.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၅၄:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.88252
0.88208
အမြတ်
0.32 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#60190215
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၅၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88252
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၅၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88208
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.32 USD
၁၀.၀၈.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀:၀၀
၁၀.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၅၀:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
0.88363
0.88307
အမြတ်
0.42 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#60184394
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88363
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၅၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88307
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.42 USD
၀၇.၀၈.၂၀၂၀ ၀၇:၀၀:၀၃
၀၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၄၇:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08008
1.08108
အမြတ်
1.09 USD
EURCHF
စာချုပ်
#60102353
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၂၀ ၀၇:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08008
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၄၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08108
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.09 USD
၀၇.၀၈.၂၀၂၀ ၀၀:၀၁:၂၀
၀၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၀၃:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
0.88895
0.88959
အမြတ်
-0.48 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#60084513
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၂၀ ၀၀:၀၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88895
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၀၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88959
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.48 USD
၀၇.၀၈.၂၀၂၀ ၀၅:၄၅:၀၄
၀၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၀၃:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.8905
0.88958
အမြတ်
0.69 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#60096100
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၂၀ ၀၅:၄၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8905
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၀၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88958
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.69 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၀၁
၀၇.၀၈.၂၀၂၀ ၀၈:၅၄:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.90275
0.90229
အမြတ်
0.60 USD
EURGBP
စာချုပ်
#60082520
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90275
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၂၀ ၀၈:၅၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90229
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.60 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၂၃:၄၀:၁၄
၀၇.၀၈.၂၀၂၀ ၀၀:၀၁:၁၈
ရောင်းချမှု
0.01
0.88965
0.89019
အမြတ်
-0.40 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#60084257
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၂၃:၄၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88965
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၂၀ ၀၀:၀၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89019
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.40 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၅၇:၃၁
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၂၃:၄၀:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.88466
0.89025
အမြတ်
-4.20 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#60063598
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၅၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88466
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၂၃:၄၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89025
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.20 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၀၀
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၂၃:၄၀:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.88314
0.89025
အမြတ်
-5.34 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#60051912
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88314
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၂၃:၄၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89025
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.34 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၂၈:၄၃
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၂၃:၄၀:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.88616
0.89025
အမြတ်
-3.07 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#60078184
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၂၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88616
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၂၃:၄၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89025
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.07 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၂၃:၂၄:၁၀
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၂၃:၄၀:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
0.88915
0.89025
အမြတ်
-0.82 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#60084067
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၂၃:၂၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88915
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၂၃:၄၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89025
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.82 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၂၂:၁၂:၂၃
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၂၃:၄၀:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
0.88765
0.89025
အမြတ်
-1.95 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#60082826
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၂၂:၁၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88765
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၂၃:၄၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89025
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.95 USD
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၂၁:၁၀
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၂၃:၄၀:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.88495
0.88962
အမြတ်
3.51 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#59822619
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၂၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.88495
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၂၃:၄၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88962
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.51 USD
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၀၀:၀၀
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၂၃:၄၀:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.89702
0.88962
အမြတ်
-5.56 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#59736605
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89702
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၂၃:၄၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88962
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.56 USD
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၃၂:၂၁
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၂၃:၄၀:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.89097
0.88962
အမြတ်
-1.02 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#59755703
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၃၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89097
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၂၃:၄၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88962
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.02 USD
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၀၆:၀၆
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၂၃:၄၀:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.88649
0.88962
အမြတ်
2.35 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#59821106
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၀၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.88649
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၂၃:၄၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88962
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.35 USD
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၅၃:၁၀
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၂၃:၄၀:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.89398
0.88962
အမြတ်
-3.28 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#59738957
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၅၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89398
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၂၃:၄၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88962
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.28 USD
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၅၈:၃၂
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၂၃:၄၀:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.89249
0.88962
အမြတ်
-2.16 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#59753322
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၅၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89249
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၂၃:၄၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88962
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.16 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၀၅:၂၃:၀၈
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၂၃:၄၀:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.8804
0.88962
အမြတ်
6.93 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#60011341
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၀၅:၂၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.8804
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၂၃:၄၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88962
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.93 USD
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၂၀:၅၇:၂၄
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၂၃:၄၀:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.88798
0.88962
အမြတ်
1.23 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#59761646
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၂၀:၅၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.88798
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၂၃:၄၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88962
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.23 USD
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၀၂:၂၄
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၂၃:၄၀:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.88346
0.88962
အမြတ်
4.63 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#59826979
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၀၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.88346
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၂၃:၄၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88962
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.63 USD
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၂၃:၂၇
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၂၃:၄၀:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.8955
0.88962
အမြတ်
-4.42 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#59737700
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၂၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.8955
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၂၃:၄၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88962
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.42 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၂၅:၄၄
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၂၃:၄၀:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.8819
0.88962
အမြတ်
5.80 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#59942595
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၂၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.8819
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၂၃:၄၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88962
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.80 USD
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၄၃:၂၂
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၂၃:၄၀:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.88948
0.88962
အမြတ်
0.10 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#59756090
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၄၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.88948
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၂၃:၄၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88962
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.10 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၀၈:၃၃
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၄၈:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.07743
1.07842
အမြတ်
1.09 USD
EURCHF
စာချုပ်
#60045177
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၀၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07743
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၄၈:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07842
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.09 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၀၀
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၀၈:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.07595
1.07694
အမြတ်
1.09 USD
EURCHF
စာချုပ်
#60040878
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07595
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၀၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07694
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.09 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၂၂:၀၅
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၃၁:၁၅
ရောင်းချမှု
0.02
0.9051
0.90128
အမြတ်
10.06 USD
EURGBP
စာချုပ်
#59991887
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၂၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.9051
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၃၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.90128
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.06 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၂၅:၀၁
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၃၁:၁၅
ရောင်းချမှု
0.02
0.90249
0.90128
အမြတ်
3.19 USD
EURGBP
စာချုပ်
#59872702
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၂၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90249
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၃၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.90128
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.19 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀:၀၁
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၃၁:၁၅
ရောင်းချမှု
0.02
0.89985
0.90128
အမြတ်
-3.76 USD
EURGBP
စာချုပ်
#59857259
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89985
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၃၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.90128
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.76 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၀၈:၃၀:၀၁
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၁၆:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.07804
1.07902
အမြတ်
1.08 USD
EURCHF
စာချုပ်
#59939533
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၀၈:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07804
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၁၆:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07902
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.08 USD