၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၀
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၃၇:၄၁
ရောင်းချမှု
0.02
142.848
142.758
အမြတ်
1.65 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#52517878
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
142.848
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၃၇:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
142.758
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.65 USD
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၀၀
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၅၀:၁၉
ရောင်းချမှု
0.02
142.983
142.893
အမြတ်
1.65 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#52516860
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
142.983
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၅၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
142.893
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.65 USD
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၀၁
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၅၇:၄၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.10347
1.10277
အမြတ်
1.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52508255
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10347
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၅၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.10277
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.40 USD
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၀၀:၀၂
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၄၇:၃၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.10496
1.10426
အမြတ်
1.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52505761
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10496
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၄၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.10426
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.40 USD
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၀၀
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၃၀:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.27474
1.27564
အမြတ်
1.85 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#52506778
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27474
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.27564
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.85 USD
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၀၀
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၂၄:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
144.074
144.164
အမြတ်
1.64 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#52506779
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
144.074
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၂၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
144.164
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.64 USD
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၀၀:၀၁
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၅:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.27296
1.27386
အမြတ်
1.85 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#52505743
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27296
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.27386
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.85 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၀၀
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၅:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
143.528
144
အမြတ်
4.31 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#52492894
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
143.528
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
144
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.31 USD
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၀၀
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၅:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
144.291
144
အမြတ်
-2.66 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#52468400
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
144.291
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
144
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.66 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၄၇:၂၆
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၈:၃၂:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.27291
1.27392
အမြတ်
5.21 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#52483859
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၄၇:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27291
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၈:၃၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.27392
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.21 USD
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၀၀:၀၀
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၅:၃၅:၀၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.10545
1.10515
အမြတ်
0.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52501778
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10545
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၅:၃၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.10515
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.60 USD
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၀၀:၀၀
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၅:၃၇
ရောင်းချမှု
0.02
0.68311
0.68441
အမြတ်
-2.60 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#52454823
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68311
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.68441
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.60 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၀၀:၀၀
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၅:၃၇
ရောင်းချမှု
0.02
0.68712
0.68441
အမြတ်
5.42 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#52479771
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68712
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.68441
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.42 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၀၀
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၂၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.10683
1.10613
အမြတ်
1.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52492898
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10683
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၁၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.10613
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.40 USD
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၀၆
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၂၁:၄၇
ရောင်းချမှု
0.02
1.10712
1.10642
အမြတ်
1.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52468444
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10712
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၂၁:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.10642
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.40 USD
၂၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၀၀
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၉:၂၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.10819
1.10749
အမြတ်
1.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52426738
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10819
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.10749
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.40 USD
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၀၀
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၁၀:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
144.323
144.523
အမြတ်
1.82 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#52465278
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
144.323
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၁၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
144.523
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.82 USD
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၀:၀၀
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၁၃:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
144.086
144.286
အမြတ်
1.82 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#52463799
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
144.086
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၁၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
144.286
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.82 USD
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၀၀:၀၀
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၄၁:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
143.792
143.992
အမြတ်
1.82 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#52458596
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
143.792
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၄၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
143.992
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.82 USD
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၀၇:၀၉:၃၉
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၀၇:၄၇:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
143.598
143.656
အမြတ်
2.64 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#52457124
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၀၇:၀၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
143.598
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၀၇:၄၇:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
143.656
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.64 USD
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၀၀:၀၁
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၄၅:၅၀
ရောင်းချမှု
0.02
0.68354
0.68284
အမြတ်
1.40 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#52453930
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68354
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၄၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.68284
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.40 USD
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၀၀:၀၀
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၁၀:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.3086
1.30846
အမြတ်
-0.21 USD
USDCAD
စာချုပ်
#52453916
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3086
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၁၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.30846
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.21 USD
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၁
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၅၉:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.30758
1.30828
အမြတ်
1.07 USD
USDCAD
စာချုပ်
#52409035
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30758
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၅၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.30828
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.07 USD
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၀၀:၀၁:၂၇
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၄၂:၀၁
ရောင်းချမှု
0.02
0.68434
0.68364
အမြတ်
1.40 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#52451330
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၀၀:၀၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68434
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၄၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.68364
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.40 USD
၂၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၀၂
၂၁.၀၁.၂၀၂၀ ၂၃:၅၅:၄၄
ရောင်းချမှု
0.02
0.68505
0.68461
အမြတ်
0.88 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#52438626
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68505
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၀ ၂၃:၅၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.68461
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.88 USD
၂၁.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၀၀:၀၀
၂၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၁၆:၃၈
ရောင်းချမှု
0.02
0.68595
0.68475
အမြတ်
2.40 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#52431610
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68595
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၁၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.68475
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.40 USD
၂၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၀၂
၂၁.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၅၅:၁၃
ရောင်းချမှု
0.02
0.68655
0.68624
အမြတ်
0.62 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#52426754
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68655
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၅၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.68624
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.62 USD
၂၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၀၃
၂၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၅၂
ရောင်းချမှု
0.02
0.68605
0.68603
အမြတ်
0.04 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#52425127
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68605
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.68603
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၂၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၀၈
၂၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၅၁:၃၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.10882
1.10792
အမြတ်
1.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52421937
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10882
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၅၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.10792
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.80 USD
၂၀.၀၁.၂၀၂၀ ၀၀:၀၀:၅၄
၂၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၀:၀၇
ရောင်းချမှု
0.02
0.68708
0.68618
အမြတ်
1.80 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#52413621
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၁.၂၀၂၀ ၀၀:၀၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68708
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.68618
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.80 USD
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၃
၂၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၁၇:၂၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.10911
1.10878
အမြတ်
0.66 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52409053
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10911
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၁၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.10878
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.66 USD
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၀၀:၀၀
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၂၃:၅၅:၀၀
ရောင်းချမှု
0.02
0.68774
0.68737
အမြတ်
0.74 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#52409646
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68774
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၂၃:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.68737
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.74 USD
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၂၉
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၃၂:၀၇
ရောင်းချမှု
0.03
0.68957
0.6877
အမြတ်
5.61 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#52292955
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68957
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၃၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.6877
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.61 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၃၂:၂၅
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၃၁:၅၉
ရောင်းချမှု
0.02
0.68552
0.6877
အမြတ်
-4.36 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#52208588
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၃၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68552
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၃၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.6877
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.36 USD
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၀၀
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၂၅:၅၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.10929
1.10929
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52408469
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10929
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၂၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.10929
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၀၀
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၃၈:၁၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.10996
1.10906
အမြတ်
1.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52406186
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10996
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၃၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.10906
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.80 USD
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၀၀
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၃:၀၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.11089
1.11033
အမြတ်
1.12 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52404819
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11089
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11033
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.12 USD
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၀:၀၁
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၉:၅၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.11145
1.11093
အမြတ်
1.04 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52402657
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11145
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11093
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.04 USD
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၀၁
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၀:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.30524
1.30549
အမြတ်
0.38 USD
USDCAD
စာချုပ်
#52391161
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30524
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.30549
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.38 USD
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၀
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၃၆:၅၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.11293
1.11203
အမြတ်
1.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52390417
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11293
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၃၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11203
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.80 USD
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၀၂
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၉:၄၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.11402
1.11371
အမြတ်
0.62 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52387021
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11402
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11371
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.62 USD
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၀၀:၀၀
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၉:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
110.163
110.144
အမြတ်
-0.35 USD
USDJPY
စာချုပ်
#52327873
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
110.163
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
110.144
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.35 USD
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၀၀
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၂၁:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.11525
1.11527
အမြတ်
0.04 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52385597
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11525
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၂၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11527
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၅၇:၂၁
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.69008
0.69298
အမြတ်
14.50 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#52184899
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၅၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69008
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.69298
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.50 USD
၀၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၁၉:၀၁
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.69807
0.69298
အမြတ်
-15.27 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#52109747
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၁၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69807
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-15.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.69298
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-15.27 USD
၀၂.၀၁.၂၀၂၀ ၀၀:၀၁:၀၃
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.7021
0.69298
အမြတ်
-18.24 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#52086459
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၁.၂၀၂၀ ၀၀:၀၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.7021
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-18.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.69298
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-18.24 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၄
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.06
0.68607
0.69298
အမြတ်
41.46 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#52201598
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68607
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
41.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
0.69298
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
41.46 USD
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၄၂:၂၃
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.04
0.69407
0.69298
အမြတ်
-4.36 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#52128913
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၄၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69407
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.69298
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.36 USD
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၀၀
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၀:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.1166
1.11667
အမြတ်
0.14 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52384260
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1166
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11667
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.14 USD
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၀
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၃၂:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.11609
1.11699
အမြတ်
1.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#52369887
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11609
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၃၂:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11699
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.80 USD