၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၅၀:၁၂
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၀၇:၃၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.07367
1.07327
အမြတ်
0.83 USD
EURCHF
စာချုပ်
#56939528
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၅၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07367
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၀၇:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.07327
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.83 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၀၃:၀၁
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၅၀:၁၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.07453
1.07413
အမြတ်
0.83 USD
EURCHF
စာချုပ်
#56936275
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၀၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07453
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၅၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.07413
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.83 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၀၁:၁၃
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၀၃:၀၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.07605
1.07503
အမြတ်
2.12 USD
EURCHF
စာချုပ်
#56936128
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၀၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07605
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၀၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.07503
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.12 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၀၀:၀၂
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၀၃:၀၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.07482
1.07503
အမြတ်
-0.43 USD
EURCHF
စာချုပ်
#56935624
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07482
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၀၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.07503
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.43 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၁၃:၀၆
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၁၈:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.07018
1.07168
အမြတ်
1.57 USD
EURCHF
စာချုပ်
#56906430
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၁၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07018
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၁၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07168
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.57 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၀၁
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၅၁:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.06937
1.06976
အမြတ်
0.82 USD
EURCHF
စာချုပ်
#56924314
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06937
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၅၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.06976
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.82 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၀၀:၀၀
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၃၃:၁၈
ရောင်းချမှု
0.02
1.07009
1.06967
အမြတ်
0.87 USD
EURCHF
စာချုပ်
#56913805
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07009
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၃၃:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.06967
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.87 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၄၂:၂၈
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၅၆:၄၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.07039
1.06953
အမြတ်
1.79 USD
EURCHF
စာချုပ်
#56893697
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၄၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07039
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၅၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.06953
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.79 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၀၁
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၅၆:၄၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.06948
1.06953
အမြတ်
-0.10 USD
EURCHF
စာချုပ်
#56881569
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06948
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၅၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.06953
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.10 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၀၅
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၄၅:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.06781
1.06826
အမြတ်
0.94 USD
EURCHF
စာချုပ်
#56865631
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06781
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၄၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.06826
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.94 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၂၇:၁၃
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၁၀:၅၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.0682
1.06824
အမြတ်
-0.09 USD
EURCHF
စာချုပ်
#56833350
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၂၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0682
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၁၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.06824
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.09 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၃၀:၀၀
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၁၀:၅၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.06726
1.06824
အမြတ်
-2.04 USD
EURCHF
စာချုပ်
#56829935
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06726
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၁၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.06824
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.04 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၁၃:၅၇
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၁၀:၅၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.07002
1.06824
အမြတ်
3.71 USD
EURCHF
စာချုပ်
#56852360
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၁၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07002
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၁၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.06824
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.71 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၃၀:၀၆
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၁၀:၅၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.06911
1.06824
အမြတ်
1.81 USD
EURCHF
စာချုပ်
#56836005
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၃၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06911
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၁၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.06824
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.81 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၄၃:၄၆
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၀၄:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.06973
1.06873
အမြတ်
-1.04 USD
EURCHF
စာချုပ်
#56839785
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၄၃:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06973
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၀၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06873
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.04 USD
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၀၉:၃၄
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၂၇:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.06772
1.06814
အမြတ်
0.88 USD
EURCHF
စာချုပ်
#56818750
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၀၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06772
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၂၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.06814
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.88 USD
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၁
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၂၇:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.06867
1.06814
အမြတ်
-1.10 USD
EURCHF
စာချုပ်
#56818356
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06867
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၂၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.06814
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.10 USD
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၀၉:၄၀
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၂၇:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.06681
1.06814
အမြတ်
2.77 USD
EURCHF
စာချုပ်
#56820312
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၀၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06681
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၂၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.06814
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.77 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၃:၃၀:၀၀
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၅၈
ရောင်းချမှု
0.02
1.0653
1.06905
အမြတ်
-7.81 USD
EURCHF
စာချုပ်
#56707964
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၃:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0653
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.06905
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-7.81 USD
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၁၂:၄၃
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၅၈
ရောင်းချမှု
0.02
1.06811
1.06905
အမြတ်
-1.96 USD
EURCHF
စာချုပ်
#56736356
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၃:၁၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06811
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.06905
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.96 USD
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၀၈:၁၂
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၅၈
ရောင်းချမှု
0.05
1.07095
1.06905
အမြတ်
9.89 USD
EURCHF
စာချုပ်
#56800504
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၀၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07095
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.06905
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.89 USD
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၁၃:၄၉
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၅၈
ရောင်းချမှု
0.04
1.06998
1.06905
အမြတ်
3.88 USD
EURCHF
စာချုပ်
#56793076
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၁၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06998
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.06905
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.88 USD
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၁၂:၃၄
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၅၈
ရောင်းချမှု
0.03
1.06898
1.06905
အမြတ်
-0.22 USD
EURCHF
စာချုပ်
#56745730
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၁၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06898
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.06905
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.22 USD
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၅၃:၀၅
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၅၈
ရောင်းချမှု
0.06
1.07181
1.06905
အမြတ်
17.24 USD
EURCHF
စာချုပ်
#56802016
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၅၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07181
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
17.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.06905
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
17.24 USD
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၅၅:၃၆
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၅၇
ရောင်းချမှု
0.02
1.06711
1.06905
အမြတ်
-4.04 USD
EURCHF
စာချုပ်
#56712912
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၅၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06711
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.06905
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.04 USD
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၂:၄၂:၀၇
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၅၇
ရောင်းချမှု
0.02
1.0662
1.06905
အမြတ်
-5.93 USD
EURCHF
စာချုပ်
#56711129
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၂:၄၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0662
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.06905
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.93 USD
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၇:၀၁:၁၄
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၂၂:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.06853
1.06894
အမြတ်
0.43 USD
EURCHF
စာချုပ်
#56773225
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၇:၀၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06853
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၂၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06894
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.43 USD
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၁၀:၂၇
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၄၆:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.0667
1.06758
အမြတ်
1.81 USD
EURCHF
စာချုပ်
#56726597
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၁၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0667
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၄၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.06758
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.81 USD
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၁၈:၀၉
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၄၆:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.06765
1.06758
အမြတ်
-0.15 USD
EURCHF
စာချုပ်
#56723877
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၁၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06765
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၄၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.06758
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.15 USD
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၂၀:၁၈
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၂၆:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.06789
1.06686
အမြတ်
-1.06 USD
EURCHF
စာချုပ်
#56715849
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၂၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06789
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၂၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06686
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.06 USD
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၈:၃၀:၀၁
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၁၈:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.06676
1.06716
အမြတ်
0.82 USD
EURCHF
စာချုပ်
#56721605
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၈:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06676
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၁၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.06716
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.82 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၃၀:၀၁
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၂:၁၃:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.06421
1.06463
အမြတ်
0.87 USD
EURCHF
စာချုပ်
#56702029
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06421
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၂၂:၁၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.06463
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.87 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၃၁:၅၄
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၈:၄၅
ရောင်းချမှု
0.06
1.06919
1.06629
အမြတ်
17.94 USD
EURCHF
စာချုပ်
#56683917
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၃၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06919
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
17.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.06629
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
17.94 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၅၅:၂၈
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၈:၄၄
ရောင်းချမှု
0.04
1.06714
1.06629
အမြတ်
3.51 USD
EURCHF
စာချုပ်
#56676897
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၅၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06714
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.06629
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.51 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၂၂:၂၉
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၈:၄၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.06339
1.06629
အမြတ်
-5.98 USD
EURCHF
စာချုပ်
#56672564
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၂၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06339
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.06629
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.98 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၄၅:၃၃
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၈:၄၄
ရောင်းချမှု
0.03
1.06623
1.06629
အမြတ်
-0.19 USD
EURCHF
စာချုပ်
#56675214
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၄၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06623
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.06629
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.19 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၁၁
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၈:၄၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.06246
1.06629
အမြတ်
-7.90 USD
EURCHF
စာချုပ်
#56671852
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06246
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.06629
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-7.90 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၄၀:၄၆
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၈:၄၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.06519
1.06629
အမြတ်
-2.27 USD
EURCHF
စာချုပ်
#56674478
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၄၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06519
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.06629
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.27 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၅၅:၅၃
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၈:၄၄
ရောင်းချမှု
0.05
1.06822
1.06629
အမြတ်
9.94 USD
EURCHF
စာချုပ်
#56677003
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၅၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06822
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.06629
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.94 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၂၇:၁၃
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၈:၄၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.0643
1.06629
အမြတ်
-4.11 USD
EURCHF
စာချုပ်
#56672896
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၂၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0643
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.06629
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.11 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၀၁
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၁၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.06296
1.06305
အမြတ်
-0.18 USD
EURCHF
စာချုပ်
#56666126
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06296
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.06305
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.18 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၁၅:၂၃
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၁၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.06396
1.06305
အမြတ်
1.88 USD
EURCHF
စာချုပ်
#56667249
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၁၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06396
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.06305
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.88 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၀၂
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၂၅:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.06051
1.06047
အမြတ်
-0.08 USD
EURCHF
စာချုပ်
#56643488
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06051
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၂၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.06047
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.08 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၀၅:၂၇:၀၈
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၂၅:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.05961
1.06047
အမြတ်
1.78 USD
EURCHF
စာချုပ်
#56651742
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၀၅:၂၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.05961
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၂၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.06047
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.78 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၂၀:၅၃
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၂၄:၅၈
ရောင်းချမှု
0.02
1.06096
1.06059
အမြတ်
0.77 USD
EURCHF
စာချုပ်
#56607142
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၂၀:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06096
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၂၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.06059
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.77 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၀၂:၀၇
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၂၄:၅၈
ရောင်းချမှု
0.02
1.06003
1.06059
အမြတ်
-1.16 USD
EURCHF
စာချုပ်
#56598594
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၀၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06003
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၂၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.06059
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.16 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၀၃:၅၃
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၂၄:၅၈
ရောင်းချမှု
0.04
1.06305
1.06059
အမြတ်
10.18 USD
EURCHF
စာချုပ်
#56635017
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၀၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06305
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၂၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.06059
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.18 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၄၇:၁၅
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၂၄:၅၈
ရောင်းချမှု
0.03
1.06203
1.06059
အမြတ်
4.46 USD
EURCHF
စာချုပ်
#56633472
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၄၇:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06203
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၂၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.06059
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.46 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၂၂:၃၀:၀၆
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၂၄:၅၇
ရောင်းချမှု
0.02
1.0582
1.06059
အမြတ်
-4.94 USD
EURCHF
စာချုပ်
#56580581
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၀ ၂၂:၃၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0582
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၂၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.06059
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.94 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၄:၀၉:၀၇
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၂၄:၅၇
ရောင်းချမှု
0.02
1.05911
1.06059
အမြတ်
-3.06 USD
EURCHF
စာချုပ်
#56586210
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၄:၀၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.05911
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၂၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.06059
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.06 USD