ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၀၉:၄၀
1.06681
1.06690
0.00000
1.06814
အမြတ်
0.18 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၀၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06681
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.18 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06690
အမြတ်ရယူခြင်း
1.06814
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၀၉:၃၄
1.06772
1.06690
0.00000
1.06814
အမြတ်
-1.71 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၀၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06772
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.71 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06690
အမြတ်ရယူခြင်း
1.06814
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၁
1.06867
1.06690
0.00000
1.06814
အမြတ်
-3.69 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06867
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.69 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06690
အမြတ်ရယူခြင်း
1.06814