၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၅:၀၄
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၅၆
ရောင်းချမှု
0.04
0.71177
0.71026
အမြတ်
5.64 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#149733507
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.71177
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.71026
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
5.64 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၁၇:၄၄
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၅၅
ရောင်းချမှု
0.04
0.71487
0.71026
အမြတ်
18.04 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#149826123
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၁၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.71487
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
18.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.71026
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
18.04 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၆:၀၁
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၁၇:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.04
0.90296
0.90776
အမြတ်
24.23 USD
EURGBP
စာချုပ်
#149733984
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90296
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
25.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၁၇:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.90776
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
24.23 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၂၇:၀၅
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၃၄:၁၄
ရောင်းချမှု
0.08
1.31199
1.30697
အမြတ်
39.36 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149839184
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၂၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31199
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
40.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၃၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.30697
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
39.36 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၂၆:၂၂
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၃၄:၁၄
ရောင်းချမှု
0.04
1.30963
1.30697
အမြတ်
10.24 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149838899
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၂၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30963
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၃၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.30697
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
10.24 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၃၇:၀၀
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၃၄:၁၃
ရောင်းချမှု
0.04
1.30598
1.30698
အမြတ်
-4.40 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149830817
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၃၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30598
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၃၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.30698
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-4.40 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၀၃:၀၀
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၃၆:၄၁
ရောင်းချမှု
0.04
1.30527
1.30624
အမြတ်
-4.28 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149815356
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၀၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30527
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၃၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.30624
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-4.28 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၂၀:၃၂
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၃၆:၄၁
ရောင်းချမှု
0.08
1.31127
1.30624
အမြတ်
39.44 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149822615
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၂၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31127
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
40.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၃၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.30624
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
39.44 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၃၁:၂၄
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၃၆:၄၁
ရောင်းချမှု
0.04
1.30827
1.30623
အမြတ်
7.76 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149819043
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၃၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30827
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၃၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.30623
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
7.76 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၃၁:၀၅
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၃၅:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.18434
1.18536
အမြတ်
3.68 USD
EURUSD
စာချုပ်
#149755980
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၃၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18434
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၃၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.18536
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.68 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၃၃:၀၃
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၃၅:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.08
1.18128
1.18536
အမြတ်
31.84 USD
EURUSD
စာချုပ်
#149779462
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၃၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18128
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
32.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၃၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.18536
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
31.84 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၆:၀၀
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၃၅:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.18735
1.18536
အမြတ်
-8.36 USD
EURUSD
စာချုပ်
#149733887
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18735
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၃၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.18536
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-8.36 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၃၄:၃၀
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၆:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.08
1.30896
1.3109
အမြတ်
14.72 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149772057
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၃၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30896
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.3109
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
14.72 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၀၉:၀၂
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၆:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.31193
1.31095
အမြတ်
-4.32 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149765974
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၀၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31193
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.31095
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-4.32 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၃၂:၄၂
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၆:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.24
1.30596
1.31095
အမြတ်
117.36 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149806303
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၃၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.30596
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
119.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.24
ပြင်ပ
1.31095
ကော်မရှင်ခ
-2.40 USD
အမြတ်
117.36 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၆:၀၁
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၆:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.31495
1.3109
အမြတ်
-16.60 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149733948
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31495
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-16.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.3109
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-16.60 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၅၇:၂၈
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၀၂:၄၁
ရောင်းချမှု
0.04
1.31028
1.30526
အမြတ်
19.68 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149793959
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၅၇:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31028
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၀၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.30526
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
19.68 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၂၄:၀၀
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၀၂:၄၁
ရောင်းချမှု
0.04
1.30725
1.30526
အမြတ်
7.56 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149785423
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၂၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30725
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၀၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.30526
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
7.56 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၄၀:၀၁
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၃၂:၅၄
ရောင်းချမှု
0.04
1.18312
1.17913
အမြတ်
15.56 USD
EURUSD
စာချုပ်
#149772324
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18312
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၃၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.17913
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
15.56 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၇:၁၀:၃၃
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၃၈:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.04
0.70876
0.71364
အမြတ်
19.12 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#149760686
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၇:၁၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.70876
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
19.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၃၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.71364
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
19.12 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၆:၀၀
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၃၈:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.04
0.7119
0.7134
အမြတ်
5.60 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#149733903
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.7119
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၃၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.7134
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
5.60 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၆:၀၁
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၁၅:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.04
0.66671
0.6686
အမြတ်
7.16 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#149733936
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.66671
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၁၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.6686
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
7.16 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၁၃:၅၄
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၁၅:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.04
0.6637
0.6686
အမြတ်
19.20 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#149755551
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၁၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.6637
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
19.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၁၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.6686
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
19.20 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၄၉:၀၁
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၂၃:၂၀
ရောင်းချမှု
0.04
1.31255
1.30748
အမြတ်
19.88 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149758999
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၄၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31255
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၂၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.30748
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
19.88 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၅:၀၄
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၃၉:၃၂
ရောင်းချမှု
0.04
1.18722
1.18325
အမြတ်
15.48 USD
EURUSD
စာချုပ်
#149733528
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18722
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၃၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.18325
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
15.48 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၅:၀၄
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၄၈:၅၉
ရောင်းချမှု
0.08
1.31454
1.31253
အမြတ်
15.28 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149733517
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31454
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၄၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.31253
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
15.28 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၂၆:၀၉
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၄၈:၅၉
ရောင်းချမှု
0.08
1.31766
1.31253
အမြတ်
40.24 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149745452
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၂၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31766
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
41.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၄၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.31253
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
40.24 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၅၁:၁၁
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၀၇:၀၁
ဝယ်ယူမှု
1
114.71
117.12
အမြတ်
2.16 USD
#AAPL
စာချုပ်
#148631264
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၅၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
114.71
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၀၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
117.12
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
2.16 USD
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၃၉:၂၉
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၀၃:၅၁
ဝယ်ယူမှု
1
6.16
7.37
အမြတ်
0.96 USD
#GE
စာချုပ်
#142710063
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၃၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
6.16
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၀၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
7.37
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
0.96 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၄၃:၅၄
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၀၃:၄၈
ဝယ်ယူမှု
1
265
280.09
အမြတ်
14.84 USD
#FB
စာချုပ်
#148630870
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၄၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
265
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၀၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
280.09
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
14.84 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၃၁
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၅၄:၄၁
ဝယ်ယူမှု
1
11980.4
11989.2
အမြတ်
0.38 USD
NQ
စာချုပ်
#148959911
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
11980.4
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၅၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
11989.2
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
0.38 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၂၄:၀၉
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၃၀:၄၆
ဝယ်ယူမှု
1
12100.8
12201.3
အမြတ်
9.55 USD
NQ
စာချုပ်
#149011866
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၂၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
12100.8
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၃၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
12201.3
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
9.55 USD
၂၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၄၃:၃၈
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၄၃:၃၃
ဝယ်ယူမှု
1
3334
3134
အမြတ်
-23.81 USD
SX5E
စာချုပ်
#144831054
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၄၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
3334
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-23.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၄၃:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
3134
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-23.81 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၃၁:၂၃
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၀၁
ဝယ်ယူမှု
1
25228.5
23605.3
အမြတ်
-21.44 USD
HK50
စာချုပ်
#141358842
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၃၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25228.5
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-20.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
23605.3
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-21.44 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၁၀:၅၉
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၀၂
ဝယ်ယူမှု
1
482.95
446.79
အမြတ်
-36.41 USD
#TSLA
စာချုပ်
#145510407
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၁၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
482.95
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-36.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
446.79
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
-36.41 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၀၉:၃၀
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၄၀:၄၅
ဝယ်ယူမှု
1
11306
11326.2
အမြတ်
1.52 USD
NQ
စာချုပ်
#146841866
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၀၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
11306
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၄၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
11326.2
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.52 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၅၈:၁၆
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၄၃:၅၆
ဝယ်ယူမှု
1
11518.9
11118
အမြတ်
-40.59 USD
NQ
စာချုပ်
#146169981
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၅၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
11518.9
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-40.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၄၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
11118
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-40.59 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၅၉
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၄၂:၄၈
ဝယ်ယူမှု
1
11513.3
11215
အမြတ်
-30.33 USD
NQ
စာချုပ်
#146170127
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
11513.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-29.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၄၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
11215
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-30.33 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၅၉:၃၃
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၁၅:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
27.032
26.714
အမြတ်
-16.10 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#146105249
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၅၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
27.032
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-15.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၁၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.714
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-16.10 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၄၇:၀၃
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၄၈:၅၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.32404
1.32406
အမြတ်
-0.24 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#146105038
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၄၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.32404
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၄၈:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.32406
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.24 USD
၂၄.၀၈.၂၀၂၀ ၀၄:၂၅:၄၁
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၃၁:၁၆
ဝယ်ယူမှု
1
25395.6
24532.1
အမြတ်
-11.64 USD
HK50
စာချုပ်
#144786602
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၀ ၀၄:၂၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25395.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-11.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၃၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
24532.1
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-11.64 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၄၁:၀၁
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၀၂:၅၁
ဝယ်ယူမှု
1
12390.6
11689.7
အမြတ်
-70.59 USD
NQ
စာချုပ်
#145737390
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၄၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
12390.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-70.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၀၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
11689.7
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-70.59 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၃၂:၁၅
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၀၂:၅၀
ဝယ်ယူမှု
1
12395.3
11694.1
အမြတ်
-70.62 USD
NQ
စာချုပ်
#145833209
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၃၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
12395.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-70.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၀၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
11694.1
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-70.62 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၄၂:၄၉
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၀၃:၄၀
ဝယ်ယူမှု
1
12438.8
11737
အမြတ်
-70.68 USD
NQ
စာချုပ်
#145772006
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၄၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
12438.8
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-70.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၀၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
11737
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-70.68 USD
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၄၁:၁၅
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၄၅:၄၅
ဝယ်ယူမှု
1
17.66
19.25
အမြတ်
1.34 USD
#HPQ
စာချုပ်
#142710421
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၄၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
17.66
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၄၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
19.25
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
1.34 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၁၉:၁၃
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၄၅:၃၈
ဝယ်ယူမှု
1
48.47
51.07
အမြတ်
2.35 USD
#INTC
စာချုပ်
#143290164
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၁၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
48.47
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၄၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
51.07
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
2.35 USD
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၃၈:၄၁
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၀၅:၄၁
ဝယ်ယူမှု
1
13.14
14.21
အမြတ်
0.82 USD
#AA
စာချုပ်
#142709872
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၃၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
13.14
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၀၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
14.21
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
0.82 USD
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၃၆:၀၁
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၀၅:၂၁
ဝယ်ယူမှု
1
13.17
14.22
အမြတ်
0.80 USD
#AA
စာချုပ်
#142709455
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၃၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
13.17
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၀၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
14.22
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
0.80 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၁၉:၁၀
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၀၅:၁၈
ဝယ်ယူမှု
1
48.47
51.44
အမြတ်
2.72 USD
#INTC
စာချုပ်
#143290144
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၁၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
48.47
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၀၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
51.44
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
2.72 USD
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၄၁:၀၄
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၀၅:၁၅
ဝယ်ယူမှု
1
17.65
19.41
အမြတ်
1.51 USD
#HPQ
စာချုပ်
#142710374
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၄၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
17.65
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၀၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
19.41
ကော်မရှင်ခ
-0.25 USD
အမြတ်
1.51 USD