၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၄၇
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၉:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.4758
1.47523
အမြတ်
-0.46 USD
EURCAD
စာချုပ်
#75575070
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.4758
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.47523
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.46 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၇:၁၇
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၆:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
72.3294
72.9756
အမြတ်
8.86 USD
USDRUB
စာချုပ်
#75482991
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၇:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
72.3294
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
72.9756
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.86 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၂၉
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၀၂:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.69471
0.69462
အမြတ်
0.09 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#71590106
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69471
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၀၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.69462
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၂၆:၄၁
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၃၅:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.6959
0.69475
အမြတ်
1.15 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#71509944
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၂၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.6959
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၃၅:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.69475
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.15 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၀၇:၄၀
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၃၅:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.69794
0.69477
အမြတ်
3.17 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#75457672
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၀၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69794
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၃၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.69477
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.17 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၅၈:၂၇
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၃၅:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
88.839
88.688
အမြတ်
1.37 USD
CADJPY
စာချုပ်
#75464912
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၅၈:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
88.839
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၃၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
88.688
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.37 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၂:၅၈
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၀:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.70244
0.70075
အမြတ်
1.69 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#72255708
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.70244
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.70075
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.69 USD
၂၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၂၅:၂၃
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၄၇:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
89.722
89.268
အမြတ်
4.12 USD
CADJPY
စာချုပ်
#74107943
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၂၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
89.722
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၄၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
89.268
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.12 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၅:၃၆
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၃၇:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21575
1.21715
အမြတ်
1.15 USD
USDCAD
စာချုပ်
#73621127
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21575
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၃၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21715
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.15 USD
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၂၇:၅၉
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၃၉:၂၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.47627
1.47229
အမြတ်
6.59 USD
EURCAD
စာချုပ်
#74426855
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၂၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.47627
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၃၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.47229
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.59 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၀၃:၁၁
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
90.649
90.683
အမြတ်
0.62 USD
CADJPY
စာချုပ်
#73955763
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၀၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
90.649
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
90.683
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.62 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၅၅:၅၄
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
90.586
90.678
အမြတ်
1.68 USD
CADJPY
စာချုပ်
#73951816
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၅၅:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
90.586
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
90.678
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.68 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၀၂:၂၆
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၁၀:၂၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.56154
1.57917
အမြတ်
-27.37 USD
EURAUD
စာချုပ်
#73955746
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၀၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.56154
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-27.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၁၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.57917
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-27.37 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၅၉:၁၅
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၅၇
ရောင်းချမှု
0.02
1.56048
1.57885
အမြတ်
-28.52 USD
EURAUD
စာချုပ်
#73959530
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၅၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.56048
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-28.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.57885
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-28.52 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၃၃:၄၆
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၃၂:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.57582
1.57721
အမြတ်
1.08 USD
EURAUD
စာချုပ်
#74032698
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၃၃:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.57582
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၃၂:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.57721
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.08 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၀၇:၅၀:၃၆
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၃၉:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.57197
1.57487
အမြတ်
2.25 USD
EURAUD
စာချုပ်
#74013630
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၀၇:၅၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.57197
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၃၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.57487
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.25 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၄၈:၅၈
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၃၈:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.47597
1.47616
အမြတ်
0.16 USD
EURCAD
စာချုပ်
#74007448
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၄၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.47597
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၃၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.47616
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.16 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၂၃:၂၀
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၁၁:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
90.257
90.263
အမြတ်
-0.06 USD
CADJPY
စာချုပ်
#73992666
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၂၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
90.257
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၁၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
90.263
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.06 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၁၆
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
90.392
90.386
အမြတ်
0.05 USD
CADJPY
စာချုပ်
#73990094
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
90.392
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
90.386
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၄၂:၂၁
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.20572
1.20374
အမြတ်
1.64 USD
USDCAD
စာချုပ်
#73951570
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၄၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20572
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20374
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.64 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၃၀:၁၂
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
132.828
133.045
အမြတ်
3.98 USD
EURJPY
စာချုပ်
#73951404
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၃၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
132.828
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
133.045
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.98 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၀၈:၃၇
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၇:၄၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.56231
1.56234
အမြတ်
-0.04 USD
EURAUD
စာချုပ်
#73952375
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၀၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.56231
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.56234
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၁၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၄၂:၂၈
၁၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၅၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.46832
1.46702
အမြတ်
2.16 USD
EURCAD
စာချုပ်
#73856638
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၄၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.46832
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.46702
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.16 USD
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၄၉:၀၈
၁၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
132.522
132.512
အမြတ်
-0.18 USD
EURJPY
စာချုပ်
#73586591
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၄၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
132.522
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
132.512
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.18 USD
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၂၄:၃၅
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၂၉:၃၇
ရောင်းချမှု
0.02
1.467
1.46601
အမြတ်
1.63 USD
EURCAD
စာချုပ်
#73748190
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၂၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.467
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၂၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.46601
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.63 USD
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၃၆
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၂၅:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
90.3
90.277
အမြတ်
-0.42 USD
CADJPY
စာချုပ်
#73747644
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
90.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၂၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
90.277
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.42 USD
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၃၆
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၄၀:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.45991
1.4596
အမြတ်
0.25 USD
EURCAD
စာချုပ်
#73740844
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.45991
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၄၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.4596
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.25 USD
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၂၄
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၄၀:၀၇
ရောင်းချမှု
0.02
1.462
1.45967
အမြတ်
3.86 USD
EURCAD
စာချုပ်
#73499011
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.462
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၄၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.45967
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.86 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၁၆:၅၄
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၄၀:၀၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.46613
1.45968
အမြတ်
10.67 USD
EURCAD
စာချုပ်
#73498952
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၁၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.46613
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.45968
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.67 USD
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၃၇:၅၇
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
90.038
90.479
အမြတ်
8.07 USD
CADJPY
စာချုပ်
#73585761
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၃၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
90.038
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
90.479
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.07 USD
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၃၈:၂၃
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
90.064
90.477
အမြတ်
7.55 USD
CADJPY
စာချုပ်
#73585879
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၃၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
90.064
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
90.477
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.55 USD
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၂:၅၇
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၃၃:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
132.248
132.229
အမြတ်
-0.35 USD
EURJPY
စာချုပ်
#73148934
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
132.248
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၃၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
132.229
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.35 USD
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၄၈:၃၆
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၄၁:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.47504
1.47324
အမြတ်
1.46 USD
EURCAD
စာချုပ်
#71861242
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၄၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.47504
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၄၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.47324
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.46 USD
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၀၂:၀၈
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၄၁:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.47628
1.47329
အမြတ်
2.43 USD
EURCAD
စာချုပ်
#73377226
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၀၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.47628
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၄၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.47329
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.43 USD
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၀၃:၁၉
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၄၁:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.47728
1.47327
အမြတ်
3.27 USD
EURCAD
စာချုပ်
#73222291
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၀၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.47728
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၄၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.47327
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.27 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၀၃:၅၄
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.71509
0.71369
အမြတ်
1.40 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#72753821
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၀၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.71509
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.71369
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.40 USD
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၁၄:၁၂
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
131.66
131.529
အမြတ်
1.20 USD
EURJPY
စာချုပ်
#73217567
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၁၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
131.66
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
131.529
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.20 USD
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၁၈
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၀၆:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
131.96
132.124
အမြတ်
3.00 USD
EURJPY
စာချုပ်
#73252154
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.96
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၀၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
132.124
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.00 USD
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၃၂:၅၇
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၃၈:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
74.9905
75.6806
အမြတ်
9.12 USD
USDRUB
စာချုပ်
#73195040
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၃၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
74.9905
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၃၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
75.6806
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.12 USD
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၀၅:၅၂
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၃၈:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
75.1128
75.6306
အမြတ်
6.85 USD
USDRUB
စာချုပ်
#73199188
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၀၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
75.1128
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၃၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
75.6306
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.85 USD
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၂၇:၃၉
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၃၈:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
75.20392
75.6798
အမြတ်
6.29 USD
USDRUB
စာချုပ်
#72856841
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၂၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
75.20392
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၃၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
75.6798
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.29 USD
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၄၆:၁၂
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
131.72
131.515
အမြတ်
1.87 USD
EURJPY
စာချုပ်
#73200179
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၄၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
131.72
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
131.515
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.87 USD
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၀၈:၅၇
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.2274
1.22801
အမြတ်
-0.50 USD
USDCAD
စာချုပ်
#73183248
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၀၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2274
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.22801
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.50 USD
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၄၂:၁၁
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၅:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.48724
1.48368
အမြတ်
2.90 USD
EURCAD
စာချုပ်
#73181456
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၄၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.48724
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.48368
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.90 USD
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၈:၅၀
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၅:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.48773
1.48363
အမြတ်
3.34 USD
EURCAD
စာချုပ်
#73179998
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.48773
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.48363
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.34 USD
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၃၅:၄၅
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၅:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.48387
1.48354
အမြတ်
0.27 USD
EURCAD
စာချုပ်
#73197319
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၃၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.48387
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.48354
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.27 USD
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၁၁
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၅:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.48461
1.48343
အမြတ်
0.96 USD
EURCAD
စာချုပ်
#73194979
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.48461
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.48343
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.96 USD
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၄၇:၄၅
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၃:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
88.723
88.748
အမြတ်
0.46 USD
CADJPY
စာချုပ်
#73148624
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၄၇:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
88.723
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
88.748
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.46 USD
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၃၃:၅၅
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၃၄:၁၈
ရောင်းချမှု
0.01
131.745
131.586
အမြတ်
1.46 USD
EURJPY
စာချုပ်
#73195070
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၃၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
131.745
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၃၄:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
131.586
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.46 USD
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၄၀:၃၁
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၃၁:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
74.81982
74.8956
အမြတ်
1.01 USD
USDRUB
စာချုပ်
#73018647
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၄၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
74.81982
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၃၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
74.8956
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.01 USD