၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၃၇:၀၁
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၁:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
8.65078
8.65354
အမြတ်
0.32 USD
USDTRY
စာချုပ်
#80611051
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၃၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
8.65078
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၁:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
8.65354
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.32 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၅၄
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၆:၃၈
ရောင်းချမှု
0.02
128.881
128.476
အမြတ်
7.39 USD
EURJPY
စာချုပ်
#80503001
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
128.881
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
128.476
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.39 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၃၉
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
8.65543
8.68827
အမြတ်
3.78 USD
USDTRY
စာချုပ်
#80565948
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
8.65543
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
8.68827
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.78 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၃၃:၁၃
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
8.64709
8.6882
အမြတ်
4.73 USD
USDTRY
စာချုပ်
#80598190
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၃၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
8.64709
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
8.6882
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.73 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၁၉:၅၇
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၇:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
8.66438
8.6882
အမြတ်
2.74 USD
USDTRY
စာချုပ်
#80603352
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၁၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
8.66438
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
8.6882
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.74 USD
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၂၄:၀၀
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၅:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
8.5477
8.63339
အမြတ်
9.93 USD
USDTRY
စာချုပ်
#79133513
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၂၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
8.5477
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
8.63339
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.93 USD
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၀၄:၄၁
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၅:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
8.54588
8.63065
အမြတ်
9.82 USD
USDTRY
စာချုပ်
#79107405
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၀၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
8.54588
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
8.63065
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.82 USD
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၁၄:၀၂
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၅:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
8.54418
8.63599
အမြတ်
10.63 USD
USDTRY
စာချုပ်
#79103387
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၁၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
8.54418
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
8.63599
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.63 USD
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၁၃:၀၃
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၅:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
8.5426
8.63599
အမြတ်
10.81 USD
USDTRY
စာချုပ်
#79135529
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၁၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
8.5426
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
8.63599
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.81 USD
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၃၂
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၅:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
8.55496
8.63599
အမြတ်
9.38 USD
USDTRY
စာချုပ်
#79103328
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
8.55496
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
8.63599
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.38 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၁၁:၃၂
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၁:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
8.58922
8.60399
အမြတ်
3.43 USD
USDTRY
စာချုပ်
#80538033
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၁၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
8.58922
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
8.60399
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.43 USD
၂၃.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၄၈:၄၅
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
8.50045
8.50976
အမြတ်
1.09 USD
USDTRY
စာချုပ်
#79225705
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၄၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
8.50045
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
8.50976
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.09 USD
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၅၄:၅၀
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
128.751
128.753
အမြတ်
-0.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#79315829
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၅၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
128.751
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
128.753
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၁:၃၆
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၉:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
128.816
128.701
အမြတ်
1.05 USD
EURJPY
စာချုပ်
#80468403
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
128.816
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
128.701
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.05 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၁:၂၄
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၉:၃၈
ရောင်းချမှု
0.02
129.325
128.709
အမြတ်
11.27 USD
EURJPY
စာချုပ်
#80398489
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.325
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
128.709
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.27 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၂၁:၀၆
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
8.48021
8.4696
အမြတ်
-1.25 USD
USDTRY
စာချုပ်
#80112318
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၂၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
8.48021
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
8.4696
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.25 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၈:၀၀
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၉:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
8.46535
8.46294
အမြတ်
-0.28 USD
USDTRY
စာချုပ်
#80066033
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
8.46535
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
8.46294
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.28 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၇:၀၈
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.49364
1.49392
အမြတ်
-0.22 USD
EURCAD
စာချုပ်
#80156598
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.49364
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.49392
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.22 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၁၀
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၅၃:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.27333
1.27168
အမြတ်
1.79 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#80361821
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27333
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၅၃:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.27168
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.79 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၂၂
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၀:၅၈
ရောင်းချမှု
0.02
129.681
129.651
အမြတ်
0.55 USD
EURJPY
စာချုပ်
#80278614
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.681
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
129.651
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.55 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၁၀
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
72.6849
72.876
အမြတ်
2.62 USD
USDRUB
စာချုပ်
#80344663
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
72.6849
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
72.876
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.62 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၇:၁၁
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၄:၅၇
ရောင်းချမှု
0.02
129.812
129.665
အမြတ်
2.67 USD
EURJPY
စာချုပ်
#80144300
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၇:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.812
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
129.665
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.67 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၃:၀၁
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၃၄:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.5004
1.49773
အမြတ်
2.11 USD
EURCAD
စာချုပ်
#80092590
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.5004
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၃၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.49773
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.11 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၄:၁၇
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၂၃:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
8.37043
8.44094
အမြတ်
8.35 USD
USDTRY
စာချုပ်
#80017240
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
8.37043
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၂၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
8.44094
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.35 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၉:၅၀
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၂၁:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
47409.82
47444.99
အမြတ်
1.06 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#80017687
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
47409.82
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၂၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
47444.99
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.06 USD
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၂၄:၁၂
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၂:၂၉
ရောင်းချမှု
0.01
44203.1
45308.75
အမြတ်
-11.06 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#79086330
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၂၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
44203.1
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-11.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
45308.75
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-11.06 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၃:၀၂
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၇:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.03
52184.95
52245.82
အမြတ်
1.83 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#79971052
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
52184.95
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
52245.82
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.83 USD
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၃၃:၁၃
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၂၉:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.03
51799.92
52531.65
အမြတ်
21.95 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#79942023
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၃၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
51799.92
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
21.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၂၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
52531.65
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
21.95 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၂၂
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၁၇:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
50990
51651.29
အမြတ်
19.84 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#79885557
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
50990
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
19.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၁၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
51651.29
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
19.84 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၁၁
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
50669.31
50704.12
အမြတ်
1.04 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#79827629
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
50669.31
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
50704.12
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.04 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၅၆
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၃၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.5951
1.5941
အမြတ်
1.50 USD
EURAUD
စာချုပ်
#79861621
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.5951
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.5941
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.50 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၉:၄၄
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.74462
0.7464
အမြတ်
3.56 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#79861518
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.74462
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.7464
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.56 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၇:၃၇
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.74441
0.74659
အမြတ်
4.36 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#79853574
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.74441
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.74659
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.36 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၂၅:၄၃
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၈:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.74343
0.74328
အမြတ်
-0.30 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#79853602
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၂၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.74343
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.74328
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.30 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၄:၃၉
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၆:၅၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.59725
1.59696
အမြတ်
0.43 USD
EURAUD
စာချုပ်
#79853657
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.59725
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.59696
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.43 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၅၇
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၄:၀၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.60095
1.59777
အမြတ်
4.72 USD
EURAUD
စာချုပ်
#79808788
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.60095
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.59777
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.72 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၃:၄၆
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၃:၅၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.60216
1.59771
အမြတ်
6.62 USD
EURAUD
စာချုပ်
#79806239
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၃:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.60216
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.59771
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.62 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၃၂
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၁:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.74087
0.74299
အမြတ်
4.24 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#79810516
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.74087
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.74299
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.24 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၀၅
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၁:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.74086
0.74303
အမြတ်
4.34 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#79810393
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.74086
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.74303
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.34 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၄:၁၈
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.73995
0.73997
အမြတ်
0.04 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#79807036
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၄:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.73995
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.73997
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၄:၁၁
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.73941
0.73997
အမြတ်
1.12 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#79804220
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.73941
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.73997
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.12 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၂:၀၃
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၂၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.6018
1.60166
အမြတ်
0.21 USD
EURAUD
စာချုပ်
#79804047
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.6018
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.60166
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.21 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၂:၂၈
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၈:၅၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.60367
1.6035
အမြတ်
0.25 USD
EURAUD
စာချုပ်
#79787725
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.60367
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၈:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.6035
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.25 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၃:၂၉
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၂:၃၈
ရောင်းချမှု
0.02
8.26856
8.27944
အမြတ်
-2.63 USD
USDTRY
စာချုပ်
#79795243
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
8.26856
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
8.27944
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.63 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၃၆
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၁:၄၈
ရောင်းချမှု
0.02
72.8546
72.8324
အမြတ်
0.61 USD
USDRUB
စာချုပ်
#79783902
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
72.8546
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
72.8324
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.61 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၀၈
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၂၈:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.73867
0.73873
အမြတ်
0.12 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#79783997
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.73867
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၂၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.73873
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.12 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၀၂:၀၉
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၂:၀၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.60675
1.60481
အမြတ်
2.87 USD
EURAUD
စာချုပ်
#79773324
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၀၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.60675
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.60481
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.87 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၆:၅၇
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၁:၅၈
ရောင်းချမှု
0.02
1.60455
1.60481
အမြတ်
-0.39 USD
EURAUD
စာချုပ်
#79781435
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.60455
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၁:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.60481
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.39 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၄၁
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၈:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
50211.16
50010.36
အမြတ်
-4.02 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#79784132
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
50211.16
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
50010.36
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.02 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၃၆:၀၄
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၆:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
49487.4
49588.34
အမြတ်
2.02 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#79771797
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၃၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
49487.4
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
49588.34
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.02 USD