၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၅၉:၂၃
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.6201
1.62168
အမြတ်
1.16 USD
EURAUD
စာချုပ်
#65663678
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၅၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.6201
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.62168
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.16 USD
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၃၈:၅၆
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၈:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
0.91059
0.90837
အမြတ်
2.44 USD
USDCHF
စာချုပ်
#65352197
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၃၈:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.91059
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90837
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.44 USD
၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၀:၁၇
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၈:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.9092
0.9084
အမြတ်
0.88 USD
USDCHF
စာချုပ်
#65445069
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.9092
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၈:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.9084
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.88 USD
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၅၇:၅၀
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၅၁:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.6275
1.62809
အမြတ်
0.43 USD
EURAUD
စာချုပ်
#65317943
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၅၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.6275
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၅၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.62809
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.43 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၂၇:၂၇
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၁၀:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.91045
0.90946
အမြတ်
1.09 USD
USDCHF
စာချုပ်
#65190296
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၀:၂၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.91045
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၁၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.90946
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.09 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၀၁:၅၄:၄၇
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၄၂:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.6244
1.62605
အမြတ်
1.20 USD
EURAUD
စာချုပ်
#65137257
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၀၁:၅၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.6244
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၄၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.62605
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.20 USD
၁၂.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၁:၂၉
၁၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၈:၀၉
ရောင်းချမှု
0.01
0.915
0.9132
အမြတ်
1.97 USD
USDCHF
စာချုပ်
#65094229
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၁:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.915
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.9132
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.97 USD
၁၂.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၈:၁၂
၁၂.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၅:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
0.91468
0.91422
အမြတ်
0.50 USD
USDCHF
စာချုပ်
#65072498
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.91468
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91422
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.50 USD
၁၂.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၁၀
၁၂.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၅:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.9155
0.91421
အမြတ်
1.41 USD
USDCHF
စာချုပ်
#65081749
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.9155
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91421
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.41 USD
၁၂.၁၁.၂၀၂၀ ၀၇:၀၆:၂၄
၁၂.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၅၆:၅၈
ရောင်းချမှု
0.01
0.9161
0.91393
အမြတ်
2.37 USD
USDCHF
စာချုပ်
#65055283
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၂၀ ၀၇:၀၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.9161
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၅၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.91393
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.37 USD
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၀၁:၄၉:၄၆
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၁၅:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.6293
1.62634
အမြတ်
2.16 USD
EURAUD
စာချုပ်
#64783828
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၀၁:၄၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.6293
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၁၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.62634
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.16 USD
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၂၆:၂၁
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၄၈:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.63407
1.62436
အမြတ်
7.07 USD
EURAUD
စာချုပ်
#64735518
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၂၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.63407
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၄၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.62436
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.07 USD
၀၄.၁၁.၂၀၂၀ ၀၄:၃၈:၃၈
၀၄.၁၁.၂၀၂၀ ၀၈:၀၃:၀၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.646
1.64088
အမြတ်
3.64 USD
EURAUD
စာချုပ်
#64629006
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၁.၂၀၂၀ ၀၄:၃၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.646
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၁.၂၀၂၀ ၀၈:၀၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.64088
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.64 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၃၅:၁၇
၀၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၅၅:၄၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.64997
1.64238
အမြတ်
5.41 USD
EURAUD
စာချုပ်
#63814029
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၃၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.64997
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၅၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.64238
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.41 USD
၀၃.၁၁.၂၀၂၀ ၀၆:၁၉:၄၀
၀၃.၁၁.၂၀၂၀ ၀၈:၁၂:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.6565
1.65587
အမြတ်
0.45 USD
EURAUD
စာချုပ်
#64589557
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၁.၂၀၂၀ ၀၆:၁၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.6565
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၁.၂၀၂၀ ၀၈:၁၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.65587
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.45 USD
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၁၉:၅၅
၀၂.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၅၆:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.6533
1.65161
အမြတ်
1.20 USD
EURAUD
စာချုပ်
#63814024
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၁၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.6533
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၅၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.65161
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.20 USD
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၄၀:၅၃
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၄၅:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.66126
1.66003
အမြတ်
0.86 USD
EURAUD
စာချုပ်
#64433078
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၄၀:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.66126
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၄၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.66003
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.86 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၅၆:၂၆
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၁၃:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.6535
1.65164
အမြတ်
1.32 USD
EURAUD
စာချုပ်
#63758735
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၅၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.6535
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၁၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.65164
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.32 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၅၀:၃၇
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၅၂:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.63875
1.63331
အမြတ်
3.94 USD
EURAUD
စာချုပ်
#63086630
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၅၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.63875
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၅၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.63331
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.94 USD
၀၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၇:၅၅:၃၀
၀၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၂၃:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.63859
1.63811
အမြတ်
0.34 USD
EURAUD
စာချုပ်
#62850615
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၇:၅၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.63859
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၂၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.63811
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.34 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၃၂:၂၆
၀၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၃၂:၃၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.63408
1.63249
အမြတ်
1.14 USD
EURAUD
စာချုပ်
#62862845
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၃၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.63408
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၃၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.63249
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.14 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၀၀:၁၄:၀၁
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၂:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.64474
1.64032
အမြတ်
3.16 USD
EURAUD
စာချုပ်
#62773753
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၀၀:၁၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.64474
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.64032
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.16 USD
၂၉.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၁၉:၁၄
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၂:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.64583
1.64031
အမြတ်
3.94 USD
EURAUD
စာချုပ်
#62773688
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၁၉:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.64583
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.64031
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.94 USD
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၀၉:၅၄
၂၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၅၁:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.64933
1.64642
အမြတ်
2.07 USD
EURAUD
စာချုပ်
#62537556
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၀၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.64933
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၅၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.64642
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.07 USD
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၃၄:၀၅
၂၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၅၁:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.65361
1.64649
အမြတ်
5.07 USD
EURAUD
စာချုပ်
#62633297
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၃၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.65361
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၅၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.64649
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.07 USD
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၀၆:၄၀
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၁၆:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.3145
1.31631
အမြတ်
2.75 USD
USDCAD
စာချုပ်
#62201279
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၀၆:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3145
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၁၆:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.31631
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.75 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၀၅:၁၅
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၁၆:၀၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.3092
1.31651
အမြတ်
-11.11 USD
USDCAD
စာချုပ်
#61660910
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၀၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3092
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-11.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၁၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.31651
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-11.11 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၁၅:၀၂
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၅၄:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.319
1.32036
အမြတ်
2.06 USD
USDCAD
စာချုပ်
#62197338
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၁၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.319
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၅၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.32036
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.06 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၃၂:၀၀
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၈:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.32105
1.32138
အမြတ်
0.50 USD
USDCAD
စာချုပ်
#62184231
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၃၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.32105
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.32138
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.50 USD
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၁၁:၃၄
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၅၇:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.9205
1.91591
အမြတ်
3.07 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#59421456
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၁၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.9205
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၅၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.91591
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.07 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၁၀:၀၁
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၇:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.73071
0.73035
အမြတ်
-0.72 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#61661560
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.73071
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.73035
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.72 USD
၂၅.၀၈.၂၀၂၀ ၀၈:၁၉:၄၀
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.32373
1.32185
အမြတ်
-1.42 USD
USDCAD
စာချုပ်
#60982824
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၀ ၀၈:၁၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.32373
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.32185
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.42 USD
၂၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၄၅:၂၆
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.32062
1.32209
အမြတ်
1.11 USD
USDCAD
စာချုပ်
#61076377
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၄၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.32062
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.32209
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.11 USD
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၄၂:၂၄
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၄၄:၁၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.30914
1.31177
အမြတ်
-4.01 USD
USDCAD
စာချုပ်
#61538452
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၄၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30914
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၄၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.31177
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.01 USD
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၄၂:၄၂
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၄၄:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.72889
0.72454
အမြတ်
-8.70 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#61538472
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၄၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.72889
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၄၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.72454
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-8.70 USD
၁၉.၀၈.၂၀၂၀ ၂၂:၄၉:၃၁
၂၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၄၂:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.99543
1.98991
အမြတ်
3.66 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#60766865
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၀ ၂၂:၄၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.99543
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၄၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.98991
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.66 USD
၂၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၂၈:၀၀
၂၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၁၃:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.32084
1.32163
အမြတ်
0.60 USD
USDCAD
စာချုပ်
#60873075
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၂၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.32084
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၁၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.32163
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.60 USD
၂၁.၀၈.၂၀၂၀ ၂၃:၅၅:၄၆
၂၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၁၃:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.31833
1.32163
အမြတ်
2.50 USD
USDCAD
စာချုပ်
#60872224
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၂၀ ၂၃:၅၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31833
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၁၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.32163
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.50 USD
၁၉.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၂၂:၃၈
၂၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၂၃:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.31476
1.3146
အမြတ်
0.12 USD
USDCAD
စာချုပ်
#60724122
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၂၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31476
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၂၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3146
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.12 USD
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၄၉:၃၄
၂၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၀၃:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
79.945
79.98
အမြတ်
-0.33 USD
CADJPY
စာချုပ်
#60682559
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၄၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
79.945
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၀၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
79.98
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.33 USD
၁၉.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၂၄:၁၅
၂၀.၀၈.၂၀၂၀ ၂၀:၅၅:၀၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.31984
1.31842
အမြတ်
2.15 USD
USDCAD
စာချုပ်
#60765423
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၂၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31984
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၀ ၂၀:၅၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.31842
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.15 USD
၁၉.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၂၇:၀၂
၁၉.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၅၃:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.99439
1.99235
အမြတ်
1.34 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#60758913
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၂၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.99439
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၅၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.99235
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.34 USD
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၁၈:၁၂
၁၉.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၁၂:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
80.21
80.226
အမြတ်
0.16 USD
CADJPY
စာချုပ်
#60651701
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၁၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
80.21
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၁၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
80.226
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.16 USD
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၀၆:၃၄
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၁၇:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.72399
0.72376
အမြတ်
-0.23 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#60655437
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၀၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.72399
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၁၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.72376
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.23 USD
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၂၆:၂၈
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၂၀:၅၀:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.72353
0.72389
အမြတ်
0.36 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#60659645
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၂၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.72353
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၂၀:၅၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.72389
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.36 USD
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၁၄:၁၆
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၂၀:၄၉:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.3171
1.31705
အမြတ်
0.04 USD
USDCAD
စာချုပ်
#60645782
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၁၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3171
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၂၀:၄၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.31705
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၁၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၀၇:၄၄
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၈:၅၃:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.72987
1.73315
အမြတ်
-2.49 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#60597372
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၀၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.72987
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၈:၅၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.73315
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.49 USD
၁၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၄၈
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၇:၂၃:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.64583
1.64687
အမြတ်
-0.75 USD
EURAUD
စာချုပ်
#60611153
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.64583
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၇:၂၃:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.64687
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.75 USD
၁၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၅၅:၂၉
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၀:၀၁:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.73307
1.73313
အမြတ်
-0.05 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#60588420
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၅၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.73307
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၀:၀၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.73313
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၁၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၅၈:၅၉
၁၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၅၉:၄၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.73238
1.73231
အမြတ်
0.05 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#60582433
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၅၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.73238
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၅၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.73231
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD