၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၃၂:၀၈
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၀၅:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.40124
1.39918
အမြတ်
1.47 USD
USDCAD
စာချုပ်
#54485973
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၃၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.40124
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၀၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39918
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.47 USD
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၀၆:၄၉:၀၇
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၅၄:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
119.17
119.191
အမြတ်
-0.19 USD
EURJPY
စာချုပ်
#54363068
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၀၆:၄၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
119.17
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၅၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
119.191
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.19 USD
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၂၀:၃၉
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၂၁:၀၈
ရောင်းချမှု
0.02
1.40745
1.40481
အမြတ်
3.76 USD
USDCAD
စာချုပ်
#54479061
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၂၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.40745
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၂၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.40481
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.76 USD
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၅၄:၅၂
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၃၄:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.41137
1.40813
အမြတ်
2.30 USD
USDCAD
စာချုပ်
#54480949
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၅၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41137
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၃၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.40813
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.30 USD
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၃၅:၅၇
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၄၄:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.41249
1.41106
အမြတ်
1.01 USD
USDCAD
စာချုပ်
#54471519
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၃၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41249
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၄၄:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.41106
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.01 USD
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၅၈:၂၅
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၁:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
119.597
119.881
အမြတ်
-2.57 USD
EURJPY
စာချုပ်
#54368986
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၅၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
119.597
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
119.881
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.57 USD
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၀၁:၅၁
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၂၀:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
2.01693
2.01465
အမြတ်
1.30 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#54268121
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၀၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.01693
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၂၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2.01465
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.30 USD
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၄:၄၈
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၄၈:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.42654
1.41999
အမြတ်
4.61 USD
USDCAD
စာချုပ်
#54266590
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၃၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.42654
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၄၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.41999
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.61 USD
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၅၀:၃၁
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၈:၂၉
ရောင်းချမှု
0.01
117.946
117.931
အမြတ်
0.14 USD
EURJPY
စာချုပ်
#54222997
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၅၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
117.946
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၈:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
117.931
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.14 USD
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၅၂:၃၉
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၁၉
ရောင်းချမှု
0.01
2.01551
2.01761
အမြတ်
-1.22 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#54221853
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၅၂:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.01551
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2.01761
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.22 USD
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၅:၄၁:၄၆
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၁၇:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
2.06037
2.04611
အမြတ်
8.08 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#54206387
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၅:၄၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.06037
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၁၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2.04611
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.08 USD
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၁၁:၀၂
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
118.089
118.133
အမြတ်
-0.40 USD
EURJPY
စာချုပ်
#54218284
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၁၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
118.089
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
118.133
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.40 USD
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၂၉:၂၅
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
118.518
118.139
အမြတ်
3.48 USD
EURJPY
စာချုပ်
#54219620
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၂၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
118.518
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
118.139
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.48 USD
၂၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၁၃:၂၅
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၅၀:၅၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.67333
1.6763
အမြတ်
-2.05 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#50409988
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၁၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.67333
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၅၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.6763
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.05 USD
၂၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၅၄:၂၁
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၅၀:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.6763
1.67569
အမြတ်
0.42 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#50410260
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၅၄:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.6763
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၅၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.67569
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.42 USD
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၇:၁၀
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၂၂:၅၀
ရောင်းချမှု
0.02
2.04369
2.03791
အမြတ်
6.77 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#54170474
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၂၇:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.04369
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၂၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
2.03791
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.77 USD
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၀၃:၃၉
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၃၁:၅၅
ရောင်းချမှု
0.02
2.04839
2.04894
အမြတ်
-0.64 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#54166334
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၀၃:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2.04839
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၃၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
2.04894
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.64 USD
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၃၄:၄၄
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၅၅:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
2.05341
2.05199
အမြတ်
-1.66 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#54164820
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၃၄:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2.05341
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၅၅:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
2.05199
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.66 USD
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၄၂:၁၁
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၃၄:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
118.493
118.231
အမြတ်
2.44 USD
EURJPY
စာချုပ်
#54145254
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၄၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
118.493
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၀၀:၃၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
118.231
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.44 USD
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၅၇:၅၆
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၅၃:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
117.519
117.916
အမြတ်
3.69 USD
EURJPY
စာချုပ်
#54133848
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၅၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
117.519
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၅၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
117.916
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.69 USD
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၁၄:၀၅
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၅၃:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
117.736
117.901
အမြတ်
3.07 USD
EURJPY
စာချုပ်
#54134856
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၁၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
117.736
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၅၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
117.901
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.07 USD
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၂၆
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၁၁:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
117.776
118.306
အမြတ်
5.00 USD
EURJPY
စာချုပ်
#54083639
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၁၄:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
117.776
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၁၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
118.306
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.00 USD
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၂၅
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.62559
0.61745
အမြတ်
8.14 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#54035625
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.62559
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.61745
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.14 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၃၃:၀၅
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၅၈:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
0.63373
0.63051
အမြတ်
3.22 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#54002783
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၃၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.63373
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၅၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.63051
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.22 USD
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၀၅:၁၅
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၅၈:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
2.06579
2.10596
အမြတ်
49.87 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#53429368
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၀၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2.06579
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
49.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၅၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
2.10596
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
49.87 USD
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၅၀:၁၈
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၅၁:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.80239
1.79642
အမြတ်
-8.69 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#53844758
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၅၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.80239
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၅၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.79642
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-8.69 USD
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၄၄:၄၆
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၅၁:၂၉
ရောင်းချမှု
0.02
117.793
117.156
အမြတ်
12.43 USD
EURJPY
စာချုပ်
#53844081
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၄၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
117.793
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၅၁:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
117.156
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
12.43 USD
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၄၉:၅၈
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၅၁:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
2.1148
2.1205
အမြတ်
7.03 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#53844637
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၄၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2.1148
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၃:၅၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
2.1205
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.03 USD
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၁၈:၂၃
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၂၁:၃၆
ရောင်းချမှု
0.02
119.115
119.112
အမြတ်
0.06 USD
EURJPY
စာချုပ်
#53792811
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၁၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
119.115
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၂၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
119.112
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၄၇:၃၂
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၂၃:၃၀
ရောင်းချမှု
0.02
119.443
119.359
အမြတ်
1.57 USD
EURJPY
စာချုပ်
#53773312
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၄၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
119.443
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၂၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
119.359
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.57 USD
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၁၀:၃၄
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၅၃:၀၃
ရောင်းချမှု
0.02
119.337
119.229
အမြတ်
2.01 USD
EURJPY
စာချုပ်
#53731707
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၁၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
119.337
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၅၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
119.229
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.01 USD
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၄:၂၈:၀၁
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၃၀:၀၂
ရောင်းချမှု
0.02
120.089
119.951
အမြတ်
2.53 USD
EURJPY
စာချုပ်
#53425069
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၄:၂၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
120.089
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
119.951
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.53 USD
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၆:၅၇:၅၂
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၅၇:၅၇
ရောင်းချမှု
0.02
120.04
120.467
အမြတ်
-7.75 USD
EURJPY
စာချုပ်
#53392880
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၆:၅၇:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
120.04
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၅၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
120.467
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-7.75 USD
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၀၈:၀၇
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၂၁:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
2.03028
2.02329
အမြတ်
-9.00 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#52960333
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၀၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2.03028
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-9.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၂၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
2.02329
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-9.00 USD
၁၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၆:၀၂
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၁၉:၂၄:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
119.607
119.737
အမြတ်
-1.18 USD
EURJPY
စာချုပ်
#52896536
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
119.607
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၁၉:၂၄:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
119.737
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.18 USD
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၅၃:၅၆
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၉:၄၃:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.63966
0.63848
အမြတ်
1.18 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#52868133
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၅၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.63966
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၉:၄၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.63848
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.18 USD
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၅၈:၄၂
၀၇.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၁၉:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.71956
1.71585
အမြတ်
2.79 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#52503915
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၅၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.71956
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၁၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.71585
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.79 USD
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၂၃:၁၆
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၇:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.74538
1.74427
အမြတ်
-0.84 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#52729270
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၂၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.74538
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.74427
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.84 USD
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၅၇
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၇:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.74358
1.74428
အမြတ်
0.53 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#52728179
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.74358
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.74428
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.53 USD
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၁၁:၅၀
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၄၇:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.64696
0.64622
အမြတ်
0.74 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#52718405
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၁၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.64696
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၄၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.64622
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.74 USD
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၀၆:၁၂:၃၅
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၄၇:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.64786
0.64622
အမြတ်
1.64 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#52715723
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၀၆:၁၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.64786
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၄၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.64622
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.64 USD
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၁၈:၁၄
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၂၂:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.73403
1.73624
အမြတ်
1.68 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#52717293
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၁၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.73403
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၂၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.73624
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.68 USD
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၁၄:၂၆
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၂၂:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.73251
1.73634
အမြတ်
2.89 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#52717141
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၁၄:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.73251
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၂၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.73634
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.89 USD
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၁၈:၅၆
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၁၇:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
2.02422
2.02962
အမြတ်
3.50 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#52717316
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၁၈:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2.02422
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၁၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2.02962
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.50 USD
၂၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၁၀:၁၁
၃၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၅၅:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.65267
0.64943
အမြတ်
3.24 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#52644843
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၁၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65267
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၅၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.64943
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.24 USD
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၃၀:၀၁
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၂၅:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.98655
1.97899
အမြတ်
5.00 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#52498828
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.98655
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၂၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.97899
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.00 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၆:၂၉
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၄၄:၅၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.72527
1.72258
အမြတ်
2.05 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#52492418
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.72527
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၄၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.72258
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.05 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၅၀:၅၁
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၀:၁၃:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.98719
1.9839
အမြတ်
2.18 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#52498050
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၅၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.98719
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၀:၁၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.9839
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.18 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၁၆:၂၃
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၀:၅၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.98649
1.98642
အမြတ်
0.04 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#52489572
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၁၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.98649
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.98642
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၈:၁၀
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၁:၂၁
ရောင်းချမှု
0.01
0.66094
0.65911
အမြတ်
1.83 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#52450824
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၈:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.66094
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.65911
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.83 USD