၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၀၁:၄၅:၄၃
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၀၆:၂၉:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.66407
0.66469
အမြတ်
-0.62 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#59918673
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၀၁:၄၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.66407
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၀၆:၂၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.66469
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.62 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၄၀:၀၈
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၃၄:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.97971
1.9755
အမြတ်
-2.78 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#59868153
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၄၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.97971
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၃၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.9755
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.78 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၂၂:၀၇
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.74507
1.74516
အမြတ်
-0.06 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#59885123
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၂၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.74507
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.74516
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.06 USD
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၃၀:၂၇
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၀၄:၅၇
ရောင်းချမှု
0.01
0.71125
0.7125
အမြတ်
-1.25 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#59794732
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၃၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.71125
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၀၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.7125
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.25 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၄၁:၁၆
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၃၄:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.96311
1.96399
အမြတ်
0.58 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#57357512
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၄၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.96311
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၃၄:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.96399
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.58 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၃၄:၁၉
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၃၂:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.7381
1.75746
အမြတ်
14.39 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#59650023
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၃၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.7381
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၃၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.75746
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.39 USD
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၁၃:၅၃
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၃၈:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.9373
1.93582
အမြတ်
-0.98 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#59525750
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၁၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.9373
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၃၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.93582
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.98 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၂၉:၄၄
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၃၂:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
123.454
123.775
အမြတ်
3.00 USD
EURJPY
စာချုပ်
#59229395
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၂၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
123.454
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၃၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
123.775
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.00 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၂၈:၃၆
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၃၅:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.91999
1.91975
အမြတ်
0.16 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#59167724
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၂၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.91999
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၃၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.91975
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.16 USD
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၃၂:၃၀
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၁၃:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
122.331
122.169
အမြတ်
-3.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#58841115
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၃၂:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
122.331
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၁၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
122.169
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.02 USD
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၁၉
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၃:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
122.2
122.129
အမြတ်
-1.33 USD
EURJPY
စာချုပ်
#58823482
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
122.2
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
122.129
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.33 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၃၆
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၃၇:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.69738
0.69805
အမြတ်
0.67 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#58535672
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69738
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၃၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.69805
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.67 USD
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၂၃:၁၈:၄၄
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၂၂:၂၄
ရောင်းချမှု
0.02
121.175
121.222
အမြတ်
-0.88 USD
EURJPY
စာချုပ်
#58481765
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၂၃:၁၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
121.175
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၂၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
121.222
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.88 USD
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၀၈:၀၄
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၂၃:၀၇:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.69496
0.69448
အမြတ်
0.48 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#58419945
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၀၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69496
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၂၃:၀၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.69448
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.48 USD
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၃၆:၀၉
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၃၂:၄၂
ရောင်းချမှု
0.02
120.668
120.75
အမြတ်
-1.53 USD
EURJPY
စာချုပ်
#58316113
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၃၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
120.668
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၃၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
120.75
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.53 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၄၄:၀၃
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၃၄:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.9156
1.91546
အမြတ်
0.09 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#58085436
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၄၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.9156
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၃၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.91546
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၀၁
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၄၁:၁၆
ရောင်းချမှု
0.02
120.891
121.174
အမြတ်
-5.27 USD
EURJPY
စာချုပ်
#58178977
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
120.891
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၄၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
121.174
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.27 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၈:၀၆
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၂၀:၃၉:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.69162
0.69149
အမြတ်
0.13 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#58220075
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69162
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၂၀:၃၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.69149
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.13 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၅၆:၀၂
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၄:၁၇
ရောင်းချမှု
0.02
120.85
120.613
အမြတ်
4.41 USD
EURJPY
စာချုပ်
#58113983
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၅၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
120.85
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
120.613
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.41 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၂၈:၅၉
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၄:၀၉
ရောင်းချမှု
0.01
120.664
120.589
အမြတ်
0.70 USD
EURJPY
စာချုပ်
#58191462
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၂၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
120.664
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
120.589
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.70 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၄:၀၂
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၀၆:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.68822
0.68844
အမြတ်
-0.22 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#58108094
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68822
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၀၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.68844
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.22 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၄၆:၅၀
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၄၄:၅၀
ရောင်းချမှု
0.02
121.103
120.948
အမြတ်
2.88 USD
EURJPY
စာချုပ်
#58083421
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၄၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
121.103
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၄၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
120.948
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.88 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၁၈:၅၂
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၅၄:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.68602
0.68649
အမြတ်
-0.47 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#58050992
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၁၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68602
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၅၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.68649
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.47 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၀၉:၁၆
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.91458
1.91812
အမြတ်
-2.27 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#58051724
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၀၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.91458
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.91812
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.27 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၃၉:၅၇
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၄၆
ရောင်းချမှု
0.02
121.092
121.274
အမြတ်
-3.38 USD
EURJPY
စာချုပ်
#58071306
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၃၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
121.092
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
121.274
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.38 USD
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၁၇:၃၅
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၂၉:၁၆
ရောင်းချမှု
0.02
120.131
120.078
အမြတ်
0.99 USD
EURJPY
စာချုပ်
#57884760
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၁၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
120.131
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၂၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
120.078
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.99 USD
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၀၇:၂၄
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၂၉:၁၁
ရောင်းချမှု
0.02
119.975
120.078
အမြတ်
-1.92 USD
EURJPY
စာချုပ်
#57995802
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၀၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
119.975
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၂၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
120.078
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.92 USD
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၀၈:၃၆
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၀၇:၄၉
ရောင်းချမှု
0.02
120.297
120.274
အမြတ်
0.42 USD
EURJPY
စာချုပ်
#57878450
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၀၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
120.297
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၀၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
120.274
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.42 USD
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၀၄:၃၀
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၅၅:၀၄
ရောင်းချမှု
0.02
0.69194
0.68855
အမြတ်
6.78 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#57878123
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၀၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69194
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၅၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.68855
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.78 USD
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၀၇:၄၇
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၃၆:၅၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.94373
1.94061
အမြတ်
2.01 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#57894199
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၀၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.94373
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၃၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.94061
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.01 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၃:၅၈
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၁:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
120.278
120.37
အမြတ်
-0.87 USD
EURJPY
စာချုပ်
#57846899
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
120.278
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
120.37
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.87 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၁၆:၄၉
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၅၈:၃၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.9232
1.9154
အမြတ်
5.09 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#57811877
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၁၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.9232
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၅၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.9154
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.09 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၅၄:၀၈
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၅၈:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.91859
1.91547
အမြတ်
2.03 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#57829460
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၅၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.91859
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၅၈:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.91547
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.03 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၀၂:၃၃
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၂၃:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.91874
1.9193
အမြတ်
-0.36 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#57827381
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၀၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.91874
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၂၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.9193
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.36 USD
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၀၇:၁၄:၀၁
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၀၁:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.93372
1.92251
အမြတ်
7.26 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#49909736
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၀၇:၁၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.93372
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၀၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.92251
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.26 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၀၀:၂၄
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၂:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.92176
1.9187
အမြတ်
1.98 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#57763670
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၀၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.92176
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.9187
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.98 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၂၄:၄၉
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၃၃:၄၃
ရောင်းချမှု
0.02
119.788
119.872
အမြတ်
-1.57 USD
EURJPY
စာချုပ်
#57657803
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၂၄:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
119.788
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၃၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
119.872
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.57 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၀၆:၅၁
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၅၃:၀၈
ရောင်းချမှု
0.02
120.018
119.93
အမြတ်
1.64 USD
EURJPY
စာချုပ်
#57606938
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၀၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
120.018
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၅၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
119.93
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.64 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၃၈:၂၃
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၀၃:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.6869
0.68928
အမြတ်
-2.38 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#57557287
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၃၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.6869
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၀၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.68928
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.38 USD
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၀:၃၂:၂၆
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၂၃:၅၇:၅၅
ရောင်းချမှု
0.02
120.664
120.316
အမြတ်
6.50 USD
EURJPY
စာချုပ်
#57359692
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၀:၃၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
120.664
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၂၃:၅၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
120.316
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.50 USD
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၅၄:၃၃
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၂၃:၅၂:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
120.354
120.329
အမြတ်
0.23 USD
EURJPY
စာချုပ်
#57367320
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၅၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
120.354
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၂၃:၅၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
120.329
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.23 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၁၄:၀၄
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၂၃:၅၂:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
120.433
120.329
အမြတ်
0.97 USD
EURJPY
စာချုပ်
#57601148
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၁၄:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
120.433
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၂၃:၅၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
120.329
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.97 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၃၀:၂၈
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၃:၂၅:၅၈
ရောင်းချမှု
0.01
0.69356
0.68904
အမြတ်
4.52 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#57506670
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၃၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69356
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၃:၂၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.68904
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.52 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၀၄:၀၉
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၃:၂၅:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.69275
0.68904
အမြတ်
3.71 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#57511419
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၀၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69275
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၃:၂၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.68904
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.71 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၄၂:၂၆
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၃:၂၅:၄၈
ရောင်းချမှု
0.01
0.691
0.68904
အမြတ်
1.96 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#57513793
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၄၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.691
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၃:၂၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.68904
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.96 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၁၆:၂၈
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၃:၂၅:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
121.32
120.9
အမြတ်
3.92 USD
EURJPY
စာချုပ်
#57514608
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၁၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
121.32
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၂၃:၂၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
120.9
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.92 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၂၅
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၅၂:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.69198
0.69361
အမြတ်
-1.63 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#57509367
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69198
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၅၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.69361
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.63 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၅၉:၅၄
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၂၇:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.69755
0.69138
အမြတ်
6.17 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#57339284
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၅၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69755
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၂၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.69138
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.17 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၄၆:၃၈
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၅၀:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
0.68592
0.68601
အမြတ်
-0.09 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#57356137
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၄၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68592
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၅၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.68601
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.09 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၄၀:၂၈
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၄၃:၅၆
ရောင်းချမှု
0.01
120.837
120.866
အမြတ်
-0.27 USD
EURJPY
စာချုပ်
#57355955
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၄၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
120.837
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၄၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
120.866
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.27 USD