၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၂၀:၂၃:၃၂
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၀၉:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.72022
1.72049
အမြတ်
-0.22 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#71526377
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၂၀:၂၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.72022
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၀၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.72049
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.22 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၂၂
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၁၇:၂၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.2707
1.2702
အမြတ်
0.54 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#72228738
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2707
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၁၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2702
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.54 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၄၂:၁၅
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.70311
0.70308
အမြတ်
0.03 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#72202690
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၄၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.70311
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.70308
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၅၈:၂၆
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၁၆:၂၁
ရောင်းချမှု
0.01
0.76493
0.76089
အမြတ်
4.04 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#72230150
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၅၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.76493
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၁၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.76089
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.04 USD
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၈:၂၆
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၄၅:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.27
1.26973
အမြတ်
0.29 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#72183154
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၄၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26973
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.29 USD
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၂၆:၃၅
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၀၀
ရောင်းချမှု
0.02
86.72
86.649
အမြတ်
1.30 USD
CADJPY
စာချုပ်
#72203812
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၂၆:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
86.72
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
86.649
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.30 USD
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၂:၅၃
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၃၈:၅၄
ရောင်းချမှု
0.02
86.925
86.753
အမြတ်
3.15 USD
CADJPY
စာချုပ်
#72175370
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၂:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
86.925
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၃၈:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
86.753
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.15 USD
၀၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၇:၂၂
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၄၆:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.70135
0.70195
အမြတ်
-0.60 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#71943660
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.70135
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၄၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.70195
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.60 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၁:၀၀
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၄၀:၃၁
ရောင်းချမှု
0.01
87
86.946
အမြတ်
0.49 USD
CADJPY
စာချုပ်
#72120993
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
87
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၄၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
86.946
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.49 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၁၆
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.49889
1.50242
အမြတ်
2.80 USD
EURCAD
စာချုပ်
#72120199
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.49889
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.50242
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.80 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၄၁:၀၂
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၂၈:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
130.644
130.645
အမြတ်
0.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#72138740
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၄၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
130.644
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၂၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
130.645
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၄၇:၂၁
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၂၅:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
87.072
86.96
အမြတ်
1.02 USD
CADJPY
စာချုပ်
#72116186
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၄၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
87.072
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၂၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
86.96
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.02 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၁၅:၄၀
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
130.547
130.562
အမြတ်
0.28 USD
EURJPY
စာချုပ်
#72054016
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၁၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
130.547
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
130.562
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.28 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၄၅:၀၅
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၇:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.49714
1.49695
အမြတ်
-0.15 USD
EURCAD
စာချုပ်
#72115806
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၄၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.49714
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၇:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.49695
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.15 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၅၆:၁၈
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
87.146
87.135
အမြတ်
0.10 USD
CADJPY
စာချုပ်
#72101558
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၅၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
87.146
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
87.135
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.10 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၅၈:၄၇
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.49418
1.49701
အမြတ်
2.25 USD
EURCAD
စာချုပ်
#72101745
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၅၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.49418
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.49701
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.25 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၄၉:၂၉
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၃၅:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.48797
1.49132
အမြတ်
2.67 USD
EURCAD
စာချုပ်
#72085590
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၄၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.48797
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၃၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.49132
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.67 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၁၃
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
87.579
87.525
အမြတ်
0.49 USD
CADJPY
စာချုပ်
#72046437
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
87.579
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
87.525
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.49 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၃၂:၁၃
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.48434
1.48573
အမြတ်
1.10 USD
EURCAD
စာချုပ်
#72057148
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၃၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.48434
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.48573
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.10 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၂၈:၄၈
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၅၇:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.7046
0.7046
အမြတ်
0.00 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#72002199
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၂၈:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.7046
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၅၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.7046
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၄၅:၂၈
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.70372
0.7063
အမြတ်
5.16 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#71927767
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၄၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.70372
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.7063
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.16 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၁၂:၁၆
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၅၉:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.47788
1.47384
အမြတ်
3.22 USD
EURCAD
စာချုပ်
#71760304
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၁၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.47788
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၅၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.47384
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.22 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၅၁:၃၃
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၅၉:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.47506
1.47382
အမြတ်
0.99 USD
EURCAD
စာချုပ်
#71841864
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၅၁:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.47506
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၅၉:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.47382
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.99 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၀၅
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၄၇:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.48008
1.47875
အမြတ်
1.05 USD
EURCAD
စာချုပ်
#71752575
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.48008
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၄၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.47875
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.05 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၀၄:၃၀
၃၀.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၃၂:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
8.36416
8.37553
အမြတ်
1.36 USD
USDTRY
စာချုပ်
#71759599
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၀၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
8.36416
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၃၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
8.37553
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.36 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၁၃
၃၀.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၀၃:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.48028
1.47952
အမြတ်
-0.60 USD
EURCAD
စာချုပ်
#71752255
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.48028
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၀၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.47952
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.60 USD
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၂၀:၄၁:၃၉
၃၀.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၅၆:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.48079
1.47947
အမြတ်
1.05 USD
EURCAD
စာချုပ်
#70999990
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၂၀:၄၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.48079
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၅၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.47947
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.05 USD
၂၆.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၀၅:၀၈
၃၀.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၅၆:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
75.6286
75.6094
အမြတ်
0.25 USD
USDRUB
စာချုပ်
#71622383
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၀၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
75.6286
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၅၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
75.6094
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.25 USD
၂၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၈:၄၃:၃၃
၃၀.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၃၄:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.70159
0.70137
အမြတ်
-0.22 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#71726970
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၈:၄၃:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.70159
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၃၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.70137
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.22 USD
၂၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၃:၂၂:၅၄
၃၀.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၃၃:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.7007
0.7014
အမြတ်
0.70 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#71700370
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၃:၂၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.7007
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၃၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.7014
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.70 USD
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၃၆:၁၆
၂၆.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၂၂:၃၁
ရောင်းချမှု
0.01
75.8796
75.8404
အမြတ်
0.52 USD
USDRUB
စာချုပ်
#71557788
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၃၆:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
75.8796
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၂၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
75.8404
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.52 USD
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၄၆
၂၆.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၂၂:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
75.9615
75.8404
အမြတ်
1.60 USD
USDRUB
စာချုပ်
#71484630
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
75.9615
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၂၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
75.8404
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.60 USD
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၀၇:၁၀
၂၆.၀၃.၂၀၂၁ ၀၆:၁၆:၂၉
ရောင်းချမှု
0.01
0.69743
0.69693
အမြတ်
0.50 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#71461910
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၀၇:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69743
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၁ ၀၆:၁၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.69693
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.50 USD
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၂၁:၅၂
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၂၃:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.7265
1.72251
အမြတ်
3.17 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#71493582
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၂၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.7265
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၂၃:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.72251
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.17 USD
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၂၂
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၂၃:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.72407
1.72245
အမြတ်
1.29 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#71505025
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.72407
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၂၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.72245
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.29 USD
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၃:၄၂:၁၇
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၁၁:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.7282
1.72495
အမြတ်
2.58 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#70965073
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၃:၄၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.7282
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၁၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.72495
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.58 USD
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၀၇:၃၁:၄၉
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၁၀:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.72635
1.72488
အမြတ်
1.17 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#71468457
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၀၇:၃၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.72635
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၁၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.72488
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.17 USD
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၃၆
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၃၇:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
86.5
86.224
အမြတ်
2.55 USD
CADJPY
စာချုပ်
#71388800
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
86.5
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၃၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
86.224
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.55 USD
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၀၉:၅၃
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၄၄:၀၉
ရောင်းချမှု
0.01
0.70428
0.70328
အမြတ်
1.00 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#71383719
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၀၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.70428
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၄၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.70328
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.00 USD
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၂၇:၂၂
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၄၃:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
86.499
86.186
အမြတ်
2.88 USD
CADJPY
စာချုပ်
#71299874
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၂၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
86.499
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၄၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
86.186
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.88 USD
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၀၇:၀၉
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၄၀:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
75.4414
75.4656
အမြတ်
0.32 USD
USDRUB
စာချုပ်
#71365451
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၀၇:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
75.4414
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၄၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
75.4656
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.32 USD
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၅၉
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၃၄:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.49477
1.49524
အမြတ်
0.37 USD
EURCAD
စာချုပ်
#71307166
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.49477
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၃၄:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.49524
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.37 USD
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၂၅
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၀၁:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
74.79688
75.2296
အမြတ်
5.75 USD
USDRUB
စာချုပ်
#69121391
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
74.79688
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၀၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
75.2296
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.75 USD
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၄၈:၃၆
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၅၁:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
74.5484
74.6996
အမြတ်
2.02 USD
USDRUB
စာချုပ်
#71287938
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၄၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
74.5484
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၅၁:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
74.6996
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.02 USD
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၁၇:၅၆
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၅၁:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
74.4527
74.6996
အမြတ်
3.31 USD
USDRUB
စာချုပ်
#71272722
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၁၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
74.4527
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၅၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
74.6996
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.31 USD
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၁၆:၂၅
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၀၃:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
74.4054
74.4503
အမြတ်
0.60 USD
USDRUB
စာချုပ်
#71272581
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၁၆:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
74.4054
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၀၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
74.4503
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.60 USD
၀၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၃၈:၀၉
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၀၆:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
74
74.3006
အမြတ်
4.05 USD
USDRUB
စာချုပ်
#70609622
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၃၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
74
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၀၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
74.3006
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.05 USD
၁၀.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၁၆:၀၁
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၀၆:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
74.1203
74.3006
အမြတ်
2.43 USD
USDRUB
စာချုပ်
#70655105
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၁၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
74.1203
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၀၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
74.3006
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.43 USD
၁၇.၀၃.၂၀၂၁ ၁၈:၄၅:၂၃
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၀:၀၇:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
7.59489
8.4758
အမြတ်
103.93 USD
USDTRY
စာချုပ်
#71051881
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၁ ၁၈:၄၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
7.59489
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
103.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၀:၀၇:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
8.4758
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
103.93 USD
၁၈.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၃၆
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၀:၀၂:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
7.3765
8.46432
အမြတ်
128.52 USD
USDTRY
စာချုပ်
#71152245
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
7.3765
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
128.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၀:၀၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
8.46432
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
128.52 USD