၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၀၃
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.03
133.421
132.268
အမြတ်
-30.46 USD
EURJPY
စာချုပ်
#82128098
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
133.421
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-30.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
132.268
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-30.46 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၅၂:၂၈
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၀၅:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
9.25004
9.27495
အမြတ်
5.37 USD
USDTRY
စာချုပ်
#81971431
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၅၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
9.25004
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၀၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
9.27495
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.37 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၅၇:၅၈
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၅၆:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
62317.4
60912
အမြတ်
-14.05 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#81996342
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၅၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
62317.4
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-14.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၅၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
60912
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-14.05 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၀၄:၀၉
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၀၇:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
59393
61701.25
အမြတ်
23.08 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#81921631
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၀၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
59393
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
23.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၀၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
61701.25
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
23.08 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၄၈:၂၈
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၈:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.04
131.556
132.376
အမြတ်
28.76 USD
EURJPY
စာချုပ်
#81862445
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၄၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
131.556
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
28.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
132.376
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
28.76 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၂၉:၃၂
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၈:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
132.126
132.386
အမြတ်
4.56 USD
EURJPY
စာချုပ်
#81920165
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၂၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
132.126
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
132.386
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.56 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၁:၃၄
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၈:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
9.21164
9.19052
အမြတ်
-4.60 USD
USDTRY
စာချုပ်
#81931315
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
9.21164
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
9.19052
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.60 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၀၈:၂၉
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၈:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
9.14376
9.19077
အမြတ်
10.23 USD
USDTRY
စာချုပ်
#81868309
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၀၈:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
9.14376
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
9.19077
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.23 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၄၇:၃၇
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
9.03333
9.19056
အမြတ်
34.22 USD
USDTRY
စာချုပ်
#81482683
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၄၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
9.03333
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
34.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
9.19056
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
34.22 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၂၀
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
9.0285
9.19018
အမြတ်
35.19 USD
USDTRY
စာချုပ်
#81741893
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
9.0285
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
35.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
9.19018
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
35.19 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၃:၅၅
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
9.01431
9.19012
အမြတ်
38.26 USD
USDTRY
စာချုပ်
#81741817
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
9.01431
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
38.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
9.19012
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
38.26 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၂၄:၄၁
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
9.07111
9.19111
အမြတ်
26.11 USD
USDTRY
စာချုပ်
#81845797
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၂၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
9.07111
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
26.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
9.19111
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
26.11 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၇:၃၀
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
9.02191
9.19139
အမြတ်
36.88 USD
USDTRY
စာချုပ်
#81755782
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၇:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
9.02191
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
36.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
9.19139
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
36.88 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၂:၅၇
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၅၄:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
91.552
92.104
အမြတ်
14.54 USD
CADJPY
စာချုပ်
#81871199
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
91.552
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၅၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
92.104
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.54 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၀၃:၅၁
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၅၉:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
57178
56870.76
အမြတ်
-3.07 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#81709456
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၀၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
57178
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၅၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
56870.76
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.07 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၈:၁၀
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၅၈:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
56476.95
56854.96
အမြတ်
7.56 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#81378849
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၈:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
56476.95
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၅၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
56854.96
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.56 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၀၆
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၉:၂၇
ရောင်းချမှု
0.02
0.92719
0.92727
အမြတ်
-0.17 USD
USDCHF
စာချုပ်
#81481760
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92719
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.92727
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.17 USD
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၀၁:၄၀
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၁:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
8.94336
9.00486
အမြတ်
13.66 USD
USDTRY
စာချုပ်
#81161633
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၀၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
8.94336
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
9.00486
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
13.66 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၂:၅၀
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၁:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
8.91267
9.00486
အမြတ်
20.48 USD
USDTRY
စာချုပ်
#81161532
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
8.91267
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
9.00486
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
20.48 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၄၉:၁၆
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၁:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
8.91477
9.00603
အမြတ်
20.27 USD
USDTRY
စာချုပ်
#81454190
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၄၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
8.91477
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
9.00603
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
20.27 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၆:၁၅
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၁:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
8.90319
9.00605
အမြတ်
22.84 USD
USDTRY
စာချုပ်
#81485542
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
8.90319
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
22.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
9.00605
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
22.84 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၄၂:၃၄
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၅၅:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
55017.31
56674.92
အမြတ်
33.15 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#81487036
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၄၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
55017.31
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
33.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၅၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
56674.92
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
33.15 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၁၅:၀၂
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၅၅:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
55304.89
56686.56
အမြတ်
27.63 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#81501626
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၁၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
55304.89
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
27.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၅၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
56686.56
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
27.63 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၈:၅၆
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၅၅:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
56018
56684.99
အမြတ်
6.67 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#81510437
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၈:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
56018
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၅၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
56684.99
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.67 USD
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၂:၀၅
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၃:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.58694
1.5723
အမြတ်
10.78 USD
EURAUD
စာချုပ်
#81510395
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.58694
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.5723
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.78 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၁၆:၃၆
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၈:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
130.678
130.609
အမြတ်
-1.83 USD
EURJPY
စာချုပ်
#79840624
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၁၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
130.678
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
130.609
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.83 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၄၈:၄၇
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၆:၁၉
ရောင်းချမှု
0.01
38876.41
56545.13
အမြတ်
-176.69 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#78394890
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၄၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
38876.41
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-176.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၆:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
56545.13
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-176.69 USD
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၀၁:၀၈
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၆:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
36377.86
56571.01
အမြတ်
-201.93 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#77708844
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၀၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
36377.86
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-201.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၆:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
56571.01
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-201.93 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၃:၃၆
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၄၅:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
54662.83
54667.57
အမြတ်
0.09 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#81485986
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
54662.83
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၄၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
54667.57
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၅၁
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၄:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
53894.72
54687.53
အမြတ်
15.86 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#81406220
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
53894.72
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
54687.53
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
15.86 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၇:၅၀
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
52830.97
54226.97
အမြတ်
27.92 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#81485629
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
52830.97
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
27.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
54226.97
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
27.92 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၂:၂၆
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၈:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
52306
52711.05
အမြတ်
8.10 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#81438518
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
52306
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
52711.05
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.10 USD
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၀၄:၃၉
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
8.87777
8.88975
အမြတ်
2.70 USD
USDTRY
စာချုပ်
#81161617
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၀၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
8.87777
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
8.88975
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.70 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၅၀:၃၃
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၅၇:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
51140.13
51255.49
အမြတ်
2.31 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#81366206
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၅၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
51140.13
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၅၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
51255.49
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.31 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၄၁:၃၅
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၄၀:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
49704.18
49969.04
အမြတ်
5.30 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#81365313
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၄၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
49704.18
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၄၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
49969.04
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.30 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၀:၃၉:၅၆
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၃၄:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
48651.9
49284.32
အမြတ်
12.65 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#81365298
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၀:၃၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
48651.9
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၃၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
49284.32
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
12.65 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၃၇:၃၄
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၁၄:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
49005.95
49151.32
အမြတ်
2.91 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#81308648
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၃၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
49005.95
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၁၄:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
49151.32
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.91 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၀၂:၄၃
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၄၃:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
48343
49001.93
အမြတ်
13.18 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#80435065
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၀၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
48343
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၄၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
49001.93
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
13.18 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၁၃:၃၇
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
0.92712
0.92432
အမြတ်
3.03 USD
USDCHF
စာချုပ်
#81335777
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၁၃:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92712
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92432
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.03 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၇:၀၇
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၃၃:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
47608
47664
အမြတ်
1.12 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#80546698
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
47608
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၃၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
47664
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.12 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၉:၂၁
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၉:၁၀
ရောင်းချမှု
0.02
87.717
87.575
အမြတ်
2.56 USD
CADJPY
စာချုပ်
#81076347
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
87.717
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
87.575
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.56 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၄၁:၄၄
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၈:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
87.643
87.548
အမြတ်
0.86 USD
CADJPY
စာချုပ်
#81228764
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၄၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
87.643
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
87.548
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.86 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၃၀:၃၀
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၈:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
87.98
87.555
အမြတ်
3.82 USD
CADJPY
စာချုပ်
#81226880
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၃၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
87.98
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
87.555
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.82 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၆:၂၅
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၄၁:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
88.052
87.827
အမြတ်
2.02 USD
CADJPY
စာချုပ်
#81106461
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၆:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
88.052
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၄၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
87.827
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.02 USD
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၁၂:၂၆
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၈:၂၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.6141
1.60071
အမြတ်
19.39 USD
EURAUD
စာချုပ်
#81161426
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၁၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.6141
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
19.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.60071
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
19.39 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၃၈:၅၃
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၇:၂၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.60126
1.6011
အမြတ်
0.23 USD
EURAUD
စာချုပ်
#81020211
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၃၈:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.60126
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.6011
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.23 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၂:၅၆
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၇:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.60713
1.60123
အမြတ်
4.27 USD
EURAUD
စာချုပ်
#81203202
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.60713
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၇:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.60123
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.27 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၁၃:၄၈
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၁၇:၄၉
ရောင်းချမှု
0.02
0.72279
0.71862
အမြတ်
8.34 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#79305340
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၁၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.72279
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၁၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.71862
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.34 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၆:၅၁
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၁၅:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
8.85991
8.93926
အမြတ်
8.88 USD
USDTRY
စာချုပ်
#80888856
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
8.85991
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၁၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
8.93926
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.88 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၉:၅၆
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၁၅:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
8.83725
8.93968
အမြတ်
11.46 USD
USDTRY
စာချုပ်
#80895287
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
8.83725
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၁၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
8.93968
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.46 USD