ရောင်းချမှု
0.01
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၀၃:၅၄
0.71509
0.71556
0.00000
0.67606
အမြတ်
-0.47 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၀၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.71509
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.47 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71556
အမြတ်ရယူခြင်း
0.67606
မှာဝယ်ပါ
0.01
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၃၉
75.20392
75.67700
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
USDRUB
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
75.20392
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
75.67700
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၂၃:၃၅
86.324
86.391
0.000
0.000
အမြတ်
-0.62 USD
CADJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၂၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
86.324
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.62 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
86.391
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၅၂:၂၃
0.73281
0.73386
0.00000
0.68118
အမြတ်
-1.14 USD
CADCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၅၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.73281
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.73386
အမြတ်ရယူခြင်း
0.68118
မှာရောင်းချ
0.01
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၁၇
1.51670
1.50182
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.51670
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.50182
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၄:၀၇
85.423
86.391
0.000
83.288
အမြတ်
-8.96 USD
CADJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
85.423
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-8.96 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
86.391
အမြတ်ရယူခြင်း
83.288
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၅၆:၃၇
85.785
86.391
0.000
83.346
အမြတ်
-5.61 USD
CADJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၅၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
85.785
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-5.61 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
86.391
အမြတ်ရယူခြင်း
83.346
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၄၃
0.72929
0.73386
0.00000
0.68077
အမြတ်
-4.98 USD
CADCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.72929
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.98 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.73386
အမြတ်ရယူခြင်း
0.68077
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၄၉:၅၅
0.72721
0.73386
0.00000
0.68077
အမြတ်
-7.25 USD
CADCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၄၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.72721
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-7.25 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.73386
အမြတ်ရယူခြင်း
0.68077
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၀၄:၃၀
85.601
86.391
0.000
83.403
အမြတ်
-7.31 USD
CADJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၀၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
85.601
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-7.31 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
86.391
အမြတ်ရယူခြင်း
83.403
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၁:၅၇
1.51814
1.50182
0.00000
1.53595
အမြတ်
-26.11 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.51814
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-26.11 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.50182
အမြတ်ရယူခြင်း
1.53595
ရောင်းချမှု
0.01
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၀၅
1.49174
1.50236
0.00000
1.44133
အမြတ်
-8.49 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.49174
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-8.49 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.50236
အမြတ်ရယူခြင်း
1.44133
ရောင်းချမှု
0.01
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၂:၅၈
0.70244
0.71556
0.00000
0.67720
အမြတ်
-13.12 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.70244
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-13.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71556
အမြတ်ရယူခြင်း
0.67720
ရောင်းချမှု
0.01
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၄၈:၃၆
1.47504
1.50236
0.00000
1.43922
အမြတ်
-21.85 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၄၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.47504
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-21.85 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.50236
အမြတ်ရယူခြင်း
1.43922
ရောင်းချမှု
0.01
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၂၉
0.69471
0.71556
0.00000
0.67781
အမြတ်
-20.85 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.69471
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-20.85 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71556
အမြတ်ရယူခြင်း
0.67781
ရောင်းချမှု
0.01
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၂၆:၄၁
0.69590
0.71556
0.00000
0.67910
အမြတ်
-19.66 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၂၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.69590
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-19.66 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71556
အမြတ်ရယူခြင်း
0.67910
မှာဝယ်ပါ
0.01
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၁၃:၁၂
7.07713
8.32835
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
USDTRY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၁၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
7.07713
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
8.32835
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာဝယ်ပါ
0.01
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၁၂:၃၀
7.39339
8.32835
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
USDTRY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၁၂:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
7.39339
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
8.32835
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာဝယ်ပါ
0.01
၁၇.၀၃.၂၀၂၁ ၁၃:၅၇:၀၂
74.70839
75.67700
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
USDRUB
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၁ ၁၃:၅၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
74.70839
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
75.67700
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၅၆:၁၂
0.79961
0.77034
0.00000
0.80852
အမြတ်
-58.54 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၅၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.79961
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-58.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.77034
အမြတ်ရယူခြင်း
0.80852
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၀၂:၄၇
1.61752
1.55910
0.00000
0.00000
အမြတ်
-45.00 USD
EURAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၀၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.61752
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-45.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.55910
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၄:၁၀
1.62188
1.55910
0.00000
1.67443
အမြတ်
-48.36 USD
EURAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.62188
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-48.36 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.55910
အမြတ်ရယူခြင်း
1.67443
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၈.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၅၂:၄၄
1.63441
1.55910
0.00000
1.67358
အမြတ်
-58.01 USD
EURAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၅၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.63441
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-58.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.55910
အမြတ်ရယူခြင်း
1.67358
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၅၅:၁၈
1.64104
1.55910
0.00000
1.67443
အမြတ်
-126.25 USD
EURAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၅၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.64104
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-126.25 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.55910
အမြတ်ရယူခြင်း
1.67443
ရောင်းချမှု
0.02
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၃၂:၅၈
121.714
129.747
0.000
115.821
အမြတ်
-148.77 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၃၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
121.714
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-148.77 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
129.747
အမြတ်ရယူခြင်း
115.821
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၄၆:၄၃
120.345
129.747
0.000
0.000
အမြတ်
-87.06 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၄၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
120.345
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-87.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
129.747
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၈:၀၁:၅၃
120.517
129.747
0.000
0.000
အမြတ်
-85.47 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၈:၀၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
120.517
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-85.47 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
129.747
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၂၇:၁၂
120.562
129.747
0.000
0.000
အမြတ်
-85.05 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၂၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
120.562
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-85.05 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
129.747
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၂၄:၁၁
120.600
129.747
0.000
0.000
အမြတ်
-84.70 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၂၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
120.600
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-84.70 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
129.747
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၄၈
0.68512
0.77058
0.00000
0.58751
အမြတ်
-85.46 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68512
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-85.46 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.77058
အမြတ်ရယူခြင်း
0.58751
ရောင်းချမှု
0.01
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၅၂:၅၁
0.68150
0.77058
0.00000
0.58523
အမြတ်
-89.08 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၅၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68150
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-89.08 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.77058
အမြတ်ရယူခြင်း
0.58523