၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၀၆:၄၀
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၁၆:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.3145
1.31631
အမြတ်
2.75 USD
USDCAD
စာချုပ်
#62201279
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၀၆:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3145
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၁၆:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.31631
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.75 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၀၅:၁၅
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၁၆:၀၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.3092
1.31651
အမြတ်
-11.11 USD
USDCAD
စာချုပ်
#61660910
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၀၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3092
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-11.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၁၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.31651
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-11.11 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၁၅:၀၂
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၅၄:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.319
1.32036
အမြတ်
2.06 USD
USDCAD
စာချုပ်
#62197338
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၁၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.319
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၅၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.32036
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.06 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၃၂:၀၀
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၈:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.32105
1.32138
အမြတ်
0.50 USD
USDCAD
စာချုပ်
#62184231
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၃၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.32105
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.32138
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.50 USD
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၁၁:၃၄
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၅၇:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.9205
1.91591
အမြတ်
3.07 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#59421456
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၁၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.9205
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၅၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.91591
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.07 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၁၀:၀၁
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၇:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.73071
0.73035
အမြတ်
-0.72 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#61661560
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.73071
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.73035
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.72 USD
၂၅.၀၈.၂၀၂၀ ၀၈:၁၉:၄၀
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.32373
1.32185
အမြတ်
-1.42 USD
USDCAD
စာချုပ်
#60982824
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၀ ၀၈:၁၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.32373
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.32185
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.42 USD
၂၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၄၅:၂၆
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.32062
1.32209
အမြတ်
1.11 USD
USDCAD
စာချုပ်
#61076377
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၄၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.32062
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.32209
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.11 USD
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၄၂:၂၄
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၄၄:၁၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.30914
1.31177
အမြတ်
-4.01 USD
USDCAD
စာချုပ်
#61538452
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၄၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30914
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၄၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.31177
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.01 USD
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၄၂:၄၂
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၄၄:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.72889
0.72454
အမြတ်
-8.70 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#61538472
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၄၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.72889
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၄၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.72454
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-8.70 USD
၁၉.၀၈.၂၀၂၀ ၂၂:၄၉:၃၁
၂၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၄၂:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.99543
1.98991
အမြတ်
3.66 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#60766865
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၀ ၂၂:၄၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.99543
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၄၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.98991
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.66 USD
၂၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၂၈:၀၀
၂၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၁၃:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.32084
1.32163
အမြတ်
0.60 USD
USDCAD
စာချုပ်
#60873075
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၂၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.32084
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၁၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.32163
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.60 USD
၂၁.၀၈.၂၀၂၀ ၂၃:၅၅:၄၆
၂၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၁၃:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.31833
1.32163
အမြတ်
2.50 USD
USDCAD
စာချုပ်
#60872224
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၂၀ ၂၃:၅၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31833
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၁၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.32163
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.50 USD
၁၉.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၂၂:၃၈
၂၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၂၃:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.31476
1.3146
အမြတ်
0.12 USD
USDCAD
စာချုပ်
#60724122
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၂၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31476
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၂၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3146
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.12 USD
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၄၉:၃၄
၂၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၀၃:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
79.945
79.98
အမြတ်
-0.33 USD
CADJPY
စာချုပ်
#60682559
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၄၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
79.945
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၀၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
79.98
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.33 USD
၁၉.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၂၄:၁၅
၂၀.၀၈.၂၀၂၀ ၂၀:၅၅:၀၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.31984
1.31842
အမြတ်
2.15 USD
USDCAD
စာချုပ်
#60765423
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၂၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31984
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၀ ၂၀:၅၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.31842
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.15 USD
၁၉.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၂၇:၀၂
၁၉.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၅၃:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.99439
1.99235
အမြတ်
1.34 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#60758913
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၂၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.99439
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၅၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.99235
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.34 USD
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၁၈:၁၂
၁၉.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၁၂:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
80.21
80.226
အမြတ်
0.16 USD
CADJPY
စာချုပ်
#60651701
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၁၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
80.21
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၁၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
80.226
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.16 USD
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၀၆:၃၄
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၁၇:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.72399
0.72376
အမြတ်
-0.23 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#60655437
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၀၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.72399
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၁၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.72376
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.23 USD
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၂၆:၂၈
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၂၀:၅၀:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.72353
0.72389
အမြတ်
0.36 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#60659645
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၂၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.72353
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၂၀:၅၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.72389
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.36 USD
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၁၄:၁၆
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၂၀:၄၉:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.3171
1.31705
အမြတ်
0.04 USD
USDCAD
စာချုပ်
#60645782
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၁၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3171
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၂၀:၄၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.31705
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၁၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၀၇:၄၄
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၈:၅၃:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.72987
1.73315
အမြတ်
-2.49 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#60597372
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၀၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.72987
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၈:၅၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.73315
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.49 USD
၁၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၄၈
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၇:၂၃:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.64583
1.64687
အမြတ်
-0.75 USD
EURAUD
စာချုပ်
#60611153
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.64583
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၇:၂၃:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.64687
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.75 USD
၁၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၅၅:၂၉
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၀:၀၁:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.73307
1.73313
အမြတ်
-0.05 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#60588420
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၅၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.73307
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၀၀:၀၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.73313
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၁၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၅၈:၅၉
၁၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၅၉:၄၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.73238
1.73231
အမြတ်
0.05 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#60582433
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၅၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.73238
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၅၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.73231
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၀၈:၂၂:၁၂
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၃၆:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.99906
2.00433
အမြတ်
3.44 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#60505585
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၀၈:၂၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.99906
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၃၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2.00433
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.44 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၁၆:၅၀
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၃၂:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.99201
1.99653
အမြတ်
2.96 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#60375049
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၁၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.99201
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၃၂:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.99653
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.96 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၄၆:၀၁
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၂၃:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
126.065
126.65
အမြတ်
10.94 USD
EURJPY
စာချုပ်
#60407442
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၁၅:၄၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
126.065
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၂၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
126.65
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.94 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၁၆:၀၃
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၀၅:၃၂:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.7365
1.73853
အမြတ်
-1.52 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#60340028
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၁၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.7365
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၀၅:၃၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.73853
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.52 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၀၇:၂၀:၁၆
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၅၅:၅၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.97536
1.98071
အမြတ်
-3.53 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#60262222
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၀၇:၂၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.97536
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၅၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.98071
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.53 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၄၇:၃၁
၁၀.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၂၃:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.98286
1.98575
အမြတ်
1.90 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#60033541
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၄၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.98286
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၂၃:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.98575
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.90 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၄၄
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၀၁:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.72104
0.72225
အမြတ်
-1.21 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#60064769
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.72104
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၀၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.72225
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.21 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၀၇:၁၀:၁၈
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၀၈:၃၆:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.97742
1.97716
အမြတ်
0.18 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#60015386
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၀၇:၁၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.97742
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၀၈:၃၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.97716
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.18 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၂၀:၄၃:၂၃
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၀၆:၁၂:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.66469
0.66369
အမြတ်
1.00 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#59998832
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၂၀:၄၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.66469
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၀၆:၁၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.66369
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.00 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၁၁:၃၅
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၅၉:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.74466
1.74138
အမြတ်
2.47 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#59899200
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၁၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.74466
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၅၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.74138
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.47 USD
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၂၀:၅၀
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၄၄:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.74963
1.74119
အမြတ်
6.36 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#59808684
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၂၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.74963
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၄၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.74119
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.36 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၃၄:၄၅
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၃၅:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.97555
1.97322
အမြတ်
1.55 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#59909864
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၃၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.97555
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၃၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.97322
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.55 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၅၁:၁၈
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၀၀:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
125.37
125.322
အမြတ်
-0.91 USD
EURJPY
စာချုပ်
#59965186
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၂:၅၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
125.37
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၀၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
125.322
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.91 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၀၁:၄၅:၄၃
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၀၆:၂၉:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.66407
0.66469
အမြတ်
-0.62 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#59918673
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၀၁:၄၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.66407
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၀၆:၂၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.66469
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.62 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၄၀:၀၈
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၃၄:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.97971
1.9755
အမြတ်
-2.78 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#59868153
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၄၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.97971
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၃၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.9755
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.78 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၂၂:၀၇
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.74507
1.74516
အမြတ်
-0.06 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#59885123
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၂၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.74507
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.74516
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.06 USD
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၃၀:၂၇
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၀၄:၅၇
ရောင်းချမှု
0.01
0.71125
0.7125
အမြတ်
-1.25 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#59794732
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၀:၃၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.71125
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၁:၀၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.7125
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.25 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၄၁:၁၆
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၃၄:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.96311
1.96399
အမြတ်
0.58 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#57357512
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၄၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.96311
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၃၄:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.96399
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.58 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၃၄:၁၉
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၃၂:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.7381
1.75746
အမြတ်
14.39 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#59650023
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၃၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.7381
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၃၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.75746
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.39 USD
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၁၃:၅၃
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၃၈:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.9373
1.93582
အမြတ်
-0.98 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#59525750
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၁၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.9373
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၃၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.93582
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.98 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၂၉:၄၄
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၃၂:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
123.454
123.775
အမြတ်
3.00 USD
EURJPY
စာချုပ်
#59229395
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၂၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
123.454
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၃၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
123.775
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.00 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၂၈:၃၆
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၃၅:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.91999
1.91975
အမြတ်
0.16 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#59167724
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၂၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.91999
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၃၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.91975
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.16 USD
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၃၂:၃၀
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၁၃:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
122.331
122.169
အမြတ်
-3.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#58841115
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၃၂:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
122.331
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၁၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
122.169
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.02 USD
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၁၉
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၃:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
122.2
122.129
အမြတ်
-1.33 USD
EURJPY
စာချုပ်
#58823482
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
122.2
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
122.129
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.33 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၃၆
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၃၇:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.69738
0.69805
အမြတ်
0.67 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#58535672
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69738
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၃၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.69805
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.67 USD