၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၄၃
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၂:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.89567
0.89752
အမြတ်
45.56 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#163429829
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89567
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
47.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.89752
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
45.56 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၅၈
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.89569
0.89669
အမြတ်
23.58 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#163429837
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89569
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
25.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.89669
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
23.58 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၀၂:၂၄
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၄:၄၀
ရောင်းချမှု
0.45
1.85497
1.85504
အမြတ်
-5.49 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#163421545
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၀၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.85497
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.45
ပြင်ပ
1.85504
ကော်မရှင်ခ
-3.15 USD
အမြတ်
-5.49 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၃၄:၅၆
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၅၃
ရောင်းချမှု
0.33
0.89305
0.89568
အမြတ်
-70.74 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#162908699
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၃၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89305
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-68.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.89568
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
-70.74 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၅၉
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၅၂
ရောင်းချမှု
0.33
0.88939
0.89568
အမြတ်
-165.98 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#162806738
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88939
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-163.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.89568
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
-165.98 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၂၉:၅၃
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၅၂
ရောင်းချမှု
0.66
0.89845
0.89568
အမြတ်
139.53 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#163083031
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၂၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89845
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
144.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.66
ပြင်ပ
0.89568
ကော်မရှင်ခ
-4.62 USD
အမြတ်
139.53 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၄၅
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၅၁
ရောင်းချမှု
0.33
0.89129
0.89568
အမြတ်
-116.54 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#162871150
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89129
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-114.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.89568
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
-116.54 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၂၅
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၅၁
ရောင်းချမှု
0.66
0.89579
0.89568
အမြတ်
1.10 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#162922038
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89579
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.66
ပြင်ပ
0.89568
ကော်မရှင်ခ
-4.62 USD
အမြတ်
1.10 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၅၃
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၅၁
ရောင်းချမှု
0.66
0.90129
0.89568
အမြတ်
287.32 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#163118858
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90129
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
291.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.66
ပြင်ပ
0.89568
ကော်မရှင်ခ
-4.62 USD
အမြတ်
287.32 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၆:၅၈
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၅၀
ရောင်းချမှု
0.66
0.89981
0.89567
အမြတ်
210.82 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#163098572
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89981
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
215.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.66
ပြင်ပ
0.89567
ကော်မရှင်ခ
-4.62 USD
အမြတ်
210.82 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၇:၂၀
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၅၀
ရောင်းချမှု
0.66
0.90261
0.89567
အမြတ်
356.54 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#163119663
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90261
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
361.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.66
ပြင်ပ
0.89567
ကော်မရှင်ခ
-4.62 USD
အမြတ်
356.54 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၅၀:၂၈
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၅၀
ရောင်းချမှု
0.33
0.88504
0.89567
အမြတ်
-278.90 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#162728315
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၅၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88504
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-276.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.89567
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
-278.90 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၀၆
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၄၉
ရောင်းချမှု
0.33
0.89215
0.89567
အမြတ်
-93.90 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#162872123
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89215
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-91.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.89567
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
-93.90 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၀၁:၀၃
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၄၉
ရောင်းချမှု
0.66
0.89724
0.89567
အမြတ်
77.08 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#162981896
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၀၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89724
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
81.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.66
ပြင်ပ
0.89567
ကော်မရှင်ခ
-4.62 USD
အမြတ်
77.08 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၀:၁၂
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၄၉
ရောင်းချမှု
0.66
0.89443
0.89567
အမြတ်
-69.15 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#162916618
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89443
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-64.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.66
ပြင်ပ
0.89567
ကော်မရှင်ခ
-4.62 USD
အမြတ်
-69.15 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၁၃:၂၃
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၄၈
ရောင်းချမှု
0.33
0.88822
0.89567
အမြတ်
-196.16 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#162788991
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၁၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88822
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-193.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.89567
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
-196.16 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၄:၂၈
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၄၈
ရောင်းချမှု
0.33
0.89035
0.89567
အမြတ်
-140.74 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#162814290
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89035
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-138.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.89567
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
-140.74 USD
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၀၃:၃၄
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၄၈
ရောင်းချမှု
0.33
0.87439
0.89567
အမြတ်
-556.02 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#162622393
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၀၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.87439
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-553.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.89567
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
-556.02 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၅၂
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၄၇
ရောင်းချမှု
0.66
0.90128
0.89567
အမြတ်
287.32 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#163118844
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90128
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
291.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.66
ပြင်ပ
0.89567
ကော်မရှင်ခ
-4.62 USD
အမြတ်
287.32 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၆:၅၇
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၄၇
ရောင်းချမှု
0.66
0.89982
0.89567
အမြတ်
211.34 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#163098568
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89982
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
215.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.66
ပြင်ပ
0.89567
ကော်မရှင်ခ
-4.62 USD
အမြတ်
211.34 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၇:၂၀
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၄၇
ရောင်းချမှု
0.66
0.90266
0.89567
အမြတ်
359.14 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#163119658
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90266
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
363.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.66
ပြင်ပ
0.89567
ကော်မရှင်ခ
-4.62 USD
အမြတ်
359.14 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၂၄
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၄၆
ရောင်းချမှု
0.66
0.89579
0.89567
အမြတ်
1.62 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#162922031
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89579
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.66
ပြင်ပ
0.89567
ကော်မရှင်ခ
-4.62 USD
အမြတ်
1.62 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၀:၁၂
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၄၆
ရောင်းချမှု
0.66
0.89443
0.89566
အမြတ်
-68.63 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#162916610
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89443
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-64.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.66
ပြင်ပ
0.89566
ကော်မရှင်ခ
-4.62 USD
အမြတ်
-68.63 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၂၉:၅၃
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၄၆
ရောင်းချမှု
0.66
0.89845
0.89567
အမြတ်
140.05 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#163083025
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၂၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89845
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
144.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.66
ပြင်ပ
0.89567
ကော်မရှင်ခ
-4.62 USD
အမြတ်
140.05 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၀၁:၀၂
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၄၆
ရောင်းချမှု
0.66
0.89724
0.89567
အမြတ်
77.08 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#162981889
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၀၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89724
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
81.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.66
ပြင်ပ
0.89567
ကော်မရှင်ခ
-4.62 USD
အမြတ်
77.08 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၀၅
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၄၅
ရောင်းချမှု
0.33
0.89215
0.89566
အမြတ်
-93.64 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#162872115
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89215
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-91.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.89566
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
-93.64 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၃၄:၅၅
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၄၅
ရောင်းချမှု
0.33
0.89309
0.89566
အမြတ်
-69.18 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#162908691
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၃၄:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89309
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-66.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.89566
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
-69.18 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၄၄
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၄၅
ရောင်းချမှု
0.33
0.89129
0.89566
အမြတ်
-116.02 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#162871143
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89129
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-113.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.89566
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
-116.02 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၅၇
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၄၄
ရောင်းချမှု
0.33
0.88939
0.89566
အမြတ်
-165.46 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#162806731
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88939
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-163.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.89566
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
-165.46 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၄:၂၇
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၄၄
ရောင်းချမှု
0.33
0.89035
0.89566
အမြတ်
-140.48 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#162814283
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89035
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-138.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.89566
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
-140.48 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၄၆:၅၉
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၄၄
ရောင်းချမှု
0.33
0.88763
0.89567
အမြတ်
-211.51 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#162787656
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၄၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88763
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-209.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.89567
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
-211.51 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၀၈:၃၀
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၄၃
ရောင်းချမှု
0.33
0.88494
0.89567
အမြတ်
-281.50 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#162727543
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၀၈:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88494
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-279.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.89567
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
-281.50 USD
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၄၅:၄၉
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၄၃
ရောင်းချမှု
0.33
0.87435
0.89567
အမြတ်
-557.05 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#162592192
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၄၅:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.87435
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-554.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.89567
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
-557.05 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၃
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၁၄:၄၀
ရောင်းချမှု
1.35
1.74887
1.74861
အမြတ်
18.23 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#163423112
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.74887
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
27.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၁၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.35
ပြင်ပ
1.74861
ကော်မရှင်ခ
-9.45 USD
အမြတ်
18.23 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၁၉:၀၉
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၅၀:၂၅
ရောင်းချမှု
0.45
1.85576
1.8554
အမြတ်
8.93 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#163372070
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၁၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.85576
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၅၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.45
ပြင်ပ
1.8554
ကော်မရှင်ခ
-3.15 USD
အမြတ်
8.93 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၂၀:၅၂
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၄၈:၅၈
ဝယ်ယူမှု
1.35
1.74847
1.74876
အမြတ်
21.54 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#163373139
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၂၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.74847
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
30.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၄၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.35
ပြင်ပ
1.74876
ကော်မရှင်ခ
-9.45 USD
အမြတ်
21.54 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၅၁:၄၇
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၁၆:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.45
1.85507
1.85559
အမြတ်
14.29 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#163371607
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၅၁:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.85507
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
17.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၁၆:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.45
ပြင်ပ
1.85559
ကော်မရှင်ခ
-3.15 USD
အမြတ်
14.29 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၂၇
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.45
1.85274
1.85523
အမြတ်
80.38 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#163351442
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.85274
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
83.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.45
ပြင်ပ
1.85523
ကော်မရှင်ခ
-3.15 USD
အမြတ်
80.38 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၀၂
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.45
1.85724
1.85523
အမြတ်
-70.59 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#163321072
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.85724
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-67.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.45
ပြင်ပ
1.85523
ကော်မရှင်ခ
-3.15 USD
အမြတ်
-70.59 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၃၇:၃၅
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၀၅:၁၅
ဝယ်ယူမှု
1.35
1.75289
1.75285
အမြတ်
-13.70 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#163326115
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၃၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.75289
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၀၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.35
ပြင်ပ
1.75285
ကော်မရှင်ခ
-9.45 USD
အမြတ်
-13.70 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၅
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၀၁:၃၂
ဝယ်ယူမှု
1.35
1.75215
1.75287
အမြတ်
67.13 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#163325047
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.75215
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
76.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၀၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.35
ပြင်ပ
1.75287
ကော်မရှင်ခ
-9.45 USD
အမြတ်
67.13 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၃
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၂၇:၀၅
ဝယ်ယူမှု
1.35
1.75093
1.75112
အမြတ်
10.83 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#163271165
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.75093
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၂၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.35
ပြင်ပ
1.75112
ကော်မရှင်ခ
-9.45 USD
အမြတ်
10.83 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၄၉:၁၀
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၀:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.45
1.85734
1.85777
အမြတ်
11.27 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#163271892
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၄၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.85734
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.45
ပြင်ပ
1.85777
ကော်မရှင်ခ
-3.15 USD
အမြတ်
11.27 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၅၀:၁၆
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.45
1.85706
1.85724
အမြတ်
2.88 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#163269109
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၅၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.85706
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.45
ပြင်ပ
1.85724
ကော်မရှင်ခ
-3.15 USD
အမြတ်
2.88 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၃၃:၅၂
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၂၀:၂၀
ရောင်းချမှု
0.33
0.93411
0.93126
အမြတ်
71.79 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#163224614
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၃၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93411
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
74.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၂၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.93126
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
71.79 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၃၃:၄၄
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၀၄:၃၈
ရောင်းချမှု
0.33
0.93408
0.93216
အမြတ်
47.67 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#163224604
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၃၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93408
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
49.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၀၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.93216
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
47.67 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၁၉:၃၀
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၂၁:၁၆
ရောင်းချမှု
0.33
0.93374
0.93275
အမြတ်
23.48 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#163224407
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၁၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93374
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
25.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၂၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.93275
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
23.48 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၃၂
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၃၃:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.93147
0.93411
အမြတ်
66.38 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#163210385
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93147
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
68.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၃၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.93411
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
66.38 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၄၉:၃၄
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၃၃:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.93218
0.93408
အမြတ်
47.13 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#163171571
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၄၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93218
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
49.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၃၃:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.93408
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
47.13 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၃၁
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၂၂:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.93212
0.9334
အမြတ်
30.99 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#163203961
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93212
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
33.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၂၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.9334
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
30.99 USD