@WF_Trade

9.90 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 40%

សង្ខេប

អេមីរ៉ាត​អារ៉ាប់​រួម
ប្រទេស
1.937 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~15 000 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~1 400 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
348
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
2 ហានិភ័យ
33.7%
មីនា 2020
79.8%
មេសា 2020
-4.8%
ឧសភា 2020
-8.6%
មិថុនា 2020
-12.3%
កក្កដា 2020
-16.7%
សីហា 2020
16.6%
កញ្ញា 2020
-81.7%
តុលា 2020
2.1%
វិច្ជិកា 2020
0.8%
ធ្នូ 2020
0.7%
មករា 2021
-1.5%
កុម្ភៈ 2021
ហានិភ័យ3
មីនា 2020
ហានិភ័យ4
មេសា 2020
ហានិភ័យ3
ឧសភា 2020
ហានិភ័យ4
មិថុនា 2020
ហានិភ័យ2
កក្កដា 2020
ហានិភ័យ3
សីហា 2020
ហានិភ័យ3
កញ្ញា 2020
ហានិភ័យ3
តុលា 2020
ហានិភ័យ9
វិច្ជិកា 2020
ហានិភ័យ2
ធ្នូ 2020
ហានិភ័យ2
មករា 2021
ហានិភ័យ2
កុម្ភៈ 2021
415
មីនា 2020
411
មេសា 2020
444
ឧសភា 2020
409
មិថុនា 2020
389
កក្កដា 2020
385
សីហា 2020
367
កញ្ញា 2020
374
តុលា 2020
362
វិច្ជិកា 2020
349
ធ្នូ 2020
348
មករា 2021
349
កុម្ភៈ 2021

ឧបករណ៍ពេញនិយម

GBPUSD
British Pound to US Dollar
208
ជួញដូរ
70.2%
មានចំណេញ
EURUSD
Euro to US Dollar
88
ជួញដូរ
65.9%
មានចំណេញ
AUDUSD
Australian Dollar to US Dollar
85
ជួញដូរ
54.1%
មានចំណេញ
EURGBP
Euro to British Pound
68
ជួញដូរ
70.6%
មានចំណេញ
NZDUSD
New Zealand Dollar to US Dollar
60
ជួញដូរ
61.7%
មានចំណេញ
NQ
NASDAQ100 index of the American stock exchange
21
ជួញដូរ
66.7%
មានចំណេញ
#SNOW
Snowflake Inc
15
ជួញដូរ
53.3%
មានចំណេញ
#TSLA
Tesla
14
ជួញដូរ
71.4%
មានចំណេញ
#AAPL
APPLE INC
12
ជួញដូរ
83.3%
មានចំណេញ
AUDNZD
Australian Dollar to New Zealand Dollar
10
ជួញដូរ
10%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

664
ជួញដូរ  សរុប
82.2%
រូបិយប័ណ្ណ
7.4%
ភាគហ៊ុន NASDAQ
5.4%
ភាគហ៊ុន NYSE
4.2%
សន្ទស្សន៍ភាគហ៊ុន
0.8%
លោហៈ