@Neo17

5.88 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 25%

សង្ខេប

វៀតណាម
ប្រទេស
154 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~1 100 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~0 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
0
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
3 ហានិភ័យ
0%
វិច្ជិកា 2020
0%
ធ្នូ 2020
0%
មករា 2021
0%
កុម្ភៈ 2021
0%
មីនា 2021
0%
មេសា 2021
0.23%
ឧសភា 2021
4.49%
មិថុនា 2021
1.1%
កក្កដា 2021
0%
សីហា 2021
0%
កញ្ញា 2021
0%
តុលា 2021
ហានិភ័យ0
វិច្ជិកា 2020
ហានិភ័យ0
ធ្នូ 2020
ហានិភ័យ0
មករា 2021
ហានិភ័យ0
កុម្ភៈ 2021
ហានិភ័យ0
មីនា 2021
ហានិភ័យ0
មេសា 2021
ហានិភ័យ3
ឧសភា 2021
ហានិភ័យ5
មិថុនា 2021
ហានិភ័យ3
កក្កដា 2021
ហានិភ័យ3
សីហា 2021
ហានិភ័យ3
កញ្ញា 2021
ហានិភ័យ3
តុលា 2021
0
វិច្ជិកា 2020
0
ធ្នូ 2020
0
មករា 2021
0
កុម្ភៈ 2021
0
មីនា 2021
0
មេសា 2021
0
ឧសភា 2021
0
មិថុនា 2021
0
កក្កដា 2021
0
សីហា 2021
0
កញ្ញា 2021
0
តុលា 2021

ឧបករណ៍ពេញនិយម

EURAUDm
Euro to Australian Dollar
2
ជួញដូរ
100%
មានចំណេញ
EURJPYm
Euro to Japanese Yen
1
ជួញដូរ
100%
មានចំណេញ
GBPCADm
British Pound to Canadian Dollar
1
ជួញដូរ
100%
មានចំណេញ
GBPUSDm
British Pound to US Dollar
1
ជួញដូរ
100%
មានចំណេញ
EURUSDm
Euro to US Dollar
1
ជួញដូរ
0%
មានចំណេញ
EURCADm
Euro to Canadian Dollar
1
ជួញដូរ
100%
មានចំណេញ
GBPJPYm
British Pound to Japanese Yen
1
ជួញដូរ
100%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

8
ជួញដូរ  សរុប
100%
រូបិយប័ណ្ណ