حالت آزمایشی
فروش
0.01
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۱:۱۵
1.20593
1.20600
0.00000
0.00000
سود
‪-0.17 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۱:۱۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.20593
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.17 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.20600
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۱۷
1.20534
1.20600
0.00000
0.00000
سود
‪-0.76 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۱۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.20534
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.76 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.20600
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۳:۰۴
1.20205
1.20600
0.00000
0.00000
سود
‪-4.05 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۳:۰۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.20205
Stop loss
0.00000
سود
‪-4.05 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.20600
Take profit
0.00000
خرید در
0.01
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۲۵:۰۲
1800.00
1784.84
0.00
0.00
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۲۵:۰۲
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1800.00
Stop loss
0.00
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1784.84
Take profit
0.00
فروش
0.01
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۲۰:۲۴
1785.28
1785.73
0.00
0.00
سود
‪-0.65 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۲۰:۲۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1785.28
Stop loss
0.00
سود
‪-0.65 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1785.73
Take profit
0.00
فروش
0.01
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۱۰:۰۸
1736.03
1785.73
0.00
0.00
سود
‪-49.90 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۱۰:۰۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1736.03
Stop loss
0.00
سود
‪-49.90 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1785.73
Take profit
0.00
کپی
‪1 044.26 USD‬
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۰۴
‪0.00%‬
‪-30.50%‬
0.00
0.00
سود
‪-455.74 USD‬
asiang
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۰۴
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪-455.74 USD‬
حجم معامله
‪1 044.26 USD‬
Take profit
0.00