حالت آزمایشی
کپی
‪613.93 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۰:۵۰
‪35.16%‬
‪48.63%‬
0.00
0.00
سود
‪227.16 USD‬
Takkan_MC
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۰:۵۰
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪227.16 USD‬
حجم معامله
‪613.93 USD‬
Take profit
0.00