حالت آزمایشی
کپی
‪631.34 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۸:۴۰:۵۰
‪35.16%‬
‪48.46%‬
0.00
0.00
سود
‪246.34 USD‬
Takkan_MC
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۸:۴۰:۵۰
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪246.34 USD‬
حجم معامله
‪631.34 USD‬
Take profit
0.00