حالت آزمایشی
فروش در
0.11
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۵۵:۴۶
1.31896
1.31703
0.00000
0.00000
سود
0.00 USD
GBPUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۵۵:۴۶
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.31896
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1.31703
Take profit
0.00000
فروش در
0.11
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۵۵:۳۵
1.32140
1.31703
0.00000
0.00000
سود
0.00 USD
GBPUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۵۵:۳۵
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.32140
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1.31703
Take profit
0.00000
فروش
0.11
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۰۲:۰۳
1.31747
1.31716
0.00000
0.00000
سود
3.41 USD
GBPUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۰۲:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.31747
Stop loss
0.00000
سود
3.41 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1.31716
Take profit
0.00000
فروش
0.11
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۰:۵۷
0.65752
0.65892
0.00000
0.00000
سود
-15.40 USD
NZDUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۰:۵۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.65752
Stop loss
0.00000
سود
-15.40 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
0.65892
Take profit
0.00000
فروش
0.11
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۰:۵۵
0.65753
0.65892
0.00000
0.00000
سود
-15.29 USD
NZDUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۰:۵۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.65753
Stop loss
0.00000
سود
-15.29 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
0.65892
Take profit
0.00000
فروش
0.11
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۰:۵۲
0.65754
0.65892
0.00000
0.00000
سود
-15.18 USD
NZDUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۰:۵۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.65754
Stop loss
0.00000
سود
-15.18 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
0.65892
Take profit
0.00000
فروش
0.11
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۰:۴۹
0.65754
0.65892
0.00000
0.00000
سود
-15.18 USD
NZDUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۰:۴۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.65754
Stop loss
0.00000
سود
-15.18 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
0.65892
Take profit
0.00000
خرید
0.11
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۴۴:۱۹
1473.69
1478.23
0.00
0.00
سود
45.65 USD
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۴۴:۱۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1473.69
Stop loss
0.00
سود
45.65 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1478.23
Take profit
0.00
فروش
0.05
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۳۳
1467.95
1478.45
0.00
0.00
سود
-51.90 USD
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۳۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1467.95
Stop loss
0.00
سود
-51.90 USD
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1478.45
Take profit
0.00
خرید در
0.05
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۴۸:۴۵
1466.00
1478.45
0.00
0.00
سود
0.00 USD
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۴۸:۴۵
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1466.00
Stop loss
0.00
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1478.45
Take profit
0.00
فروش
0.11
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۳۸
71.265
71.563
0.000
0.000
سود
-32.75 USD
NZDJPY.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۳۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
71.265
Stop loss
0.000
سود
-32.75 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
71.563
Take profit
0.000
فروش
0.11
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۲۶:۲۴
1463.08
1478.45
0.00
0.00
سود
-167.31 USD
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۲۶:۲۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1463.08
Stop loss
0.00
سود
-167.31 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1478.45
Take profit
0.00
خرید
0.11
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۱۶:۰۵
1478.59
1478.23
0.00
0.00
سود
-13.97 USD
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۱۶:۰۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1478.59
Stop loss
0.00
سود
-13.97 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1478.23
Take profit
0.00
خرید
0.11
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۱۶:۰۱
1478.65
1478.23
0.00
0.00
سود
-14.63 USD
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۱۶:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1478.65
Stop loss
0.00
سود
-14.63 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1478.23
Take profit
0.00
خرید
0.11
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۱۵:۵۷
1478.59
1478.23
0.00
0.00
سود
-13.97 USD
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۱۵:۵۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1478.59
Stop loss
0.00
سود
-13.97 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1478.23
Take profit
0.00
خرید
0.11
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۱۵:۵۳
1478.61
1478.23
0.00
0.00
سود
-14.19 USD
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۱۵:۵۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1478.61
Stop loss
0.00
سود
-14.19 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1478.23
Take profit
0.00
خرید
0.11
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۳۳:۲۳
1480.16
1478.23
0.00
0.00
سود
-31.24 USD
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۳۳:۲۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1480.16
Stop loss
0.00
سود
-31.24 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1478.23
Take profit
0.00
خرید
0.11
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۳۳:۱۹
1480.30
1478.23
0.00
0.00
سود
-32.78 USD
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۳۳:۱۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1480.30
Stop loss
0.00
سود
-32.78 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1478.23
Take profit
0.00
خرید
0.11
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۳۳:۱۶
1480.33
1478.23
0.00
0.00
سود
-33.11 USD
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۳۳:۱۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1480.33
Stop loss
0.00
سود
-33.11 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1478.23
Take profit
0.00
خرید
0.11
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۳۳:۰۸
1480.34
1478.23
0.00
0.00
سود
-33.22 USD
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۳۳:۰۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1480.34
Stop loss
0.00
سود
-33.22 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1478.23
Take profit
0.00
خرید
0.11
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۳۳:۰۱
1480.32
1478.23
0.00
0.00
سود
-33.00 USD
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۳۳:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1480.32
Stop loss
0.00
سود
-33.00 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1478.23
Take profit
0.00
خرید
0.11
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۳۲:۵۷
1480.25
1478.23
0.00
0.00
سود
-32.23 USD
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۳۲:۵۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1480.25
Stop loss
0.00
سود
-32.23 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1478.23
Take profit
0.00
خرید
0.11
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۳۲:۵۳
1480.31
1478.23
0.00
0.00
سود
-32.89 USD
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۳۲:۵۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1480.31
Stop loss
0.00
سود
-32.89 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1478.23
Take profit
0.00
فروش در
0.11
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۷:۲۰:۲۱
109.444
108.599
0.000
0.000
سود
0.00 USD
USDJPY.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۷:۲۰:۲۱
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
109.444
Stop loss
0.000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
108.599
Take profit
0.000
فروش
0.11
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۳۸:۱۵
1453.12
1478.45
0.00
0.00
سود
-270.71 USD
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۳۸:۱۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1453.12
Stop loss
0.00
سود
-270.71 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1478.45
Take profit
0.00
فروش
0.11
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۳۸:۱۰
1453.06
1478.45
0.00
0.00
سود
-271.37 USD
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۳۸:۱۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1453.06
Stop loss
0.00
سود
-271.37 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1478.45
Take profit
0.00
فروش
0.11
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۳۸:۰۶
1452.97
1478.45
0.00
0.00
سود
-272.36 USD
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۳۸:۰۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1452.97
Stop loss
0.00
سود
-272.36 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1478.45
Take profit
0.00
فروش
0.11
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۳۸:۰۳
1452.97
1478.45
0.00
0.00
سود
-272.36 USD
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۳۸:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1452.97
Stop loss
0.00
سود
-272.36 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1478.45
Take profit
0.00
فروش
0.11
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۳۷:۵۹
1453.10
1478.45
0.00
0.00
سود
-270.93 USD
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۳۷:۵۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1453.10
Stop loss
0.00
سود
-270.93 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1478.45
Take profit
0.00
فروش
0.11
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۳۷:۵۵
1453.10
1478.45
0.00
0.00
سود
-270.93 USD
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۳۷:۵۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1453.10
Stop loss
0.00
سود
-270.93 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1478.45
Take profit
0.00
فروش
0.11
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۳۷:۵۰
1453.05
1478.45
0.00
0.00
سود
-271.48 USD
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۳۷:۵۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1453.05
Stop loss
0.00
سود
-271.48 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1478.45
Take profit
0.00
خرید
0.11
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۱۴:۵۴
1.05984
1.04566
0.00000
0.00000
سود
-107.17 USD
AUDNZD.
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۱۴:۵۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.05984
Stop loss
0.00000
سود
-107.17 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1.04566
Take profit
0.00000
فروش
0.11
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۲۳:۰۶
1453.42
1478.45
0.00
0.00
سود
-261.25 USD
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۲۳:۰۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1453.42
Stop loss
0.00
سود
-261.25 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1478.45
Take profit
0.00
فروش
0.11
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۶:۴۸
1452.09
1478.45
0.00
0.00
سود
-275.44 USD
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۶:۴۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1452.09
Stop loss
0.00
سود
-275.44 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1478.45
Take profit
0.00
فروش
0.11
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۴۰
1449.07
1478.45
0.00
0.00
سود
-308.66 USD
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۴۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1449.07
Stop loss
0.00
سود
-308.66 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1478.45
Take profit
0.00
فروش
0.11
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۳۴
1449.00
1478.45
0.00
0.00
سود
-309.43 USD
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۳۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1449.00
Stop loss
0.00
سود
-309.43 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1478.45
Take profit
0.00
فروش
0.11
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۲۸
1448.94
1478.45
0.00
0.00
سود
-310.09 USD
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۲۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1448.94
Stop loss
0.00
سود
-310.09 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1478.45
Take profit
0.00
فروش
0.11
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۲۴
1448.93
1478.45
0.00
0.00
سود
-310.20 USD
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۲۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1448.93
Stop loss
0.00
سود
-310.20 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1478.45
Take profit
0.00
فروش
0.11
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۲۰
1448.92
1478.45
0.00
0.00
سود
-310.31 USD
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۲۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1448.92
Stop loss
0.00
سود
-310.31 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1478.45
Take profit
0.00
فروش
0.11
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۱۷
1448.83
1478.45
0.00
0.00
سود
-311.30 USD
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۱۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1448.83
Stop loss
0.00
سود
-311.30 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1478.45
Take profit
0.00
فروش
0.11
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۱۲
1448.87
1478.45
0.00
0.00
سود
-310.86 USD
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۱۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1448.87
Stop loss
0.00
سود
-310.86 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1478.45
Take profit
0.00
فروش
0.11
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۴۵:۱۳
1451.90
1478.45
0.00
0.00
سود
-277.53 USD
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۴۵:۱۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1451.90
Stop loss
0.00
سود
-277.53 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1478.45
Take profit
0.00
فروش
0.11
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۴۵:۰۵
1452.27
1478.45
0.00
0.00
سود
-273.46 USD
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۴۵:۰۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1452.27
Stop loss
0.00
سود
-273.46 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1478.45
Take profit
0.00
خرید
0.11
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۲۳
1487.86
1478.23
0.00
0.00
سود
-155.98 USD
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۲۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1487.86
Stop loss
0.00
سود
-155.98 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1478.23
Take profit
0.00
خرید
0.11
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۵۸
1499.16
1478.23
0.00
0.00
سود
-286.00 USD
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۵۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1499.16
Stop loss
0.00
سود
-286.00 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1478.23
Take profit
0.00
خرید
0.11
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۴۰:۳۱
1504.77
1478.23
0.00
0.00
سود
-347.71 USD
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۴۰:۳۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1504.77
Stop loss
0.00
سود
-347.71 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1478.23
Take profit
0.00
خرید
0.11
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۱۴:۱۱
1507.09
1478.23
0.00
1510.00
سود
-373.23 USD
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۱۴:۱۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1507.09
Stop loss
0.00
سود
-373.23 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1478.23
Take profit
1510.00
خرید
0.11
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۱۶:۰۹
1507.87
1478.23
0.00
0.00
سود
-383.24 USD
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۱۶:۰۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1507.87
Stop loss
0.00
سود
-383.24 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1478.23
Take profit
0.00
خرید
0.11
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۰۳:۵۲
1509.60
1478.23
0.00
0.00
سود
-435.16 USD
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۰۳:۵۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1509.60
Stop loss
0.00
سود
-435.16 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1478.23
Take profit
0.00
خرید در
0.11
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۰۸:۵۳
71.589
74.836
0.000
0.000
سود
0.00 USD
AUDJPY.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۰۸:۵۳
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
71.589
Stop loss
0.000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
74.836
Take profit
0.000
خرید در
0.11
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۰۸:۲۶
0.66326
0.67666
0.00000
0.00000
سود
0.00 USD
AUDCHF.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۰۸:۲۶
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
0.66326
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
0.67666
Take profit
0.00000
خرید در
0.11
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۰۸:۰۳
0.67000
0.68907
0.00000
0.00000
سود
0.00 USD
AUDUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۰۸:۰۳
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
0.67000
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
0.68907
Take profit
0.00000
خرید در
0.11
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۰۷:۰۲
67.150
71.563
0.000
0.000
سود
0.00 USD
NZDJPY.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۰۷:۰۲
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
67.150
Stop loss
0.000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
71.563
Take profit
0.000
خرید
0.11
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۴۵:۱۷
1509.25
1478.23
0.00
1533.33
سود
-439.89 USD
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۴۵:۱۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1509.25
Stop loss
0.00
سود
-439.89 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1478.23
Take profit
1533.33
خرید
0.11
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۵۴:۳۲
1508.67
1478.23
0.00
0.00
سود
-434.94 USD
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۵۴:۳۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1508.67
Stop loss
0.00
سود
-434.94 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1478.23
Take profit
0.00