حالت آزمایشی
فروش
0.03
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۵۲
1.16577
1.16489
0.00000
0.00000
سود
‪2.34 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۵۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.16577
Stop loss
0.00000
سود
‪2.34 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.16489
Take profit
0.00000
فروش
0.03
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۴۹
1.16578
1.16489
0.00000
0.00000
سود
‪2.37 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۴۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.16578
Stop loss
0.00000
سود
‪2.37 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.16489
Take profit
0.00000
فروش
0.03
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۴۶
1.16582
1.16489
0.00000
0.00000
سود
‪2.49 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۴۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.16582
Stop loss
0.00000
سود
‪2.49 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.16489
Take profit
0.00000
خرید
0.03
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۱:۲۵
1.17630
1.16447
0.00000
0.00000
سود
‪-35.79 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۱:۲۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17630
Stop loss
0.00000
سود
‪-35.79 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.16447
Take profit
0.00000
خرید
0.03
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۳۵
1.18215
1.16447
0.00000
0.00000
سود
‪-53.34 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۳۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.18215
Stop loss
0.00000
سود
‪-53.34 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.16447
Take profit
0.00000
خرید
0.03
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۱۴:۴۷
1.18348
1.16447
0.00000
0.00000
سود
‪-57.33 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۱۴:۴۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.18348
Stop loss
0.00000
سود
‪-57.33 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.16447
Take profit
0.00000