حالت آزمایشی
خرید
0.03
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۲۹:۵۹
1.18935
1.17809
0.00000
0.00000
سود
‪-34.08 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۲۹:۵۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.18935
Stop loss
0.00000
سود
‪-34.08 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.17809
Take profit
0.00000
خرید
0.03
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۲۹:۵۴
1.18937
1.17809
0.00000
0.00000
سود
‪-34.14 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۲۹:۵۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.18937
Stop loss
0.00000
سود
‪-34.14 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.17809
Take profit
0.00000
خرید
0.03
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۲۹:۵۰
1.18936
1.17809
0.00000
0.00000
سود
‪-34.11 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۲۹:۵۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.18936
Stop loss
0.00000
سود
‪-34.11 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.17809
Take profit
0.00000
فروش
0.03
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۸:۰۹
1.17395
1.17810
0.00000
0.00000
سود
‪-12.75 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۸:۰۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.17395
Stop loss
0.00000
سود
‪-12.75 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.17810
Take profit
0.00000
فروش
0.03
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۲۳:۰۱
1.16700
1.17810
0.00000
0.00000
سود
‪-33.60 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۲۳:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.16700
Stop loss
0.00000
سود
‪-33.60 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.17810
Take profit
0.00000
فروش
0.03
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۴۷
1.16352
1.17810
0.00000
0.00000
سود
‪-44.04 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۴۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.16352
Stop loss
0.00000
سود
‪-44.04 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.17810
Take profit
0.00000