حالت آزمایشی
فروش
0.03
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۲۷:۵۲
108.695
109.593
0.000
0.000
سود
‪-24.88 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۲۷:۵۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
108.695
Stop loss
0.000
سود
‪-24.88 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
109.593
Take profit
0.000
فروش
0.03
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۷:۱۴
108.314
109.593
0.000
0.000
سود
‪-35.31 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۷:۱۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
108.314
Stop loss
0.000
سود
‪-35.31 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
109.593
Take profit
0.000
فروش
0.03
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۸:۰۱
108.228
109.593
0.000
0.000
سود
‪-37.67 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۸:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
108.228
Stop loss
0.000
سود
‪-37.67 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
109.593
Take profit
0.000
فروش
0.03
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۰۸
108.130
109.593
0.000
0.000
سود
‪-40.35 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۰۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
108.130
Stop loss
0.000
سود
‪-40.35 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
109.593
Take profit
0.000