حالت آزمایشی
فروش
0.02
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۴:۰۸
1.24658
1.24677
0.00000
1.24508
سود
‪0.00 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۴:۰۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.24658
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.24677
Take profit
1.24508
خرید
0.01
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۱:۴۴
1.24626
1.24595
0.00000
1.24826
سود
‪0.00 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۱:۴۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.24626
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24595
Take profit
1.24826
فروش
0.01
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۲
1.24358
1.24677
0.00000
1.24508
سود
‪-0.03 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.24358
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.03 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24677
Take profit
1.24508
خرید
1.23
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۵۴
130.633
130.753
0.000
131.160
سود
‪1.34 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۵۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
130.633
Stop loss
0.000
سود
‪1.34 USD‬
حجم معامله
1.23
قیمت فعلی
130.753
Take profit
131.160
فروش
0.01
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۴۳
130.798
130.856
0.000
130.597
سود
‪-0.01 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۴۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
130.798
Stop loss
0.000
سود
‪-0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
130.856
Take profit
130.597
فروش
0.01
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۷:۵۰
0.74842
0.74800
0.00000
0.74643
سود
‪0.00 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۷:۵۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.74842
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.74800
Take profit
0.74643
فروش
0.01
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۴۶
1.18593
1.18659
0.00000
1.18394
سود
‪-0.01 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۴۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.18593
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.18659
Take profit
1.18394
خرید
0.23
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۱۱
0.74964
0.74770
0.00000
0.75334
سود
‪-0.45 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۱۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.74964
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.45 USD‬
حجم معامله
0.23
قیمت فعلی
0.74770
Take profit
0.75334
خرید
1.13
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۰۶
1.18755
1.18629
0.00000
1.19205
سود
‪-1.42 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۰۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.18755
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.42 USD‬
حجم معامله
1.13
قیمت فعلی
1.18629
Take profit
1.19205
خرید
1.13
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۲:۲۲
130.935
130.753
0.000
131.160
سود
‪-1.87 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۲:۲۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
130.935
Stop loss
0.000
سود
‪-1.87 USD‬
حجم معامله
1.13
قیمت فعلی
130.753
Take profit
131.160
خرید
0.13
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۰۳:۲۵
0.75262
0.74770
0.00000
0.75334
سود
‪-0.64 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۰۳:۲۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.75262
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.64 USD‬
حجم معامله
0.13
قیمت فعلی
0.74770
Take profit
0.75334
خرید
0.74
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۲۴:۱۳
131.235
130.753
0.000
131.160
سود
‪-3.24 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۲۴:۱۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
131.235
Stop loss
0.000
سود
‪-3.24 USD‬
حجم معامله
0.74
قیمت فعلی
130.753
Take profit
131.160
خرید
0.74
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۸:۱۶
1.19062
1.18629
0.00000
1.19205
سود
‪-3.20 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۸:۱۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.19062
Stop loss
0.00000
سود
‪-3.20 USD‬
حجم معامله
0.74
قیمت فعلی
1.18629
Take profit
1.19205
خرید
0.41
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۱۸
131.535
130.753
0.000
131.160
سود
‪-2.91 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۱۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
131.535
Stop loss
0.000
سود
‪-2.91 USD‬
حجم معامله
0.41
قیمت فعلی
130.753
Take profit
131.160
خرید
0.07
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۱:۱۴
0.75562
0.74770
0.00000
0.75334
سود
‪-0.55 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۱:۱۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.75562
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.55 USD‬
حجم معامله
0.07
قیمت فعلی
0.74770
Take profit
0.75334
خرید
0.23
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۱۸
131.836
130.753
0.000
131.160
سود
‪-2.26 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۱۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
131.836
Stop loss
0.000
سود
‪-2.26 USD‬
حجم معامله
0.23
قیمت فعلی
130.753
Take profit
131.160
خرید
0.04
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۰۶
0.75862
0.74770
0.00000
0.75334
سود
‪-0.44 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۰۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.75862
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.44 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.74770
Take profit
0.75334
خرید
0.41
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۲۱:۱۵
1.19362
1.18629
0.00000
1.19205
سود
‪-3.01 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۲۱:۱۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.19362
Stop loss
0.00000
سود
‪-3.01 USD‬
حجم معامله
0.41
قیمت فعلی
1.18629
Take profit
1.19205
خرید
0.13
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۲۲
132.136
130.753
0.000
131.160
سود
‪-1.63 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۲۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
132.136
Stop loss
0.000
سود
‪-1.63 USD‬
حجم معامله
0.13
قیمت فعلی
130.753
Take profit
131.160
خرید
0.07
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۰۹
132.435
130.753
0.000
131.160
سود
‪-1.07 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۰۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
132.435
Stop loss
0.000
سود
‪-1.07 USD‬
حجم معامله
0.07
قیمت فعلی
130.753
Take profit
131.160
خرید
0.23
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۱:۲۹
1.19665
1.18629
0.00000
1.19205
سود
‪-2.38 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۱:۲۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.19665
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.38 USD‬
حجم معامله
0.23
قیمت فعلی
1.18629
Take profit
1.19205
خرید
0.02
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۹:۱۲
0.76162
0.74770
0.00000
0.75334
سود
‪-0.28 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۹:۱۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.76162
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.28 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.74770
Take profit
0.75334
خرید
0.01
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۰۹
0.76458
0.74770
0.00000
0.75334
سود
‪-0.17 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۰۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.76458
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.17 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.74770
Take profit
0.75334
خرید
0.13
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۳:۱۲
1.19966
1.18629
0.00000
1.19205
سود
‪-1.74 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۳:۱۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.19966
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.74 USD‬
حجم معامله
0.13
قیمت فعلی
1.18629
Take profit
1.19205
خرید
0.04
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۳۴
132.737
130.753
0.000
131.160
سود
‪-0.72 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۳۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
132.737
Stop loss
0.000
سود
‪-0.72 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
130.753
Take profit
131.160
خرید
0.07
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۱۲
1.20267
1.18629
0.00000
1.19205
سود
‪-1.15 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۱۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.20267
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.15 USD‬
حجم معامله
0.07
قیمت فعلی
1.18629
Take profit
1.19205
خرید
0.04
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۱۴
1.20571
1.18629
0.00000
1.19205
سود
‪-0.78 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۱۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.20571
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.78 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.18629
Take profit
1.19205
خرید
0.02
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۴۹
1.20870
1.18629
0.00000
1.19205
سود
‪-0.45 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۴۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.20870
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.45 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.18629
Take profit
1.19205
خرید
0.02
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۲۳
133.037
130.753
0.000
131.160
سود
‪-0.41 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۲۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
133.037
Stop loss
0.000
سود
‪-0.41 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
130.753
Take profit
131.160
خرید
0.01
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۰۲
133.359
130.753
0.000
131.160
سود
‪-0.24 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۰۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
133.359
Stop loss
0.000
سود
‪-0.24 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
130.753
Take profit
131.160
خرید
0.01
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۲۶
1.21303
1.18629
0.00000
1.19205
سود
‪-0.27 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۲۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.21303
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.27 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.18629
Take profit
1.19205
کپی
‪36.12 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۰۰
‪-7.33%‬
‪-89.98%‬
0.00
0.00
سود
‪-63.63 USD‬
GrowthFactor
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۰۰
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪-63.63 USD‬
حجم معامله
‪36.12 USD‬
Take profit
0.00