حالت آزمایشی
خرید
0.01
۱۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۰۷:۲۰
1.11700
1.12063
0.00000
0.00000
سود
3.53
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۰۷:۲۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.11700
Stop loss
0.00000
سود
3.53 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.12063
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۱۱
1.12146
1.12063
0.00000
0.00000
سود
-0.93
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۱۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.12146
Stop loss
0.00000
سود
-0.93 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.12063
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۵۹
1.12148
1.12063
0.00000
0.00000
سود
-0.95
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۵۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.12148
Stop loss
0.00000
سود
-0.95 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.12063
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۰۹:۰۰
1.12347
1.12063
0.00000
1.12600
سود
-2.94
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۰۹:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.12347
Stop loss
0.00000
سود
-2.94 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.12063
Take profit
1.12600