حالت آزمایشی
خرید در
0.02
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۴۰
1.10690
1.10904
0.00000
0.00000
سود
0.00 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۴۰
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1.10690
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.10904
Take profit
0.00000
فروش در
0.02
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۲:۴۶
1.12240
1.10903
0.00000
0.00000
سود
0.00 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۲:۴۶
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.12240
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.10903
Take profit
0.00000