حالت آزمایشی
فروش
0.01
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۱۷:۳۲
0.72193
0.72808
0.00000
0.70750
سود
‪-6.25 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۱۷:۳۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.72193
Stop loss
0.00000
سود
‪-6.25 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.72808
Take profit
0.70750
فروش
0.01
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۵:۰۴
0.71876
0.72808
0.00000
0.70750
سود
‪-9.42 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۵:۰۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.71876
Stop loss
0.00000
سود
‪-9.42 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.72808
Take profit
0.70750
فروش
0.01
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۲:۴۳
0.71442
0.72808
0.74254
0.70750
سود
‪-13.76 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۲:۴۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.71442
Stop loss
0.74254
سود
‪-13.76 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.72808
Take profit
0.70750
فروش
0.01
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۲۰
0.71243
0.72808
0.74254
0.70750
سود
‪-15.75 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۲۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.71243
Stop loss
0.74254
سود
‪-15.75 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.72808
Take profit
0.70750
فروش
0.01
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۴۸:۴۱
0.70866
0.72808
0.74254
0.70750
سود
‪-19.52 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۴۸:۴۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.70866
Stop loss
0.74254
سود
‪-19.52 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.72808
Take profit
0.70750
فروش
0.01
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۵۲:۲۴
0.70658
0.72808
0.74254
0.70750
سود
‪-21.60 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۵۲:۲۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.70658
Stop loss
0.74254
سود
‪-21.60 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.72808
Take profit
0.70750
فروش
0.01
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۶:۵۹
0.70455
0.72808
0.74254
0.70750
سود
‪-23.63 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۶:۵۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.70455
Stop loss
0.74254
سود
‪-23.63 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.72808
Take profit
0.70750
فروش
0.01
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۰
0.70254
0.72808
0.74254
0.70750
سود
‪-25.64 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.70254
Stop loss
0.74254
سود
‪-25.64 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.72808
Take profit
0.70750