حالت آزمایشی
خرید
0.01
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۱۰:۲۹
0.98435
0.98343
0.00000
0.98560
سود
-1.04 USD
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۱۰:۲۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.98435
Stop loss
0.00000
سود
-1.04 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.98343
Take profit
0.98560