حالت آزمایشی
خرید
0.01
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۵۵
0.68648
0.68425
0.00000
0.00000
سود
-2.33 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۵۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.68648
Stop loss
0.00000
سود
-2.33 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.68425
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۲۳:۲۷
1.07463
1.07419
0.00000
0.00000
سود
-0.65 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۲۳:۲۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.07463
Stop loss
0.00000
سود
-0.65 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.07419
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۳:۱۵
0.68769
0.68429
0.00000
0.68950
سود
-3.50 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۳:۱۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.68769
Stop loss
0.00000
سود
-3.50 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.68429
Take profit
0.68950
خرید
0.01
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۱:۵۲
0.68871
0.68429
0.00000
0.68950
سود
-4.52 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۱:۵۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.68871
Stop loss
0.00000
سود
-4.52 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.68429
Take profit
0.68950
خرید
0.01
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۱۲
1.07527
1.07420
0.00000
1.07660
سود
-1.30 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۱۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.07527
Stop loss
0.00000
سود
-1.30 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.07420
Take profit
1.07660
خرید
0.01
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۴۹
1.07583
1.07420
0.00000
1.07660
سود
-1.88 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۴۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.07583
Stop loss
0.00000
سود
-1.88 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.07420
Take profit
1.07660
کپی
29.34 USD
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۲۵:۵۹
-48.31%
-22.73%
0.00
0.00
سود
-0.51 USD
TOK_GAJAH
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۲۵:۵۹
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
-0.51 USD
حجم معامله
29.34 USD
Take profit
0.00