حالت آزمایشی
خرید
0.02
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۵۶:۳۴
0.67784
0.67768
0.00000
0.69280
سود
-0.32 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۵۶:۳۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.67784
Stop loss
0.00000
سود
-0.32 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.67768
Take profit
0.69280
خرید
0.02
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۱۹:۳۱
0.68775
0.67768
0.00000
0.69285
سود
-20.14 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۱۹:۳۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.68775
Stop loss
0.00000
سود
-20.14 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.67768
Take profit
0.69285
خرید
0.05
۲۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۱۱:۰۵
0.69065
0.67768
0.00000
0.69285
سود
-64.85 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۱۱:۰۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.69065
Stop loss
0.00000
سود
-64.85 USD
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
0.67768
Take profit
0.69285
خرید
0.04
۲۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۰۵
0.69217
0.67768
0.00000
0.69285
سود
-57.96 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۰۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.69217
Stop loss
0.00000
سود
-57.96 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.67768
Take profit
0.69285
خرید
0.03
۲۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۱۷:۲۵
0.69366
0.67768
0.00000
0.69285
سود
-47.94 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۱۷:۲۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.69366
Stop loss
0.00000
سود
-47.94 USD
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.67768
Take profit
0.69285
خرید
0.02
۲۶.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۵۸:۰۶
0.69497
0.67768
0.00000
0.69285
سود
-34.58 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۵۸:۰۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.69497
Stop loss
0.00000
سود
-34.58 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.67768
Take profit
0.69285