حالت آزمایشی
فروش
0.1
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۵۴:۵۳
1.10718
1.10659
0.00000
1.10389
سود
0.06 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۵۴:۵۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.10718
Stop loss
0.00000
سود
0.06 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.10659
Take profit
1.10389
فروش
0.1
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۳۹:۳۹
1.10657
1.10659
0.00000
1.10389
سود
0.00 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۳۹:۳۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.10657
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.10659
Take profit
1.10389
فروش
0.1
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۰۸:۴۹:۰۷
1.10610
1.10659
0.00000
1.10389
سود
-0.05 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۰۸:۴۹:۰۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.10610
Stop loss
0.00000
سود
-0.05 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.10659
Take profit
1.10389
فروش
0.1
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۰۸:۰۹:۰۲
1.10583
1.10659
0.00000
1.10389
سود
-0.07 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۰۸:۰۹:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.10583
Stop loss
0.00000
سود
-0.07 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.10659
Take profit
1.10389
فروش
0.41
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۰۶:۱۳:۳۹
1.10537
1.10659
0.00000
1.10389
سود
-0.49 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۰۶:۱۳:۳۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.10537
Stop loss
0.00000
سود
-0.49 USD
حجم معامله
0.41
قیمت فعلی
1.10659
Take profit
1.10389