حالت آزمایشی
فروش در
0.01
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۰۸
1.32270
1.30836
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۰۸
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.32270
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.30836
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۲:۳۱
1.14327
1.18126
0.00000
1.11800
سود
‪-37.99 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۲:۳۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.14327
Stop loss
0.00000
سود
‪-37.99 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.18126
Take profit
1.11800
فروش
0.01
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۰۴:۵۳
122.370
124.700
0.000
0.000
سود
‪-22.07 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۰۴:۵۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
122.370
Stop loss
0.000
سود
‪-22.07 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
124.700
Take profit
0.000
فروش
0.02
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۵۹:۰۹
0.88850
0.88262
0.00000
0.85806
سود
‪8.84 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۵۹:۰۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.88850
Stop loss
0.00000
سود
‪8.84 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.88262
Take profit
0.85806
فروش
0.01
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۴:۳۲
1.73740
1.77973
0.00000
0.00000
سود
‪-28.10 USD‬
EURNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۴:۳۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.73740
Stop loss
0.00000
سود
‪-28.10 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.77973
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۲۴:۴۴
120.700
124.700
0.000
116.906
سود
‪-37.89 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۲۴:۴۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.700
Stop loss
0.000
سود
‪-37.89 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
124.700
Take profit
116.906
فروش
0.01
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۳:۰۲
1.12560
1.18126
0.00000
0.00000
سود
‪-55.66 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۳:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.12560
Stop loss
0.00000
سود
‪-55.66 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.18126
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۰۳:۳۲
1.06770
1.08199
0.00000
0.00000
سود
‪-9.48 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۰۳:۳۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.06770
Stop loss
0.00000
سود
‪-9.48 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08199
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۲۹:۴۰
1.11321
1.18126
0.00000
1.08800
سود
‪-68.05 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۲۹:۴۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.11321
Stop loss
0.00000
سود
‪-68.05 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.18126
Take profit
1.08800
فروش
0.01
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۲۴:۲۰
1.07820
1.08199
0.00000
0.00000
سود
‪-2.51 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۲۴:۲۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.07820
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.51 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08199
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۱۹:۴۰
0.89100
0.90289
0.00000
0.87520
سود
‪-15.56 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۱۹:۴۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.89100
Stop loss
0.00000
سود
‪-15.56 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.90289
Take profit
0.87520
فروش
0.01
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۰۵:۵۶:۴۷
0.89200
0.90289
0.00000
0.87520
سود
‪-14.25 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۰۵:۵۶:۴۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.89200
Stop loss
0.00000
سود
‪-14.25 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.90289
Take profit
0.87520
فروش
0.01
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۰:۴۵:۵۸
0.89500
0.90289
0.00000
0.86840
سود
‪-10.32 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۰:۴۵:۵۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.89500
Stop loss
0.00000
سود
‪-10.32 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.90289
Take profit
0.86840
فروش
0.01
۰۵.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۰۲
0.87520
0.90289
0.00000
0.84500
سود
‪-36.23 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.87520
Stop loss
0.00000
سود
‪-36.23 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.90289
Take profit
0.84500
فروش
0.01
۲۸.۰۴.۲۰۲۰ ۰۴:۱۴:۳۸
1.07200
1.08199
0.00000
1.04850
سود
‪-6.63 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۰ ۰۴:۱۴:۳۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.07200
Stop loss
0.00000
سود
‪-6.63 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08199
Take profit
1.04850
فروش
0.01
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۲۳:۴۵
1.05500
1.08199
0.00000
1.01394
سود
‪-17.92 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۲۳:۴۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.05500
Stop loss
0.00000
سود
‪-17.92 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08199
Take profit
1.01394
فروش
0.01
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۲:۵۰
1.33376
1.32938
0.00000
1.30920
سود
‪3.29 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۲:۵۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.33376
Stop loss
0.00000
سود
‪3.29 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.32938
Take profit
1.30920
فروش
0.01
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۱:۴۳
1.32450
1.32938
0.00000
1.32100
سود
‪-3.67 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۱:۴۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.32450
Stop loss
0.00000
سود
‪-3.67 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.32938
Take profit
1.32100
فروش
0.02
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۳:۵۴
1.32680
1.32938
0.00000
1.30920
سود
‪-3.88 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۳:۵۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.32680
Stop loss
0.00000
سود
‪-3.88 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.32938
Take profit
1.30920
فروش
0.01
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۶:۱۴:۳۰
1.32960
1.32938
0.00000
1.32100
سود
‪0.17 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۶:۱۴:۳۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.32960
Stop loss
0.00000
سود
‪0.17 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.32938
Take profit
1.32100