حالت آزمایشی
فروش
0.01
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۵۹:۴۸
1.04316
1.04255
1.07324
1.03801
سود
‪0.19 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۵۹:۴۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.04316
Stop loss
1.07324
سود
‪0.19 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.04255
Take profit
1.03801
فروش
0.01
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۴:۴۹
1.06683
1.06603
1.09675
1.06043
سود
‪0.62 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۴:۴۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.06683
Stop loss
1.09675
سود
‪0.62 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.06603
Take profit
1.06043
فروش
0.01
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۱۳
0.65901
0.65835
0.68900
0.65459
سود
‪0.56 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۱۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.65901
Stop loss
0.68900
سود
‪0.56 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.65835
Take profit
0.65459
خرید
0.01
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۴۵
0.65880
0.65835
0.62882
0.66323
سود
‪-0.55 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۴۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.65880
Stop loss
0.62882
سود
‪-0.55 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.65835
Take profit
0.66323
خرید
0.01
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۵۵
1.06560
1.06600
1.03555
1.07187
سود
‪0.21 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۵۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.06560
Stop loss
1.03555
سود
‪0.21 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.06600
Take profit
1.07187
فروش
0.05
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۴۵
1.09881
1.09904
1.12876
1.09245
سود
‪-1.65 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۴۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.09881
Stop loss
1.12876
سود
‪-1.65 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.09904
Take profit
1.09245
خرید
0.01
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۴:۲۴
1.09828
1.09904
1.06817
1.10447
سود
‪0.66 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۴:۲۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.09828
Stop loss
1.06817
سود
‪0.66 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.09904
Take profit
1.10447
فروش
0.02
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۱:۰۴
1.33656
1.33748
1.36655
1.32844
سود
‪-1.58 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۱:۰۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.33656
Stop loss
1.36655
سود
‪-1.58 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.33748
Take profit
1.32844
فروش
0.01
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۷:۵۳
1.29049
1.28923
1.32036
1.28394
سود
‪1.16 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۷:۵۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.29049
Stop loss
1.32036
سود
‪1.16 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.28923
Take profit
1.28394
فروش
0.03
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۲۶
1.09516
1.09904
1.12876
1.09245
سود
‪-11.94 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۲۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.09516
Stop loss
1.12876
سود
‪-11.94 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.09904
Take profit
1.09245
فروش
0.01
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۰۱
0.97002
0.96995
1.00002
0.96370
سود
‪-0.03 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.97002
Stop loss
1.00002
سود
‪-0.03 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.96995
Take profit
0.96370
خرید
0.03
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۲۴:۳۷
0.97048
0.96992
0.94048
0.97680
سود
‪-2.03 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۲۴:۳۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.97048
Stop loss
0.94048
سود
‪-2.03 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.96992
Take profit
0.97680
فروش
0.01
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۱۰:۳۸
1.28670
1.28923
1.32036
1.28394
سود
‪-2.63 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۱۰:۳۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.28670
Stop loss
1.32036
سود
‪-2.63 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.28923
Take profit
1.28394
خرید
0.02
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۷:۴۵
1.28769
1.28920
1.25769
1.29412
سود
‪2.82 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۷:۴۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.28769
Stop loss
1.25769
سود
‪2.82 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.28920
Take profit
1.29412
فروش
0.02
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۶:۴۷
1.09157
1.09904
1.12876
1.09245
سود
‪-15.14 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۶:۴۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.09157
Stop loss
1.12876
سود
‪-15.14 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.09904
Take profit
1.09245
فروش
0.01
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۵:۴۵
1.33185
1.33748
1.36655
1.32844
سود
‪-4.31 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۵:۴۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.33185
Stop loss
1.36655
سود
‪-4.31 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.33748
Take profit
1.32844
فروش
0.01
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۵۶
1.04063
1.04255
1.07324
1.03801
سود
‪-1.41 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۵۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.04063
Stop loss
1.07324
سود
‪-1.41 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.04255
Take profit
1.03801
خرید
0.01
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۲۸
1.04110
1.04253
1.01110
1.04633
سود
‪0.71 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۲۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.04110
Stop loss
1.01110
سود
‪0.71 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.04253
Take profit
1.04633
فروش
0.01
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۴۸
0.65627
0.65835
0.68900
0.65459
سود
‪-2.18 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۴۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.65627
Stop loss
0.68900
سود
‪-2.18 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.65835
Take profit
0.65459
خرید
0.01
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۴۴:۴۱
1.29152
1.28920
1.25769
1.29412
سود
‪-2.42 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۴۴:۴۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.29152
Stop loss
1.25769
سود
‪-2.42 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.28920
Take profit
1.29412
خرید
0.01
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۴۱:۵۴
1.29510
1.28920
1.25769
1.29412
سود
‪-6.00 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۴۱:۵۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.29510
Stop loss
1.25769
سود
‪-6.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.28920
Take profit
1.29412
خرید
0.02
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۴۶:۱۲
0.97409
0.96992
0.94048
0.97680
سود
‪-8.80 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۴۶:۱۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.97409
Stop loss
0.94048
سود
‪-8.80 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.96992
Take profit
0.97680
فروش
0.01
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۲۴:۲۶
1.08797
1.09904
1.12876
1.09245
سود
‪-11.17 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۲۴:۲۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.08797
Stop loss
1.12876
سود
‪-11.17 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.09904
Take profit
1.09245
خرید
0.01
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۴۰:۴۲
1.29870
1.28920
1.25769
1.29412
سود
‪-9.60 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۴۰:۴۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.29870
Stop loss
1.25769
سود
‪-9.60 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.28920
Take profit
1.29412
فروش
0.01
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۴۴
1.06315
1.06603
1.09675
1.06043
سود
‪-3.17 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۴۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.06315
Stop loss
1.09675
سود
‪-3.17 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.06603
Take profit
1.06043
فروش
0.01
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۲:۱۲
1.05956
1.06603
1.09675
1.06043
سود
‪-6.87 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۲:۱۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.05956
Stop loss
1.09675
سود
‪-6.87 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.06603
Take profit
1.06043
فروش
0.01
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۵۰:۲۹
1.32715
1.33748
1.36655
1.32844
سود
‪-7.82 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۵۰:۲۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.32715
Stop loss
1.36655
سود
‪-7.82 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.33748
Take profit
1.32844
خرید
0.01
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۱۸
0.97769
0.96992
0.94048
0.97680
سود
‪-8.11 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۱۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.97769
Stop loss
0.94048
سود
‪-8.11 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.96992
Take profit
0.97680
فروش
0.01
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۰۰
1.08437
1.09904
1.12876
1.09245
سود
‪-14.77 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.08437
Stop loss
1.12876
سود
‪-14.77 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.09904
Take profit
1.09245
خرید
0.01
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۵:۳۳
0.98124
0.96992
0.94048
0.97680
سود
‪-11.77 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۵:۳۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.98124
Stop loss
0.94048
سود
‪-11.77 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.96992
Take profit
0.97680
خرید
0.05
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۰۴:۱۹:۲۳
0.63125
0.63149
0.60123
0.63735
سود
‪0.70 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۰۴:۱۹:۲۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.63125
Stop loss
0.60123
سود
‪0.70 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
0.63149
Take profit
0.63735
فروش
0.01
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۳:۴۸
0.63375
0.63151
0.66375
0.62762
سود
‪2.14 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۳:۴۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.63375
Stop loss
0.66375
سود
‪2.14 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.63151
Take profit
0.62762
خرید
0.03
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۱۵
0.63435
0.63149
0.60123
0.63735
سود
‪-8.88 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۱۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.63435
Stop loss
0.60123
سود
‪-8.88 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.63149
Take profit
0.63735
خرید
0.01
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۲۱:۵۸
0.98485
0.96992
0.94048
0.97680
سود
‪-15.49 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۲۱:۵۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.98485
Stop loss
0.94048
سود
‪-15.49 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.96992
Take profit
0.97680
خرید
0.02
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۵۸
0.63748
0.63149
0.60123
0.63735
سود
‪-12.18 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۵۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.63748
Stop loss
0.60123
سود
‪-12.18 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.63149
Take profit
0.63735
فروش
0.01
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۰۱
1.32236
1.33748
1.36655
1.32844
سود
‪-11.40 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.32236
Stop loss
1.36655
سود
‪-11.40 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.33748
Take profit
1.32844
فروش
0.01
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۲۹
1.08076
1.09904
1.12876
1.09245
سود
‪-18.38 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۲۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.08076
Stop loss
1.12876
سود
‪-18.38 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.09904
Take profit
1.09245
خرید
0.01
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۲۱:۴۴
0.64060
0.63149
0.60123
0.63735
سود
‪-9.21 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۲۱:۴۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.64060
Stop loss
0.60123
سود
‪-9.21 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.63149
Take profit
0.63735
خرید
0.01
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۲:۲۵
1.04370
1.04253
1.01110
1.04633
سود
‪-0.94 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۲:۲۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.04370
Stop loss
1.01110
سود
‪-0.94 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.04253
Take profit
1.04633
خرید
0.01
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۴۹:۴۸
1.04628
1.04253
1.01110
1.04633
سود
‪-2.57 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۴۹:۴۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.04628
Stop loss
1.01110
سود
‪-2.57 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.04253
Take profit
1.04633
خرید
0.01
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۴۹:۲۲
0.64371
0.63149
0.60123
0.63735
سود
‪-12.32 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۴۹:۲۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.64371
Stop loss
0.60123
سود
‪-12.32 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.63149
Take profit
0.63735
خرید
0.01
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۴:۱۸:۰۰
0.64704
0.63149
0.60123
0.63735
سود
‪-15.65 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۴:۱۸:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.64704
Stop loss
0.60123
سود
‪-15.65 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.63149
Take profit
0.63735