حالت آزمایشی
فروش در
0.01
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۳۰:۰۵
0.68019
0.67649
0.70519
0.67559
سود
0.00 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۳۰:۰۵
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
0.68019
Stop loss
0.70519
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.67649
Take profit
0.67559
فروش
0.01
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۳۰:۰۱
0.67709
0.67656
0.70209
0.67249
سود
0.43 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۳۰:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.67709
Stop loss
0.70209
سود
0.43 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.67656
Take profit
0.67249
فروش در
0.01
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۲:۰۳
1.10471
1.10158
1.13471
1.10071
سود
0.00 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۲:۰۳
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.10471
Stop loss
1.13471
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.10158
Take profit
1.10071
فروش
0.01
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۲:۰۱
1.10171
1.10200
1.13171
1.09771
سود
-0.39 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۲:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.10171
Stop loss
1.13171
سود
-0.39 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.10200
Take profit
1.09771
خرید در
0.02
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۴۷:۲۸
1.09956
1.10200
1.06956
1.10356
سود
0.00 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۴۷:۲۸
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1.09956
Stop loss
1.06956
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.10200
Take profit
1.10356
خرید
0.01
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۴۷:۲۶
1.10256
1.10158
1.07256
1.10656
سود
-1.08 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۴۷:۲۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.10256
Stop loss
1.07256
سود
-1.08 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.10158
Take profit
1.10656
خرید در
0.22
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۳۴:۱۶
0.62423
0.62598
0.59423
0.62923
سود
0.00 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۳۴:۱۶
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
0.62423
Stop loss
0.59423
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.22
قیمت فعلی
0.62598
Take profit
0.62923
خرید
0.12
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۳۴:۱۳
0.62723
0.62590
0.59723
0.63213
سود
-17.16 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۳۴:۱۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.62723
Stop loss
0.59723
سود
-17.16 USD
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
0.62590
Take profit
0.63213
خرید
0.01
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۲:۰۱
1.10556
1.10158
1.07556
1.10656
سود
-4.08 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۲:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.10556
Stop loss
1.07556
سود
-4.08 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.10158
Take profit
1.10656
خرید در
0.07
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۴۰:۴۳
0.67551
0.67656
0.65051
0.68011
سود
0.00 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۴۰:۴۳
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
0.67551
Stop loss
0.65051
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.07
قیمت فعلی
0.67656
Take profit
0.68011
خرید
0.03
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۴۰:۴۱
0.67861
0.67649
0.65361
0.68321
سود
-6.66 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۴۰:۴۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.67861
Stop loss
0.65361
سود
-6.66 USD
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.67649
Take profit
0.68321
خرید
0.06
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۴۶:۴۳
0.63023
0.62590
0.60023
0.63213
سود
-26.58 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۴۶:۴۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.63023
Stop loss
0.60023
سود
-26.58 USD
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
0.62590
Take profit
0.63213
خرید
0.01
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۴۳:۰۷
0.68171
0.67649
0.65671
0.68321
سود
-5.32 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۴۳:۰۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.68171
Stop loss
0.65671
سود
-5.32 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.67649
Take profit
0.68321
خرید
0.03
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۰۱:۱۱
0.63323
0.62590
0.60323
0.63213
سود
-22.29 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۰۱:۱۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.63323
Stop loss
0.60323
سود
-22.29 USD
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.62590
Take profit
0.63213
خرید
0.01
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۵۴:۵۱
0.68481
0.67649
0.65981
0.68321
سود
-8.42 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۵۴:۵۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.68481
Stop loss
0.65981
سود
-8.42 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.67649
Take profit
0.68321
خرید
0.01
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۴۶:۰۲
0.63623
0.62590
0.60623
0.63213
سود
-10.43 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۴۶:۰۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.63623
Stop loss
0.60623
سود
-10.43 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.62590
Take profit
0.63213
خرید
0.01
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۳:۲۱
0.63923
0.62590
0.60923
0.63213
سود
-13.43 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۳:۲۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.63923
Stop loss
0.60923
سود
-13.43 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.62590
Take profit
0.63213
خرید
0.01
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۰۷:۰۵:۰۱
0.68791
0.67649
0.66291
0.68321
سود
-11.52 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۰۷:۰۵:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.68791
Stop loss
0.66291
سود
-11.52 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.67649
Take profit
0.68321
خرید
0.01
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۱۱
0.64223
0.62590
0.61223
0.63213
سود
-16.43 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۱۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.64223
Stop loss
0.61223
سود
-16.43 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.62590
Take profit
0.63213