حالت آزمایشی
فروش در
0.12
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۰۲:۴۲:۲۹
1.25965
1.25628
1.28965
1.25465
سود
0.00 USD
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۰۲:۴۲:۲۹
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.25965
Stop loss
1.28965
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
1.25628
Take profit
1.25465
فروش
0.05
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۰۲:۴۲:۲۷
1.25665
1.25634
1.28665
1.25165
سود
1.05 USD
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۰۲:۴۲:۲۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.25665
Stop loss
1.28665
سود
1.05 USD
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.25634
Take profit
1.25165
خرید
0.01
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۲۵:۰۱
1.25603
1.25628
1.22603
1.26103
سود
0.15 USD
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۲۵:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.25603
Stop loss
1.22603
سود
0.15 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.25628
Take profit
1.26103
خرید در
0.01
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۲۵:۰۱
1.25303
1.25634
1.22303
1.25803
سود
0.00 USD
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۲۵:۰۱
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1.25303
Stop loss
1.22303
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.25634
Take profit
1.25803
فروش
0.02
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۰۸
1.25365
1.25634
1.28365
1.25165
سود
-5.58 USD
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۰۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.25365
Stop loss
1.28365
سود
-5.58 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.25634
Take profit
1.25165
فروش
0.02
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۲۳:۰۱
1.25065
1.25634
1.28065
1.25165
سود
-11.58 USD
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۲۳:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.25065
Stop loss
1.28065
سود
-11.58 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.25634
Take profit
1.25165