حالت آزمایشی
خرید در
1.71
۲۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۰۳:۰۵
1.28854
1.29525
0.00000
1.29354
سود
0
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۰۳:۰۵
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1.28854
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
1.71
قیمت فعلی
1.29525
Take profit
1.29354
خرید
0.94
۲۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۰۳:۰۱
1.29154
1.29523
1.26158
1.29658
سود
337.46
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۰۳:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.29154
Stop loss
1.26158
سود
337.46 USD
حجم معامله
0.94
قیمت فعلی
1.29523
Take profit
1.29658
خرید
0.51
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۰۵:۰۱
1.29458
1.29523
1.26453
1.29658
سود
28.05
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۰۵:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.29458
Stop loss
1.26453
سود
28.05 USD
حجم معامله
0.51
قیمت فعلی
1.29523
Take profit
1.29658
فروش در
0.02
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۰۳
1.29876
1.29523
1.32876
1.29376
سود
0
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.29876
Stop loss
1.32876
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.29523
Take profit
1.29376
فروش
0.02
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۰۱
1.29576
1.29525
1.32576
1.29076
سود
0.82
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.29576
Stop loss
1.32576
سود
0.82 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.29525
Take profit
1.29076
خرید
0.28
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۰۷
1.29753
1.29523
1.26753
1.29658
سود
-67.2
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۰۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.29753
Stop loss
1.26753
سود
-67.20 USD
حجم معامله
0.28
قیمت فعلی
1.29523
Take profit
1.29658
خرید
0.15
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۳:۱۷:۲۵
1.30053
1.29523
1.27059
1.29658
سود
-81
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۳:۱۷:۲۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.30053
Stop loss
1.27059
سود
-81.00 USD
حجم معامله
0.15
قیمت فعلی
1.29523
Take profit
1.29658
خرید
0.06
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۲۸:۴۱
1.30359
1.29523
1.27361
1.29658
سود
-50.76
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۲۸:۴۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.30359
Stop loss
1.27361
سود
-50.76 USD
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
1.29523
Take profit
1.29658
خرید
0.02
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۴:۱۸
1.30661
1.29523
1.27649
1.29658
سود
-22.96
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۴:۱۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.30661
Stop loss
1.27649
سود
-22.96 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.29523
Take profit
1.29658
خرید
0.01
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۵۲:۱۷
1.30949
1.29523
1.27960
1.29658
سود
-14.36
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۵۲:۱۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.30949
Stop loss
1.27960
سود
-14.36 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.29523
Take profit
1.29658
خرید
0.01
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۰۱
1.31260
1.29523
1.28260
1.29658
سود
-17.47
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.31260
Stop loss
1.28260
سود
-17.47 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.29523
Take profit
1.29658